Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Nettstedet ditt er snart ulovlig - Tilgjengelighet

Prochain SlideShare
Netlife web quiz
Netlife web quiz
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 44
1 sur 44

Plus De Contenu Connexe

Nettstedet ditt er snart ulovlig - Tilgjengelighet

 1. 1. Nettstedet ditt er snart ulovlig- hvilke krav stilles? <br />Aud Marie Hauge, ekspert i brukskvalitet og universell utforming i Epinova<br />1<br />
 2. 2. Epinova<br />Etablert Mai 2007<br />100 % eid av ansatte<br />26 ansatte<br />Eksperter på fagfeltet CMS, EPiServer og Universell Utforming<br />Lang erfaring på utvikling av løsninger, teknologi og muligheter<br />Engasjert i å hente ut potensiale på nett.<br />Teknisk implementering av EPiServer CMS<br />2<br />
 3. 3. Hva er universell utforming?<br />Deltasenteret (2005) sin definisjon:<br /> ”Begrepet universell utforming blir ofte brukt synonymt med tilgjengelighet for alle, planlegging for alle og design for alle. Universell utforming vil si å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan benyttes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming”<br />3<br />
 4. 4. Tilgjengelighetspyramiden<br />4<br />
 5. 5. De 7 prinsipp for universell utforming<br />The Center for Universal Design ved North Carolina State University<br />Like muligheter for bruk<br />Fleksibel i bruk<br />Enkel og intuitiv i bruk<br />Forståelig informasjon<br />Toleranse for feil<br />Lav fysisk anstrengelse<br />Størrelse og plass for tilgang og bruk<br />5<br />
 6. 6. Er dette universelt utforma?<br />6<br />
 7. 7. 7<br />
 8. 8. Alternative løysingar <br />8<br />
 9. 9. Tilgjengelighet<br />Fysisk tilgjengelighet<br />Bygg<br />Transport <br />Digital tilgjengelighet<br />Nettsider <br />Automater<br />9<br />
 10. 10. Hvem trenger tilgjengelige nettsider?<br />ALLE, men spesielt<br /><ul><li>Eldre
 11. 11. Personer med nedsatte funksjonsevner
 12. 12. Fremmedspråklige
 13. 13. Brukere av PDA, mobiltelefoner, eldre nettlesere, små skjermer
 14. 14. Brukere med datamaskin uten høyttaler m.m</li></ul>10<br />
 15. 15. Personer med nedsatt syn<br />Fakta, fra Blindeforbundet sine nettsider:<br /><ul><li>130 000 nordmenn har så svekket syn at de regnes som synshemmede
 16. 16. 70 prosent av alle over 70 år får grå stær (tåkesyn)
 17. 17. Vel 37 millioner av jordas befolkning er blinde og 124 millioner er svaksynte
 18. 18. Fargeblinde; mellom 5% og 8% av alle menn er fargeblind</li></ul>11<br />
 19. 19. Fargeblind?<br />12<br />
 20. 20. Personer med nedsatt syn på nett<br />Skjermleser<br />Leselist<br />Skjermforstørrer<br />13<br />
 21. 21. Personer kognitive utfordringer<br /><ul><li>Kognitive utfordringer kan være problem med
 22. 22. Lesing
 23. 23. Problemløsning
 24. 24. Konsentrasjon
 25. 25. Matematikk
 26. 26. Type kognitiv utfordring kan være
 27. 27. Dysleksi: http://www.dysleksiforbundet.no/</li></ul>14<br />
 28. 28. En dag er det deg<br />15<br />
 29. 29. Hvorfor tilgjengelige nettsider?<br />Juridisk<br />Økonomisk <br />Etisk<br />16<br />
 30. 30. Diskriminerings og tilgjengelighetsloven<br />Sikre alle like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse <br />hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne<br />bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer og hindre at nye skapes<br />17<br />
 31. 31. DTL - virkeområde<br />Offentlige virksomheter <br />Jobbe for å fremme universell utforming i virksomheten<br />Private virksomheter<br />Gjelder tilsvarende rettet mot allmennheten<br />18<br />
 32. 32. DTL - unntak<br />Uforholdsmessig byrde<br />så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten<br />19<br />
 33. 33. DTL - aktivitetsplikt<br />«Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet». (http://www.handboka.no/Sak/Lover/Diskrim/disk01.htm)<br />20<br />
 34. 34. DTL - § 11<br />Plikt til universell utforming av IKT<br />Nye IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjoner, og som er hovedløsninger rettet mot eller stillet til rådighet for allmennheten, skal være universelt utformet fra og med 1. juli 2011, men likevel tidligst tolv måneder etter at det foreligger standarder eller retningslinjer for innholdet i plikten. <br />For eksisterende IKT-løsninger gjelder plikten fra 1. januar 2021.<br />(http://universellutforming.difi.no/Komit%C3%A9innstilling)<br />21<br />
 35. 35. DTL - § 11 <br />22<br />
 36. 36. DTL - § 11 – håndheving<br />Difi har tilsynet<br />Kan kreve tilgang til løsninger (innloggede tenester)<br />Kan vedtak tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegg<br />23<br />
 37. 37. Hvordan gjøre nettsider tilgjengelige?<br />Tenk tilgjengelighet allerede i fase 1, fikse på allerede eksisterende nettsteder kan være ressurs- og tidkrevende<br />Følge standarder (HTML og CSS)<br />Følge WAI og Difi sine retningslinjer for tilgjengelighet<br />Validering og manuell testing<br />Brukertesting<br />24<br />
 38. 38. Hvordan oppfylle loven?<br />WCAG 2.0 AA<br />25<br />
 39. 39. WAI og Difi/Norge.no<br /><ul><li>WAI
 40. 40. http://www.w3.org/WAI/intro/wcag#is (WAI)</li></ul>WCAG 2.0 på norsk<br /><ul><li>www.difi.no
 41. 41. http://kvalitet.difi.no/</li></ul>26<br />
 42. 42. WCAG 2.0<br /><ul><li>WAI
 43. 43. http://www.w3.org/WAI/intro/wcag#is (WAI)</li></ul>WCAG 2.0 på norsk<br /><ul><li>www.difi.no
 44. 44. http://kvalitet.difi.no/</li></ul>27<br />
 45. 45. Innhold er viktig!<br />Skriv for brukeren<br />Alternativ text på bilder <br />Overskrifter (med semantisk oppbygging)<br />Beskrivende tekst på linker (unngå ”Les mer, klikk her, mer”)<br />Beskrivende tekst på overskrifter<br />Korrekt merking av tabellfelter<br />Korrekt merking av skjemafelter<br />28<br />
 46. 46. Navigasjon og design<br />Gode fargekonstraster<br />Skalering av tekst<br />Tydelig lenkestil<br />Intuitiv tabulator-rekkefølge<br />Gjenkjennbart – f.eks global meny<br />29<br />
 47. 47. Funksjonalitet<br />Transkripsjoner av lyd- og videoinnhold<br />Teksting av video<br />Mulighet for lettlest versjon<br />Kortversjoner på andre språk<br />30<br />
 48. 48. WCAG 2.0<br />Noen retningslinjer<br />31<br />
 49. 49. Linker<br />Linker må skille seg fra løpende tekst<br />Gode linknavn som gir mening tatt ut av kontekst<br />WCAG 2.0, retningslinje 2.4.4 (A) og 2.4.9 (AAA)<br />http://www.w3.org/TR/WCAG20/#navigation-mechanisms-refs<br />http://www.w3.org/TR/WCAG20/#navigation-mechanisms-link<br />
 50. 50. Alternativ tekst på bileter<br />33<br />WCAG 2.0, Retningslinje 1.1.1, Level A<br />http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/#text-equiv-all<br />
 51. 51. Overskrifter<br />Semantikk! <br />Forklarande og meningsfull tekst<br />WCAG 2.0, retningslinje 2.4.6, Level AA<br />http://www.w3.org/TR/WCAG20/#navigation-mechanisms-descriptive<br />
 52. 52. God tilgjengelighet<br />
 53. 53. Dårleg tilgjengelighet<br />
 54. 54. Tabulatorrekkefølge<br />WCAG 2.0, retningslinje 2.1.1, Level A:<br />http://www.w3.org/TR/WCAG20/#keyboard-operation<br />Viktig for personer som ikke har mulighet til å bruke mus<br />Test ved å bruke tabulator når man går gjennom løysinga<br />
 55. 55. Zoom<br />WCAG 2.0, retningslinje 1.4.4, Level AA:<br />http://www.w3.org/TR/WCAG20/#visual-audio-contrast-scale<br />Bruk relative størrelser (em, %)<br />
 56. 56. Kontrast<br />WCAG 2.0, retningslinje 1.4.3 (AA) og 1.4.6 (AAA)<br />http://www.w3.org/TR/WCAG20/#visual-audio-contrast-contrast<br />http://www.w3.org/TR/WCAG20/#visual-audio-contrast7<br />
 57. 57. 40<br />
 58. 58. Konklusjon<br />Universell utforming er enkelt <br />Lovlige nettsider: WCAG 2.0 AA<br />
 59. 59. Kontaktinfo<br />Aud Marie<br />amh@epinova.no<br />http://twitter.com/audmaha<br />www.epinova.no<br />
 60. 60. Testing med toolbar<br />http://www.visionaustralia.org.au/ais/toolbar/ (IE)<br />http://chrispederick.com/work/webdeveloper (Firefox)<br />Firebug(Firefox)<br />http://browsershots.org (Nettlesertesting)<br />http://accessibility.egovmon.no/en/pagecheck/ (Teste tilgjengelighet)<br />
 61. 61. Deltasenteret sine veiledere<br />http://www.bufetat.no/bufdir/deltasenteret/publikasjoner/<br />

Notes de l'éditeur

 • Ei løysing som fungerer for alle. Internett er slikt eit unikt medium der dette er mogeleg.
 • Ønskjer minst mogelegpersonleg assistanse. Men på eit eller anna tidspunkt må ein lage tilpassaløysingar til spesielle områderMen det er ingen mål å lage ei løysing som fungerer for eit fåtall, eller ei løysing som ikkje fungerer for nokon. Motstandarane av uu trur at detteMe har snakka mykje om tekniske muligheiter, men ønskjer at nettet skal bli betre for alle og ikkjeberre for ei gruppe. Barcelona hadde den første tilgjengelege gata. Dei fjerna bilar, og fekkplutseleg masse plass. Her ville alle bu fordi alle kom til på ein enkel måte. Dette blei den dyraste gata i byen. Men det er viktig å finne ein konsensus som fungerer for alle. Til dømes lyskryss: det kan verairriterande om ein bur i nærleiken, spesielt på natta. Då kom dei fram til at ein skulle ha ein fjernkontroll som ein delte ut til blinde og andre som kunne trenge det som aktiverte lyskryssa. Dette blir også brukt på metro og bussar for å aktivere høgtalere
 • Dersom ein har desse i mente når einlagar nettsider så forstår einkorleisein skal lage nettsider som er universelt utforma. Har eit skjema, fyller ut mange felter, klikker send, kjem til ei side som seier at du ikkje har fylt ut alle felt rett, kjem tilbake til forrige side og då er alle felta borte og må starte på nytt. For ein person med funksjonsnedsetting tek dette kanskje 10 gonger så mykje tid å fylle inn på nytt, som det gjer for ein person utan funksjonsnedsettelse.
 • - Veldig vanleg på nettsider, dette er ein utfordring for alle, ikkjeberre blinde, svaksynte etc
 • Då hjelp det ikkje endre på noko, men må sjå på heilheita
 • Finne alternative løysingar til dei klassiske løysingane som fungerer betre for alle
 • Nåregsnakkar om kven som treng universelt utforma nettsider, rynker mange på nasen. Alle veit jo kven som treng det. Men like ofte siteg i kundemøter med personar som seier, me har ingen blinde brukere, me har ingen som ikkje forstår kva me driv med…Nedsatt funksjonsevne:Motoriske utfordringer, personer med nedsatt hørsel, kognitive utfordringer, synshemmingHovudregelen er at personar med nedsatte funksjonsevner brukar mykje lenger tid enn ein person utan nedsatte funksjonsevner
 • Når det gjelder reell fargeblindhet, som egentlig betyr at man er fargesvak, er det en klar overvekt av menn. Faktisk er så mange som mellom 5 og 8 % av alle menn såkalt fargeblinde. I motsetning til når det gjelder kvinner hvor tallet ligger på ca 0,3 %. De aller fleste har problemer med å skille mellom rødt og grønt, noen få har problemer med gult og blått, mens de færreste er fullstendig fargeblinde
 • Den største utfordringen har ein blantpersonar med kognitive utfordringer. ”Dysleksi er et av den vestlige verdens mest vanlige handikap. I Norge kan man regne med at flere hundre tusen mennesker i større eller mindre grad er rammet. Alvorlige dyslektiske forstyrrelser forekommer hos 5-10% av befolkningen. Det betyr at det er dyslektiske elever i nesten alle skoleklasser.” (
 • Norge: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (01.01.09)Lov om offentlige anskaffelser (01.01.07)Universell utforming og tilgjengelighet skal tas med i planlegging av alle offentlige anskaffelserEUUSA: Section 508Tilgjengelige nettsider er ofteLettere å lasteBedre optimalisert mot søkemotorerMer strukturerte og dermed lettere å vedlikeholdeMer lettlestOmdømmestyrkende
 • Er ikkjekomen på offentleghøyringendå, derfor blir det tidlegast 1.juni 2012
 • WCAG 2.04 hovedprinsippGjenkjenbart - informasjon og brukergrensesnitt må presenteres på måter brukerne kan tilegne seg. Anvendelig - brukergrensesnitt og navigasjon må fungere. Forståelig - informasjon og kontroll med brukergrensesnitt må være forståelig. Robust - innhold må kunne presenteres på ulike agenter inkludert hjelpemiddelteknologi. 12 retningslinjer 61 suksesskriterier (A - må, AA - børog AAA - kan)

×