Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Mga Yugto ng Pag-unlad ng Kultura ng Tao sa Panahong Prehistoriko

 1. Inihanda ni: G. ANTONIO T. DELGADO Guro ng Agham Panlipunan General De Jesus College
 2. Ebolusyong Kultural Proseso ng pag-unlad sa paraan ng pamumuhay ng mga unang tao dulot ng pakikiayon sa mga pagbabagong naganap sa kanilang kapaligiran.
 3. Ebolusyong Kultural
 4. • Panahong Paleolitiko • Panahong Mesolitiko • Panahong Neolitiko PANAHON NG BATO • Panahon ng Tanso • Panahon ng Bronse • Panahon ng Bakal PANAHON NG METAL
 5. PANAHON NG BATO
 6. • mula sa mga salitang Griyego: • palaois (luma) • lithos (bato) • 2.5 milyon – 8,000 BCE • kasangkapan: mga magaspang na bato PALEOLITIKO
 7. Pangangaso at pangangalap
 8. Paggamit ng apoy
 9. Pagiging lagalag
 10. May kaalaman sa sining
 11. Mayroon na ring mga paniniwala
 12. Mayroon na ring mga paniniwala
 13. • Transisyonal na panahon • mula sa mga salitang Griyego na: • mesos (gitna) • lithos (bato) • Iniwan na ng mga tao ang kuweba MESOLITIKO
 14. Pagpapaamo ng hayop
 15. Canoes
 16. • mula sa mga salitang Griyego: • neos (bago) • lithos (bato) • 8,000 – 3,000 BCE • Paggamit ng makinis na kagamitang bato NEOLITIKO
 17. Neolithic Revolution Pagkatuto ng mga unang tao na magtanim at magsaka; tinatawag din itong rebolusyong agricultural.
 18. surplus
 19. Nagsimulang mamuhay sa permanenteng tahanan
 20. CATAL HUYUK
 21. CATAL HUYUK 6,000 BCE
 22. URBAN REVOLUTION
 23. Urban Revolution Pagsisimulang magtayo ng permanenteng tirahan ng mga unang tao
 24. PANAHON NG METAL
 25. • 5,000 – 1,200 BCE • metal: tanso, bronze at bakal PANAHON NG METAL
 26. Tanso
 27. Bronze
 28. Bakal
 29. Iron ore
 30. HITTITES
Publicité