SlideShare une entreprise Scribd logo
Facebookové fasády
12. 4. 2017 Josef Šlerka, Studia nových médií FF UK
Praha, Týden diverzity, konference Interakce
Sociální média
I přes různé názory na to, jak definovat sociální média
jako specifický druh nových médií, se všichni autoři
shodují v tom, že se jedná o virtuální (plně digitální)
prostor, ve kterém hraje zásadní roli možnost
sociálních interakcí mezi uživately, a že tyto interakce
mají specifický dopad na vytváření identity uživatelů,
komunikačních situací a komunit.
Sociální média
Sociální média jako Facebook, Twitter či Instagram
nabízejí celou řadu různých typů sociálních akcí. Na
Facebooku je to kupříkladu přátelství, “to se mi líbí”,
sdílení, komentář. Sociální média jsou novomediální
prostředí pro masivní sociální interakci.
Vhodným frameworkem může být dramaturgická
sociologie E. Goffmana.
Goffmanova teorie
Pokud chápeme chování uživatelů sociálních sítí v
rámci dramaturgické sociologie, můžeme konkrétní
profil uživatele a jeho sociální akce chápat jako
součást osobní fasády. Z tohoto pohledu všechny
prvky výstavby osobního profilu tvoří prvky fasády
uživatele, které si uživatel volí s ohledem na svou
osobní identitu. Volba jména, fotografie, míra
nastavení soukromí, způsob vyplnění popisu a další
jsou výrazem uživatelovy identity.
Goffmanova teorie
Identita sama ovšem vzniká z napětí mezi tím, jak se
osoba vidí a jaké má postavení ve vztahu uvnitř
skupiny a vztahů s okolím. Z pohledu strojového
zpracování je výraz každé identity do značné míry
možné strojově zpracovat a pokusit se v něm najít
nějaké vzory.
Představení
Termínem představení myslí Goffman takovou činnost,
"kterou jednotlivec provádí v době vyznačující se jeho
trvalou přítomností ve společnosti konkrétního
souboru pozorovatelů a která má na pozorovatele
nějaký vliv." (Goffman str. 29). Scénou představení
jsou jednotlivé stránky, skupiny či uživatelské profily a
podobně, kde se interakce uskutečnují.
Představení
Z tohoto pohledu jsou sociální akce jako je postování
statusů, lajkování příspěvků či jejich komentování
prostředky takového představení. Uživatel má pro své
představení k dispozici fasádu svého profilu, kde je
možné sdílet o sobě různé informace. Sem patří
kupříkladu i seznam stránek, které má označené jako
oblíbené (viz Elaine Wallace, Isabel Buil a Leslie de
Chernatony: Facebook ‘friendship’ and brand
advocacy).
Předběžné poznámky
Sociální média lze vnímat jako prostor pro každodenní
sebeprezentaci a jako scénu pro naše představení
(interakce).
Tato jednání jsou sociální, mají intencionalitu a mohou
být podrobena tradičnímu druhu výzkumu, ať již
kvalitativnímu nebo kvantitativnímu.
V prostředí nových médií pak máme k dispozici
záznamy těchto sociálních jednání jako data, která
můžeme dále zpracovat.
I. Případové studie
Uživatelská jména
Uživatelské jméno
Prvním příkladem může být volba uživatelského jména
na sociální síti Facebook. Jméno, respektive jeho
podoba paří k informacím, které účastník získává před
započetím komunikace. Zároveň je jeho volba
ovlivněna velmi silně normou, kterou Facebook své
uživatele zavazuje. Pravidla Facebooku zavazují
uživatele k užití skutečného jména, nepoužívání
speciálních symbolů, přezdívek apod. Pokud tedy
uživatel toto pravidlo porušuje, dává tím jednoznačně
najevo, že má nějaký problém s tímto pojetím.
Uživatelské jméno
červenec 2015
posledních 300 postů na vybraných stránkách
detektor existence jména na základě seznamu jmen a
příjmení na stránkách MV ČR
II. Případová studie
Cover fotografie
Hypotéza
Hypotéza: pokud platí, že je cover foto uživatele
součástí jeho fasády a pokud zároveň platí, že
intezivní “lajkování” postů na stránkách mající
charakter blízky nějaké subkultuře (či kmeni) je
výrazem blízkosti (či příslušnosti) k této subkultuře, tak
by se to mělo v cover fotkách projevit výrazně větším
zastoupením motivů spojených s danou subkulturou.
Benchmark
Pro 10.000 stránek použitých pro analyzů LDA jsme
vybrali za každé jeden náhodný post a k němu stáhli
všechny lidi, co ho olajkovali.
Takto vznikl dataset cca 300.000 lidí z nějž jsme
vybrali 10.000 jako náhodný vzorek. Pro ně jsme opět
stáhli jejich cover fotky a profilové fotky.
Benchmark
Využito Google Cloud Vision API pro automatické
rozpoznání (otagování) objektů na fotce.
Přiděleno 2434 tagů pro 7256 fotek
Dataset zatím za dvě období (únor a duben)
Vykazuje poměrně velkou tématickou stabilitu (kromě
sezóních fotek).
Otaku CZ/SK
Otaku Cz/Sk - 12.482 fanoušků (k 11.4.2017)
přes API staženy všechny posty za od 1.1. 2017 do
31.3. 2017
vybraný set cca 700 fanoušků, kteří olajkovali více než
20 postů
staženy jejich profilové fotografie a jejich cover
fotografie
Otaku CZ/SK
Pro kontrolu u 181 z nich jsme se podívali, jaké
stránky mají označené ještě jako oblíbené. Ty by měli
odpovídat silnému zájmu o žánr anime.
Výsledky porovnání
Populace vs Otaku
Výsledky porovnání
Populace vs Hooligans
Hooligans
Hooligans.cz - 38.474 fanoušků (k 11.4.2017)
přes API staženy všechny posty za od 1.2. 2017 do
31.3. 2017
vybraný set cca 700 fanoušků, kteří olajkovali více než
20 postů
staženy jejich profilové fotografie a jejich cover
fotografie
Výsledky porovnání
Populace vs fanoušci Miloše Zemana
Miloš Zeman
Miloš Zeman - prezident České republiky - 88.768
fanoušků (k 11.4.2017)
přes API staženy všechny posty za od 1.2. 2017 do
31.3. 2017
vybraný set cca 700 fanoušků, kteří olajkovali více než
20 postů
staženy jejich profilové fotografie a jejich cover
fotografie
Miloš Zeman
Tady by to neměl vyjít, protože být fanouškem
prezidenta, neznamená být členem subkultury, že?
Další faktory?
Není, ale přeci jen tam nějaké slabší affinity jsou, že?
Ale ty asi nesouvisí se subkulturou, ale věkem
uživatelů.
Profilové folky
Aplikováno Microsoft Face Recognition API na fotky z
benchmarkového datasetu. Čímž vznikla prohlížečka
uživatelů Facebooku.
Analýza se zdařila u 5.261 profilů.
Další kroky
Při ručním kódování se ukázalo, že je podíl fotografii
spojených se subkulturami u Otaku komunity a
Hooligans až 40 procent. Možnosti jsou tak v zásadě
dvě buď si natrénovat vlastní neuronovou síť nebo
používat strojvou analýzu jako první test pro základní
ověření.
Závěry
Obě případové studie ukazují, že je minimálně
praktické aplikovat Goffmanovu teorie sebeprezentace
v prostředí sociálních sítí.
V metodologické rovině také ukazují, že prostředí
digitalizovaných a tudíž strojově zpracovatelných,
záznamů sociálních interakcí se otevírají nové
možnosti analýz.
Děkuji za pozornost
@josefslerka

Contenu connexe

Similaire à Facebookové fasády

All about Facebook? All about you!
All about Facebook? All about you!All about Facebook? All about you!
All about Facebook? All about you!Josef Šlerka
 
Digitální PR: jak změnila sociální média povahu PR
Digitální PR: jak změnila sociální média povahu PRDigitální PR: jak změnila sociální média povahu PR
Digitální PR: jak změnila sociální média povahu PRPR POINT
 
Facebook. Marketing v sociálních médiích
Facebook. Marketing v sociálních médiíchFacebook. Marketing v sociálních médiích
Facebook. Marketing v sociálních médiích15e15
 
Zaverecny ukol KPI
Zaverecny ukol KPIZaverecny ukol KPI
Zaverecny ukol KPITereza_1
 
Možnosti sociálních médií pro nevládky | Worskhop Re-framing the message
Možnosti sociálních médií pro nevládky | Worskhop Re-framing the messageMožnosti sociálních médií pro nevládky | Worskhop Re-framing the message
Možnosti sociálních médií pro nevládky | Worskhop Re-framing the messageHonza Pav
 
Rizika Soc Siti Ebezpeci
Rizika Soc Siti EbezpeciRizika Soc Siti Ebezpeci
Rizika Soc Siti Ebezpecivojtech bednar
 
Knihovny a sociální sítě
Knihovny a sociální sítěKnihovny a sociální sítě
Knihovny a sociální sítěBarbora Buchtová
 
Prezentace k DP „Sociální média a knihovny – Facebook. Model knihovního profi...
Prezentace k DP „Sociální média a knihovny – Facebook. Model knihovního profi...Prezentace k DP „Sociální média a knihovny – Facebook. Model knihovního profi...
Prezentace k DP „Sociální média a knihovny – Facebook. Model knihovního profi...Lutsyphera
 
Socialni media a knihovny - Facebook. Model knihovniho profilu se zamerenim n...
Socialni media a knihovny - Facebook. Model knihovniho profilu se zamerenim n...Socialni media a knihovny - Facebook. Model knihovniho profilu se zamerenim n...
Socialni media a knihovny - Facebook. Model knihovniho profilu se zamerenim n...Lutsyphera
 
3 fashiontech-lovebrand
3 fashiontech-lovebrand3 fashiontech-lovebrand
3 fashiontech-lovebrandfashiontechcz
 
V sociálních médiích se válí data | FashionTech 2015
V sociálních médiích se válí data | FashionTech 2015V sociálních médiích se válí data | FashionTech 2015
V sociálních médiích se válí data | FashionTech 2015Lovebrand
 
Propagace knihovny na facebooku
Propagace knihovny na facebookuPropagace knihovny na facebooku
Propagace knihovny na facebookuBarbora Buchtová
 
Okrajové formy vizualizace dat
Okrajové formy vizualizace datOkrajové formy vizualizace dat
Okrajové formy vizualizace datTomáš Marek
 
Učící se společnost 12
Učící se společnost 12Učící se společnost 12
Učící se společnost 12Michal Černý
 

Similaire à Facebookové fasády (20)

Kpi final
Kpi finalKpi final
Kpi final
 
All about Facebook? All about you!
All about Facebook? All about you!All about Facebook? All about you!
All about Facebook? All about you!
 
Tomáš Bouda: Uvedení do problematiky soc. sítí a jejich představení
Tomáš Bouda: Uvedení do problematiky soc. sítí a jejich představeníTomáš Bouda: Uvedení do problematiky soc. sítí a jejich představení
Tomáš Bouda: Uvedení do problematiky soc. sítí a jejich představení
 
Alena Černá: Psychologický pohled na používání sociálních sítí
Alena Černá: Psychologický pohled na používání sociálních sítíAlena Černá: Psychologický pohled na používání sociálních sítí
Alena Černá: Psychologický pohled na používání sociálních sítí
 
Digitální PR: jak změnila sociální média povahu PR
Digitální PR: jak změnila sociální média povahu PRDigitální PR: jak změnila sociální média povahu PR
Digitální PR: jak změnila sociální média povahu PR
 
Facebook. Marketing v sociálních médiích
Facebook. Marketing v sociálních médiíchFacebook. Marketing v sociálních médiích
Facebook. Marketing v sociálních médiích
 
Zaverecny ukol KPI
Zaverecny ukol KPIZaverecny ukol KPI
Zaverecny ukol KPI
 
Možnosti sociálních médií pro nevládky | Worskhop Re-framing the message
Možnosti sociálních médií pro nevládky | Worskhop Re-framing the messageMožnosti sociálních médií pro nevládky | Worskhop Re-framing the message
Možnosti sociálních médií pro nevládky | Worskhop Re-framing the message
 
Rizika Soc Siti Ebezpeci
Rizika Soc Siti EbezpeciRizika Soc Siti Ebezpeci
Rizika Soc Siti Ebezpeci
 
Petr Škyřík: Analýza využívání sociálních sítí (kvantitativní výzkum)
Petr Škyřík: Analýza využívání sociálních sítí (kvantitativní výzkum)Petr Škyřík: Analýza využívání sociálních sítí (kvantitativní výzkum)
Petr Škyřík: Analýza využívání sociálních sítí (kvantitativní výzkum)
 
Knihovny a sociální sítě
Knihovny a sociální sítěKnihovny a sociální sítě
Knihovny a sociální sítě
 
Prezentace k DP „Sociální média a knihovny – Facebook. Model knihovního profi...
Prezentace k DP „Sociální média a knihovny – Facebook. Model knihovního profi...Prezentace k DP „Sociální média a knihovny – Facebook. Model knihovního profi...
Prezentace k DP „Sociální média a knihovny – Facebook. Model knihovního profi...
 
Socialni media a knihovny - Facebook. Model knihovniho profilu se zamerenim n...
Socialni media a knihovny - Facebook. Model knihovniho profilu se zamerenim n...Socialni media a knihovny - Facebook. Model knihovniho profilu se zamerenim n...
Socialni media a knihovny - Facebook. Model knihovniho profilu se zamerenim n...
 
NMI14 Josef Šlerka - Just metadata
NMI14 Josef Šlerka - Just metadataNMI14 Josef Šlerka - Just metadata
NMI14 Josef Šlerka - Just metadata
 
Just metadata
Just metadataJust metadata
Just metadata
 
3 fashiontech-lovebrand
3 fashiontech-lovebrand3 fashiontech-lovebrand
3 fashiontech-lovebrand
 
V sociálních médiích se válí data | FashionTech 2015
V sociálních médiích se válí data | FashionTech 2015V sociálních médiích se válí data | FashionTech 2015
V sociálních médiích se válí data | FashionTech 2015
 
Propagace knihovny na facebooku
Propagace knihovny na facebookuPropagace knihovny na facebooku
Propagace knihovny na facebooku
 
Okrajové formy vizualizace dat
Okrajové formy vizualizace datOkrajové formy vizualizace dat
Okrajové formy vizualizace dat
 
Učící se společnost 12
Učící se společnost 12Učící se společnost 12
Učící se společnost 12
 

Plus de Josef Šlerka

Znaky, znaky, modely
Znaky, znaky, modelyZnaky, znaky, modely
Znaky, znaky, modelyJosef Šlerka
 
LLM a mixed methods v humanitních vědách
LLM a mixed methods v humanitních vědáchLLM a mixed methods v humanitních vědách
LLM a mixed methods v humanitních vědáchJosef Šlerka
 
Vliv AI na mediální trh
Vliv AI na mediální trhVliv AI na mediální trh
Vliv AI na mediální trhJosef Šlerka
 
Informační věda - Pravděpodobnosti
Informační věda - PravděpodobnostiInformační věda - Pravděpodobnosti
Informační věda - PravděpodobnostiJosef Šlerka
 
Informacni veda: Pocitace
Informacni veda: PocitaceInformacni veda: Pocitace
Informacni veda: PocitaceJosef Šlerka
 
Inforamační věda: Algoritmus
Inforamační věda: AlgoritmusInforamační věda: Algoritmus
Inforamační věda: AlgoritmusJosef Šlerka
 
Co je to datova novinarina
Co je to datova novinarinaCo je to datova novinarina
Co je to datova novinarinaJosef Šlerka
 
Algoritmy a sociální sítě - stručný úvod
Algoritmy a sociální sítě - stručný úvodAlgoritmy a sociální sítě - stručný úvod
Algoritmy a sociální sítě - stručný úvodJosef Šlerka
 
Parallel Polis Revisited: Way from concept of Parallel Polis to Distributed R...
Parallel Polis Revisited: Way from concept of Parallel Polis to Distributed R...Parallel Polis Revisited: Way from concept of Parallel Polis to Distributed R...
Parallel Polis Revisited: Way from concept of Parallel Polis to Distributed R...Josef Šlerka
 
Dezinformační weby a zpravodajství v ČR
Dezinformační weby a zpravodajství v ČRDezinformační weby a zpravodajství v ČR
Dezinformační weby a zpravodajství v ČRJosef Šlerka
 
INFOWAR IN CZECH REPUBLIC
INFOWAR IN CZECH REPUBLICINFOWAR IN CZECH REPUBLIC
INFOWAR IN CZECH REPUBLICJosef Šlerka
 
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatěČeská média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatěJosef Šlerka
 
Svět viděný cizíma očima
Svět viděný cizíma očimaSvět viděný cizíma očima
Svět viděný cizíma očimaJosef Šlerka
 
Do Birds of a Feather Flock Together?
Do Birds of a Feather Flock Together?Do Birds of a Feather Flock Together?
Do Birds of a Feather Flock Together?Josef Šlerka
 
Projekt Navigátor - datová část
Projekt Navigátor - datová částProjekt Navigátor - datová část
Projekt Navigátor - datová částJosef Šlerka
 
Stručná zpráva o jednom experimentu
Stručná zpráva o jednom experimentuStručná zpráva o jednom experimentu
Stručná zpráva o jednom experimentuJosef Šlerka
 
Wikipedie ve službách zla?!
Wikipedie ve službách zla?!Wikipedie ve službách zla?!
Wikipedie ve službách zla?!Josef Šlerka
 

Plus de Josef Šlerka (20)

Znaky, znaky, modely
Znaky, znaky, modelyZnaky, znaky, modely
Znaky, znaky, modely
 
LLM a mixed methods v humanitních vědách
LLM a mixed methods v humanitních vědáchLLM a mixed methods v humanitních vědách
LLM a mixed methods v humanitních vědách
 
Vliv AI na mediální trh
Vliv AI na mediální trhVliv AI na mediální trh
Vliv AI na mediální trh
 
Informační věda - Pravděpodobnosti
Informační věda - PravděpodobnostiInformační věda - Pravděpodobnosti
Informační věda - Pravděpodobnosti
 
Informacni veda: Pocitace
Informacni veda: PocitaceInformacni veda: Pocitace
Informacni veda: Pocitace
 
Inforamační věda: Algoritmus
Inforamační věda: AlgoritmusInforamační věda: Algoritmus
Inforamační věda: Algoritmus
 
Co je to datova novinarina
Co je to datova novinarinaCo je to datova novinarina
Co je to datova novinarina
 
Algoritmy a sociální sítě - stručný úvod
Algoritmy a sociální sítě - stručný úvodAlgoritmy a sociální sítě - stručný úvod
Algoritmy a sociální sítě - stručný úvod
 
Atlas konspirací
Atlas konspiracíAtlas konspirací
Atlas konspirací
 
Parallel Polis Revisited: Way from concept of Parallel Polis to Distributed R...
Parallel Polis Revisited: Way from concept of Parallel Polis to Distributed R...Parallel Polis Revisited: Way from concept of Parallel Polis to Distributed R...
Parallel Polis Revisited: Way from concept of Parallel Polis to Distributed R...
 
Dezinformační weby a zpravodajství v ČR
Dezinformační weby a zpravodajství v ČRDezinformační weby a zpravodajství v ČR
Dezinformační weby a zpravodajství v ČR
 
INFOWAR IN CZECH REPUBLIC
INFOWAR IN CZECH REPUBLICINFOWAR IN CZECH REPUBLIC
INFOWAR IN CZECH REPUBLIC
 
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatěČeská média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě
Česká média dnes aneb Pokus o kontext k aktuální debatě
 
Svět viděný cizíma očima
Svět viděný cizíma očimaSvět viděný cizíma očima
Svět viděný cizíma očima
 
Do Birds of a Feather Flock Together?
Do Birds of a Feather Flock Together?Do Birds of a Feather Flock Together?
Do Birds of a Feather Flock Together?
 
Projekt Navigátor - datová část
Projekt Navigátor - datová částProjekt Navigátor - datová část
Projekt Navigátor - datová část
 
AI a žurnalistika
AI a žurnalistikaAI a žurnalistika
AI a žurnalistika
 
Stručná zpráva o jednom experimentu
Stručná zpráva o jednom experimentuStručná zpráva o jednom experimentu
Stručná zpráva o jednom experimentu
 
Volba a metoda
Volba a metodaVolba a metoda
Volba a metoda
 
Wikipedie ve službách zla?!
Wikipedie ve službách zla?!Wikipedie ve službách zla?!
Wikipedie ve službách zla?!
 

Facebookové fasády

 • 1. Facebookové fasády 12. 4. 2017 Josef Šlerka, Studia nových médií FF UK Praha, Týden diverzity, konference Interakce
 • 2. Sociální média I přes různé názory na to, jak definovat sociální média jako specifický druh nových médií, se všichni autoři shodují v tom, že se jedná o virtuální (plně digitální) prostor, ve kterém hraje zásadní roli možnost sociálních interakcí mezi uživately, a že tyto interakce mají specifický dopad na vytváření identity uživatelů, komunikačních situací a komunit.
 • 3. Sociální média Sociální média jako Facebook, Twitter či Instagram nabízejí celou řadu různých typů sociálních akcí. Na Facebooku je to kupříkladu přátelství, “to se mi líbí”, sdílení, komentář. Sociální média jsou novomediální prostředí pro masivní sociální interakci. Vhodným frameworkem může být dramaturgická sociologie E. Goffmana.
 • 4. Goffmanova teorie Pokud chápeme chování uživatelů sociálních sítí v rámci dramaturgické sociologie, můžeme konkrétní profil uživatele a jeho sociální akce chápat jako součást osobní fasády. Z tohoto pohledu všechny prvky výstavby osobního profilu tvoří prvky fasády uživatele, které si uživatel volí s ohledem na svou osobní identitu. Volba jména, fotografie, míra nastavení soukromí, způsob vyplnění popisu a další jsou výrazem uživatelovy identity.
 • 5. Goffmanova teorie Identita sama ovšem vzniká z napětí mezi tím, jak se osoba vidí a jaké má postavení ve vztahu uvnitř skupiny a vztahů s okolím. Z pohledu strojového zpracování je výraz každé identity do značné míry možné strojově zpracovat a pokusit se v něm najít nějaké vzory.
 • 6. Představení Termínem představení myslí Goffman takovou činnost, "kterou jednotlivec provádí v době vyznačující se jeho trvalou přítomností ve společnosti konkrétního souboru pozorovatelů a která má na pozorovatele nějaký vliv." (Goffman str. 29). Scénou představení jsou jednotlivé stránky, skupiny či uživatelské profily a podobně, kde se interakce uskutečnují.
 • 7. Představení Z tohoto pohledu jsou sociální akce jako je postování statusů, lajkování příspěvků či jejich komentování prostředky takového představení. Uživatel má pro své představení k dispozici fasádu svého profilu, kde je možné sdílet o sobě různé informace. Sem patří kupříkladu i seznam stránek, které má označené jako oblíbené (viz Elaine Wallace, Isabel Buil a Leslie de Chernatony: Facebook ‘friendship’ and brand advocacy).
 • 8. Předběžné poznámky Sociální média lze vnímat jako prostor pro každodenní sebeprezentaci a jako scénu pro naše představení (interakce). Tato jednání jsou sociální, mají intencionalitu a mohou být podrobena tradičnímu druhu výzkumu, ať již kvalitativnímu nebo kvantitativnímu. V prostředí nových médií pak máme k dispozici záznamy těchto sociálních jednání jako data, která můžeme dále zpracovat.
 • 10. Uživatelské jméno Prvním příkladem může být volba uživatelského jména na sociální síti Facebook. Jméno, respektive jeho podoba paří k informacím, které účastník získává před započetím komunikace. Zároveň je jeho volba ovlivněna velmi silně normou, kterou Facebook své uživatele zavazuje. Pravidla Facebooku zavazují uživatele k užití skutečného jména, nepoužívání speciálních symbolů, přezdívek apod. Pokud tedy uživatel toto pravidlo porušuje, dává tím jednoznačně najevo, že má nějaký problém s tímto pojetím.
 • 11. Uživatelské jméno červenec 2015 posledních 300 postů na vybraných stránkách detektor existence jména na základě seznamu jmen a příjmení na stránkách MV ČR
 • 12.
 • 14.
 • 15. Hypotéza Hypotéza: pokud platí, že je cover foto uživatele součástí jeho fasády a pokud zároveň platí, že intezivní “lajkování” postů na stránkách mající charakter blízky nějaké subkultuře (či kmeni) je výrazem blízkosti (či příslušnosti) k této subkultuře, tak by se to mělo v cover fotkách projevit výrazně větším zastoupením motivů spojených s danou subkulturou.
 • 16. Benchmark Pro 10.000 stránek použitých pro analyzů LDA jsme vybrali za každé jeden náhodný post a k němu stáhli všechny lidi, co ho olajkovali. Takto vznikl dataset cca 300.000 lidí z nějž jsme vybrali 10.000 jako náhodný vzorek. Pro ně jsme opět stáhli jejich cover fotky a profilové fotky.
 • 17. Benchmark Využito Google Cloud Vision API pro automatické rozpoznání (otagování) objektů na fotce. Přiděleno 2434 tagů pro 7256 fotek Dataset zatím za dvě období (únor a duben) Vykazuje poměrně velkou tématickou stabilitu (kromě sezóních fotek).
 • 18.
 • 19.
 • 20. Otaku CZ/SK Otaku Cz/Sk - 12.482 fanoušků (k 11.4.2017) přes API staženy všechny posty za od 1.1. 2017 do 31.3. 2017 vybraný set cca 700 fanoušků, kteří olajkovali více než 20 postů staženy jejich profilové fotografie a jejich cover fotografie
 • 21. Otaku CZ/SK Pro kontrolu u 181 z nich jsme se podívali, jaké stránky mají označené ještě jako oblíbené. Ty by měli odpovídat silnému zájmu o žánr anime.
 • 22.
 • 24.
 • 26. Hooligans Hooligans.cz - 38.474 fanoušků (k 11.4.2017) přes API staženy všechny posty za od 1.2. 2017 do 31.3. 2017 vybraný set cca 700 fanoušků, kteří olajkovali více než 20 postů staženy jejich profilové fotografie a jejich cover fotografie
 • 27.
 • 28. Výsledky porovnání Populace vs fanoušci Miloše Zemana
 • 29. Miloš Zeman Miloš Zeman - prezident České republiky - 88.768 fanoušků (k 11.4.2017) přes API staženy všechny posty za od 1.2. 2017 do 31.3. 2017 vybraný set cca 700 fanoušků, kteří olajkovali více než 20 postů staženy jejich profilové fotografie a jejich cover fotografie
 • 30. Miloš Zeman Tady by to neměl vyjít, protože být fanouškem prezidenta, neznamená být členem subkultury, že?
 • 31.
 • 32. Další faktory? Není, ale přeci jen tam nějaké slabší affinity jsou, že? Ale ty asi nesouvisí se subkulturou, ale věkem uživatelů.
 • 33. Profilové folky Aplikováno Microsoft Face Recognition API na fotky z benchmarkového datasetu. Čímž vznikla prohlížečka uživatelů Facebooku. Analýza se zdařila u 5.261 profilů.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40. Další kroky Při ručním kódování se ukázalo, že je podíl fotografii spojených se subkulturami u Otaku komunity a Hooligans až 40 procent. Možnosti jsou tak v zásadě dvě buď si natrénovat vlastní neuronovou síť nebo používat strojvou analýzu jako první test pro základní ověření.
 • 41. Závěry Obě případové studie ukazují, že je minimálně praktické aplikovat Goffmanovu teorie sebeprezentace v prostředí sociálních sítí. V metodologické rovině také ukazují, že prostředí digitalizovaných a tudíž strojově zpracovatelných, záznamů sociálních interakcí se otevírají nové možnosti analýz.