Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Toimeentulotuki ja asumiskustannukset

98 vues

Publié le

Essi Eerola: Toimeentulotuki ja asumiskustannukset. Esitys Uutta tietoa toimeentulotuen saajista: elämäntilanne, asuminen ja työnteko -seminaarissa 8.4.2019.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Toimeentulotuki ja asumiskustannukset

 1. 1. Toimeentulotuki ja asumiskustannukset Essi Eerola, Teemu Lyytikäinen, Tuukka Saarimaa ja Janna Öberg Kela 8.4.2019 1
 2. 2. Asumismenojen korvaaminen toimeentulotuessa • Perustoimeentulotuessa kohtuullisiksi arvioidut asumiskustannukset korvataan täysimääräisinä. • Kelassa on käytössä kuntakohtaiset rajat kohtuullisille vuokra- asumisen kustannuksille. Jos asumismenot ovat kohtuuttoman suuret, tuensaajaa on ohjattava etsimään edullisempaa asuntoa. • Toimeentulotuki ei sisällä erillistä asumismenoihin tarkoitettua osaa. • Tilastointia varten maksut kohdennetaan eri menolajeille (ml. asumismenot) samassa suhteessa kuin eri menoja on huomioitu toimeentulotukea maksettaessa. • Tutkimusaineisto: kuukausitason tietoa perustoimeentulotukea huhtikuun 2017 ja marraskuun 2018 välillä saaneista kotitalouksista. • Aineisto ei sisällä kuntien täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, jota myös voidaan myöntää asumismenoihin. 2
 3. 3. Toimeentulotuensaajien keskivuokra kunnittain ja vuokranormi vuonna 2018 3 300400500600700800 Tuensaajienkeskivuokra(€/kk) 300 400 500 600 700 800 1 henkilön ruokakunnat 4006008001000 400 600 800 1000 2 henkilön ruokakunnat 40060080010001200 Tuensaajienkeskivuokra(€/kk) 400 600 800 1000 1200 Vuokranormi (€/kk) 3 henkilön ruokakunnat 40060080010001200 400 600 800 1000 1200 Vuokranormi (€/kk) 4 henkilön ruokakunnat
 4. 4. Toimeentulotuki, asumismenot ja asumismenonormit 4 Vapaarahoitteinen ARA-asunnot Vapaarahoitteinen ARA-asunnot Maksettu toimeentulotuki, e/kk 476.2 468.8 528.4 514.0 Korvatut asumismenot, e/kk 228.9 216.0 276.6 243.7 Ilmoitettu asumismeno, e/kk 600.4 621.0 758.5 775.3 Vuokranormi 593.8 625.9 725.5 782.8 Ilmoitettu vuokra < normi (osuus) 0.467 0.509 0.370 0.514 Havaintoja 192764 146077 25432 18721 Havaintoja/kk (keskiarvo) 10145 7688 1339 985 Koko maa - uudet vuokrasuhteet Helsinki - uudet vuokrasuhteet
 5. 5. Vuokran etäisyys vuokranormista: Hki, uudet vuokrasuhteet, vapaarahoitteiset asunnot 5 0100020003000 Frekvenssi -500 0 500 €/kk 0500100015002000 Frekvenssi -200 -100 0 100 200 €/kk Yhden hengen ruokakunta 0100200300 Frekvenssi -500 0 500 €/kk 050100150200 Frekvenssi -200 -100 0 100 200 €/kk Kahden hengen ruokakunta 050100150 Frekvenssi -400 -200 0 200 400 €/kk 020406080 Frekvenssi -200 -100 0 100 200 €/kk Kolmen hengen ruokakunta Vapaarahoitteinen - uudet sopimukset (2017 - 2018) - Helsinki
 6. 6. Toimeentulotuki ja vuokrat (1/2) • Toimeentulotuen vuokranormit eivät näytä muodostavan alarajaa vuokrille. • Noin puolet tuensaajista maksaa normin alittavaa vuokraa eikä toimeentulotuen vuokranormien kohdalla ole merkittävästi ylimääräistä massaa vuokrajakaumissa. • Helsingissäkin noin 40 prosentilla tuensaajista vuokra alittaa normin. • Toisaalta Helsingissä erityisesti yhden ja kahden hengen kotitalouksien vuokrissa on havaittavissa keskittymistä vuokranormin läheisyyteen ja normin alapuolelta näyttäisi olevan vähemmän massaa kuin sen yläpuolella. • Nämä havainnot viittaavat siihen, että Helsingissä normi saattaa vaikuttaa tuensaajien maksamiin vuokriin. 6
 7. 7. Hedonisen vuokramallin residuaalit ja vuokranormi 7
 8. 8. Toimeentulotuki ja vuokrat (2/2) • Toinen tapa arvioida normin vaikutusta vuokriin, on tarkastella asuntojen ominaisuuksilla vakioituja vuokria normin läheisyydessä. • Mielenkiinnon kohteena erityisesti: Ovatko vuokranormien lähistöllä olevat asunnot ominaisuuksiinsa nähden kalliita? • Tämän tarkastelun perusteella voidaan pyrkiä arvioimaan, johtuuko kasauma normin yläpuolella näiden asuntojen vuokrien noususta vai tuensaajien asumisvalinnoista. • Normin lähistöllä ei ole asunnon ominaisuuksiin nähden poikkeavan korkeita vuokria. • Nämä havainnot tuovat lisävahvistusta siihen, että toimeentulotuen normi ei ole merkittävä tekijä tuensaajien vuokrien määräytymisessä. 8
 9. 9. Muuttoalttius ja vuokranormi, vapaarahoitteiset asunnot 9
 10. 10. Johtopäätökset • Normi korreloi voimakkaasti alueellisten vuokrien kanssa, mutta hajontaa paljon. • Normin ylittävä vuokra on korvattu 70 %:ssa tapauksista. • Toimeentulotuen vuokranormit eivät näytä muodostavan alarajaa vuokrille. • Normien lähistöllä ei ole ylihintaisia asuntoja. • Lyhytaikaisilla tuensaajilla on yleensä kannuste edulliseen asumiseen, vaikka tukijärjestelmä korvaakin tietyissä tilanteissa täysimääräisesti korkeitakin asumiskustannuksia. • Toimeentulotuen saajien muuttoalttius kasvaa, jos asumismenot ovat normia korkeammat. • Tulokset ovat alustavia ja kokonaiskuva tarkentuu, kun käytännöt vakiintuvat. 10
 11. 11. Kiitos mielenkiinnosta! Lisää tuloksia sekä tarkempaa tietoa aineistosta ja menetelmistä löytyy raportista: Signe Jauhiainen ja Tuija Korpela (toim.) Toimeentulotuen saajien elämäntilanne, asuminen ja työnteko, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2019:28 11

×