Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Dich vu ke toan tron goi tai binh duong

3 642 vues

Publié le

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI TẠI BÌNH DƯƠNG
DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CHUYÊN NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG
Dịch vụ kế toán an phúc hưng
Địa chỉ: 79/18, tân phú, tân bình, dĩ an, bình dương.
Số điện thoại: 0978 576 598, 0902 494 888
dịch vụ kế toán trọn gói tại bình dương, dich vu ke toan tron goi tai binh duong., DICH VU KE TOAN TRON GOI TAI BINH DUONG, dịch vụ kế toán trọn gói bình dương, DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI TẠI BÌNH

Publié dans : Économie & finance

Dich vu ke toan tron goi tai binh duong

  1. 1. DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI TẠI BÌNH DƯƠNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CHUYÊN NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG ================== Kế toán trọn gói là toàn bộ công việc kế toán của nhân viên kế toán tại doanh nghiệp sẽ do dịch vụ kế toán an phúc hưng thực hiện. Dịch vụ kế toán trọn gói là dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của dịch vụ kế toán an phúc hưng, an phúc hưng được thành lập, hoạt động và cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói theo đúng quy định của pháp luật. An phúc hưng thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ kế toán trưởng, kê khai thuế, báo cáo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cho các doanh nghiệp. Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của kế toán an phúc hưng , doanh nghiệp không cần phải có nhân viên kế toán chuyên nghiệp tại doanh nghiệp. kế toán trọn gói của kế toán an phúc hưng sẽ bao gồm toàn bộ các công việc kế toán thuế như : báo cáo thế, khai thuế với cơ quan thuế, báo cáo quyết toán thuế, làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính theo quy định. Dịch vụ kế toán an phúc hưng chuyên về cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ thuế, báo cáo thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế, lập báo cáo tài chính tại. BẠN CHỌN DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI AN PHÚC HƯNG VÌ?
  2. 2. -An phúc hưng được thành lập bởi kế toán trưởng, kế toán viên hành nghề, hành nghề dịch vụ thủ tục thuế có nhiều kinh nghiệm và kiến thức thực tế trong lĩnh vực kế toán, dịch vụ thuế, tư vấn thuế. -An phúc hưng đáp ứng đầy đủ các điều kiện để cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật. Thuê công ty, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật làm dịch vụ kế toán để làm kế toán trọn gói cho doanh nghiệp của mình thì chất lượng dịch vụ kế toán sẽ không đảm bảo, báo cáo kế toán và báo cáo thuế không chính xác, không được cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận. doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, hiện nay mức xử phạt vi phạm hành chính về dịch vụ kế toán, thủ tục thuế rất lớn. -Sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của an phúc hưng , bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ kế toán, sự phục vụ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên dịch vụ kế toán trọn gói. Đội ngũ nhân sự dịch vụ kế toán trọn gói an phúc hưng am hiểu và vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, nhiệt tình và tận tâm phục vụ khách hàng. -Tại việt nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy định về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, thực hiện không theo đúng quy định. -Theo quy định của pháp luật hiện hành, đã là doanh nghiệp thì phải tổ chức bộ máy kế toán, phải bố trí người làm kế toán, bố trí người làm kế toán trưởng. nếu không bố trí người làm kế toán, bố trí người làm kế toán trưởng thì phải ký hợp đồng với dịch vụ kế toán chuyên nghiệp để thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng. là chủ doanh nghiệp, là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bạn phải cân nhắc thực hiện, nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. -Dịch vụ kế toán trọn gói tại an phúc hưng được thực hiện theo một quy trình chặt chẽ. mọi sản phẩm dịch vụ kế toán trọn gói trước khi gửi cho khách hàng đều phải được kiểm tra và kiểm soát bởi kế toán trưởng/kế toán viên hành nghề phụ trách. Đảm bảo dịch vụ kế toán trọn gói cung cấp cho khách hàng chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật. -Để lựa chọn được đúng công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp được thành lập và họat động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo dịch vụ kế toán trọn gói cung cấp có chất lượng tốt, uy tín nhất, họat động dịch vụ kế toán trọn gói luôn được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Đồng thời để tiết kiệm và giảm chi phí đến mức thấp nhất, đảm bảo công việc kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật kế toán, pháp luật thuế hiện hành giải pháp tối ưu nhất là sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của dịch vụ kế toán an phúc hưng . DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI KHI NÀO?
  3. 3. -Doanh nghiệp không yên tâm về họat động của phòng kế toán, bộ phận dịch vụ kế toán, nhân viên kế toán của chính công ty mình. Dịch vụ kế toán trọn gói của an phúc hưng sẽ giúp bạn. -Bộ phận thực hiện công việc kế toán, nhân sự thực hiện hoạt động kế toán, khai báo thuế, lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế hiện nay của công ty còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu công việc kế toán, khai thuế theo đúng quy định của pháp luật. Dịch vụ kế toán trọn gói của an phúc hưng sẽ giúp bạn. -Bạn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn không cần có nhân viên kế toán, kế toán trưởng chuyên nghiệp tại công ty để tiết giảm chi phí. dịch vụ kế toán trọn gói của an phúc hưng sẽ giúp bạn. -Bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh tại việt nam, bạn không thể tường tận các quy định về thuế, kế toán của việt nam. Để tránh rủi ro liên quan đến thực hiện các thủ tục kế toán, thủ tục thuế của việt nam, bạn nên lựa chọn và sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của an phúc hưng . -Doanh nghiệp bạn là công ty mới thành lập, chưa có nhân viên kế toán, chưa có kế toán trưởng và đang cần chuyên viên kế toán có đủ trình độ, kinh nghiệm, năng lực, bằng cấp để thực hiện dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán, hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán, kê khai thuế, và tư vấn các quy định của các luật thuế có liên quan. dịch vụ kế toán trọn gói của an phúc hưng sẽ giúp bạn. -Bạn là chủ doanh nghiệp, bạn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bạn không am hiểu nhiều về kế toán, quy định về thuế thì làm như thế nào bạn có thể kiểm tra, đánh giá được nhân viên làm kế toán, làm báo cáo thuế, kế toán trưởng của doanh nghiệp bạn thực hiện các thủ tục kế toán, thuế đúng quy định? bạn thuê dịch vụ kế toán trọn gói của an phúc hưng để giúp bạn điều này. CÔNG VIỆC DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI CỦA AN PHÚC HƯNG
  4. 4. 1.Công Việc Khai Thuế Dịch Vụ Trọn Gói Của An Phúc Hưng -Khai thuế môn bài hàng năm. -Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định. -Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng quý theo quy định. -Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm. -Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận (tncn) năm. -Lập báo cáo quyết toán các loại thuế khác có liên quan. -Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh. 2.Công Việc Kế Toán -Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật. -Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán. -Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh. -Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định. -Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định. -Đứng tên nhân viên làm kế toán cho doanh nghiệp.
  5. 5. -Bổ nhiệm, đứng tên kế toán trưởng cho doanh nghiệp. 3.Công Việc Tư Vấn, Giải Trình Thuế -Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện. -Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. -Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu. -Làm việc với công ty kiểm toán. -Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện. 4.Giao Nhận Chứng Từ Và Nộp Báo Cáo -Nhận chứng từ từ khách hàng. -Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế. LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI AN PHÚC HƯNG -Chất lượng công việc kế toán khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của an phúc hưng luôn được bảo đảm tốt nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, hóa đơn chứng từ. -Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, nhân sự của kế toán an phúc hưng sẽ tư vấn, giải đáp cho khách hàng các vấn đề liên quan đến các quy định về thuế, kế toán, hóa đơn chứng từ. -Dịch vụ kế toán trọn gói của kế toán an phúc hưng sẽ cung cấp cho quý khách các báo cáo chính xác và kịp thời, nhanh chóng hàng tháng, hàng quý, hàng năm hay tại bất kỳ thời điểm nào khi quý khách yêu cầu. -Chi phí dịch vụ kế toán trọn gói khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của kế toán an phúc hưng luôn thấp hơn nhiều lần so với thuê nhân viên kế toán có đủ trình độ thực hiện. -Sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói thì nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện công việc kế toán của quý doanh nghiệp luôn ổn định, quý khách hàng không còn bận tâm về việc biến động của nhân viên kế toán, họat động dịch vụ kế toán của doanh nghiệp đã có một công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp đảm nhận.
  6. 6. -Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, nhân viên thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói của kế toán an phúc hưng luôn cập nhật đầy đủ và kịp thời các quy định về pháp luật, chế độ kế toán, quy định về các luật thuế hiện hành để tư vấn kịp thời cho quý khách hàng nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng. -Họat động dịch vụ kế toán trọn gói của kế toán an phúc hưng thực hiện theo một quy trình khoa học, luôn được giám sát, luôn có người kiểm soát và kiểm tra lại công việc trong mọi trường hợp để đảm bảo chất lượng dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất, đúng quy định nhất. -Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, kế toán an phúc hưng luôn song hành cùng quý doanh nghiệp trên mỗi bước đường kinh doanh, luôn tìm nhiều phương cách hỗ trợ, chăm sóc quý khách hàng tốt nhất, hiệu quả nhất để hỗ trợ khách hàng phát triển. Như vậy với việc lựa chọn dịch vụ kế toán trọn gói của dịch vụ kế toán an phúc hưng , dịch vụ kế toán trọn gói an phúc hưng sẽ thực hiện toàn bộ công việc kế toán cho quý khách, quý khách hàng chỉ việc ký trên các báo cáo, sổ sách kế toán do kế toán trọn gói an phúc hưng lập. Trong quá trình thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói, kế toán trọn gói an phúc hưng sẽ tư vấn cho quý khách hàng thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến các luật thuế, các quy định về kế toán, quy định về hóa đơn chứng từ và luật pháp trong kinh doanh đảm bảo doanh nghiệp thực hiện an toàn, phù hợp với các quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói , hãy liên hệ ngay với chúng tôi: Dịch vụ kế toán an phúc hưng Địa chỉ: 79/18, tân phú, tân bình, dĩ an, bình dương. Số điện thoại: 0978 576 598, 0902 494 888 dịch vụ kế toán trọn gói tại bình dương, dich vu ke toan tron goi tai binh duong., DICH VU KE TOAN TRON GOI TAI BINH DUONG, dịch vụ kế toán trọn gói bình dương, DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI TẠI BÌNH

×