Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
THUỐCTHUỐC ĐIỀU TRỊĐIỀU TRỊ
THIẾU MÁU CỤC BỘ TẾTHIẾU MÁU CỤC BỘ TẾ
BÀO CƠ TIMBÀO CƠ TIM
Bs. Lê Kim Khánh
1-ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠN ĐAU
THẮT NGỰC:
• Cơn đau thắt ngưc (CĐTN) là một biểu hiện lâm
sàng của tình trạng thiếu máu cơ tim (TM...
NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ TMCT
• LẬP LẠI SỰ CÂN BẰNG GIỮA OXY CUNG
CẤP VÀ OXY NHU CẦU.
• CHÚ Ý: trong bài này chỉ nêu các nhóm t...
2- CÁC NHÓM THUỐC
2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ
2.2. Nhóm ức chế kênh Ca2+
2.3. Nhóm ức chế β-ADRENERGIC
2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ
Cơ chế tác dụng
2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ
Cơ chế tác dụng
2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ
Tác dụng dược lý
• Giãn động, tĩnh mạch toàn thân, trong đó gây
giãn tĩnh mạch là chủ yếu→↓ tiền ...
TAÙC DUÏNG CHOÁNG ÑAU THAÉT NGÖÏC
CUÛA NITRATES
Taêng töôùi maùu
maïch vaønh
Giaûm haäu taûi
Giaûm Giaûm khaùng löïc
tieàn...
2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ
Tác dụng phụ
• Nhức đầu (do giãn mạch não)
• Đỏ bừng (flush) do giãn mạch ngoại vi ở đầu,cổ,
vùng...
2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ
Tác dụng phụ
• Dung nạp thuốc: khi sử dụng liều cao và thời gian kéo
dài → hiệu lực thuốc giảm (k...
2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ
Dược động học
• Bị chuyển hóa bởi Reductase ở gan (Glutathion- organic
nitrat reductase)
• Đường ...
2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ
Dược động học
• Để cấp cứu các cơn đau thắt ngực, dạng
ngậm dưới lưỡi thông dụng nhất vì cho tác
...
2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ
INN Biệt Dược Thời gian khởi đầu
tác dụng (phút)
Thời gian tác
dụng
Ghi Chú
Loại tác dụng ngắn
Ni...
2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ
MOLSIDOMIN
-Biệt dược: Corvasal, viên 2-4mg
-Cơ chế:
*cung cấp trực tiếp NO → có tác dụng
tương t...
Cơ chế tác dụng Molsidomin
2.2. Nhóm ức chế kênh Ca 2+
Cơ chế tác động
• Ức chế dòng Ca 2+ vào chậm ở pha bình
nguyên:
-làm giảm lực co bóp của cơ ti...
2.2. Nhóm ức chế kênh Ca 2+
Phân loại và t/d dược lý
 Nhóm tác động ưu thế trên tim: (nhóm Non-
Dihydropyridin): gồm Vera...
2.2. Nhóm ức chế kênh Ca 2+
Phân loại và t/d dược lý
Nhóm tác động ưu thế trên mạch : Nhóm
Dihydropyridin (giãn mạch vành...
2.2. Nhóm ức chế kênh Ca 2+
NHOÙMÖÙC CHEÁCALCI
PHENYLALKYLAMINES
(VERAPAMYL)
DIHYDROPYRIDINES
(NIFEDIPINE)
DIHYDROPYRIDINE...
2.2. Nhóm ức chế kênh Ca 2+
Chống chỉ định
- Suy tim, giảm dẫn truyền, giảm nhịp tim
(nhóm Nondihydropyridin)
- không sử d...
2.2. Nhóm ức chế kênh Ca 2+
Tên hoạt chất Biệt Dược Dạng Trình
Bày
Ghi Chú
*Nhóm Nondihydropyidin:
Diltiazem Tildiem, Alti...
2.3. Nhóm ức chế β-ADRENERGIC
• Ức chế β làm giảm nhịp tim , giảm dẫn truyền,
giảm co bóp →↓ sử dụng O2 cơ tim (không
nhữn...
SO SAÙNH CAÙC TAÙC DUÏNG HUYEÁT ÑOÄNG
HOÏC CAÙC NHOÙM THUOÁC TRONG ÑIEÀU
TRÒ TMCBTBCT
THUOÁC NHÒP
TIM
H.AÙ
P
ÑOÄN
G
MAÏC
H...
2.4. Các thuốc khác
• yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu
(VEGF: vascular endothelial growth
factor): làm phát triển các m...
11 thuoc dtri tmct
11 thuoc dtri tmct
11 thuoc dtri tmct
11 thuoc dtri tmct
11 thuoc dtri tmct
11 thuoc dtri tmct
11 thuoc dtri tmct
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

11 thuoc dtri tmct

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

11 thuoc dtri tmct

 1. 1. THUỐCTHUỐC ĐIỀU TRỊĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU CỤC BỘ TẾTHIẾU MÁU CỤC BỘ TẾ BÀO CƠ TIMBÀO CƠ TIM Bs. Lê Kim Khánh
 2. 2. 1-ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠN ĐAU THẮT NGỰC: • Cơn đau thắt ngưc (CĐTN) là một biểu hiện lâm sàng của tình trạng thiếu máu cơ tim (TMCT) hay suy vành, là hậu quả của sự mất cân bằng giữa việc cung cấp oxy và nhu cầu tiêu thụ oxy của cơ tim. • Tình trạng mất cân bằng này có thể do: -sự giảm lưu lượng máu đm vành (do hẹp thưc sự bởi các mảng xơ vữa hoặc do co thắt mạch vành). -hoặc do sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ oxy một cách không cân xứng với khả năng gia tăng lưu lượng máu của đm vành.
 3. 3. NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ TMCT • LẬP LẠI SỰ CÂN BẰNG GIỮA OXY CUNG CẤP VÀ OXY NHU CẦU. • CHÚ Ý: trong bài này chỉ nêu các nhóm thuốc giúp điều trị ổn định tình trạng suy vành, còn về điều trị bệnh mạch vành (CAD: Coronary Artery Disease) thì phải thêm các bước như: -Chống hình thành cục máu đông: Aspirin. -Hạ Lipid máu (LDL< 70mg/dl). -ACEI: giảm biến cố tim mạch. -giảm thuốc lá, luyện tập thể dục, kiểm soát HA...
 4. 4. 2- CÁC NHÓM THUỐC 2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ 2.2. Nhóm ức chế kênh Ca2+ 2.3. Nhóm ức chế β-ADRENERGIC
 5. 5. 2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ Cơ chế tác dụng
 6. 6. 2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ Cơ chế tác dụng
 7. 7. 2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ Tác dụng dược lý • Giãn động, tĩnh mạch toàn thân, trong đó gây giãn tĩnh mạch là chủ yếu→↓ tiền tải và hậu tải →↓ O2 nhu cầu. • Tái phân bố lượng máu dưới nội tâm mạc (do tại đây lượng máu nuôi kém nhất trong thơì kỳ tâm thu do sức đè ép) do sự giảm khối lượng máu trong buồng tim. • Ngoài ra còn gây giãn trực tiếp các động mạch vành lớn ở thượng tâm mạc và làm tăng lưu lượng máu tuần hoàn bàng hệ  ↑ O2 cung cấp
 8. 8. TAÙC DUÏNG CHOÁNG ÑAU THAÉT NGÖÏC CUÛA NITRATES Taêng töôùi maùu maïch vaønh Giaûm haäu taûi Giaûm Giaûm khaùng löïc tieàn taûi maïch vaønh Caûi thieän tình traïng töôùi maùu cô tim taïi vuøng thieáu maùu (ñaëc bieät laøvuøng döôùi noäi taâm maïc) Giaûm löïc caêng thaønh thaát Nhòp nhanh do p.xaï Giaûm nhu caàu Oxy (-) Taêng cung caáp Oxy DAÕN TÓNH MAÏCH DAÕN ÑOÄNG MAÏCH DAÕN MAÏCH VAØNH TAÊNG TUAÀN HOAØN BAØNG HEÄ MAÏCH VAØNH Loaïi tröøCÔN ÑAU THAÉT NGÖÏC
 9. 9. 2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ Tác dụng phụ • Nhức đầu (do giãn mạch não) • Đỏ bừng (flush) do giãn mạch ngoại vi ở đầu,cổ, vùng xương đòn. • Hạ HA tư thế. • Nhịp tim nhanh đáp ứng và sự tăng co bóp cơ tim có thể làm tăng nghịch lý nhu cầu oxy của cơ tim (hiếm gặp) • Methemoglobin (MetHb) nếu nồng độ Amyl Nitrat/máu cao (chỉ gặp khi sd Nitroglycerin IV), Nitrat → Nitric/cơ thể sẽ biến Fe2+ thành Fe3+
 10. 10. 2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ Tác dụng phụ • Dung nạp thuốc: khi sử dụng liều cao và thời gian kéo dài → hiệu lực thuốc giảm (khoảng 50% bn) đặc biệt khi dùng đường uống (PO), qua da, đường tiêm (IV) liều cao. Sự dung nạp tỉ lệ với liều dùng và số lần dùng thuốc trong ngày. Cơ chế dung nạp: cạn nhóm Sulfhydryl (cần thiết để khử Nitrat → Nitric oxid (NO) Để hạn chế dung nạp: ngừng thuốc từ 10-12h/ ngày, và dùng liều có hiệu lực thấp nhất. Ví dụ: bn ĐTN do gắng sức → giảm liều ban đêm... • Lệ thuộc thuốc: khi dùng lâu dài Nitrat mà ngưng thuốc đột ngột→ tử vong đột ngột hoặc nhồi máu cơ tim tiến triển.
 11. 11. 2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ Dược động học • Bị chuyển hóa bởi Reductase ở gan (Glutathion- organic nitrat reductase) • Đường thải qua thận là chủ yếu. • Hấp thu bằng nhiều đường: *Đường ngậm dưới lưỡi được ưa thích vì t/d nhanh: -Nitroglycerin: (Tmax) # 4 ph, T1/2 # 1-3 phút. -Isosorbid Dinitrat (Tmax # 6 phút, T1/2 # 45 phút). * Đường uống → có t/d dài nhờ chất chuyển hóa: -Nitroglycerin có chất chuyển hoá là Dinitrat: T1/2 #40 ph. -Isosorbid Dinitrat có chất chyển hoá là Isosorbid 2- mononitrat và Isosorbid 5- mononitrat có T1/2 # 2-5 giờ. -Isosorbid Monoinitrat hấp thu tương tự nhưng không chịu sự chuyển hóa qua gan lần đầu  hiệu lực kéo dài hơn.
 12. 12. 2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ Dược động học • Để cấp cứu các cơn đau thắt ngực, dạng ngậm dưới lưỡi thông dụng nhất vì cho tác dụng nhanh. • Các dạng thuốc tác động dài như dạng uống, dạng dán; khoảng cách giữa các liều ít nhất là 8 giờ để tránh dung nạp.
 13. 13. 2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ INN Biệt Dược Thời gian khởi đầu tác dụng (phút) Thời gian tác dụng Ghi Chú Loại tác dụng ngắn Nitroglycerin: -ngậm dưới lưỡi -Xịt -IV Lenitral Natispray Nitro- bid IV 1-3 2-4 1-2 10-30 phút 10-30 phút 3-5 phút Loại tác dụng dài Nitroglycerin: -thuốc mỡ. -dạng dán Nitrol Militran Nitroderm TTS 30 30 4-8 giờ 4-8 giờ Isosorbid Dinitrat: -ngậm dưới lưỡi. -đường uống Risordan, Isordil Risordan, Sorbitrate 2-5 15-40 2-4 giờ 2-6 giờ. Isosorbid Mononitrat: -đường uống -viên phóng thích chậm Ismo Imdur 30-60 30-60 7-8 giờ 8-12 giờ So sánh với Dinitrate, có 2 thuận lợi: khả dụng sinh học tốt hơn, tác động dài hơn. Erythritol Tetranitrat Cardilat 30 4-6 giờ Pentaerythritol Tetranitrat Peritrat 30 4-8 giờ
 14. 14. 2.1. Nhóm NITRATE hữu cơ MOLSIDOMIN -Biệt dược: Corvasal, viên 2-4mg -Cơ chế: *cung cấp trực tiếp NO → có tác dụng tương tự Nitrate. *Ức chế kết tập tiểu cầu do ức chế Phospholipase/màng tiểu cầu.
 15. 15. Cơ chế tác dụng Molsidomin
 16. 16. 2.2. Nhóm ức chế kênh Ca 2+ Cơ chế tác động • Ức chế dòng Ca 2+ vào chậm ở pha bình nguyên: -làm giảm lực co bóp của cơ tim -giảm nhịp tim và giảm dẫn truyền nhĩ thất. • Ức chế dòng Ca 2+ /cơ trơn mạch máu: giãn mạch.
 17. 17. 2.2. Nhóm ức chế kênh Ca 2+ Phân loại và t/d dược lý  Nhóm tác động ưu thế trên tim: (nhóm Non- Dihydropyridin): gồm Verapamil & Diltiazem (↓ co bóp cơ tim, ↓ nhịp tim, ↓ dẫn truyền) → ↓ tiêu thụ O2 cơ tim. • T/d phụ: -nhịp tim chậm. - ↓ sức co bóp cơ tim. -ức chế dẫn truyền nhĩ thất.
 18. 18. 2.2. Nhóm ức chế kênh Ca 2+ Phân loại và t/d dược lý Nhóm tác động ưu thế trên mạch : Nhóm Dihydropyridin (giãn mạch vành → ↑ cung cấp O2 cơ tim , giãn cơ trơn động mạch →↓ tiêu thụ O2 cơ tim) ▪T/d phụ: - Nhức đầu. - Đỏ bừng mặt. - Hạ huyết áp. - Phù ngoại vi.
 19. 19. 2.2. Nhóm ức chế kênh Ca 2+ NHOÙMÖÙC CHEÁCALCI PHENYLALKYLAMINES (VERAPAMYL) DIHYDROPYRIDINES (NIFEDIPINE) DIHYDROPYRIDINE S (NIMODIPINE) BENZOTHIAZEPINE (DILTIAZEM) GIAÕN MAÏCH: -Ngoaïi bieân -Maïchvaønh. -Maïchnaõo. ++ ++ + +++ +++ + + + +++ + +++ + NHÒPTIM ↓ ↑* _ ↓ NUÙT XOANG ↓ _ _ ↓↓ NUÙT A-V ↓↓ _ _ ↓ SÖÙCCOBOÙPCÔTIM ↓↓ ↑* _ ↓ *: hieäu öùng phaûn xaï.
 20. 20. 2.2. Nhóm ức chế kênh Ca 2+ Chống chỉ định - Suy tim, giảm dẫn truyền, giảm nhịp tim (nhóm Nondihydropyridin) - không sử dụng chung với β-Blockers, Digitalis (trừ nhóm Dihydropyridin) do làm tăng tác động của nhóm ức chế kênh Ca 2+ .
 21. 21. 2.2. Nhóm ức chế kênh Ca 2+ Tên hoạt chất Biệt Dược Dạng Trình Bày Ghi Chú *Nhóm Nondihydropyidin: Diltiazem Tildiem, Altiazem, Cardiazem 60mg/v Verapamyl Isoptin, Calan 40mg/v, 80mg/v, 240mg (SR) SR: Sustained- release *Nhóm Dihydropyidin: Nifedipin Adalat, Timol 5mg/v, 10mg/v Adalat Retard, 20mg/v Adalat LA, Procardia 30mg/v LA: long acting. Amlodipin Amlor, Stamlo, Norvasc 5mg/v Felodipin Plendil 2,5mg/v, 5mg/v Isradipin Dynacirc, Icaz Nicardipin Loxen, Cardene
 22. 22. 2.3. Nhóm ức chế β-ADRENERGIC • Ức chế β làm giảm nhịp tim , giảm dẫn truyền, giảm co bóp →↓ sử dụng O2 cơ tim (không những trong khi nghỉ ngơi mà ngay cả khi hoạt động gắng sức) • Tác dụng phụ: - Giảm co bóp → suy tim trầm trọng hơn. - Block A-V, chậm nhịp. - Co thắt phế quản (Ức chế β không chọn lọc) - Che lấp triệu chứng hạ đường huyết /tiểu đường (ức chế β không chọn lọc).
 23. 23. SO SAÙNH CAÙC TAÙC DUÏNG HUYEÁT ÑOÄNG HOÏC CAÙC NHOÙM THUOÁC TRONG ÑIEÀU TRÒ TMCBTBCT THUOÁC NHÒP TIM H.AÙ P ÑOÄN G MAÏC H THEÅ TÍCH TAÂM THAÁT CO BOÙP CÔ TIM NITRATES Taêng do phaûn xaï Giaûm Giaûm Taêng do phaûn xaï ÖÙC CHEÁ RC β Giaûm Giaûm Taêng hoaëc khoâng thay ñoåi Giaûm NIFEDIPIN E Taêng do phaûn xaï Giaûm Giaûm hoaëc khoâng thay ñoåi Taêng do phaûn xaï VERAPAMY L Giaûm Giaûm Taêng hoaëc khoâng thay Giaûm do taùc duïng tröïc
 24. 24. 2.4. Các thuốc khác • yếu tố tăng trưởng nội mạc mạch máu (VEGF: vascular endothelial growth factor): làm phát triển các mạch bàng hệ cho vùng thiếu máu. • TRIMETAZIDIN (Vastarel®, Vosfarel®): ngăn ngừa sự giảm sút ATP trong tế bào → duy trì chuyển hoá năng lượng ở tế bào bị thiếu oxy hoặc thiếu máu, hạn chế tổn thương tế bào

×