Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Facebookové fasády

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 42 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Facebookové fasády (20)

Plus par Josef Šlerka (20)

Publicité

Facebookové fasády

 1. 1. Facebookové fasády 12. 4. 2017 Josef Šlerka, Studia nových médií FF UK Praha, Týden diverzity, konference Interakce
 2. 2. Sociální média I přes různé názory na to, jak definovat sociální média jako specifický druh nových médií, se všichni autoři shodují v tom, že se jedná o virtuální (plně digitální) prostor, ve kterém hraje zásadní roli možnost sociálních interakcí mezi uživately, a že tyto interakce mají specifický dopad na vytváření identity uživatelů, komunikačních situací a komunit.
 3. 3. Sociální média Sociální média jako Facebook, Twitter či Instagram nabízejí celou řadu různých typů sociálních akcí. Na Facebooku je to kupříkladu přátelství, “to se mi líbí”, sdílení, komentář. Sociální média jsou novomediální prostředí pro masivní sociální interakci. Vhodným frameworkem může být dramaturgická sociologie E. Goffmana.
 4. 4. Goffmanova teorie Pokud chápeme chování uživatelů sociálních sítí v rámci dramaturgické sociologie, můžeme konkrétní profil uživatele a jeho sociální akce chápat jako součást osobní fasády. Z tohoto pohledu všechny prvky výstavby osobního profilu tvoří prvky fasády uživatele, které si uživatel volí s ohledem na svou osobní identitu. Volba jména, fotografie, míra nastavení soukromí, způsob vyplnění popisu a další jsou výrazem uživatelovy identity.
 5. 5. Goffmanova teorie Identita sama ovšem vzniká z napětí mezi tím, jak se osoba vidí a jaké má postavení ve vztahu uvnitř skupiny a vztahů s okolím. Z pohledu strojového zpracování je výraz každé identity do značné míry možné strojově zpracovat a pokusit se v něm najít nějaké vzory.
 6. 6. Představení Termínem představení myslí Goffman takovou činnost, "kterou jednotlivec provádí v době vyznačující se jeho trvalou přítomností ve společnosti konkrétního souboru pozorovatelů a která má na pozorovatele nějaký vliv." (Goffman str. 29). Scénou představení jsou jednotlivé stránky, skupiny či uživatelské profily a podobně, kde se interakce uskutečnují.
 7. 7. Představení Z tohoto pohledu jsou sociální akce jako je postování statusů, lajkování příspěvků či jejich komentování prostředky takového představení. Uživatel má pro své představení k dispozici fasádu svého profilu, kde je možné sdílet o sobě různé informace. Sem patří kupříkladu i seznam stránek, které má označené jako oblíbené (viz Elaine Wallace, Isabel Buil a Leslie de Chernatony: Facebook ‘friendship’ and brand advocacy).
 8. 8. Předběžné poznámky Sociální média lze vnímat jako prostor pro každodenní sebeprezentaci a jako scénu pro naše představení (interakce). Tato jednání jsou sociální, mají intencionalitu a mohou být podrobena tradičnímu druhu výzkumu, ať již kvalitativnímu nebo kvantitativnímu. V prostředí nových médií pak máme k dispozici záznamy těchto sociálních jednání jako data, která můžeme dále zpracovat.
 9. 9. I. Případové studie Uživatelská jména
 10. 10. Uživatelské jméno Prvním příkladem může být volba uživatelského jména na sociální síti Facebook. Jméno, respektive jeho podoba paří k informacím, které účastník získává před započetím komunikace. Zároveň je jeho volba ovlivněna velmi silně normou, kterou Facebook své uživatele zavazuje. Pravidla Facebooku zavazují uživatele k užití skutečného jména, nepoužívání speciálních symbolů, přezdívek apod. Pokud tedy uživatel toto pravidlo porušuje, dává tím jednoznačně najevo, že má nějaký problém s tímto pojetím.
 11. 11. Uživatelské jméno červenec 2015 posledních 300 postů na vybraných stránkách detektor existence jména na základě seznamu jmen a příjmení na stránkách MV ČR
 12. 12. II. Případová studie Cover fotografie
 13. 13. Hypotéza Hypotéza: pokud platí, že je cover foto uživatele součástí jeho fasády a pokud zároveň platí, že intezivní “lajkování” postů na stránkách mající charakter blízky nějaké subkultuře (či kmeni) je výrazem blízkosti (či příslušnosti) k této subkultuře, tak by se to mělo v cover fotkách projevit výrazně větším zastoupením motivů spojených s danou subkulturou.
 14. 14. Benchmark Pro 10.000 stránek použitých pro analyzů LDA jsme vybrali za každé jeden náhodný post a k němu stáhli všechny lidi, co ho olajkovali. Takto vznikl dataset cca 300.000 lidí z nějž jsme vybrali 10.000 jako náhodný vzorek. Pro ně jsme opět stáhli jejich cover fotky a profilové fotky.
 15. 15. Benchmark Využito Google Cloud Vision API pro automatické rozpoznání (otagování) objektů na fotce. Přiděleno 2434 tagů pro 7256 fotek Dataset zatím za dvě období (únor a duben) Vykazuje poměrně velkou tématickou stabilitu (kromě sezóních fotek).
 16. 16. Otaku CZ/SK Otaku Cz/Sk - 12.482 fanoušků (k 11.4.2017) přes API staženy všechny posty za od 1.1. 2017 do 31.3. 2017 vybraný set cca 700 fanoušků, kteří olajkovali více než 20 postů staženy jejich profilové fotografie a jejich cover fotografie
 17. 17. Otaku CZ/SK Pro kontrolu u 181 z nich jsme se podívali, jaké stránky mají označené ještě jako oblíbené. Ty by měli odpovídat silnému zájmu o žánr anime.
 18. 18. Výsledky porovnání Populace vs Otaku
 19. 19. Výsledky porovnání Populace vs Hooligans
 20. 20. Hooligans Hooligans.cz - 38.474 fanoušků (k 11.4.2017) přes API staženy všechny posty za od 1.2. 2017 do 31.3. 2017 vybraný set cca 700 fanoušků, kteří olajkovali více než 20 postů staženy jejich profilové fotografie a jejich cover fotografie
 21. 21. Výsledky porovnání Populace vs fanoušci Miloše Zemana
 22. 22. Miloš Zeman Miloš Zeman - prezident České republiky - 88.768 fanoušků (k 11.4.2017) přes API staženy všechny posty za od 1.2. 2017 do 31.3. 2017 vybraný set cca 700 fanoušků, kteří olajkovali více než 20 postů staženy jejich profilové fotografie a jejich cover fotografie
 23. 23. Miloš Zeman Tady by to neměl vyjít, protože být fanouškem prezidenta, neznamená být členem subkultury, že?
 24. 24. Další faktory? Není, ale přeci jen tam nějaké slabší affinity jsou, že? Ale ty asi nesouvisí se subkulturou, ale věkem uživatelů.
 25. 25. Profilové folky Aplikováno Microsoft Face Recognition API na fotky z benchmarkového datasetu. Čímž vznikla prohlížečka uživatelů Facebooku. Analýza se zdařila u 5.261 profilů.
 26. 26. Další kroky Při ručním kódování se ukázalo, že je podíl fotografii spojených se subkulturami u Otaku komunity a Hooligans až 40 procent. Možnosti jsou tak v zásadě dvě buď si natrénovat vlastní neuronovou síť nebo používat strojvou analýzu jako první test pro základní ověření.
 27. 27. Závěry Obě případové studie ukazují, že je minimálně praktické aplikovat Goffmanovu teorie sebeprezentace v prostředí sociálních sítí. V metodologické rovině také ukazují, že prostředí digitalizovaných a tudíž strojově zpracovatelných, záznamů sociálních interakcí se otevírají nové možnosti analýz.
 28. 28. Děkuji za pozornost @josefslerka

×