Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

China

10 003 vues

Publié le

Publié dans : Voyages, Technologie

China

 1. 1. Dinastiya ng Tsina 中国
 2. 2. China 中国
 3. 3. Pinagsimulan ng Sibilisasyon River system Huang Ho YangtzeTanong: “Bakit malapit sa yamang tubig?”
 4. 4. Dynastic cycle ng China Unti –unitng Bagong tumatanda ang Dinastiya dinastiya Problema:baha, taggutom, lindol, pagsalakay, pag-aalsa Lumang Dinastiya Pag-usbong Mawawala ng ang Basbas problema ng Langit
 5. 5. Shang/ Yin 商朝 /殷代 • 1500 – 1028 BCE • Religion: worship of nature and of ancestors • Cruel leaders led to the fall of the dynasty
 6. 6. Shang/ Yin 商朝 /殷代ContributionsOracle bones/ system of writing Silk weaving
 7. 7. Shang/ Yin 商朝 /殷代ContributionsLunar Calendar Foundation of Ceramics
 8. 8. Chou/ Zhou 周朝 • Pinakamahabang dinastiya • Wu Wang- nagtayo at nagpalawak ng teritoryo.Feudal system: may hiwa-hiwalay na estado at ang mgaprobinsya ay pinamumunuan ng gobernador , sanhi sa digmaanng bawat estado. (Warring state period)
 9. 9. Chou/ Zhou 周朝Mga KontribusyonCivil service examination • Paggamit ng bakal na araro, crossbow, ch ariot • Pagkakaroon ng irigasyon at dike
 10. 10. Chou/ Zhou 周朝Mga Pilosopo Lao Tzu Nagtatag ng Taoism - Ang kaayusan ay makakamit kung susundin ang daloy ng kalikasan.
 11. 11. Chou/ Zhou 周朝Confucius at ang Golden rule子貢問曰、有一言、而可以終身行之者乎。子曰、其恕乎、己所 不欲、勿施於人。 Adept Kung asked: "Is there any oneword that could guide a person throughoutlife?"The Master replied: "How about shu[reciprocity]: never impose on others whatyou would not choose for yourself?"Analects XV.24, tr. David Hinton
 12. 12. Chou/ Zhou 周朝Ang paniniwalang Confucianism at LegalismConfucianism LegalismSocial harmony Mahigpit na sistema Paggamit ng reward at punishment Walang pagpapahalaga sa buhay at kalikasanTanong:1. Ano ang dapat na relasyon sa pagitan ng lider at tagasunodsa isang bansa?
 13. 13. Chin/ Qin 秦朝• Chin Shih Huang-ti- “First Emperor”• Li Si (Li SSu) – punong ministro sa ilalim ng pilosopiyang Legalism• Mandirigmang estado; pagkakaroon ng sentralisasyon• Nagpagawa ng the Great Wall – proteksyon laban sa nomadiko
 14. 14. Chin/ Qin 秦朝Tanong: Ano ang maganda at masamang ndulotng Great Wall of China?
 15. 15. Han 汉朝• Lui Bang- nagtatag• Naging opisyal na pilosopiya ang Confucianism• Confucius at tinitignan bilang “saint of scholars”• Buddhism- lumaganap dahil sa korupsyon ng gobyerno.• Isa sa dakilang dinastiya
 16. 16. Han 汉朝• Five Classics of Confucius- koleksyon ng mga aral ni Confucius• Analects- Confucius’ words of wisdom• Pan Chao- isang babaeng manunulat na sumulat ng "Nu Jie" (Lessons for Women), tumutukoy sa tamang pag-uugali ng kababaihan.
 17. 17. Han 汉朝Ssuma-Ch’ien (Simaqien )- Unang historyadorWu Ti- “Martial Emperor”- tumalo sa Pan Chaobarbarian na Hun, nagpalawak ngteritoryo at nagtatag ng Silk Road
 18. 18. Han 汉朝Tanong: Ano ang kahalagahan ng Silk Road sa Handynasty?
 19. 19. Han 汉朝 Kontribusyon: • Papel • water-powered mill• Regular na civil service examination
 20. 20. Sui 绥朝• Yang (Chien) Jian- napagsama ang hilaga at timog ng Tsina at ipinagawa ang Grand Canal sa pagitan ng Yellow river and Yangtze river
 21. 21. Sui 绥朝Tanong: Ano ang importansya ng Grand Canal?
 22. 22. Tang 唐朝• Li Yuan- nagtatag• Ikalawa sa dakilang dinastiya• May impluwensya ng Japan and Korea• Naimbento ang woodblock printing
 23. 23. Tang 唐朝 Drinking Alone by Moonlight 月下獨酌 花間一壺酒。 A cup of wine, under the flowering trees; 獨酌無相親。 I drink alone, for no friend is near. 舉杯邀明月。 Raising my cup I beckon the bright moon, 對影成三人。 For her, with my shadow, will make three people. 月既不解飲。 The moon, alas, is no drinker of wine; 影徒隨我身。 Listless, my shadow creeps about at my side. 暫伴月將影。 Yet with the moon as friend and the shadow as slave 行樂須及春。 I must make merry before the Spring is spent. 我歌月徘徊。 To the songs I sing the moon flickers her beams; 我舞影零亂。 In the dance I weave my shadow tangles and breaks. 醒時同交歡。 While we were sober, three shared the fun; 醉後各分散。 Now we are drunk, each goes their way. 永結無情遊。 May we long share our eternal friendship, 相期邈雲漢。 And meet at last on the Cloudy River of the skyGreat poet : Li Po
 24. 24. Tang 唐朝Golden Age of China
 25. 25. Sung 宋朝 • Sung Tai-Tsu- nagtatag • Ikatlo sa dakilang dinastiya • Pagsalakay ng Khitans (grupo ng Mongols) • Nagsimula ang footbinding – pagpigil ng paglaki ng paa
 26. 26. Sung 宋朝Kontribusyon Printing, paggamit ng ink and papelGunpowder Magnetic Compass
 27. 27. Yuan 元朝• Temujin/ Genghis Khan: pinuno ng Mongols (grupo ng nomads sa hilaga ng China); Nagtayo ng imperyong Mongol• Kublai Khan –sumunod sa pamumuno ni Temujin
 28. 28. Yuan 元朝Mongol Expansion
 29. 29. Yuan 元朝Marco Polo banyagang nagsilbisa pamamahala ni Kublai Khansa 17 na taon.Trivia: Cathay-pangalang ng Chinaibinigay ni KhanPacific because Farrellspeculated that they wouldone day fly across thePacific.
 30. 30. Ming 明朝• Chu Yuan Chang/ Ming Tai Tsu- nagtatag• Ikaapat na dakilang Yung le- ginawang dinastiya capital ang Peking at tinayo ang Forbidden City
 31. 31. Ming 明朝 Zheng He Yung leSa pamumuno ng Admiral, nagkaroon ngekspedisyong pandagat ang mga Tsino.
 32. 32. Ming 明朝To ponder on: What is the implication of Zheng He’s voyage otherthan showing the wealth and power of Ming-China?
 33. 33. Qing (Manchu) 清朝• Empire consist of China proper, Tibet, Mongolia, Manchuria, Korea, Indochina, Eastern Turmekistan• During its reign, the Qing Dynasty became highly integrated with Chinese culture.• However, its military power weakened during the 1800s, and faced with international pressure, massive rebellions and defeats in wars• Was overthrown following the Xinhai Revolution, when the Empress Dowager Longyu abdicated on behalf of the last emperor, Puyi, on February 12, 1912.
 34. 34. Qing (Manchu) 清朝 Puyi
 35. 35. Paglalapat ng kaibahan ng dinastiyang Tsina sa pamahalaan ng Pilipinas. Political Chinese Dynasty

×