Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Dla nauczycieli internet

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Dla nauczycieli internet

 1. 1. Bezpieczny w Internecie
 2. 2. <ul><li>Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji i edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać ludzi z całego świata a przede wszystkim ułatwia naukę i pracę. </li></ul><ul><li>Komputer w szkole spełnia wiele istotnych funkcji. Uczy, pomaga w korzystaniu z ogromu zasobów edukacyjnych, daje możliwość pełnego rozwoju poprzez bezpośredni kontakt ze źródłem informacji, ale również umożliwia nawiązanie międzynarodowej współpracy szkół. Internet to niepowtarzalna okazja do ciągłego zdobywania wiedzy i wykształcenia nawyku uczenia się przez całe życie. </li></ul><ul><li>Przed nauczycielem staje więc niełatwe zadanie. Powinniśmy zatem jako pedagodzy przygotować uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji i komunikacji poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z TI w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów. </li></ul>Bezpieczny w Internecie Internet a szkoła
 3. 3. <ul><li>Globalna sieć stwarza wiele nowych możliwości, szans i korzyści, jednak jej niewłaściwe i nieodpowiednie wykorzystanie może nieść ze sobą szereg zagrożeń. </li></ul>Bezpieczny w Internecie
 4. 4. Zagrożenia <ul><li>nękanie w Internecie, </li></ul><ul><li>uzależnienie od Internetu, </li></ul><ul><li>szkodliwość dla zdrowia, </li></ul><ul><li>wirusy, </li></ul><ul><li>problemy psychospołeczne (uzależnienie od sieci, zaburzenia relacji interpersonalnych), </li></ul><ul><li>kontakt ze szkodliwymi treściami: pornografią, przemocą, wulgarnością, hazardem, używkami i nienawiścią, </li></ul><ul><li>nieświadome udostępnianie danych. </li></ul>Bezpieczny w Internecie
 5. 5. Należy uczyć takiego posługiwania się komputerem i Internetem, by nie zagrażał on zdrowiu człowieka i kontaktom międzyludzkim. Bezpieczny w Internecie
 6. 6. <ul><li>Najważniejszym przeciwdziałaniem w walce z niebezpieczeństwami i zagrożeniami ze strony Internetu jest nasza wiedza o nim. Istotną rolę w jej przekazywaniu młodemu człowiekowi mają rodzice i nauczyciele. </li></ul>Bezpieczny w Internecie
 7. 7. Problemy w walce z zagrożeniami <ul><li>niski poziom wiedzy opiekunów na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, </li></ul><ul><li>niechęć do zgłaszania przestępstw odpowiednim służbom, </li></ul><ul><li>lekceważenie zagrożeń przez użytkowników Internetu, </li></ul><ul><li>brak wiedzy na temat działalności organizacji zajmujących się bezpieczeństwem w sieci, </li></ul><ul><li>brak nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Internetu, </li></ul><ul><li>brak odpowiedniego ustawodawstwa pomagającego w walce z przestępczością w Internecie. </li></ul>Bezpieczny w Internecie
 8. 8. Aby uchronić dziecko przed nieodpowiednim wpływem Internetu, należy: <ul><li>stosować zasadę „najpierw obowiązki, potem komputer”, </li></ul><ul><li>częściej zapraszać do domu koleżanki i kolegów dziecka, </li></ul><ul><li>nakłaniać dziecko do aktywnego poznawania otaczającego go świata poprzez udział w zabawach, grach na świeżym powietrzu i wycieczkach, </li></ul><ul><li>nie pozostawiać dziecka samego sobie. </li></ul>Bezpieczny w Internecie
 9. 9. Zabezpieczenia w szkole <ul><li>Należy zauważyć konieczność korzystania z zabezpieczeń w szkole. Bezpieczeństwo to wzrośnie, gdy: </li></ul><ul><li>szkoła zaangażuje się w rozwój i wdrażanie zasad bezpieczeństwa i zapozna z nimi społeczność szkolną, </li></ul><ul><li>nauczyciele będą pamiętać, że stosowanie zasad bezpieczeństwa w Internecie może zapewnić tylko odpowiedni nadzór nad uczniami i skuteczne zarządzanie klasą. </li></ul>Bezpieczny w Internecie
 10. 10. Jak chronić dzieci? <ul><li>uczyć zasad bezpieczeństwa, </li></ul><ul><li>rozmawiać z nimi, </li></ul><ul><li>pokazywać to, co w sieci wartościowe, </li></ul><ul><li>wychowywać je do korzystania z sieci, </li></ul><ul><li>filtrować szkodliwe treści z Internetu, </li></ul><ul><li>edukować rodziców, opiekunów, </li></ul><ul><li>egzekwować prawo. </li></ul>Bezpieczny w Internecie
 11. 11. Czym jest cyberprzemoc? <ul><li>Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.  Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów!!! Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in:   </li></ul><ul><li>wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, </li></ul><ul><li>robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, </li></ul><ul><li>publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają , </li></ul><ul><li>podszywane się pod kogoś w Sieci. </li></ul><ul><li>Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Telefony komórkowe to jeden z najbardziej popularnych gadżetów wśród osób młodych. Niestety telefon połączy z brakiem rozsądku może doprowadzić do tragedii. Wśród uczniów lawinowo rośnie liczba osób, które padły ofiarą cyberprzemocy. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Szkodliwe treści internetowe to strony propagujące przemoc oraz pornografię jak również dorośli, którzy próbują wykorzystać młodszych użytkowników ale nie tylko - mówi Katarzyna Fenik - psycholog współprowadzący serwis Helpline.org.pl, propagujący wśród młodych bezpieczne zachowania w sieci. - Do zagrożeń tego typu można zaliczyć także różnego rodzaju psychomanipulacje, które mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji, nie wyłączając samobójstwa. </li></ul>
 14. 14. Co możemy zrobić jako nauczyciele? Bezpieczny w Internecie <ul><li>uświadamiać uczniom, rodzicom i nauczycielom negatywne społeczne, etyczne i prawne konsekwencje rozwoju TI; </li></ul><ul><li>promować odpowiedzialną postawę dorosłych oraz prawo dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu; </li></ul><ul><li>kształtować świadomego i mądrego użytkownika mediów; </li></ul><ul><li>uświadomić dzieciom i rodzicom jakie korzyści niesie Internet; </li></ul><ul><li>uświadamiać dzieciom i rodzicom jakie zagrożenia wynikają z użytkowania Internetu; </li></ul>
 15. 15. Bezpieczny w Internecie <ul><li>motywować do dbania o cudze i własne bezpieczeństwo w Internecie; </li></ul><ul><li>nadzorować obszary internetowe, po których porusza się uczeń; </li></ul><ul><li>zapoznać dzieci i rodziców z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu; </li></ul><ul><li>informować dzieci i rodziców o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie. </li></ul>Co możemy zrobić jako nauczyciele?
 16. 16. Przydatne adresy: <ul><li>www.dzieckowsieci.pl </li></ul><ul><li>www.kidprotect.pl </li></ul><ul><li>www.fdn.pl </li></ul><ul><li>www.helpline.org.pl </li></ul><ul><li>www.cyberprzemoc.pl </li></ul><ul><li>www.safeinternet.pl </li></ul><ul><li>www.dyzurnet.pl </li></ul>Bezpieczny w Internecie
 17. 17. Komputer jest dobry, ale nie wtedy, gdy staje się jedynym nauczycielem, przyjacielem i... bogiem dziecka. Maszyna ma służyć człowiekowi, a nie panować nad nim. Bezpieczny w Internecie
 18. 18. Bezpieczny w Internecie Prezentacja powstała na bazie materiałów opublikowanych w Internecie. Autorki: Aneta Waśkowicz Jadwiga Kudyba

×