Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Hemodynamiska principer (in swedish)

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Hemodynamic
Hemodynamic
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 48 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Hemodynamiska principer (in swedish)

 1. 1. Toomas Särev Basal hemodynamik 1
 2. 2. Varför hjärtkateterisering? korrekt och nogrann EKG vilka parametrar? och tryckmätning under varje tryck i olika hjärtrum procedur tryckgradient över klaffar mätningsresultat relaterad till bilddiagnostik hjärtats minutvolym O2 Basal hemodynamik 2
 3. 3. Indikationer för hemodynamiska mätningar diskrepans mellan klinisk bild och vasoreaktivitetstestning icke-invasiva mätningar pulmonell hypertension behov för invasiv referens kardiomyopatiutredning bedöming av transplantationsutredning vänsterkammarfunktion behandlingsuppföljning bedömning av klaff-fel pacemakeroptimering biopsier bedömining av shunt Basal hemodynamik 3
 4. 4. Diagnostiska hemodynamiska (problem)frågor HOCM Mitralstenos diastolisk svikt - konstriktiv eller restrictiv hemodyamik? shunt AS med låg gradient klaffprotesdysfunktion Basal hemodynamik 4
 5. 5. Förenklad cirkulation Basal hemodynamik 5
 6. 6. g a b c d e f g a Interaktioner Aortic AO pressure under Aortic closure hjärtcyckel Ventricular pressure Atrial tryck i AO MO Crossover pressure tryck i LV A2 M1 P2 T1 S3 S4 tryck i RV Heart sounds Cardiologic S1-S4 systole a c v Jugularventryck JVP EKG T P P ECG Q S 0 800 msec The Lewis or Wiggers Cycle Basal hemodynamik 6
 7. 7. Basal cirkulationsfysiologi CO = SV x HR = L/min MAP = CO x SVR CI = CO/BSA = L/min/m2 SV PAPm - PCWP preload - LVEDV, RVEDV PVR = CO afterload-SVR, PVR kontraktilitet - EF MAP - CVP SVR = HR CO Basal hemodynamik 7
 8. 8. V2 Pressure Drop or Gradient Measurement P2 V2 noninvasiv V1 “tryckmätning” P1 D P=P1-P2 Bernoulli equation 2 ∫1 DV DS+R (V) 1 (V22 -V12)+r P1-P2 = r DT 2 Convective Flow Viscous acceleration acceleration friction 1 P1-P2 = r (V22 -V12) 2 V1 much<V2 ¼ ignore V1 r=mass density of blood=1.06 • 103 kg/m3 ¼D P=4V22 Copyright © 2005 by Elsevier Inc. 8
 9. 9. Swan-Ganz kateter Basal hemodynamik 9
 10. 10. Normala tryck och saturationer Basal hemodynamik 10
 11. 11. Höger förmak RA ≅ CVP Basal hemodynamik 11
 12. 12. CVP Basal hemodynamik 12
 13. 13. Höger kammare RV Basal hemodynamik 13
 14. 14. RVtryck och dP/dt Basal hemodynamik 14
 15. 15. Lungartär PA Basal hemodynamik 15
 16. 16. PA tryck Basal hemodynamik 16
 17. 17. Kiltryck (wedge) PCWP ≅LVEDP Basal hemodynamik 17
 18. 18. PCWP Basal hemodynamik 18
 19. 19. PCWP Basal hemodynamik 19
 20. 20. PCWP Basal hemodynamik 20
 21. 21. Vänsterkammartryck, LVEDP Basal hemodynamik 21
 22. 22. Basal hemodynamik 22
 23. 23. LVEDP Basal hemodynamik 23
 24. 24. LVEDP Basal hemodynamik 24
 25. 25. Komplians a - b: stora ändringar i volym framkallar smala ändringar i volym nedsatt komplians normal komplians (stiff heart) ishemi stor afterload inotropa medel restriktiv kardiomyopati ökad extrakardiell tryck nedsatt komplians 25
 26. 26. Patienten mår inte bra - varför? stora variationer på artärtryckkurva under in-utandningen hypovolemi bronkusobstruktion, hyperinflation av lungor, tamponad lågt systoliskt BT + takykardi mycket högt slutdiastoliskt tryck > 35 mmHg leder till lungödem Basal hemodynamik 26
 27. 27. Aortastenos Peak to Peak Gradient max topp-till-topp skillnad i systoliskt tryck mellan AO och LV medelgradient medelskillnad av tryck i LV -AO under hela systole AVA Gorlin’s ekvation Basal hemodynamik 27
 28. 28. ∆P LVEDP AS: topp-till-topp & medelgradient (LV-AO) Basal hemodynamik 28
 29. 29. Aortainsufficiens Basal hemodynamik 29
 30. 30. Mitralstenos Basal hemodynamik 30
 31. 31. MS: medelgradient (PCWP - LV) Basal hemodynamik 31
 32. 32. Mitralisinsufficiens Basal hemodynamik 32
 33. 33. Kardiomyopatier HOCM restriktiv hemodynamik konstriktiv hemodynamik Basal hemodynamik 33
 34. 34. HOCM Basal hemodynamik 34
 35. 35. 200 LV 100 Ao HOCM LA 0 A-Pace A-V 60 A-V 120 A-V 240 (Too short) (Optimal) (Fusion) Copyright © 2005 by Elsevier Inc. Pacemakeroptimering Basal hemodynamik 35
 36. 36. resp variation i RV-LV tryck i vänster med konstriktion kan man se diskordant ändring i LV-RV tryck under max insprium LV tryck min konstriktiv restriktiv vilken typ av störning? Basal hemodynamik 36
 37. 37. konstriktiv hemodynamik Basal hemodynamik 37
 38. 38. Cardiac output Fick’s princip termodilution Basal hemodynamik 38
 39. 39. Fick’s princip Basal hemodynamik 39
 40. 40. Fick’s princip Basal hemodynamik 40
 41. 41. Hemodynamiska parametrar Basal hemodynamik 41
 42. 42. Exempel: IVC – 70% SVC – 70% RA – 84% >7% RV – 72% PA – 74% ASD? PCW – 98% AO – 95% Shuntberäkningar Basal hemodynamik 42
 43. 43. Basal hemodynamik 43
 44. 44. Pulmonell arteriell hypertension mPAP ≥ 25 mmHg PCWP ≤ 15 mmHg LVEDP ≤ 14 mHg PVR ≥ 3 Woods enheter utan samtidig venös pulmonell hypertension 44
 45. 45. Vasoreaktivitetstestning i/v prostacyklin 2-10 ng/kg ↑2µg/kg/min/15 min i/v adenosin 50–250 µg/kg ↑ 50 µg/kg/min/2 min prostacyklininhalation (Ventavis, Ilomedin) NO-inhalation 10 -80 ppm ↑ 10-80 ppm/5 min 45
 46. 46. Respons till vasoreaktivitetstest responder: mPAP reduktion ≥ 10 mmHg till nivå ≤ 40 mmHg 46
 47. 47. Made with Keynote Convey your ideas more creatively than ever.
 48. 48. Tack!

×