Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

[private] Obhajoba DP - Filmový turismus

712 vues

Publié le

(Kateřina Kamrádková - osobní)
Prezentace k obhajobě diplomové práce na Katedře rekreologie, Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, srpen 2013. Snapshoty z filmu Kolja, režie J. Svěrák, 1996.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

[private] Obhajoba DP - Filmový turismus

 1. 1. Filmový turismus jako forma podpory cestovního ruchu ve Středočeském kraji Co dnes promítáme?
 2. 2. Filmový turismus jako forma podpory cestovního ruchu ve Středočeském kraji Kateřina Kamrádková
 3. 3. Što takoje…?
 4. 4.  „Návštěva destinací nebo turistických zajímavostí jako důsledek toho, že byla lokalita představena ve filmu, na videu nebo v kině.“ (Hudson & Ritchie, 2006)  Efektivní nástroj marketingu destinace Filmový turismus
 5. 5.  Největší kraj České republiky (avšak až 8. v návštěvnosti (ČSÚ)  Výhodná poloha ve vztahu k Praze  Množství památkových objektů a přírodních zajímavostí (včetně UNESCO a CHKO)  Objevuje se často v českých filmech Středočeský kraj
 6. 6. Cíl práce
 7. 7. Cílem práce bylo zjistit, zda obyvatelé České republiky znají místa, kde se v ČR natáčely filmy a zda mají tato místa, konkrétně ve Středočeském kraji, potenciál atraktivní destinace filmového turismu.
 8. 8. Metodika
 9. 9.  Obsahová analýza primárních a sekundárních zdrojů  Online dotazník – anketní výběr respondentů  Komunikace s turistickými informačními centry ve Středočeském kraji e-mailem  Sběr a zpracování dat – Google formulář + MS Excel
 10. 10. Respondenti
 11. 11.  Vzorek 221 osob  Nejčastěji respondenti ve věku 30 – 44 let (40 %)  Se stávajícím bydlištěm v krajích: Hlavní město Praha, Moravskoslezský, Olomoucký a Středočeský (pro tyto kraje považujme výsledky šetření za relevantní)
 12. 12.  Do/v Středočeském kraji cestovali autem  Navštívili kraj s přáteli/partnery  Považují kraj za atraktivní lokalitu a preferují pobyt na 1 – 3 noci  Zajímají je aktivity jako pěší a poznávací turistika, návštěva kulturních akcí a cykloturistika  Navštívili by znovu Berounsko a Kutnohorsko
 13. 13.  Tematické prohlídky míst a objektů, stezka „Po stopách filmu“, cyklovýlet po filmových místech, tematické informační tabule  Nabídku filmového turismu v kraji by spíše využili – v historických památkách, tematické výlety, mapy (včetně interaktivních a e-map)  Pro informování by využili Internet
 14. 14. Závěry
 15. 15.  Češi mají povědomí o místech v ČR, kde byly natáčeny české filmy  Zatím neuvažují o filmovém turismu jako o atraktivní formě cestovního ruchu  Česká republika není vnímána jako atraktivní destinace filmového turismu  Středočeský kraj tak rovněž není vnímán
 16. 16. Doporučení
 17. 17.  Pokračovat v započatých snahách tvorby produktů filmového turismu v ČR na podporu domácího cestovního ruchu  Ve Středočeském kraji zřídit regionální filmovou kancelář  Inspirovat se zahraniční praxí  Využívat digitální technologie a Internet (mobilní aplikace, propojení na sociální sítě, GPS…)
 18. 18. Děkuji za pozornost!
 19. 19. Obrázky z filmu Kolja… …s jeho laskavým svolením (?)

×