Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Filipino 9 Parabula

25 180 vues

Publié le

Ito ay isang powerpoint presentation na tumatalakay sa paksang tungkol sa Parabula. Dito din matatagpuan ang ilang depinisyon, halimbawa at aktibidad patungkol sa paksang tatalakayin.

Publié dans : Formation
 • My brother found Custom Writing Service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and ordered a couple of works. Their customer service is outstanding, never left a query unanswered.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Filipino 9 Parabula

 1. 1. “Huwag magplano ng masama laban sa iyong kapitbahay na sa iyo nagtitiwala. Huwag makipagtalo sa tao nang walang dahilan kung wala naman siyang ginawang masama sa iyo. Karangalan ang mamanahin ng marurunong at kahihiyan naman ang mapapala ng mga hangal.”
 2. 2. Ito ay isang kuwento na hango sa banal na aklat o Bibliya. Ito ay ang katawagan sa mga kuwento na ginamit ng ating Panginoon sa kanyang pangangaral. Ito ay nagmula sa salitang Griyego “parabole” na ang ibig sabihin ay pagkukumpara.
 3. 3. Ang mga pangunahing tauhan sa mga parabula ay mga tao. Ito ay kalimitang may aral na nakapaloob. Ito ay naglalarawan sa may tunay na nangyayari sa buhay ng isang tao.
 4. 4. Parabula ng Alibughang Anak (Lukas 15:11- 32) Parabula ng Mabuting Samaritano (Lukas 10:25-37) Parabula ng Mayaman at si Lazaro (Lukas 16:19-31)
 5. 5. Paano mo maisasabuhay ang mga gintong aral ng mga parabula na isinalaysay ni Hesu Kristo? Ipaliwanag.
 6. 6. Napatutunayang ang mga Pangyayari sa Parabula ay maaaring mangyari sa Kasalukuyan at sa tunay na buhay
 7. 7. Ang sumusunod na pangyayaring nagapanap sa parabula ay maaaring ring maganap sa tunay na buhay. Magsulat nang personal o nakita, napanoood o nabalitaang kaparehong pangyayari.
 8. 8. Nilustay ng bunsong anak ang kanyang minana sa hindi wastong pamumuhay
 9. 9. Nang maghirap ang anak ay namasukan ito bilang alila o katulong
 10. 10. Dahil sa paghihirap, nagsisi ang anak sa kanyang ginawa at naalala ang kanyang ama
 11. 11. Bumalik ang anak at humingi ng tawad sa magulang. Pinatawad ang anak at pinatuloy muli sa kanyang tahanan
 12. 12. Pagtulong ng Mabuting Samaritano sa taong na-api at nanakawan ng mga tulisan

×