Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Innovointi

2 562 vues

Publié le

TITA-1200 Tietojohtamisen perusteet 2. Luento innovoinnista 27.3.2012. Päivitetty 28.4.2012.

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Innovointi

 1. 1. 1 Innovointi DI Jari JussilaTiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 2. 2. 2 Tämän luennon keskeiset kysymykset: I Mitä on innovointi ja mikä on innovaatio? II Miten innovointia voidaan johtaa? III Esteitä innovoinnille IV Miten voidaan päästä yli innovoinnin esteistä?Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 3. 3. Innovointi • Innovaatio määritellään usein innovaatioprosessin kautta. Innovaatio on innovaatioprosessin tulos. (Moisio et al. 2009) • On tärkeää että yrityksessä ymmärretään innovaatiosta käytettävät käsitteet samalla tavalla • Kun puhutaan innovaatiosta yrityksen näkökulmasta, tärkeintä on tunnistaa ero idean, keksinnön ja innovaation välillä. (Apilo et al. 2007)Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 4. 4. Määritelmiä innovaatiosta • Innovaatiolla tarkoitetaan merkittävän laajalti markkinoilla käyttöön otettua uutta tuotetta, tuotantoprosessia tai järjestelmää tai niiden olennaista parannusta. (UTILISE-projekti 1990) • Innovaatio on kaupallisesti menestyksekkäästi hyödynnetty uusia idea (Apilo et al. 2007) • Innovaatio on uusi, hyödyllinen ja käyttöönotettu tuote, palvelu, toimintatapa tai liiketoimintamalli (Moisio et al. 2009) • Innovaatiot ovat organisaatioille taloudellista lisäarvoa tuottavat uudistukset ja parannukset, jotka voidaan nähdä prosessina. Innovaatio on kaupallisesti hyödynnetty uusia idea. Innovaatio voi olla uusi tuote, palvelu, prosessi tai (liiketoiminta)malli. (Sydänmaanlakka 2009)Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 5. 5. Innovaation 4P • Product innovation • Process innovation • Position innovation • Paradigm innovation Lähde: Tidd et al. 2005Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 6. 6. Product innovation • Parannukset olemassa oleviin tuotteisiin / palveluihin • Uudet tuotteet ja palvelut • uusi puhelinmalli • uusi palvelukonsepti (esim. puhelimen sovelluskauppa)Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 7. 7. Process innovation • Muutokset tuotantoprosessissa ja jakelutiessä • Esimerkiksi (perinteisen) postin jakaminen sähköisessä muodossa kirjeen sijaan • Muutos joka vaikuttaa esim. puhelimen tuotantotapaan • Suorittimen toimintojen integrointi yhdelle sirulle (system on-a-chip) • Palvelutuotteen muutos • Asiakas kokoaa itse ostamansa huonekalun (IKEA)Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 8. 8. Position innovation • Muutokset tuotteiden ja palveluiden ympäristössä, jossa niitä tarjotaan • Sähköiset pankki-, vakuutus- ja taloushallinnon palvelut  palvelut ja asiakasvuorovaikutus tapahtuu verkossa toimipisteiden / liikkeiden sijaan • Muutos tuotteen positioinnissa markkinoilla • Elintarvikkeiden lanseeraaminen terveysvaikutteisena tuotteinaTiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 9. 9. Paradigm innovation • Muutokset mentaalimalleissa eli ajatusmalleissa, jotka säätelevät organisaation toimintaa • Esimerkiksi halpalentoyhtiötTiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 10. 10. Innovaatioavaruus • Tärkeä näkökulma innovatiivisessa muutoksessa on saavutetun uutuuden määrä • Uutuusarvoon vaikuttaa suuresti se, missä ympäristössä se esitetään • Innovaatioavaruuden ulottuvuudet 4P:tä liikkuvat akselilla inkrementaalisesta (asteittainen) radikaaliin muutokseenTiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 11. 11. Innovaatioavaruus Paradigma (ajatusmalli) (inkrementaali…radikaali) Prosessi INNOVAATIO Palvelu (Tuote) (inkrementaali…radikaali) (inkrementaali…radikaali) (inkrementaali…radikaali) Lähde: Tidd et al. 2005Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Positio
 12. 12. Innovaation dimensiot Täysin uusia Kokonaan uusia Uusia teknologioita Systeemi- tuotesukupolvia tuoteversioita (lennätin, taso (muistitikku, (iPad 3, iPhone 5) tietokoneet, tabletit) Internet..) Edistyksellisiä materiaaleja Uusia komponenttien Parannukset komponenttejaKomponentti- komponenteissa olemassa oleviin toimivuudentaso parantamiseksi järjestelmiin (biomateriaalit, nanomateriaalit) Inkrementaalinen Radikaali Lähde: Tidd et al. 2005 Parannetaan Tehdään yritykselle Tehdään maailmalleTiedonhallinnan ja logistiikan laitos olemassa olevaa uusia asioita uusia asioita
 13. 13. Innovaatiokonsepti Linkki tietoelementtien välillä 2 3 Mullistava Modulaarinen Epäjatkuvuus innovaatio innovaatio 1 4 Vahvistava Inkrementaalinen Arkkitehtuurinen innovaatio innovaatio Lähde: Tidd et al. 2005 Muuttumaton MuuttunutTiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 14. 14. Inkrementaalinen innovaatio • Pelin säännöt ovat selvät • Jatkuva parantamien 1 (Kaizen) Inkrementaalinen innovaatio • Hyödynnetään yrityksen aikaisempia kokemuksia ja ydinosaamisalueiden ympärille kertynyttä tietoaTiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 15. 15. Modulaarinen innovaatio • Merkittävä muutos, jossain tunnetussa elementissä 2 • Tarve luoda uutta Modulaarinen tietoa, jo tunnetussa innovaatio viitekehyksessä • esim. sytytystulpista elektroniseen sytytykseen tai kaasuttimesta suorasuihkutukseenTiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 16. 16. Epäjatkuvuusinnovaatio (disruptive innovation) • Pelin säännöt muuttuvat • Epäjatkuvuus innovaatiot muuttavat yrityksen 3 liiketoimintakonsepteja, Epäjatkuvuus innovaatio rakenteita ja prosesseja • Esim. elektroniputkien korvautuminen transistoreilla, pilvipalvelut (Christensen 1997)Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 17. 17. Arkkitehtuurinen innovaatio • Uusia tietoyhdistelmiä eli arkkitehtuureja syntyy 4 • Yhdistellään uutta ja Arkkitehtuurinen innovaatio vanhaa tietoa • Esim. halpalentoyhtiöt tai nettikauppaTiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 18. 18. 18 Tämän luennon keskeiset kysymykset: I Mitä on innovointi ja mikä on innovaatio? II Miten innovointia voidaan johtaa? III Esteitä innovoinnille IV Miten voidaan päästä yli innovoinnin esteistä?Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 19. 19. Innovaatioparadigma Strateginen Innovaatio - johtaminen paradigma 80-luvulla Suomi Johtamisen Ty öpsykologiset systemaattinen teollisuus koulutus 1983 Organisaatio - kokeet VR maa laboratorio 1922 kulttuuriteoriat Suomi Suomi Rakennekoulukunta 1917 1945 Ihmissuhdekoulukunta Tieteellinen liikkeenjohto, Taylor 1910 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Lähde: Seeck 2008; Seeck 2009; Suominen 2009Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 20. 20. Yrityksen sisällä innovaatiojohtaminen kattaa yksilö, tiimi ja organisaatiotason Resurssit Resources Johtamis- Management käytännöt practises Luovuus ruokkii Innovaatio innovaatioita Palkitseminen Työympäristö Organizational ja insentiivit Motivation innovaatio- toiminnalle Task Substanssi Tehtävä- Expertise motivaatio Motivation ja ammatti- osaaminen Luovuus Luovaan Yksilön/tiimin ajatteluun Creativity luovuus liittyvä Skills osaaminen Lähde: Amabile 1997, Suominen et al. 2008Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 21. 21. 21 Flow-ajattelu Korkeat Ahdistuminen FLOW Haasteet Ikävystyminen Matalat Matalat Taidot KorkeatTiedonhallinnan ja logistiikan laitos Lähde: Csikszentmihalyi 2003 28.4.2012
 22. 22. Innovaatiojohtaminen voidaan nähdä yrityksessä tasapainotteluna luovuuden ja tehokkuuden välillä (exploration and exploitation) Tehokkuus Luovuus ja järjestys INNOVAATIOJOHTAMINEN ja kaaos Paljon rajoituksia, Epävakaus, ”SWEET SPOT” ei uutuuksia satunnaisuus Kaaoksen reunalla Edellytyksenä mm. tarpeellinen monimuotoisuus (Law of requisite variety) Lähde: Clippinger 1999; Ashby 1956; Suominen et al. 2008Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 23. 23. Esimerkkejä innovaatiojohtamisen käytännöistä • Nokia Renkaiden aloitetoiminta • Wärtsilän aloitetoiminta • 3M: ”15 Percent Time” – 15 % ajasta innovointiin • Google: ”Innovation Time Off” – 20 % ajasta innovointiin • IBM Innovation JamTiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 24. 24. 24 Case: Nokian Renkaat • Nokian Renkaat on jo monta vuotta ollut kärkijoukossa, kun Johtamistaidon opisto (JTO) on selvittänyt teollisuusyritysten aloitetoimintaa. • Vuonna 2011 Nokian Renkaissa syntyi 779 aloitetta sataa henkilöä kohden, kasvua edellisvuodesta kymmenisen prosenttia • Yhtiö jakaa aloitetoiminnan kekseliäisyysideoihin ja aloitteisiin: • Vuosittain ideoita tulee yli 10 000 ja parhaimmat niistä nousevat aloitteiksi. • Aloitepalkkiot maksetaan aina rahana. Palkkiosumma määräytyy esimerkiksi vuoden aikana syntyvästä nettosäästöstä, josta aloitteen tekijä saa noin 20 %. Lähde: Peltonen 2012Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 25. 25. 25 Case: Wärtsilä • Wärtsilän Vaasan tehtaat oli JTO:n selvityksessä toiseksi aktiivisin aloitteen tekijä. • JP-palkkio yhdeksän euroa maksetaan toteutuneesta jatkuvan parantamisen ehdotuksesta. • Wärtsilän Vaasan tehtailla henkilökohtainen säästöpalkkio määräytyy yrityksen saamasta tulevan vuoden säästöstä, laatuasiantuntija Kauko Lämsän mukaan. • Lisäksi käytössä tunnustuspalkkio 85 – 1990 euroa, jos säästöpalkkiota ei pystytä laskemaan. • Keksinnöt ja patenttihakemukset palkitaan tapauskohtaisesti. • Vuonna 2009 Vaasan tehtailla maksettiin aloitepalkkioita 300 000 euroa, suurin säästöpalkkio 57 000 euroa maksettiin kahdelle henkilölle, jotka keksivät uuden tavan huoltaa moottoria. Lähde: Peltonen 2012Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 26. 26. 26 Case 3M: esimerkki 15 % ajan tuloksista • 15 % säännön merkittävämpänä menestystarinana pidetään Art Fryn keksimiä Post-It lappuja, jossa yhdisteltiin 3M eri osaamisalueita täysin uudenlaisen tuotteen luomisessa. (Kretkowski 98)Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 27. 27. 27 Case Google: esimerkki 20% ajan tuloksista Google Transit – nyt toiminnassa yli 400 kaupungissa ympäri maailman rakennettiin Googlen 20 % ajalla alun alkaen 3 henkilön tiimin toimesta (Garg 2010)Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 28. 28. 28 Case IBM: esimerkki Innovation Jam 2006 • IBM ”innovaatiojamit” lanseerattiin 2001 keinona yhdistää yrityksen työntekijöitä ja promotoida innovaatioita yrityksen sisällä. IBM ”innovaatiojami” koostui teknisesti joukosta keskenään linkitettyjä keskustelufoorumeita ja niihin liittyviä intranet-sivuja yhdistettynä keskitettyyn järjestelmään. Ensimmäiset ”innovaatiojamit” toteutettiin massiivisena 3 päivää kestävänä rinnakkaisena online konferenssina • ”Innovaatiojamit” ovat yhdistäneet IBM:n työntekijöitä, synnyttäneet uusia ja ideoita ja uutta liiketoimintaa. • Vuoden 2006 ”innovaatiojamien” lopputuloksena syntyi muun muassa 46 000 ideaa ja perustettiin 10 uutta liiketoimintaa Lähde: Bjelland & Wood 2008Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 29. 29. Innovaatioprosessi • Innovaatiotoimintaa johdetaan useissa yrityksissä innovaatioprosessin avulla (Moisio et al. 2009) • Innovaatioprosessit voivat olla suljettuja tai avoimia tai jotain siltä väliltä.Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 30. 30. Innovaatioprosessin Stage-Gate -malli Business Tuotanto &Idea Alustava casen Testaaminen & lanseeraus Kehitys arviointi valmistelu validointi markkinoille Portti 1 Vaihe 1 Portti 2 Vaihe 2 Portti 3 Vaihe 3 Portti 4 Vaihe 4 Portti 5 Vaihe 5 € Ensimmäinen Toinen Päätös Kehityksen Kaupallistamista Arvionti seulonta seulonta business jälkeinen edeltävä implementoinnin casesta arviointi liiketoiminta jälkeen analyysi Lähde: Cooper 1990 Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 31. 31. Innovaatioprosessin jako kolmeen päävaiheeseeninnovaatioprosessin tuotekehitysprosessi kaupallistaminen alkupää Lähde: Koen et al. 2001; Nambisan 2002; Kärkkäinen et al. 2010; Moisio et al. 2009Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 32. 32. 32 Innovaatioprosessin alkupään ideoiden tuottaminen ja rikastaminen mahdollisuuksien johtaminen ja ideoiden analysointi organisaatio- valikoiminen kulttuuri mahdollisuuksien etsiminen konseptin määrittäminen Lähde: Koen et al. 2001; Moisio et al. 2009Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 33. 33. Avoin innovaatio Uusien tuotteiden Tutkimus Tuotekehitys lanseeraus Toisen yrityksen markkinat Uudet markkinat Tutkimus/ Tuotekehitysprojektit Yrityksen omat, tämän hetkiset markkinat Yrityksen rajat Lähde: Chesbrough 2003Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 34. 34. Avoimen innovaation prosessit Ulkoa-sisälle prosessi Yrityksen rajat hyödynnetään yrityksen ulkopuolista tietämystä innovoinnissa Sisältä-ulos prosessi innovaatio hyödynnetään yrityksen ulkopuolella Yhdistetty prosessi Lähde: Gassmann 2004 innovoidaan ja hyödynnetäänTiedonhallinnan ja logistiikan laitos innovaatio yhdessä
 35. 35. Suljetun ja avoimen innovaation (ajattelutavan) erojaSULJETTU INNOVAATIO AVOIN INNOVAATIOMeillä on kaikki alan huippuosaajat. Kaikki huippuosaajat eivät ole meillä. Meidän on tehtävä töitä niin yrityksen sisällä kuin ulkopuolella olevien osaajien kanssa.Hyötyäksemme T&K:sta, meidän tulee Yrityksen ulkopuolinen T&K pystyy luomaankeksiä, kehittää ja tuottaa kaikki itse. huomattavaa arvoa, sisäistä T&K:tä tarvitaan ottamaan siitä itselle osuus.Joka kaupallistaa innovaation ensimmäisenä Hyvä liiketoimintamalli saattaa olla tärkeämpivoittaa. kuin olla ensimmäinen. Meidän ei tarvitse olla tutkimuksen aloittaja hyötyäksemme siitä.Jolla on eniten ja parhaat ideat on voittaja. Voitamme, jos hyödynnämme/yhdistämme sekä sisäiset että ulkoisat ideat parhaiten.Meidän tulee suojata ja kontrolloida henkistä Meidän pitäisi luoda voittoa sillä, että muutomaisuuttamme (intellectual property) käyttävät meidän henkistä omaisuutta jaestääksemme muita käyttämästä sitä. meidän pitäisi ostaa sitä toisilta aina, kun se edistää liiketoimintaamme. Lähde: Torkkeli et al. 2007 Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 36. 36. Esimerkki avoimen innovation prosessien hyödyntämisestä Suomessa CASE: Nokia 770 Internet Tablet (yhdistelmä avointa ja suljettua) Nokia rohkaisi ulkopuolisia osapuolia mukaan Nokia 770 Internet Tablet -laitteen kehitystyöhön. Yhtiö julkaisi avoimen kehittämisympäristön (osoitteessa www.maemo.org), jossa kuka tahansa pystyi kehittämään koodia edelleen. Kehitysalusta oli kohdennettu avoimen lähdekoodin kehittäjille tavoitteena varmistaa tehokkain mahdollinen tapa kehittää tuotteita ja sovelluksia laitteen ympärille. Nokia 770 Internet Tabletin kehittäminen koostui kolmesta eri vaiheesta: (1) valmiiden komponenttien integroinnista, (2) olemassa olevien komponenttien kehittämisen sponsoroinnista ja (3) uusien komponenttien kehittämisestä sekä niiden lähdekoodin tekemisestä avoimeksi. Näin hyödynnettiin jo valmiina olevaa tietoa eikä yritetty itse keksiä samaa asiaa uudestaan. Samalla pyrittiin hyötymään kehitysprosessissa ulkoisista toimijoista ja tarjoamaan koodin avaamisella liiketoimintomahdollisuuksia muille osapuolille. Kehitys- alusta Asiakkaat ja Muut käyttäjät ulkopuoliset asiantuntijat Nokia Lähde: Jaaksi 2006Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos
 37. 37. 37 Tämän luennon keskeiset kysymykset: I Mitä on innovointi ja mikä on innovaatio? II Miten innovointia voidaan johtaa? III Esteitä innovoinnille? IV Miten voidaan päästä yli innovoinnin eteistä?Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 38. 38. Miksi innovointi on yrityksille vaikeaa? 38 Yhdeksän syytä miksi innovointi koetaan usein vaikeaksi 1. Pelko 2. Oletukset 3. Tieto 4. Tavat ja tottumukset 5. Laiskuus 6. Sivukonttorisyndrooma 7. Kompensoimattomuus 8. Aika 9. Johtaminen Lähde: Solatie & Mäkeläinen 2009Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 39. 39. Lisäksi: mitkä seikat yrityksessä 39 mahdollisesti edistävät tai estävät uusien innovaatioiden luomista ja uudistumista? • Visiot / strategiat • liian kapea / leveä rajaaminen • väärä suuntaaminen • Aiempi menestys • usein tärkeä uudistumisen este! • Organisaation henkilöstön koulutus / kokemusmaailma • homogeenisuus / heterogeenisuus • ”insinöörimäisesti ajattelevat” vs. ”humanistiset maailman parantajat” vs. ”myynnin tyypit” jne. • Blokkiutuminen • NIH-ajattelu Lähde: Kärkkäinen 2010Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 40. 40. 40 Tämän luennon keskeiset kysymykset: I Mitä on innovointi ja mikä on innovaatio? II Miten innovointia voidaan johtaa? III Esteitä innovoinnille IV Miten voidaan päästä yli innovoinnin esteistä?Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 41. 41. Miten voidaan saada kokonaan uutta 41 informaatiota tai tietämystä tai jäsentää nykyinen tietämys uudella tavalla?Mustanlaatikon markkinointi/ tuotekehitys Kokonaan uusi asiakas avaaminen asiakasrajapinta tuotanto informaatio ja tietämys Uusi tapa nähdä tai jäsentää nykyinen tietämys Hyödylliset ajattelun ja suunnittelun apuvälineet Esim. S. McDonald: ja työkalut”Innovaatio on uusi tapa jäsentää informaatio” Lähde: Kärkkäinen 2010Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 42. 42. Hyödylliset ajattelun ja suunnittelun 42 apuvälineet ja työkalut: mm. luovan ongelmanratkaisun menetelmätParadigman säilyttävät Paradigmaa venyttävät Paradigman rikkovatEi pakotettua mielikuvituksen Mielikuvitus ja ongelmaankäyttöä, vapaa assosiointi. liittymättömät ’stimulantit’Ei uusia assosiaatioita menetelmistä.”Turvallisia” ”Ei-turvallisia”Sekä kokemattomat että kokeneet ryhmät. Lähinnä kokeneet vetäjät ja ryhmätEsim. Aivoriihi Esim. Muuntelumenetelmä Esim. Kaukaiset ajatusmallit Lähde: McFadzean 1998 Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 43. 43. Muuntelumenetelmä 43 PIENENTÄÄ? SUURENTAA? YHDISTÄÄ? JAKAA OSIIN? KORVATA JOLLAIN MUULLA? KÄÄNTÄÄ PÄÄLAELLEEN? LISÄTÄ UUTTAA HOHTOA? Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 44. 44. 44 Kaukaiset ajatusmallit Kaukainen ajatusmalli Hullun mielekäs sovitus ongelmaan Edellisestä muunnettu käytännössä ehkä mahdollinen sovitus ongelmaanTiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 45. 45. 45 Kaukaiset ajatusmallit esimerkki Kaukainen ajatusmalli Hullun mielekäs sovellus Mahdollinen ratkaisu Kampa Uusi koulureppu - piikikäs - piikikäs reppu - reppuun lokeroita - muovinen - muovireppu - reppuun jalat - painava - metallireppu - reppuun koukkuja - kevyt - kevytreppu - heijastava pinta - kova - kovareppu - selkätuki - aamukampa - hajoaa kevään tullen - täikampa - kutittaa selkää Lähde: Lavonen et al. Yksi yhteen Yksi moneenTiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 46. 46. 46 Lähteitä •Amabile, T.M. 1997. Motivating Creativity in Organizations: On Doing What You Love and Loving What You Do. California Management Review, Vol. 40, No. 1, pp. 39-58. •Apilo, T., Taskinen, T., Salkari, I. 2007. Johda innovaatioita. Talentum, Helsinki. p. 260. • Bjelland, O.M., Wood, R.C. 2008. An Inside View of IBM’s ‘Innovation Jam. Sloan Management Review 50, No. 1 (Fall 2008), pp. 32-40. •Chesbrough, H. 2003. Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston, MA: Harvard Business Press. •Christensen, C.M. 1997. The Innovator’s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Boston, MA: Harvard Business School Press. • Cooper, R.G. 1990. Stage-Gate System: A New Tool for Managing New Products. Business Horizons 44–54 (May– June 1990). •Csikszentmihalyi, M. 1991. Flow: the psychology of optimal experience. New York, Harper Perennial. •Csikszentmihalyi, M. 2003. Good Business: Leadership. Flow, and the Making of Meaning. New York, Penguin Books. •Kärkkäinen, H. 2010. Uuden tiedon luominen ja sen työkalut. Luentomateriaali. •Lavonen, Meisalo & al. Luovan ongelmanratkaisun työtavat. Saatavissa: http://www.edu.helsinki.fi/malu/kirjasto/lor/main.htm • McFadzean, E. 1998. The creativity continuum: Towards a classification of creative problem solving technique. Creativity and Innovation Management. Vol. 7, No. 3, pp. 131 – 139. •Moisio, E., Lempiälä, T., Haukola, T. 2009. Palkitseminen ja innovatiivisuus. Tutkimustuloksia ja havaintoja rahallisesta palkitsemisesta innovatiivisilla työpaikoilla. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys. •47/2009. Saatavissa: http://www.tem.fi/files/24455/TEM_47_2009_tyo_ja_yrit.pdf • Peltonen, K. 2012. Aloitteiden määrä teollisuudessa kasvaa. Tekniikka&Talous / 27.4.2012. •Solatie, J., Mäkeläinen, M. 2009. Ideasta innovaatioksi. Luovuus hyötykäyttöön. Talentum, Helsinki. •Sydänmaanlakka, P. 2009. Jatkuva uudistuminen. Luovuuden ja innovatiivisuuden johtaminen. Talentum, Hämeenlinna, •Tidd,J., Bessant, J., Pavitt, K. 2005. Managing Innovation: Integrating Technlogical, Market and Organizational Change. 3rd edition. John Wiley, Chichester. •Torkkeli, M., Hilmola, O-P., Salmi, P., Viskari, S., Käki, H., Ahonen, M., Inkinen, S. 2007. Avoin innovaatio: Liiketoiminnan seitinohuet yhteistyörakenteet. Tutkimusraportti 190. Lappeenranta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Saatavissa: http://www.openinnovation.fi/files/download/Tutkimusraportti190AvoinInnovaatio.pdf •UTILISE-projekti. 1990. Innovaation onnistuminen: teollisuuden innovaatiostrategia : tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksellisuus. Sähkö- ja elektroniikkateollisuusliitto, Mänttä.Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 28.4.2012
 47. 47. 47 Kiitos mielenkiinnostanne! Kysyttävää ja/tai kommentoitavaa?Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos 3.6.2008

×