Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Úvod do studia nových médií

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 28 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (19)

Similaire à Úvod do studia nových médií (20)

Publicité

Plus par Josef Šlerka (20)

Publicité

Úvod do studia nových médií

 1. 1. Úvod do studia nových médií Lehký úvod do oboru a do jeho kontextu Josef Šlerka
 2. 2. Co je médium aneb malá hereze
 3. 3. Médium Médium je tradičně spojené s myšlenkou pohybu. Je tím, co pohybu vůbec umožňuje a zároveň vymezuje jeho konkrétní možnosti. Je přitom zcela lhostejno, zda se jedná o fyzický pohyb zahrnující přemístění předmětu nebo zda máme namysli pohyb nějaké myšlenky či znaku (takovému pohybu říkáme sémiosis). Právě pohyb znaků a myšlenek je ale tím, co nás v případě analýzy médií obvykle zajímá. Médium je tedy prostředí, ve kterém se odehrávají konkrétní akty výměny znaků, přemýšlení nebo sémiosis.
 4. 4. Médium Ze sémiotického pohledu je médium vymezením možností reprezentace. Studovat média znamená studovat jejich omezení.
 5. 5. Dva mýty techniky Dva mýty techniky: Prométheus a Faust
 6. 6. Filosofie techniky Nietzsche Marx Heidegger McLuhan
 7. 7. Nietzsche „Fundamental innovations: In place of "moral values," purely naturalistic values. Naturalization of morality. In place of "sociology," a theory of the forms of domination. In place of "society," the culture complex, as my chief interest (as a whole or in its parts). In place of "epistemology," a perspective theory of affects (to which belongs a hierarchy of the affects; the affects transfigured; their superior order, their "spirituality"). In place of "metaphysics," and religion, the theory of eternal recurrence (this as a means of breeding and selection).“ (Nietzsche: Will to power)
 8. 8. Marx „Buržoazie nemůže existovat, aniž stále vyvolává převraty ve výrobních nástrojích, aniž tedy revolucionuje výrobní vztahy, a tím i všechny společenské vztahy. První podmínkou existence všech dřívějších průmyslových tříd bylo naproti tomu nezměněné zachování starého způsobu výroby. Buržoazní epocha se od všech ostatních epoch odlišuje neustálými převraty ve výrobě, ustavičnými otřesy všech společenských vztahů, věčnou nejistotou a pohybem. Všechny pevné, zakořeněné vztahy se svým doprovodem starých ctihodných představ a názorů se rozkládají, všechny nově utvořené zastarávají, dřív než mohou zkostnatět. Všechno stavovské a ustálené valem mizí, všechno posvátné je znesvěcováno a lidé jsou nakonec donuceni podívat se na své životní postavení, na své vzájemné vztahy střízlivýma očima.“ (Komunistický manifest)
 9. 9. Marx „První historickým činem je tedy výroba prostředků k uspokojení těchto potřeb, produkce samotného materiálního života, a tento historický čin, základní podmínkou veškerých dějin, je nutno plnit každý den a každou hodinu, dnes stejně jako před tisíci a tisíci lety, aby se lidé alespoň udrželi naživu.“
 10. 10. Marx „Druhá věc je, že už sama první uspokojená potřeba, činnost k jejímu uspokojení a nástroj k jejímu uspokojení, k němuž se dospělo, vedou k novým potřebám – a toto vytváření nových potřeb je první historický čin.“
 11. 11. Marx „Třetím vztahem, který tu hned od začátku vstupuje do dějinného vývoje, je skutečnost, že lidé, kteří každodenně znovu vytvářejí svůj vlastní život, začínají vytvářet nové lidi, začínají se rozmnožovat – vztah mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi, rodina.“
 12. 12. Marx „Z toho vysvítá, že určitý způsob nebo určitý průmyslový stupeň je vždy spojen s určitým způsobem součinnosti čili s určitým společenským stupněm a že sám tento způsob součinnosti je výrobní silou, že na množství lidem dostupných výrobních sil závisí stav společnosti a že tedy dějiny lidstva je nutno studovat a zpracovat vždy v souvislosti s dějinami průmyslu a směny.“
 13. 13. Heidegger “Všechno funguje. To je na tom právě to děsivé, že to funguje a že toto fungování vede opět k dalšímu fungování a že technika člověka stále více odpoutává od Země a vykořeňuje ho…. Máme už jen čistě technické vztahy. To už není žádná Země, na čem člověk dnes žije. ”Spoléhat s řešením problému na filosofii je bezvýchodné, protože “filosofie nebude moci způsobit žádnou bezprostřední změnu nynějšího stavu světa. To neplatí jen o filosofii, nýbrž o všech pouze lidských myšlenkách a touhách. Už jenom nějaký bůh nás může zachránit."
 14. 14. Heidegger “‘Ge-Stell‘ vidí všecko už jen z hlediska, kolik je čeho, co se dá použít, objednat k tomu a onomu způsobu: a to, k čemu se to dá použít, je zase jenom předmětem objednávky, zase dalšího příkazu, dalšíh dotazu, takže jsou jenom samé takové vztahy.” (Komentář J.Patočky)
 15. 15. McLuhan 1. Co ten výtvor zesiluje nebo zvyšuje, umožňuje nebo urychluje? Tak se lze ptát na odpadkový koš, malbu, parní válec nebo zip, stejně jako na Eukleidovy poučky či fyzikální zákony. Můžeme se ptát na všechna slova nebo fráze všech jazyků.
 16. 16. McLuhan 2. Jestliže se rozšíří nebo vystupňuje aspekt nějaké situace, zároveň se tím odstraňuje starý stav. Co tento nový orgán odsune, co díky němu zastarává?
 17. 17. McLuhan 3. Jaké opakování nebo oživování dřívějších činností vstupuje zároveň s novou formou do hry? Jaké starší, neužívané pozadí se aktualizuje a stává součástí nové formy?
 18. 18. McLuhan 4. Dovedeme-li tuto novou formu na hranici jejích možností (další komplementární činnost), bude se snažit zvrátit to, co bylo její původní charakteristikou. Jaké možnosti zvratu má nová forma?
 19. 19. Studia nových médií pokus o úvod
 20. 20. Kontext obrat od modernity k postmodernitě intenzivním procesem globalizace přechodem Západu od industrialismu k postindrusialismu (informační společnost) rozpad klasických mocenských struktur a nástup nového geopolitckého uspořádání historie kontrakultury a umělecké avantgrady
 21. 21. Pragmatická definice Nová jsou tedy taková média, jejichž omezení nejsou ještě plně popsána a vyčerpána.
 22. 22. Lev Manovich Language of new media
 23. 23. Charakteristika 1. Numerical Representation 2. Modularity 3. Automation 4. Variability 5. Transcoding
 24. 24. New media New textual experiences: new kinds of genreand textualform, entertainment, pleasure and patterns of media consumption (computer games, simulations, special effects cinema). New ways of representing the world: media which, in ways that are not always clearly defined, offer new representational possibilities and experiences (immersive virtual environments, screen-based interactive multimedia).
 25. 25. New media New relationships between subjects (users and consumers) and media technologies: changes in the use and reception of image and communication media in everyday life and in the meanings that are invested in media technologies.
 26. 26. New media New experiences of the relationship between embodiment, identity and community: shifts in the personal and social experience of time, space, and place (on both local and global scales) which have implications for the ways in which we experience ourselves and our place in the world.
 27. 27. New media New conceptions of the biological body’s relationship to technological media: challenges to received distinctions between the human and the artificial, nature and technology, body and (media as) technological prostheses, the real and the virtual. New patterns of organisation and production: wider realignments and integrations in media culture, industry, economy, access, ownership, control and regulation
 28. 28. The End? ... ale kdeže teď to teprve začne

×