Publicité
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Publicité
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Publicité
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Publicité
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Publicité
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Publicité
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Publicité
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Publicité
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Publicité
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Publicité
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Emodul
Prochain SlideShare
Kata Kerja Tak TransitifKata Kerja Tak Transitif
Chargement dans ... 3
1 sur 257
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Emodul

 1. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi e-Xra (eclectic – Express reading approach) MODUL BACAAN 1- 7 Rohayati Haroun Mohamed Amin Embi Cetakan Pertama 2002 Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulangan mana-mana bahagian, ilustrasi dan kandungan modul ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain tanpa izin pemilik hak cipta terlebih dahulu. ISBN 983-2446-47-3 1
 2. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Kata aluan dari pengarang/penyusun Assalaamu’alaikum wr.wb Syukur alhamdulillah, dengan rahmat Allah swt dan dengan izinNya kami telah dapat menyiap dan menyusun kaedah e-Xra setelah sekian lama berhasrat untuk menulisnya. Kaedah e-Xra ini dihasilkan dengan tujuan untuk membantu dan memudahkan ibu bapa dan guru mengajar anak-anak kecil kita supaya dapat membaca dengan cepat lagi ekspres. Mudah-mudahan Allah swt meredhai usaha yang kerdil ini. Setelah tamat pengajian di luar negara, saya (Pn. Rohayati Haroun) telah bernekad untuk menjadi surirumah sepenuh masa demi mendidik anak-anak kami ketika itu. Niat dan iltizam yang sedemikian telah yang mendorong saya untuk mengajar mereka tanpa bantuan dari sesiapa. Ketika anak sulung kami mencapai usia tiga setengah tahun (pada awal tahun 1989), semangat membara telah memaksa saya mengajar anak kami membaca Al-Quran menggunakan kaedah tersendiri. Saya memulakan dengan mengajarnya membaca muqaddam beserta keinginan yang besar untuk melihatnya menguasai pembacaan Al-Quran pada usia yang masih muda. Alhamdulillah akhirnya hasrat tersebut tercapai kerana anak sulung kami dapat membaca dengan lancar dan mengkhatam bacaan Al-Qur’an ketika berusia lima tahun. Pada tahun berikutnya (pada awal tahun 1991), takdir telah menghantar kami sekeluarga ke England kerana suami saya (Dr. Mohamed Amin Embi) melanjutkan pelajarannya ke peringkat sarjana dan doktor falsafah. Kami tidak menghantar anak kami ke sekolah ketika itu meskipun dia boleh memasuki “pre-school” kerana bimbang dia tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan suasana yang sungguh berbeza di England berbanding dengan suasana di Malaysia. Ketika itu kami bercadang menghantarnya ke sekolah ketika dia genap berusia enam tahun. Oleh kerana saya berasa sungguh bimbang kerana anak kami belum mengenal huruf dan untuk menyediakannya ke sekolah saya mulai mengajarnya membaca mengikut kaedah tersendiri yang akhirnya membuahkan idea menulis kaedah e-Xra ini. Alhamdulillah setelah mencuba kaedah ini saya dapati anak kami boleh membaca teks bahasa Melayu dan Inggeris dengan mudah dan cepat. Selepas itu saya mencuba teknik ini terhadap anak-anak kami yang lain dan nyata sekali, kaedah e-Xra telah berjaya mencapai matlamat nya iaitu supaya anak-anak kami dapat membaca dengan mudah, cepat lagi ekspres. Anak anda juga Insyallah akan dapat membaca dengan cepat lagi ekspres dengan kaedah e-Xra ini. Selamat mencuba! Rohayati Haroun Dr. Mohamed Amin Embi Bandar Baru Bangi September 2002 ISBN 983-2446-47-3 2
 3. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi a a a a a a a a a a a a a a a a aa a aa a aa a aa aaa a aaa a aaa a a = A ___________________ ISBN 983-2446-47-3 3
 4. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ba baba aba a baa aba baaba babaa ababaa abaaba baabaa ababaa ba = Ba Aba Baba ca caca caa caba aca bacaa acaca bacaca abaca caaba abacaa acaba babaca cacaba bacaba cabaca bacaca ISBN 983-2446-47-3 4
 5. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ca = Ca Baba baca. Baba baca-baca. da dada ada daba daca daa bada cada adaba abada badada dabaca acada badaba dabada dabaca cadaca dababa daba daba bada dada cadaba dabada dababa badada babada dadaba ISBN 983-2446-47-3 5
 6. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi da = Da Ada dada. Baba ada dada. _______________________ fa fafa afa faba faca fada bafa cafa dafa afaba bacafa badafa bafaca facaba fabada dafaba facafa fadafa cafaba cafaca bafada ISBN 983-2446-47-3 6
 7. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi fa = Fa Dada Fafa. Fafa baca-baca. ___________________ ga gaga daga faga bada caga gaca aga gaga gaca gaba gada gafa badaga gabada agaba gadaba gafa gadafa gabada fagaba bafaga cabaga gacaba bagaca ISBN 983-2446-47-3 7
 8. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ga = Ga Gafa ada? Gafa ada. ___________________ ha haha haba haca ada hafa haga baha caha faha gaha aha haa hacaba cabaha cahaba hacada dacaha cahada hadafa fahada dafaha hafada hafaga hagafa ISBN 983-2446-47-3 8
 9. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ha = Ha Ada haba. Baha ada? Baha ada. ja jaja jaba jaca jada jafa jaga jaha jaa baja caja daja faja jabafa jabaga jabaca jadaca jadafa jafaga dajaga cajafa badaja ISBN 983-2446-47-3 9
 10. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ja = Ja Jafa baca-baca. Jafa dahaga. Jafa ada baja. __________________ ka kaka kaba kaca kada kaga kafa kaha kaja daka baka gaka jaka kabaca kacada kadafa fakaga kagaha cadaka bafaka fakaha bakafa ISBN 983-2446-47-3 10
 11. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ka = Ka Kaha ada kaca. Kaha ada baja. Kaha dahaga. Kaha baca-baca. ___________________ la lala ala laba laca lada lafa laga laha laka bala cala dala lagaja lahaka lajala balaca calada dalafa galaha dalaga bakala cafala dahala fagala ISBN 983-2446-47-3 11
 12. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi la = La Bala ada jala. Bala jala-jala. Bala baca-baca. Bala dahaga. Lala ada jala. Lala jala-jala. Lala ada baja. ________________________ ma mama lama maba maca mada mafa maga maha maja maka mala bama cama dama gama ahama ISBN 983-2446-47-3 12
 13. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bamala macaka damaja fahama gamala hamaja hamaka kamala alama kalama gadama labama fagama lacama magaja ___________________ ma = Ma Mama jaga Kama. Mama ada lada. Mama ada kaca. Kaca Mama lama. Kama baca lama-lama. ISBN 983-2446-47-3 13
 14. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi na naba cana nada fana naga hana naja kana fana mana nama bana cana dana fana gana bacana nadafa gahana janaka nalama ganala manada kanala nadaba nadaba fanama magana hanaja kalana nadama ISBN 983-2446-47-3 14
 15. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi na = Na Mana Mama? Mama ada. Mana Hana? Hana ada. Hana baca-baca. Hana dahaga. Ada naga? Naga ada. Ada baja? Nana ada baja. Nana dahaga. ISBN 983-2446-47-3 15
 16. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi pa papa apa paba paca pada pafa paga paha paja dapa fapa hapa pamana bapaca padafa pafaca bapaka dahapa gafapa kapada lapaga ___________________ pa = Pa “Papa, ada kaca!” kata Jana pada Papa. “Mana kaca?” kata Papa. ‘’Kaca ada pada Mama,’’ kata Jana pada Papa. ISBN 983-2446-47-3 16
 17. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ‘’Papa, mana Mama?’’ ‘’Papa, mana naga?’’ ‘’Bapa, mana jala?’’ ‘’Bapa, apa pahala?’’ Apa nama bapa? Nama bapa Gafa. Bapa baca-baca. ___________________ ra rara ara raba raka raca rama rala rapa dara fara gara hara ISBN 983-2446-47-3 17
 18. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi jaraka ralama baraca ragaha arama bamara facara paraka rakana ra = Ra ‘’Papa, apa bara?’’ ‘’Papa, mana Fara?’’ Fara ada rama-rama. Fara ada raga. Fara ada lada. Fara baca-baca. Gara-gara Fara. ISBN 983-2446-47-3 18
 19. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi sa sasa sama saca safa gasa jasa saga saja pasa rasa dasa lasa sabara casapa danasa gasala hakasa sanaba sakara hajasa masala sa = Sa ‘‘Mana saga, Sara?’’ ‘’Sana ada saga,’’ kata Sara. ‘’Sara, mana raga?’’ ‘’Sana ada raga,’’ kata Sara. ‘‘Apa rasa Mama?’’ kata Sara. ISBN 983-2446-47-3 19
 20. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ‘’Papa, apa masa?’’ ‘’Papa, apa jasa?’’ Sana ada rama-rama. Sara baca-baca. ___________________ ta tata tada taca tafa bata hata kata lata taha nata tasa rata Pamata batada tanara talaga kalata kataha ratama tanasa kamata ISBN 983-2446-47-3 20
 21. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ta = Ta ‘’Bapa, mana mata naga?’’ kata Hata. ‘’Papa, ada masa?’’ kata Taha. ‘’Ada,’’ kata Papa pada Taha. ‘’Hata, mana kaca mata?’’ Kaca mata ada pada Taha. Taha ada kaca mata. Kaca mata Taha lama. Taha baca-baca. ISBN 983-2446-47-3 21
 22. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi va vava vaba vada vaca gava hava java kava lava vama nava vapa vadafa gavaha jakava vanara savana manava navapa gatava havaba va = Va ‘’Mama, apa lava?’’ kata Vana. ‘’Papa, apa Savana?’’ kata Varama pada Papa. ‘’Varama, mana lava rama- rama?’’ ISBN 983-2446-47-3 22
 23. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ‘’Sana ada lava rama-rama,’’ kata Varama. Vana rasa dahaga. Varama baca-baca. __________________ wa wawa waba waca wada wafa gawa awa kawa lawa wama nawa wapa rawa sawa tawa wava bawa cawa waga waja wahada fawaga hawaja kalawa mawana parawa ISBN 983-2446-47-3 23
 24. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi wa = Wa ‘’Mala, apa bahawa?’’ kata Hawa pada Mala. ‘’Hawa, bawa raga,’’ kata Mama pada Hawa. ‘’Hawa, bawa saga,’’ kata Hana pada Hawa. ‘’Hawa, bawa kaca mata,’’ kata Naha pada Hawa. ‘’Hawa lawa,’’ kata Fara. ‘’Fara sama-sama lawa,’’ kata Mama pada Fara. ISBN 983-2446-47-3 24
 25. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ya yaya baya caya daya yafa gaya haya jaya kaya yala maya yana paya raya saya taya vaya yawa yaba yada dayaba cahaya yamaha yafaca gadaya hayata yadaja kayaga halaya najaya kalaya yapama sayara vataya yawaba ISBN 983-2446-47-3 25
 26. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ya = Ya ‘’Nama apa?’’ kata Yaya. ‘’Nama saya Maya,’’ kata Maya pada Yaya. ‘’Yaya ada daya bawa raga,’’ kata Maya pada saya. ‘’Maya kaya–raya,’’ kata Yaya pada Rahaya. ‘’Maya ada gaya,’’ kata Rahaya pada Yaya. ‘’Maya, sana ada paya,’’ kata Yaya pada Maya. ‘’Yaya, sana ada cahaya,’’ kata Maya pada Yaya. ‘’Yaya ada daya baca,’’ kata Mama pada Papa. ISBN 983-2446-47-3 26
 27. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi za zaza zaba zaca zada gaza maza Saza Zana zawa yaza Zafa Zara zanara wataza lazana sazafa wazaya saraza za = Za ‘’Nama saya Zana,’’ kata Zana pada Zahara. ‘’Nama saya Zahara,’’ kata Zahara pada Zana. Zahara lawa. Zahara bawa raga. ISBN 983-2446-47-3 27
 28. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Sazana ada kaca mata. ‘’Sazana, Zahara baca sama- sama.’’ ________________________________________________________________________ nya nya nyala nyawa tanya nyata hanya sanya nyaga canya nyaja nyama nyapa nyara nya = Nya Nyawanya bahaya. Nyala ada haba. ‘’Apa nyawa?’’ tanya Ana. ISBN 983-2446-47-3 28
 29. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi nga nganga ngada banga ngaca ngara gada hanga danga langa nga = Nga ‘’Papa, nganga naga ada haba ka?’’ “Ya, nganga naga ada haba,” tanya Ana. Papa nganga-nganga. ISBN 983-2446-47-3 29
 30. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi sya Natasya syara masya syasya Akasya Basya syasya basya rasya syana syaza akasya hasya tasya dasya sya = Sya “Namanya apa?” tanya Basya. “Namanya Syasya,” kata Akasya pada Basya. ISBN 983-2446-47-3 30
 31. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi i ina ima irama ita iza ila ida i = I ‘’Nama saya Ita,’’ ‘’Nama papa saya Isa,’’ ‘’Nama mama saya Ina,’’ kata Ita pada Ida. ‘’Mana Ima?’’ tanya Ida pada Ita. ‘’Sana ada Ima,’’ kata Ita pada Ida. ISBN 983-2446-47-3 31
 32. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bi Nabi bibi bina bila Sabira labi-labi abi bisa babi Sabiha bi = Bi Bibi ada labi-labi. ‘’Sabiha, mana labi-labi Bibi?’’ tanya Bibi. ‘’Sana ada labi-labi Bibi,’’ kata Sabiha pada Bibi. bibi bi i bibi ibi bi bi ibi bibi ibi ibi ibi bi bi ibi bibi bi ibi ISBN 983-2446-47-3 32
 33. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ci aci cici cina laci caci cita-cita ci = Ci ‘’Aci, mana laci?’’ tanya Cici. ‘’Aci, apa caci?’’ tanya Cici. ‘’Aci, mana Cina?’’ tanya Cici. ‘’Apa cita-cita Sabira?’’ tanya Cici pada Sabira. ici bici cici aci cica cibi cici ici caci laci cibi ici cici ici ici cibi cikaci cidaci cikaca cicabi icira ISBN 983-2446-47-3 33
 34. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi di Adi didi Khadija nadi jadi kadi Adiba Adila di = Di ‘’Apa nama?’’ tanya Didi. ‘’Hadi,’’ kata Hadi pada Didi. ‘’Di mana kadi?’’ tanya Adiba. ‘’Kadi ada di sana,’’ kata Hadi pada Adiba. didi bidi idi cidi dibi dici didi dadi kadi jadi nadi didibi ididi ISBN 983-2446-47-3 34
 35. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi fi Afi fifi fila Safi Rafi Afifa Safila Mafiza fi = Fi ‘’Nama saya Afifa,’’ kata Afifa pada Fifi. ‘’Nama saya Fiza,’’ kata Fiza pada Fifi. ‘’Nama saya Syafi,’’ kata Syafi pada Fifi. fifi fidi ifi fici bifi fifa fifi rafi syafi safi difi fija ififi ISBN 983-2446-47-3 35
 36. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi gi gigi lagi gila ragi sagi bagi pagi gi = Gi ‘’Rafi, apa ragi?’’ tanya Fifi pada Rafi. Ragi ada di laci. Rafi bagi Fifi ragi. gigi figi gidi cigi bigi igi giga gi sagi bagi hagi pagi lagi gila ragi igi gibi gici digi gifi dagi imagi gina gica nagi gita wagi giza igi gigi yagi hagi lagi gagi bagi bigi ISBN 983-2446-47-3 36
 37. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi hi hihi hiba wahi hina dahi Wahida Syahira Zahira hi = Hi ‘’Zahira, di mana Syahida ?’’ tanya Syahira pada Zahira. ‘’Syahida ada di sana,’’ kata Zahira pada Syahira. Wahida rasa hiba. Wahida rasa hina. hihi hici bihi ihi hidi gihi hibi fihi ihi hihici hahihi hibi hifi ISBN 983-2446-47-3 37
 38. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ji aji haji baji jika biji jiwa kaji taji jiji Fiji ji = Ji ‘’Nama bapa saya Haji Rafi,’’ kata Najiha. ‘’Haji Rafi jadi kadi,’’ kata Haji Hadi pada Haji Wafi. ‘’Bila Haji Rafi jadi kadi ?’’ tanya Haji Wafi. jiji jifi fiji jidi jigi biji jici iji liji aji diji jibi ciji giji hiji jihi ISBN 983-2446-47-3 38
 39. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ki kiki kita kaki kira maki saki-baki kira-kira laki-laki Zaki Syakira ki = Ki Zaki laki-laki. ‘’Zaki ada biji saga,’’ kata Syakira. Zaki kira biji saga. Syakira kira saki-baki biji saga. Zaki kira sama-sama. kiki kihi jiki kiki fiki kifi kibi ki iki biki diki kici kidi giki kiki iki ISBN 983-2446-47-3 39
 40. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi li lili lina lima lali tali lidi liga kali Ali bali gali cili Sazali Salina kalima = Lili Ali ada lima tali. Ali bagi Lili tali. Ali bagi Sazali tali. Ali bagi Salina tali. Ali, Lili, Sazali, Salina sama-sama ada tali. ‘’Kita ada tali,’’ kata Ali, Lili, Sazali, Salina sama-sama. lili lidi bili cili bili fili ligi ili ili jili lihi kili liki libi gili lihi ilili ISBN 983-2446-47-3 40
 41. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi mi mimi mami mina sami kami mila rami ami Ramasami Kamila Amira mi = Mi ‘’Di mana Kamila?’’ kata Mimi. ‘’Kamila ada di sana,’’ kata Ramasami pada Mimi. ‘’Kami kira lidi,’’ kata Amira, Hamidi, Kamila, Kimi, Mimi. mimi midi cimi bimi imi gimi mifi himi jimi miki mili imimi ISBN 983-2446-47-3 41
 42. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ni nila ini kini bani mini Rani Nani Sani Ani Dini ni = Ni ‘’Di mana Rani?’’ kata Nani pada Nina. ‘’Ini Rani,’’ kata Nina pada Nani. ‘’Apa nila Ani?’’ kata Nisa pada Ani. ‘’Ini nila,’’ kata Ani pada Nisa. Ani bagi Nisa nila. nini nibi fini dini cini ini gini jini nihi kini nili mini bini inini nihini bani sani lani nika anida hanisa ISBN 983-2446-47-3 42
 43. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi pi api pipi pili rapi piza sapi pirana pija tapi pita pi = Pi Hanapi nyala api. Nyala api ada lagi. ‘’Di mana ada api?’’ kata Pija. ‘’Di sana ada api,’’ kata Hanisa. ‘’Di mana ada pirana?’’ kata Hamidi pada Hanapi. ‘’Di Fiji ada pirana,’’ kata Hanapi. pipi mipi pimi hipi pigi pisa ipipi pihi bipi lipi pidi jipi piki pini pi ISBN 983-2446-47-3 43
 44. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ri lari riba cari gari dari kari mari sari jari tari Zarina Marina biri-biri = Ri ri Pagi-pagi lagi Rina cari Rita. ‘’Mari kita cari Rita sama- sama,’’ kata Rina pada Marina. ’’Dari pagi tadi lagi kami cari Rita,’’ kata Rina pada Sarima. ‘’Dari pagi tadi Rita ada di sana,’’ kata Sarima. ’’Mari cari Rita di sana!’’ kata Sarima. ISBN 983-2446-47-3 44
 45. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi si sisi sisa basi kasi nasi sasi siri sini misi sila isi irigasi si = Si ‘’Mari sini, Fariza, saya ada bawa nasi kari,’’ kata Asila. ‘’Mari sini, kita rasa sama- sama,’’ Asila bagi Fariza rasa nasi kari. Fariza rasa nasi kari Asila. ‘’Tapi nasi kari ini basi,’’ kata Fariza pada Asila. sisi risi kisi siri sili pisi isi sici hisi simi nisi sifi pisi sipi gisi si ISBN 983-2446-47-3 45
 46. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ti titi mati tiri jati tiba tiga irihati Tina Siti Fatima Hayati Izati ti = Ti ‘’Tini, mana titi?’’ tanya Yati. ‘’Mari sini Yati,’’ kata Tini pada Yati. ‘’Di sini ada titi,’’ kata Tini lagi pada Yati. ‘’Titi ini titi jati,’’ kata Tini. ‘’Di titi jati ini ada tiga labi-labi mati,’’ kata Tini lagi pada Yati. ISBN 983-2446-47-3 46
 47. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ‘’Bila hari jadi Fatima?’’ kata Izati pada Hayati. "Tiga hari lagi hari jadi Fatima,’’ kata Hayati pada Izati. Pada hari jadi Fatima, Izati tiba pagi- pagi lagi. titi tibi hiti riti tiki iti jiti tici tidi giti tifi kiti tili miti tipi iti niti tisi titi tiba tahiti pati kati jiri riti riri biri siri riti rigi ri ciri hiri biri diri miri kiri tiri ri riba siri kari sari mari riri ridi ISBN 983-2446-47-3 47
 48. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi wi Awi wira jawi wibawa sawi Zawawi Nawawi wi = Wi ‘’Nama saya Awi,’’ kata Awi. ‘’Nama saya Nawawi,’’ kata Nawawi. ‘’Apa Awi baca?’’tanya Nawawi. ‘’Awi baca jawi,’’ kata Awi pada Nawawi. ‘’Apa Nawawi baca?’’ tanya Awi. ‘’Nawawi baca jawi,’’ kata Nawawi. ISBN 983-2446-47-3 48
 49. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi yi ayi bayi yi = Yi Ayi ada bayi. Ayi riba bayi. Nama bayi Ayi, Tina. Bayi Ayi ada tiga gigi sahaja. wiyi yiwi witi tiyi riwi yiri wihi hiyi giyi kiwi yigi wiki diyi liyi yili yiyi diwi bayi sawi rawi ayi ISBN 983-2446-47-3 49
 50. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi zi Azi gizi Aziza Razi zi = Zi Nama bayi ini Razi. Bayi ini laki-laki. Azi jaga bayi ini. Azizi riba bayi ini. zizi yizi lizi wizi ziwi ziyi siyi zi tiyi mizi rizi jizi sizi hizi kizi dizi zila zifi sazi zini bizi rizi ISBN 983-2446-47-3 50
 51. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi nyi nyanyi bunyi nyiru nyi = Nyi Pagi-pagi Azizi nyanyi-nyanyi. Azizi nyanyi sama-sama Fatimi. ISBN 983-2446-47-3 51
 52. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ngi wangi Bangi ngilu ngi = Ngi Fatimi dari Bangi. Hari ini Fatimi wangi. nyi ngi ngi ngi nyi ngi nyi nyi ngi nyi ngi nyi nyi ngi nyi ngi ngi nyi ngi nyi ngi nyi ngi nyi ISBN 983-2446-47-3 52
 53. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi u umi uda ura-ura ubi uli uji upacara udara uri utara ulama upaya usaha u = U Umi hadiri upacara uji diri. Umi usaha di upacara uji diri. Umi ada upaya uli ubi. Umi uli ubi dari pagi tadi lagi. uzi ubi usi uki udi uhi uji uci ufi umi uni upi uri ugi uli uti uwi uu ISBN 983-2446-47-3 53
 54. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bu ibu Abu bubu bunyi Rabu buka buta budi busa bunga bumi buli-buli bu = Bu Hari ini hari Rabu. Lima hari lagi hari jadi Abu. Bila harijadi Abu tiba, ibu bagi Abu bumi mini. ubu bu u ubu bubu bu u u bu u u ubu ububu bu u bu ububu ubu ISBN 983-2446-47-3 54
 55. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi cu cuka cucu cuba acu curi cuci cuma curiga cuti cu = Cu Abu cucu Haji Ali. Haji Ali buta. Haji Ali rasa curiga. Hari ini Abu cuti. Hari ini hari jadi Haji Ali. ‘’Cuba rasa apa ini,’’ kata Abu. Abu cuma bagi Haji Ali kaca mata. Haji Ali cuba kaca mata Abu bagi. cucu bucu ucu cubu cu ubucu cu bucu cucubu bubucu ucucu cucu ISBN 983-2446-47-3 55
 56. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi du duli adu dadu duri budu dukacita duga duta Adura hidu duti duda du = Du Adura cuba rasa budu. ‘’Budu ini rasa basi,’’ kata Adura pada Aduka. Aduka cuba rasa budu. ‘’Budu ini rasa basi,’’ kata Aduka pada Adura. dudu budu cudu udu dudubu du cududu ududu dubu ducu ududu ISBN 983-2446-47-3 56
 57. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi gu guna ragu sagu lagu dagu gula gusi guli guni gu = Gu Ibu ada lima gula-gula. Ibu bagi Abu gula-gula. Abu bagi gula-gula pada Adura. Adura rasa ragu-ragu pada Abu bila Abu bagi padanya gula-gula. gugu gubu ugu cugu gudu gugu ugugu gudugu budugu gucugu gu lagu gula sagu guli gusi dagu ISBN 983-2446-47-3 57
 58. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi hu bahu nahu Huda mahu tahu huma huni hu = Hu “Huda, mana bahu kiri Huda?’’ kata ibu pada Huda. ‘’Ini bahu kiri Huda,’’kata Huda pada ibu. ‘’Ibu, apa nahu?’’ kata Huda. ‘’Huda mahu tahu apa nahu,’’ kata Huda pada ibu lagi. huhu uhu buhu duhu guhu cuhu huhu guhu hudu buhu uhu duhu ISBN 983-2446-47-3 58
 59. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ju baju juga laju Raju juta judi Juli juri ju = Ju Raju mahu lari-lari di tadika. Juli juga mahu lari-lari di tadika. Juli mahu lari laju-laju dari Raju. Juli lari lagi laju daripada Raju. juju buju jucu duju fuju juguju jujuhu juhuju jubu cuju juduju baju laju juga jujuba juhi kiju jubi jugi ujudi giju siju juri tiju ISBN 983-2446-47-3 59
 60. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ku aku baku laku saku siku liku kuli kubu kuku kuda paku ciku kura-kura ku = Ku Kumari ada buku. Kumari suka baca buku. Kumari ada lima buku. Kumari juga ada buku Bahasa Cina. Kumari juga ada buku ‘’Sakura’’ dari Fujiyama. Kumari bawa buku sana-sini. kuku kubu juku kuhu guku duku ISBN 983-2446-47-3 60
 61. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi lu balu bulu dulu luka lusa lupa lalu palu lulu lucu malu talu pilu bahulu lu = Lu Lulu lupa bawa buku Kumari. Lulu rasa malu. ‘’Aku lupa bawa buku,’’ kata Lulu pada Kumari. ‘’Bawa buku aku lusa ya!,’’ kata Kumari pada Lulu. ‘’Ya, aku bawa lusa,’’ kata Lulu lagi. lulu dulu lucu bulu lugu hulu julu ISBN 983-2446-47-3 61
 62. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi mu musa muda tamu muka ramu kamu jamu mula mu = Mu Lusa hari Rabu. Lusa hari jadi Musa. ‘’Musa, kamu mahu apa pada hari jadi kamu?’’ kata ibu pada Musa. ‘’Musa mahu buku, ibu,’’ kata Musa. Ibu bagi Musa buku pada hari jadinya. mumu mulu kumu umu mubu cumu mudu fumu mugu humu ISBN 983-2446-47-3 62
 63. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi nu nusa nuri banu Sanusi nu = Nu pu sapu pula kupu-kupu pura-pura pusara puri purata puji puja punya pu = Pu ‘’Sanusi, mari sini,’’ kata Nuri pada Sanusi. ‘’Di sini ada kupu- kupu,’’ kata Nuri pada Sanusi. ISBN 983-2446-47-3 63
 64. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Sanusi lari sana-sini. Tiba-tiba kaki kiri Sanusi luka. ‘’Paku juga ada di sini,’’ kata Sanusi. Ibu ubati luka kaki kiri Sanusi. pupu nunu punu nupu upu puku hunu puhu nucu unu dunu puju nupu kupu upu nuhu mupu lunu ru rusa baru garu biru tiru guru buru huru-hara haru paru-paru baharu ISBN 983-2446-47-3 64
 65. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ru = Ru Aruna ada guru baru. Nama guru baru Aruna, Rusita. Guru Rusita guru baru. Guru Rusita ada baju baru. Baju baru guru Rusita biru. Aruna juga ada baju biru tapi baju biru Aruna lama. su sunyi Suzana Suhana susu busu sudu suhu sudi suku suci pasu suka suri ISBN 983-2446-47-3 65
 66. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi su = Su Suraya suka ciku. Mula-mula Suraya ada lima biji ciku. Suraya bagi tiga biji ciku pada Suhana. Suhana ada tiga biji ciku. Suhana suka hati. susu busu jusu suku susu sudu fusu gusu suhu husu suju rusu tu tubi satu batu kutu ratu tuju tuba catu jitu situ tuti tugu tuli ISBN 983-2446-47-3 66
 67. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi tu = Tu Suzi mahu cari batu. ‘’Di mana batu itu, Tuti?’’ tanya Suzi pada Tuti. ‘’Batu itu ada di situ’’ kata Tuti pada Suzi. ‘’Mari kita cari batu di situ,’’ kata Suzi pada Tuti. tutu rutu putu tusu tudu futu tugu hutu jutu kutu tulu utuju yu ayu bayu sayu layu kayu rayu yunisa kuyu ISBN 983-2446-47-3 67
 68. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi yu = Yu Ayu suka bahulu. Ayu mahu bahulu. ’’Yunisa, di mana bahulu tadi?’’ ka ta Ayu pada Yunisa. ‘’Bahulu ada di situ,’’ kata Yunisa pada Ayu. Yunisa bagi Ayu bahulu. yuyu ruyu tuyu puyu uyunu yulu suyu duyu guyu yuhu juyu yumu zu Azura Zurita Zurida Zurina Zuli ISBN 983-2446-47-3 68
 69. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi zu = Zu Azura ada guli. Zurina juga ada guli. Guli-guli Azura baru. Guli-guli Azura biru. Guli-guli Zurina pula lama. Azura bagi Zurina lima biji guli biru. Zurina ada lima biji guli biru. zuzu zumu nuzu buzu cuzu zulu suzu zudu guzu zuhu juzu zuku nyu ngu dungu ungu Sanusi suka baju ungu. ISBN 983-2446-47-3 69
 70. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi be = Be berita belanga berudu beradu bela beku begini beli berapa begitu besi Ani suka bela kura-kura. Bapa beli Ani tiga kura-kura. Berapa bapa Ani beli kura-kura itu? Bapa Ani beli tiga kura-kura. ce = Ce cerita cerana cela celana cepu celaru ISBN 983-2446-47-3 70
 71. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ‘’Ibu mahu beli buku cerita,’’ kata ibu pada Suzi. Ibu mahu beli buku cerita ’Si Nani’. ‘’Cerita apa itu, ibu?’’ tanya Suzi pada ibu. ‘’Cerita Si Nani itu cerita rusa,’’ kata ibu pada Suzi. de = De dera demi derita cedera Kaki Sanusi luka. Kaki Sanusi cedera. Ada kaca pada kaki kiri Sanusi. ISBN 983-2446-47-3 71
 72. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi becece bebece cebece becebe dede bede cede debe decede cedebe debede becece dedebe ge = Ge gerudi geli gema gelama gesa geliga gejala gebu ‘’Suzana, di sana ada berudu,’’ kata Sanusi. ‘’Saya geli….,’’ kata Suzana. Sanusi rasa geli hati. gege gede dege cege gece bege gegebe gecege gedege gedege ISBN 983-2446-47-3 72
 73. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi je = Je jejari jejaka jemu jelaga jenama jerami jemari jenaka Nama jejaka itu Zahari. Jejaka itu beli baju jenama ‘Geje’. ke = Ke kerana kerusi kena kera kenari keli ketara kelasi keji ketika ketawa kelu ISBN 983-2446-47-3 73
 74. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Kera kelasi itu suka ketawa. Kami ketawa kerana kera kelasi itu suka ketawa. Kami ketawa kerana geli hati. le = Le lelaki lesu lega gelema Lelaki itu berasa lesu. Bapa beri lelaki itu susu. Lelaki itu berasa lega. lele gele jele lebe cele ledele ISBN 983-2446-47-3 74
 75. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi me menari menara merasa melulu menyapu menuju mengapa mengaji menyara menyanyi ‘’Mari kemari, Melisa,’’ kata Papa pada Melisa. ‘’Mengapa Papa?’’ kata Melisa. ‘’Papa mahu cerita,’’ kata Papa. ‘’Cerita apa?’’ kata Melisa lagi. ‘’Cerita kera suka menari.’’ meme keme mele meleme meke mebe ceme deme geme meheme ISBN 983-2446-47-3 75
 76. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ne = Ne negeri negara neraca neraka meneka Papa Nelisa baru tiba dari Negara Itali. Papa beli kerusi mini. Papa beri Nelisa kerusi mini itu. Nelisa suka hati. pe = Pe peta penari pelita peti perisa pelangi peduli penyu peka peluru peniti ISBN 983-2446-47-3 76
 77. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Perahu itu perahu Haji Abu. Hari-hari Haji Abu kemudi perahunya. pepe peme nepe mepe pejepe penepe kepene lepege peneke re = Re remaja reda regu rebana Nama remaja itu Zahari. Remaja suka rebana. Remaja itu juga suka menari. Remaja itu menari ke sana ke mari. ISBN 983-2446-47-3 77
 78. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi rere cere rebe nere reme lere kere reje gere rede repe rere se = Se Selasa sekata selalu sekaya seketika selagi sedu sela segera setuju Hari ini hari Selasa. Seri mahu ke Selama. Sedari dulu, Seri selalu ke Selama pada hari Selasa. ‘’Mari kemari segera, kereta ke Selama tiba,’’ kata bapa Seri kepadanya. ISBN 983-2446-47-3 78
 79. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi sese mese rese pese sele kese jese sege dese sece nese bese te = Te tenusu terasa tenaga ketemu tebu telaga tepi teka-teki tetapi seterika telinga ze = Ze rezeki Di tepi telaga Haji Rafi ada tebu. Zahari suka tebu. Haji ISBN 983-2446-47-3 79
 80. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Rafi bagi Zahari tebu. ‘’Ada rezeki lagi hari ini,’’ kata Zahari. Tetapi sepupu Zahari juga ada di situ. Sepupu Zahari juga suka tebu. Jadi, Zahari bahagi tebu-tebu itu. Sepupu Zahari suka hati. ‘’Apa itu tenaga suria, ibu?’’ Tenaga suria itu tenaga matahari. tese sete zete teze pete zepe reze tere meze nete teme tene ISBN 983-2446-47-3 80
 81. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi nge – ngeri pengerusi mengeliru mengenai nye – penyeri penyeru Ibu menyeterika baju Ani. Pengerusi itu memula(kan) upacara itu. nge nye nye ngenge nyenge nye ngenye nge nge nyenge nye nye ISBN 983-2446-47-3 81
 82. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi e = E e - esa era eja edisi ela Eda be – beta beri ce – kecewa ceri de – desa dewasa dewi fe - feri je – Jeri le – lena selesa leka lewa me – meja mega meta kemeja ISBN 983-2446-47-3 82
 83. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ne-ne(nek) ne(kad) pe-pe(rak) re –kereta reka reja rela se-se(gak) se(ret) te-Teri te(ko) Nama pemuda itu Teri. Teri suka kereta Kenari. Teri mahu beli kereta Kenari biru. Jeri ada kemeja hijau. Jeri rasa selesa. Ibu Jeri kata,’’Baca buku.’’ Jeri lena semasa baca buku. ISBN 983-2446-47-3 83
 84. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ‘’Beta rasa kecewa,’’ kata Putera Dewa Kesuma. ebe ece neme leke eje gefede sepete rece bene mere rekeme nge - mengeja nye - menyewa nge nye nye nge nge nye nge Eda mahu mengaji. Eda eja- eja. Eda tahu mengeja. Bapa Eda guru mengaji. Bapa Eda menyewa di Bangi. ISBN 983-2446-47-3 84
 85. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi o = O o - ovari operasi ole-ole bo– bola boneka co– coki-coki do– dosa dobi do’a gado-gado go– goda pagoda lego gorila ho – hobi holo hohoho jo – jojo joli joki ko – koko teko koma kodi kolera kota ISBN 983-2446-47-3 85
 86. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi lo –lori loji loteri melodi mo – sumo mono semoga no – kimono nona Nora nota po – polo monopoli polisi ro – roti roda Rohani so – Sogo soya sore to – soto tomato toko ajinomoto petola vo - kosovo yo - yoyo zo – zoro ISBN 983-2446-47-3 86
 87. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi nyo- nyonya ngo- pengoto(r) Jojo suka roti. Jojo juga suka tomato. Bapa Jojo suka mi soto. Mama jojo pula suka gado-gado. Jojo suka lagu ‘Ina Bobo’. Papa beli Jojo lego. Papa beri Jojo lego. Jojo suka hati. Jojo reka kereta dari lego. Kereta Jojo koko. ‘’Beta rasa kecewa kerana desa beta dicerobohi Maharaja Tokoyono,’’ kata Putera Dewa Kesuma kepada Puteri Dewi ISBN 983-2446-47-3 87
 88. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Seroja. ‘’Semoga Maharaja Tokoyono leka semasa beta seranginya.’’ Nyonya Melaka suka bahasa Melayu. Nyonya Melaka suka baju kebaya serupa wanita Melayu. obo codo fogo hojo kolo mono moko joho godo sopo toro zoco vobo noso domo folo goko hojo poyo tozo roco toco boyo noso domo golo hoko jopo yoto rozo ngo nyo ngo nyo nyo ngo nyonyo ngongo nyongo ngonyo ngongo ISBN 983-2446-47-3 88
 89. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ia ia - iaitu bia – biasa biara biaya cia – Ho Cia dia – dia sedia Diana fia – Sofia tali rafia gia – bahagia sayugia hia - Hia jia – Jia kia – kiara Rokia lia – Lilia Liana halia mamalia menyelia ISBN 983-2446-47-3 89
 90. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi mia – Samia mumia nia – Rumania peniaga Dania Sania pia – piala telapia piano piatu ria – boria suria ceria deria Riana sia – siapa sia-sia usia tia – mutiara setia zia – Suziana Rozia ISBN 983-2446-47-3 90
 91. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Hari Selasa Sofia beli halia. Hari Rabu Sofia beli ikan telapia. Hari ini pula Papa Sofia beli dia mutiara dari negara Rusia. Papa Sofia juga beli kereta Tiara. ‘’Siapa tahu di mana Rumania?’’ tanya guru. ‘’Saya tahu di mana Rumania, kata Suziana. ‘’Safia, mengapa kamu begitu ceria hari ini?’’ tanya Liana pada Safia. ‘’Safia begitu ceria kerana dia ada baju Diadora baru,’’ kata ibu Safia. ISBN 983-2446-47-3 91
 92. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ‘’Apa itu tenaga suria, umi?’’ tanya Ziana. ‘’Tenaga suria itu tenaga dari matahari,’’ kata umi. ‘’Apa itu deria pula?’’ tanya Ziana lagi pada ibunya. ‘’Mata, telinga, rasa itu juga deria,’’ kata ibu Ziana lagi. ‘’Siapa tahu apa itu setia?’’ tanya Diana. ‘’Sofia tahu apa itu setia,’’ kata Liana pada Diana. ia bia cia dia fia gia hia jia kia lia mia nia pia ria sia tia zia ia ISBN 983-2446-47-3 92
 93. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ua bua – buaya buana cua – cuaca dua – kedua-dua gua – Guatamala iguana jua – juara Juana kua – kuala kuasa kuari mua- muara semua nua – benua pua – puasa puaka sua – suasana suara tua – petua ISBN 983-2446-47-3 93
 94. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi nyua – menyuara ngua – penguasa bua mua nua cua sua dua hua gua jua kua lua pua tua rua ua nyua ngua nyua nyua ngua ngua khua nyua khua khua ngua khua Pada suatu hari, Diana ke Muara Puaka. ‘’Pada masa dahulu ada dua buaya dan lima iguana di Muara Puaka ini,’’ kata bapa Diana padanya. ’’Tetapi kesemuanya mati…,’’ kata bapanya lagi. Diana berasa lega. ISBN 983-2446-47-3 94
 95. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Hari ini Hari Raya Puasa. Roziana dan semua rakan- rakannya begitu ceria sekali. Hari Raya Puasa kali ini, Roziana dan semua rakan- rakannya ke Kuala Kubu Baru. Mereka semuanya beraya di Kuala Kubu Baru. Suasana Hari Raya di Kuala Kubu Baru terasa begitu bahagia. ua mua cua nua ua sua dua gua hua jua kua lua pua nyua rua ngua tua lua khua jua hua gua dua sua cua bua nua mua nyua ISBN 983-2446-47-3 95
 96. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi io bio- biola biologi fio- fiona lio- folio rio- senario cio dio gio hio jio kio mio nio pio sio tio bio fio lio rio dio ISBN 983-2446-47-3 96
 97. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Fiona mahu beli biola. Pada hari jadi Fiona, Papa beli biola dari Rio de Jenario. Fiona suka jenaka dari ‘Senario’. Jenaka dari ‘Senario’ melucukan. iu biu ciu siu iu biu ciu siu diu liu siu biu ciu ISBN 983-2446-47-3 97
 98. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ai ai – Aini Aina Aida bai – serabai Baizura dai – kedai sidai badai hai – hai hairan Hairi gai – bagai bagaimana jai – Ajai kai – sakai pakai cukai lai – Laili salai laici mai – semai damai nai – Naili Sinai anai pai – tupai tapai ISBN 983-2446-47-3 98
 99. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi rai – serai cerai gerai tirai sai – Saidi selesai misai tai – petai wai – dawai yai - kiyai zai – Rozaida Zaibo Zaimi Zaini ngai – sungai nyai- renyai ISBN 983-2446-47-3 99
 100. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi zai cai bai nai mai kai lai hai gai dai sai pai nyai tai rai wai ngai ngai sai dai ngai hai jai kai nyai rai ngai tai mai ngai Ibu Aimi mahu ke kedai. Ibu Aimi ke kedai bawa raga. Ibu beli serai dari Gerai Haji Zaini. Ibu beli petai pula, dari Gerai Haji Zaidi. Hari ini Hari Raya Puasa. Aini memakai baju baru. Aina juga memakai baju baru. Zaini pula memakai baju Melayu. ISBN 983-2446-47-3 100
 101. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Naili suka laici. Ibu beli Naili laici. Naili juga suka serabai. Papa pula beli serabai. Suhaili ke Sungai Tekali. ‘’Di Sungai Tekali ada tupai,’’ kata Suhaili pada Hairi. ‘’Di sini juga ada anai-anai,’’ kata Hairi pula pada Suhaili. ‘’Bagaimana pula anai-anai ada di sini?’’ tanya Suhaili pada Hairi. ‘’Di mana-mana ada anai-anai,’’ kata Hairi. ISBN 983-2446-47-3 101
 102. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi au au - aura bau – bau cau – cincau fau – fauna gau – igau hau – bahau jau – bajau jauhari kau – bakau pukau lau – kalau relau pulau mau – harimau maulana nau - panau enau ISBN 983-2446-47-3 102
 103. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi pau – pau rau – surau garau sau – pisau sauna tau – tauhu tauke tauge wau – wau Tawau yau – merayau ngau-sengau bangau langau ISBN 983-2446-47-3 103
 104. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ‘’Papa, Zaini mau wau,’’ kata Zaini pada Papa. Papa bawa Zaini ke Tawau. Di Tawau ada kuda-kuda Bajau. Zaini cari wau di kedai-kedai di Tawau. Wau Zaini dibeli dari Tawau. Wau Zaini hijau. Tali wau Zaini pula biru. Kini, Zaini berada di tepi danau. Di tepi danau ada bangau. Bangau-bangau itu hanya merayau-rayau di tepi danau. Beberapa ketika, Zaini berasa dahaga. Dia ke Gerai Haji Bahau. Di gerai itu, ada cincau, soya dan pau. Dia beli cincau dan pau. Tetapi, di ISBN 983-2446-47-3 104
 105. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi gerai Haji Bahau juga ada langau. Haji Bahau halau langau-langau itu. oi boi – koboi doi- adoi dodoi hoi- hoi loi- baloi kaloi moi- amoi noi- anoi roi- seroi ISBN 983-2446-47-3 105
 106. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi coi foi goi hoi joi koi loi poi soi toi voi woi yoi zoi boi doi loi coi Zuli suka cerita koboi. Zuli mahu beli topi koboi. Bapa Zuli beli topi koboi di kedai Amoi. Pada suatu hari, Zuli mahu ke kedai Amoi beli baju koboi pula. Di kedai Amoi, ada kaca. Tiba-tiba jari Zuli kena kaca. ‘’Adoi,!’’ kata Zuli. Jari Zuli luka. Amoi ubati luka di jarinya. ISBN 983-2446-47-3 106
 107. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi an anda anti durian antara ‘’Anda suka durian?’’ tanya An- nisa pada Anni. ‘’Saya suka durian,’’ kata Anni pada An- nisa. ‘’Diantara durian-durian ini, anda suka mana satu?’’ tanya An-nisa lagi. ‘’Saya suka durian wangi,’’ kata Anni. ISBN 983-2446-47-3 107
 108. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ban roti ban reban uban bantu saban beban Toni suka roti ban. Ibu Toni beli roti ban. Roti ban toni ada sekaya. can belacan candi candu ‘’Mana belacan, Noni? tanya ibu Noni. ‘’Belacan ada di sini,’’ kata Noni. ISBN 983-2446-47-3 108
 109. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ‘’Apa itu candi, ibu? tanya Noni pula pada ibu. ‘’Apa itu candu, ibu?’’ tanya Noni lagi pada ibu. dan dansa padan teladan badan dandan bidan ‘’Apa itu dansa, ibu?’’ tanya An-nisa pada ibu. ‘’Dansa itu menari,” kata ibu An-nisa. ‘’Anni, mari kita dansa sama- sama,’’ seru An-nisa. An-nisa dan Anni dansa sama-sama. ISBN 983-2446-47-3 109
 110. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi fan fanta fantasia gan bagan ganti segan ganda ligan ganja ‘’Saya mahu ke Bagan,’’ kata Haji Nawawi. ‘’Saya mahu ganti roda kereta,’’ katanya lagi. ‘’Ibu, apa itu ligan?’’ tanya An- nisa pada ibunya. ‘’Ligan itu lari laju-laju,’’ kata ibu. ISBN 983-2446-47-3 110
 111. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi han Tuhan bahan dahan Johan tahan Mohan Tuhan itu satu. Tuhan itu Maha Esa. Tuhan itu Maha Suci. Tuhan beri rezeki kepada kita semua. Johan dan Mohan suka baca buku cerita hantu. ISBN 983-2446-47-3 111
 112. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi jan jantina janda hujan bijan Ijan jajan Ijan dan Johan mahu bina reban. Ijan dan Johan bina reban di sana. Ketika reban dibina, tiba-tiba hari hujan. Tetapi, hujannya renyai- renyai. Ijan dan Johan kena hujan. ISBN 983-2446-47-3 112
 113. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi kan ikan kanda makan pekan sakan rakan kanta bukan tekan Mohan mahu makan kari kepala ikan. Bapa dan ibu Mohan ke pekan. Mereka beli ikan di pekan. Ibu Mohan berinya makan kari kepala ikan. ISBN 983-2446-47-3 113
 114. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi lan Alan landa Balan jalan kailan lantai landai Balan mahu bantu Ijan dan Johan bina reban. Balan jalan kaki ke kedai beli bahan-bahan binaan reban. man mandi teman aman saman taman manja zaman reman Bahaman ISBN 983-2446-47-3 114
 115. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Man ada teman. Alan dan Johan teman Man. Alan dan Johan temankan Man ke taman. Mereka bawa bola ke taman. nan nanti roti nan kenan Anan dan Mohan mahu makan roti nan. ‘’Nanti dulu,semua kena mandi dulu,’’ kata bapa Anan. ‘’Kemudian baru makan roti nan,’’ kata bapanya. ISBN 983-2446-47-3 115
 116. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi pan sopan pandan pandu papan lapan sarapan depan lipan pandai kapan Sarapan pagi hari ini, Man dan Johan makan roti nan dan kari ikan. Mereka sarapan sopan- sopan. Pagi-pagi lagi Man dan Johan mahu ke Taman Pandan di depan kedai papan. Bapa Man pandu kereta Kelisa ke Taman Pandan. ISBN 983-2446-47-3 116
 117. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ran saran baran jiran joran karan amaran rantai Balan dan Mohan jiran Man. Man ada lapan joran ikan. Man bagi satu joran ikan kepada Balan dan satu lagi joran ikan kepada Mohan. san Hasan lisan bosan santai perasan pesan kesan ISBN 983-2446-47-3 117
 118. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Hari ini hujan. Hasan berasa bosan. ‘’Hasan rasa bosan, bapa,’’ kata Hasan pada bapanya. ‘’Bila sahaja Hasan rasa bosan, baca buku cerita,’’ pesan bapanya pula. tan hutan tanpa rotan tanda catitan santan Kelantan Atan tandan jantan ISBN 983-2446-47-3 118
 119. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Atan mahu beli santan. Atan beli santan di Kedai Taman Kantan. Di hutan Kelantan ada rotan dan batu-batan. van wan sawan kawan awan lawan haiwan cawan Taiwan tawan wantan Kawan bapa Wan Zaki ada van. Nama kawan bapa Wan Zaki, ISBN 983-2446-47-3 119
 120. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Wan Sanusi. Van kawan bapa Wan Zaki biru. Bapa Wan Zaki suka van kawannya. Bapa Wan Zaki mahu beli van itu. yan- ayan Boyan Yanti bayan layan koyan zan- azan Rohizan hafazan Zalizan ngan- tangan jangan lengan dengan kenangan nyan- kemenyan ISBN 983-2446-47-3 120
 121. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Yanti ada kawan. Nama kawan Yanti, Rohizan dan Zalizan. Yanti mahu ke pekan dengan Rohizan dan Zalizan. ‘’Jangan lupa beli cawan di pekan,’’ pesan ibu Yanti kepadanya. Pada badan kita ada kaki, tangan, lengan, jari, bahu, mata, telinga dan sebagainya. ‘’Jangan lupa kenangan kita di Pulau Boyan dulu,’’ pesan Izan. ISBN 983-2446-47-3 121
 122. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi in inti intan insan India Intan suka jalan-jalan. Intan suka jalan dengan kawan- kawannya. Intan suka makan ban inti serikaya. Ibu Intan belikannya ban inti serikaya. bin binti jubin Mubin Nama saya Intan Suraya binti Haji Mubin. Bapa saya peniaga jubin. ISBN 983-2446-47-3 122
 123. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi cin cincin licin cinta cintan Bapa Intan Suraya belikan cincin pada hari jadi ibunya. din Bidin sadin Sudin Aladin Maidin Bidin dan Sudin suka katun Aladin. ISBN 983-2446-47-3 123
 124. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi fin-Arifin gin-gincu baginda hin-hindu Farihin Solihin Maharaja Hindu itu bawa ole- ole dari India dan di berikan kepada Baginda Raja Arifin. jin- rajin jintan Solihin rajin baca buku. kin- makin Ikin Ikin makin rajin baca buku. ISBN 983-2446-47-3 124
 125. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi lin- lilin jalin min- jamin Amin minta Amin meminta ibunya menyalakan lilin hari jadinya. nin- ninda janin ninja pin- zapin pinda pintu pinta pin baju Ninda Raja Alaudin meminta keputusan Baginda Raja Alaudin dipinda segera. ISBN 983-2446-47-3 125
 126. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi rin- rindu Zaharin Zaharin rindukan ibubapanya semasa diperantauan. sin- masin Husin Jasin ‘’Masinnya kari ini,’’ kata Jasin pada Husin. tin- Datin satin latin batin Fatin kantin win-Win Cin yin-Sin Yin zin- izin ISBN 983-2446-47-3 126
 127. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ngin-ingin dingin angin nyin-menyintai Nama ibu Arifin Datin Fatin. Datin Fatin ada baju satin. Baju satin Datin Fatin licin. Pada hari cuti lalu, Datin Fatin bawa Arifin makan angin ke Danau Toba. ‘’Udara di Danau Toba terasa dingin. Anginnya sepoi-sepoi bahasa dan terasa nyaman sekali,’’ cerita Datin Fatin akan kenangannya semasa di Danau Toba. ISBN 983-2446-47-3 127
 128. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Arifin mahu jalan-jalan dengan Budin dan Husin. Arifin minta izin dari Datin Fatin. Datin Fatin beri izin pada Arifin. Linda dan Amin rakan Farihin. Linda dan Amin rajin baca buku. Farihin pula jadi makin rajin baca buku. Linda dan Amin juga jiran Farihin. Mereka suka jalan dan makan sama-sama. Farihin teringin makan nasi dan kari ikan sadin. Farihin minta nasi dan kari ikan sadin dari ibu. ISBN 983-2446-47-3 128
 129. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi un bun – sabun rabun cun – racun dun – adun tamadun gun – lagun pegun hun – mihun tahun jun – ma’jun Jun kun – jakun sukun rukun dukun lun – alun salun balun mun – samun namun timun lamun ISBN 983-2446-47-3 129
 130. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi nun – kanun lanun tenun pun – pun Jepun run – turun gurun karun Harun gerun sun –susun dusun Asunta tun –pantun katun tunda yun – ayun duyun ngun- Dungun mengundi bangun nyun- penyuntin(g) ISBN 983-2446-47-3 130
 131. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Hari ini Jun Tahun Satu. Atun dan Harun juga Tahun Satu. Jun suka makan mihun dengan timun di kantin. ‘’Mari kita makan mihun dengan timun’’, kata Jun pada Atun dan Harun. Mereka makan mihun dengan timun sama-sama di kantin. Ibu Jun ada dusun. Di dusun ibu Jun ada durian, duku, ciku, duku dan sukun. ‘’Nun di sana ada sukun,’’ kata ibu pada Jun. Jun jalan-jalan cari sukun di dusun. Jun main daun-daun sukun di dusun. Jun makan ISBN 983-2446-47-3 131
 132. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi durian di dusun. Ibu beri durian dan sukun pada jiran- jiran. Jun mahu mandi. Jun minta sabun dari ibu. Ibu beri Jun sabun mandi. Jun pun turun dan mandi. Bulan ini bulan Jun. Lapan hari lagi hari jadi Harun. Bapa Harun akan ke Jepun. ‘’Nanti bila bapa ke Jepun, jangan lupa belikan Harun buku-buku katun dari Jepun ye!’’ pesan Harun pada bapanya. ‘‘Bapa akan cuba carikan buku-buku katun dari ISBN 983-2446-47-3 132
 133. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Jepun,’’ kata Bapa pada Harun. ‘‘Ibu, ibu mahu apa? tanya Harun. ‘’Ibu mahu baju kimono dari Jepun,’’ pesan ibu pada bapanya. Bapa Harun hanya ketawa sahaja. Hari ini Harun lapan tahun. Bapa berikan buku-buku katun dari Jepun kepada Harun. Bapa belikan ibu baju kimono. Harun dan ibunya suka hati. Mata Harun mulai rabun. ‘’Ibu, guru Harun kata Harun kena pakai kaca mata,’’ kata Harun pada ibunya. Ibu bawa Harun ISBN 983-2446-47-3 133
 134. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ke Kedai Kaca Mata Hun Yun. Pada hari ini, Harun bangun pagi-pagi lagi. Hari ini lima hari bulan Jun. Harun mahu ke kedai Hun Yun. Harun dapati kaca matanya dari Kedai Kaca Mata Hun Yun. Mulai hari ini, Harun memakai kaca mata baru. Harun suka hati. ISBN 983-2446-47-3 134
 135. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi en en – endau enta(h) ben – benda benci bendi reben bendera cen – cendawan cendana cencaru den – dendan dendangan gen – gencatan hen – hentakan hentikan jen – jentera ejen ken – kenduri kencana len – lencana lencun ISBN 983-2446-47-3 135
 136. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi men – mentega menteri komen simen nen – menentukan pen – penjaga pencuci pencen pen ren – rencana renda oren sen – senda sentosa besen sen ten – tentera paten ngen- mengendali nyen- menyentu(h) ISBN 983-2446-47-3 136
 137. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Pada suatu hari Ben lupa bawa lencana. Ben pun menelefo(n) ibunya. “Ibu, Ben lupa bawa lencana. Jangan lupa bawakan lencana Ben bila ibu ke sini,” pesan Ben kepada ibunya. Ibu Ben segera bawakan lencana dan berikannya kepada Ben. ISBN 983-2446-47-3 137
 138. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi on on – onde-onde bon – bonda bonsai con – conto(h) contengan don – Sa’don fon – telefon gon – Saigon gondolan hon – Honda pohon kon – kon lon – belon lontaran mon - Digimon Wak Mon non – konon Enon ISBN 983-2446-47-3 138
 139. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi pon – pondan talipon ron – ronda Haron son – Harison sondolan ton – menonton Zaiton zon – ozon nyon – menyondo(l) ian - kian gian kalian uan – tuan puan haluan ion – ion pion ain – kain lain main aun – paun gaun oin - poin ISBN 983-2446-47-3 139
 140. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Hari ini ada kenduri di Taman Kencana. Ibu Zaiton dan Sa’don mahu bawa mereka ke kenduri itu. Zaiton pakai baju baru ada reben. Ibu Zaiton dan Sa’don pandu kereta Honda biru. Semasa memandu ibu mereka berkata, “ Ibu mahu beli pohon bonsai,” “Dimana ibu mahu beli pohon bonsai itu?” tanya Zaiton pula. “Ibu akan beli di Kedai Harison.” Tiba-tiba ada kereta Honda hijau memacu dengan lajunya mendekati kereta Honda ibu. Hon! hon! hon! Ibu Zaiton ISBN 983-2446-47-3 140
 141. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi menekan hon memarahi pemandu Honda hijau itu. Kemudian kemarahan ibu pun reda. Lalu ibu pun memandu kereta Hondanya itu menuju ke Taman Kencana. Di sana ada ramai rakan-rakan Zaiton. Rakan-rakan Zaiton beri Zaiton dan Sa’don dua biji belon. Zaiton, Sa’don dan ibu mereka makan nasi beriani, kari dan timun. Di situ juga ada onde- onde dan gula-gula bon-bon. ISBN 983-2446-47-3 141
 142. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ang ang – angsa angsana angkara angkasa bang- abang lubang tebang bangsa cang- bacang cincang tocang kacang dang-sedang pedang ladang kandang gang-ganggu gagang pegang tegang hang- Pahang rahang ISBN 983-2446-47-3 142
 143. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi jang- panjang kijang Kajang jangka kang- belakang cekang lang- helang selang belalang halang mang- mangga lemang siamang gelumang nang- nangka menang kenang senang pang- lapang Sepang senapang capang rang- orang sarang ISBN 983-2446-47-3 143
 144. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi jerang rangka sang- sangka pasang pisang usang tang- petang tanggal tangga tangki wang- pawang wangsa bawang sawang yang- sayang layang bayang loyang nyang - menyangka kenyang ngang – lengang jongang ISBN 983-2446-47-3 144
 145. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Abang Atan bela angsa. Angsa abang Atan garang-garang. Abang Atan beri angsa makan pagi dan petang. Pada suatu hari, kandang angsa di belakang didatangi musang. Musang itu pun menyerang angsa-angsa itu. Angsa-angsa itu lari ketakutan. Ang! ang! ang! Bunyi angsa-angsa itu ketakutan. Abang Atan menyangka angsanya kelaparan. Abang Atan pun lari ke kandang. Rupa-rupanya ada musang di dalam kandang. Abang halau musang dengan ISBN 983-2446-47-3 145
 146. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi kayu panjang. Musang itu lari lintang-pukang. Di belakang rumah abang Atan ada lalang panjang. Bapa abang Atan ada parang panjang. Bapa abang Atan terangkan di belakang dari lalang dengan parang panjang itu. Sekarang, lalang yang panjang tiada lagi. Sekarang di belakang menjadi lapang dan terang. Ibu meminta bapa panggangkan ikan dengan bara arang kerana ada ramai tetamu yang datang. Bapa panggang ikan di atas ISBN 983-2446-47-3 146
 147. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi arang di belakang. Abang Atan suka main nyalaan api arang. Bapa larang Abang Atan main nyalaan api arang. Bapa panggang ikan dari tengahari ke petang kerana menjamu ramai tetamu yang datang. Ibu Abang Atan berikannya makan nasi dengan ikan panggang. Abang Atan sayangkan ibu dan bapanya. ISBN 983-2446-47-3 147
 148. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bing bing- bingka tebing bingkai cing- cacing dacing kancing pancing ding- dinding gading banding serunding ging- daging maging hing- hingga jing- jingga anjing jinjing king- Peking ISBN 983-2446-47-3 148
 149. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ling- baling jeling paling saling keliling ming-minggu taming sari ning- pening kening kuning peninggalan ping- keping pinggan pinggan Taiping ring- jaring baring taring kering sing- gasing pusing masing lesing ting- Banting anting ISBN 983-2446-47-3 149
 150. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi penting beting wing- nama orang cina ying- Nanying nying- menyingsing Wing Ying ada anjing. Nama anjing Wing Ying ‘King’. King suka jinjing tulang. Bapa Wing Ying pula peniaga daging. Hari- hari Bapa Wing Ying bawa pulang tulang dan berikannya kepada ‘King’. Pada suatu hari minggu, Wing Ying pening kepala. Wing Ying ISBN 983-2446-47-3 150
 151. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi pun baring. Tiba-tiba ”Ring…ring…,” bunyi telefon. Wing Ying mencapai telefon. Abang Wing Ying menelefonnya. “Ada berita penting! Kaki abang cedera kerana kemalangan jalan raya. Minta Papa datang sekarang juga,” pesan abang Wing Ying. Wing Ying menceritakan berita penting itu kepada bapanya. ISBN 983-2446-47-3 151
 152. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ung ung - unggun bung- tabung sabung cung- muncung pancung dung- kudung tudung hidung bandung gung- agung jagung tanggung canggung jung- hujung anjung kunjung kung- takung kangkung lung- kalung sulung ISBN 983-2446-47-3 152
 153. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi mung- mungkin nung- gunung renung tenung pung- tepung kepung terapung rung- kurung sarung jerung karung sung- lesung langsung Sungkai tung- patung tunggang betung rentung yung- payung buyung ISBN 983-2446-47-3 153
 154. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi nyung- menyungkil ngung- bengung Manan tinggal di Kampung Duyung. Kampung itu berada di tepi pantai. Kononnya pada masa dahulu, kampung itu di datangi ikan duyung. Kini ikan duyung tiada lagi di situ. Manan mahu ke Gunung Ledang. Manan mungkin ke Gunung Ledang selama seminggu. Manan mahu menimba pengalaman menjelajahi Gunung Ledang. ISBN 983-2446-47-3 154
 155. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Manan akan ke Gunung Ledang bersama-sama rakan-rakan se kampung dengannya. eng eng – enggan beng- bengkang Benggali ceng-loceng bonceng deng-denggi geng-geng jeng-Jengka keng-kengkang leng-lengkung ISBN 983-2446-47-3 155
 156. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi meng- menggali neng- menengking peng- pengguna reng – renggang goreng seng-sengketa sengkang teng- tengking tenggara weng- seleweng Weng yeng- Yeng zeng- Zeng ngeng- dongeng ISBN 983-2446-47-3 156
 157. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Benggali itu jiran saya. Benggali itu suka makan lengkung. Petang itu, bapa beri lengkung kepada Benggali. Benggali itu pula beri capati. Malangnya, hari ini Benggali itu dijangkiti Denggi. Benggali itu dibawa segera ke Bahagian Kecemasan. Selang beberapa hari kemudian, Benggali itu pun pulang dari rawatan. Haji Ujang tinggal di Kampung Jengka. Pada masa lapang Haji Ujang suka ke kebun. Ada berbagai tanaman di kebunnya. ISBN 983-2446-47-3 157
 158. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Ada juga kangkung di kebunnya itu. Pada suatu hari, kaki Haji Ujang bengkak. Haji Ujang ubati bengkak di kakinya. ong ong – Ong Guan bong- lo(m)bong so(m)bong cong- keroncong dong- condong kedondong fong- Fong gong- gong! hong- bohong jong- jongkang-jongki(t) kong- Hong Kong jongkong long- tolong longkang ISBN 983-2446-47-3 158
 159. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi mong- Monggolia omong pong- ping pong rong- serong sorong isirong kerongsang rongga song- songsang Losong tong- Bentong wong- Wong yong- Yong nyong – menyongsang ngong- bengong mengongkong iang – riang siang liang tiang uang – ruang buang juang tuang sengkuang seluang iong – tiong siong riong aing – saing aung – gaung maung melaungkan ISBN 983-2446-47-3 159
 160. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Ong Beng Li suka acara ping pong. Ong Beng Li suka acara sukan ping pong sedari dulu hingga sekarang. Ong Beng Li akan ke Hong Kong mewakili negara di acara sukan ping pong Asia. Ong Beng Li memang juara sukan ping pong seantero Asia. Ong ada burung tiong. Nama burung tiong Ong - Riong. Pada siang hari, burung tiong Ong suka menyanyi. ISBN 983-2446-47-3 160
 161. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Pada hari minggu yang lalu, Seng Leng ke zoo. Di zoo, ada beruang, harimau, keluang, singa, seluang, burung tiong dan lain-lain lagi. ISBN 983-2446-47-3 161
 162. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi al al – almari alpa soal bal – tebal kebal cal – pecal dal – dalca kidal bedal fal – hafal gal – gagal hal – mahal perihal jal – ajal pepejal dajal kal – kekal cekal nakal bakal akal bekal motosikal basikal lal – halal Jalal mal- Kamal amal ramal nal – kenal Zainal pal – kepal kapal epal ISBN 983-2446-47-3 162
 163. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ral – aral sal – menyesal asal sesal fasal Salwa tal – gatal bantal kental menyental wal – awal bawal kawal yal – khayal zal – gazal ngal- sengal cengal nyal- kenyal Kamal kenal Jalal. Jalal jiran Kamal. Jalal kenalkan Kamal kepada Zainal. Jalal, Kamal dan Zainal sama-sama nakal. Pada suatu hari, Jalal, Kamal ISBN 983-2446-47-3 163
 164. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi dan Zainal mencuri basikal Jamal. Basikal Jamal mahal sekali. Apabila ibu bapa Jalal, Kamal dan Zainal mengetahuinya, mereka dirotani. Ibu bapa mereka berasa kesal akan perbuatan mereka itu. Awal-awal lagi ibu bapa Salwa bawa Salwa ke kedai. ‘‘Saya mahu makan epal, bapa,’’ kata Salwa kepada bapanya. Bapanya belikan Salwa lapan biji epal. ‘’Hari ini bapa mahu makan kari ikan bawal dengan ISBN 983-2446-47-3 164
 165. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bendi,’’ kata bapa Salwa. ‘‘Ibu pula mahu makan dalca,’’ kata ibu Salwa pula. Ibu dan bapa Salwa belikan bahan-bahan masakan mereka pada hari itu. il il - ilmu Ilya Ilyani bil – sabil Nabil Qabil cil – kecil kancil dil – adil bedil fil – Al-fil gil – degil Agil hil – jahil tahil Rahil jil – sijil Ajil kil – wakil ISBN 983-2446-47-3 165
 166. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi lil – Jalil dalil Khalil mil- Kamil Jamil hamil nil – Anil pil – kepil pil ril – Khairil til – katil Kamil ada kereta baru. Kereta baru Kamil jenama Kancil. Kereta Kancil Kamil kecil tetapi tahan dan laju. Kereta Kancil Kamil ungu. Kamil menjaga kereta Kancil barunya dengan rapi dan teliti. ISBN 983-2446-47-3 166
 167. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Ibu meminta Jamil baca buku tetapi Jamil degil. Jamil mahu juga menonton siri katun Digimon. Jamil ada satu akal. Jamil pura-pura baca buku kerana Jamil mahu juga menonton siri katun Digimon kegemarannya itu. Kamil pula rajin baca buku. Pagi-pagi lagi Kamil baca buku. Kamil rajin dan cekal. Kamil mencari-cari buku cerita “Si Kancil”. Rupa-rupanya buku cerita “Si Kancil” cuma berada di katil. ISBN 983-2446-47-3 167
 168. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bul bul – kabul Abul cul – muncul dul – bendul cendul gul – sugul sanggul kul – bakul takul pikul pukul tukul pul – kepul ku(m)pul sa(m)pul rul – Arul Nurul Khairul sul – Rasul sultan bisul tul – ketul pantul betul zul - Zul Rasul itu utusan Allah. Rasul itu pilihan Allah. Rasul itu ikutan semua. ISBN 983-2446-47-3 168
 169. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Ibu ke kedai bawa bakul. Ibu berasa dahaga lalu ibu pun beli cendul. Ibu beli cendul di Gerai Bedul. Ibu juga mahu beli ikan bawal. Ibu memenuhi bakul dengan bahan-bahan masakan. Ibu minta bapa beli pisau baru kerana pisau lama tu(m)pul. Bapa beli pisau baru dari kedai Haji Zul. bol bol - ja(m)bol dol - Badol dodol fol - Saifol ISBN 983-2446-47-3 169
 170. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi gol – gol! hol - bohol alkohol jol - kojol Kajol Tajol lol - tolol tol - botol Hari ini hari raya puasa. Saifol suka makan dodol. Ibu Saifol beli dodol dari kedai Haji Badol. Pada awal-awal pagi lagi Saifol memakan dodol. Bapa bawa Saifol makan angin. Bapa memandu kereta Volvo melalui tol. Bapa bawa Saifol jalan- jalan di kota raya. Saifol berasa suka hati. ISBN 983-2446-47-3 170
 171. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bel bel- bebel kebel lebel del- delta fel- felda hel- kehel kel- keldai mel- keretapi mel nel- panel pel- sa(m)pel rel- rel keretapi sel- sel badan wisel wel- sewel ISBN 983-2446-47-3 171
 172. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Kamal mahu ke Felda Ulu Kinta. Kamal mahu ke sana menaiki keretapi mel. Keretapi ada jalannya sendiri. Jalan keretapi dinamakan rel. Rel keretapi di bina dari besi dan kayu jati. Petani itu ada keldai. Keldai petani itu suka makan jerami. Pada suatu hari petani itu bawa keldainya ke pekan. Keldai itu memikul sayuran dari kebunnya. Petani itu menjual sayuran taninya di pekan. Petani itu perolehi hasil yang lumayan. ISBN 983-2446-47-3 172
 173. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ial – kial sial ual – bual jual iol - biol ail – kail aul – gaul ngail- mengail Haji Jamil suka mengail ikan. Haji Jamil mengail ikan di sungai. Kadang-kadang, Haji Jamil menjual ikan yang dikail itu. ISBN 983-2446-47-3 173
 174. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi am am - Amran bam- lebam bambu cam- macam kecam dam- padam ladam badam Adam gam- agam meragam logam seragam ham- hampa hamba faham saham jam- kejam pejam rejam jambu jampi kam - sekam tikam rokam manikam lam - kolam selam kelam malam lampu ISBN 983-2446-47-3 174
 175. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi mam-demam mampu nam- tanam senam benam enam pam- pampasan apam ram- rambutan rambai seram garam siram sam- sampan masam Samsul sampin tam- hitam pitam tampi Batam ketam wam- awam yam- ayam bayam zam- azam zam-zam Zamri ngam- mengambil nyam- menyambung ISBN 983-2446-47-3 175
 176. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Haji Zamri ada kebun di Ulu Yam. Di kebun Haji Zamri ada rambutan, rambai, dan durian. Haji Zamri juga ada menanam bayam di kebunnya. Hari-hari Haji Zamri menyiram sayuran bayamnya. Haji Zamri juga ada bela ayam. Haji Zamri juga ada kolam ikan. Di dalam kolam ikan Haji Zamri, ada ikan lampam, keli, haruan dan tilapia. Haji Zamri menyukai akan kolam ikannya itu. ISBN 983-2446-47-3 176
 177. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bim bim- bimbang cim- cimpanzi him- Rahim himpun jim- jimrama Ajim kim- mukim hakim lim- Salim Kulim malim limpa mim- mimpi Tamim nim- menimpa Hanim pim- pimpin rim- kirim rimba Karim sim- Kasim simpati simpan simpul tim- timpa timba Hatim yatim ISBN 983-2446-47-3 177
 178. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi yim- Ayim zim- Azim nyim- menyimpan ngim- pengimpal Azim tiada ibu dan bapa. Azim yatim piatu namun Azim rajin menimba ilmu. Azim berazam menjadi peguam pada suatu hari nanti. Azim ada ramai rakan. Nama rakan-rakannya; Hatim, Karim, Salim dan Hanim. Mereka semua berazam menjadi semacam Azim. ISBN 983-2446-47-3 178
 179. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bum bum- bumbu hum- humban jum- jumpa kum- kumpul kumbang lum- belum lumba mum- umum Mumbai num- ranum Anum rum- rumpun jarum harum sum- sumbu sum-sum Kalsum tum- tumpul dentum um- umpan umpama umbi nyum- senyum menyumbang ngum- mengumpul ISBN 983-2446-47-3 179
 180. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Ummi Kalsum ada pohon rambutan. Hari-hari Ummi Kalsum rajin menyiram pohon rambutan itu. Rambutan Ummi Kalsum mulai ranum. Ummi Kalsum suka makan rambutan ranum. Ummi Kalsum beri rambutan ranum pada Hanum dan Hanim. Hanum dan Hanim jiran Ummi Kalsum. ISBN 983-2446-47-3 180
 181. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bom bom - bomba bom ! com - Combi dom - mengadu-domba jom – jom! kom - telekom kompute(r) lom - lombong nom - nombo(r) rom - Baharom Rompin som - Kalsom sombong tom - tom yam yom – Yommi nyom- menyombong ISBN 983-2446-47-3 181
 182. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Baharom suka menonton katun “Tom dan Jeri”. Bapa Baharom belikan cakera “Tom dan Jeri”. Baharom suka hati. Baharom pinjamkan cakera ‘Tom dan Jeri’ pada Kalsom. “Jom, mari kita tonton katun ’Tom dan Jeri’ sama-sama,” kata Kalsom pada Yommi. Kalsom dan Yommi menonton katun ‘Tom dan Jeri’ sama-sama. Tiba-tiba ibu mereka memanggil mereka “Kalsom ! Yommi ! Baca buku !‘’ pesan ibu Kalsom dan Yommi . ‘’Kalsom dan Yommi mahu menonton katun ‘Tom dan Jeri ’ ISBN 983-2446-47-3 182
 183. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi dulu, nanti kami baca buku ! ’’ janji Kalsom dan Yommi kepada ibu mereka. em em - embun cem - cemburu gem - gempa gempita gembira hem - hempa(s) jem - jem kem - kembang kem lem - lembu lembing mem - membawa (semua imbuhan mem….) nem - menempi(k) ISBN 983-2446-47-3 183
 184. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi menemba(k) pem- pembebasan (semua imbuhan pem….) rem- Rembau sem- sembilu sembilan semba(h)yang tem- tempatan tembaga tembikai nyem- menyembuhkan ngem- mengembang Bapa Baharom mahu ke Rembau, Negeri Sembilan. Baharom dan bapanya ke Rembau menaiki van. Baharom ISBN 983-2446-47-3 184
 185. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi dan bapanya sampai di Rembau pada malam hari. Bapa Baharom ada kebun tembikai di Rembau. Sesampai di Rembau, mereka sembahyang Isya. Tembikai di kebun bapa Baharom mulai ranum. Bapa Baharom mahu menjual kesemua tembikai di kebunnya itu. Pagi-pagi lagi bapa Baharom membawa tembikai- tembikai itu ke dalam van. Baharom juga membantu bapanya membawa tembikai ke dalam van. Bapanya membawa tembikai itu ke pekan Rembau. ISBN 983-2446-47-3 185
 186. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Tembikai itu dijual di pekan Rembau. Apabila kesemua tembikai dijual, bapa Baharom berasa gembira. Mereka memperolehi hasil yang lumayan. “Hari ini bapa mahu belanja Baharom makan,” kata bapanya dengan perasaan gembira. iam – kiambang siam diam uam – tuam ruam suam ium – cium aluminium aum – kaum ngaum- mengaum ISBN 983-2446-47-3 186
 187. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Harimau suka mengaum. Di kolam itu ada bunga kiambang. Adik mencium ibu sebelum ke sekolah. ISBN 983-2446-47-3 187
 188. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi as as – asrama Asma Asri Asli alias Asrina bas- kebas libas basmi Abas tebas bas cas - beluncas das - pedas gas- agas gegas tegas has- bahas hasta nahas Hasnita Hasri jas- jejas Jasmin kas- lekas bekas kastam kasturi las- gelas alas galas belas malas jelas kelas ISBN 983-2446-47-3 188
 189. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi mas- kemas Mastura mastika cemas emas ramas lemas nas- nenas panas Anas pas- lepas lipas kipas pasti kapas ras- aras rasmi beras teras paras keras sas- asas sastera desas kesas tas- atas batas cantas rentas taska was- awas was-was yas- Yasmin Yassin ISBN 983-2446-47-3 189
 190. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Hari ini Yasmin ke Taska Asnita. Yasmin suka ke Taska Asnita. Di Taska, Asnita Yasmin baca buku “Lekas-lekas baca buku”. Yasmin juga mengira satu ,dua , tiga, …,lima, enam, …., lapan, sembilan…. . Hari-hari Yasmin bawa bekal. Yasmin ada meja kecil. Yasmin juga ada kerusi kecil. Yasmin suka ke Taska Asnita hari-hari kerana di situ ada ramai kawan-kawan. ISBN 983-2446-47-3 190
 191. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Pada suatu hari, ada lipas di dalam almari Hasrina. Kata ibu kepada Hasrina,“Lekas kemaskan almari ini,Hasrina! Di dalam almari ini ada lipas.” Hasrina pun lekas-lekas mengemas almarinya. Selepas mengemas almarinya, ibunya meminta Hasrina membantunya mengemas di bahagian atas pula. Dengan pantas, Hasrina pun ke bahagian atas. Hasrina memang rajin mengemas. Apabila Hasrina selesai mengemas di bahagian atas, ISBN 983-2446-47-3 191
 192. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi lantas ibunya memuji kecekapannya mengemas. Hasrina suka hati. Bapa Abas ada kebun nenas. Kebun nenas bapa Abas berada di Gemas. Pada suatu pagi, bapanya membawa Abas dan Hasni ke kebun nenas. Mereka ke kebun nenas menaiki bas. Hari itu panas. Abas bawa kipas kertas. Abas kipas-kipas kerana dia terasa panas. ISBN 983-2446-47-3 192
 193. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Sesampai di kebun, mereka membuka bekalan yang dibekalkan ibu. Ibu bekalkan nasi dan gulai nenas. Gulai nenas itu pedas. Selepas makan, Abas kemas-kemas. Bapa Abas membawa Abas dan Hasni merentas kebun nenas. “Awas,duri nenas tajam,” pesan bapa Abas. Bapa Abas menebas beberapa biji nenas. Bapa Abas mengupas satu daripada nenas itu. Selepas itu bapa beri Abas dan Hasni makan nenas. ISBN 983-2446-47-3 193
 194. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi bis bis- habis Labis kobis cis- mancis cis! dis- hadis kudis gadis gis- Bugis his- histeria is – istana isteri Ismail istimewa Isnin Islam jis- Ajisman najis kis- sarkis Balkis Pakistan lukis kikis hakis lis- kalis alis mis- kismis miskin remis kumis Khamis misteri nis- manis nista hanis pis- tapis pistol lapis nipis ISBN 983-2446-47-3 194
 195. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ris- keris baris Haris laris garis sis- sistem tis- betis vis- Alta Vista wis- wisma Lewis yis - yis ngis- menangis bengis tangis Anis mahu makan kismis tetapi kismis pula habis. Mancis ibu juga habis. Jadi, ibu Anis pun segera membeli mancis dan kismis di Kedai Haji Haris. ISBN 983-2446-47-3 195
 196. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Selepas itu, ibu beri Anis kismis. Kismis itu manis. Anis beri Balqis makan kismis. Anis dan Balqis suka makan kismis yang manis itu. us us- Usman Ustazah bus- kabus rebus tebus dus- kudus dusta gus- bagus gusti sugus hus- Husna Hussin Hussairi jus- gajus kus- kukus rakus tikus kusta lus- lulus galus halus telus tulus halus ISBN 983-2446-47-3 196
 197. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi mus- kamus Mustafa mustika nus- Yunus hunus pus- hapus pupus pustaka kampus Puspa rus- berus harus tadarus arus kurus lurus tirus Rusli sus- usus tus- putus meletus utus ratus yus- Yusri Yusrina dayus ngus- hangus ISBN 983-2446-47-3 197
 198. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi “Yunus, kamu harus berus gigi hari-hari,” pesan ibu kepada Yunus. “Ya, ibu. Yunus akan berus gigi hari-hari. Yunus rajin memberus giginya hari- hari. “Rusli, apa itu galus,” kata Yusri pada Rusli. “Cuba cari di dalam kamus,” kata Rusli pula kepada Yusri. Yusri mencari ma(k)na “galus” di dalam kamus. Yusri jumpa makna “galus” di dalam kamus. “‘Galus itu … gagal lulus,” kata Yusri. “O..begitu,”kata Rusli. ISBN 983-2446-47-3 198
 199. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Nabi Yunus (a.s) diutus Allah (swt) menyampaikan seruan agama Islam. Nabi Yunus putus asa kerana kaumnya enggan menerima seruannya. Lalu Nabi Yunus terus menaiki kapal membawa diri. Di dalam perjalanan, kapal yang dinaiki Nabi Yunus menghadapi masalah. Oleh kerana kapal itu terlampau sarat dengan penumpang dan barangan, mereka terpaksa membuat undian untuk meringankan bebanan kapal. Daripada undian, Nabi Yunus dipilih ISBN 983-2446-47-3 199
 200. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi untuk dicampakkan ke dalam laut. Setelah Nabi Yunus dicampakkan ke dalam laut, baginda telah ditelan oleh ikan paus. Dengan penuh kesabaran Nabi Yunus memohon doa dan keampunan dari Allah. Dengan limpah Rahim dan rahmatNya, Allah menyelamatkan Nabi Yunus setelah berada selama empat puluh hari empat puluh malam di dalam perut ikan paus itu. Subhanallah. ISBN 983-2446-47-3 200
 201. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi os os - Osman hos- Hosni pos- posmen ros- Rosnani Rosman ros bos dos kos sos tos es es - Esma mes- mesti res- restu ISBN 983-2446-47-3 201
 202. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Osman ingin menjadi seorang bos pada suatu hari nanti. “Saya mesti jadi bos suatu hari nanti,” kata Osman pada Rosnani. “Sekiranya kamu ingin menjadi seorang bos, kamu mesti tegas dan rajin,” pesan Rosnani. “Saya pula ingin menjadi seorang posmen,” kata Hosni pada Osman. ”Saya suka menjadi seorang posmen kerana saya suka menaiki motosikal.” Osman dan Rosnani ketawa sahaja. ISBN 983-2446-47-3 202
 203. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ias – menghias kias bias uas – tuas puas ruas buas ius - membius ais – ais kais aus – paus haus uis - suis ngais – mengais nguis – menguis Ayam belaan ibu suka mengais dan menguis tana(h). Ikan paus merupakan ikan yang paling besar di lautan. Ibu menghias ruang tamu itu dengan bunga-bungaan. ISBN 983-2446-47-3 203
 204. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ah ah - ahli Ahliya Ah Seng bah- Sabah abah labah-labah sembah rebah jubah cah- Ecah acah pecah dah- sudah dadah padah Kedah Bedah indah dedah fah- zirafah gah- gagah cegah tegah hah- Solehah jah- gajah Ijah jelajah kah- kahwin nikah pangkah lah- kalah telah celah lelah belah galah malah mah-Imah mamah jamah ramah tamah lemah ISBN 983-2446-47-3 204
 205. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi mahkamah Rahimah nah- panah nanah kerenah pah- nipah sampah papah lapah rah- darah arah rahsia parah zarah cerah merah serah perah rahmat barah sah- asah basah mengesahkan susah kesah resah tah- patah latah jelantah melatah entah antah wah- sawah kawah bawah mewah Wah! yah- ayah payah goyah zah- Azizah Hafizah Rohizah nyah- kunyah Nyah! ngah- Angah tengah mengah ISBN 983-2446-47-3 205
 206. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi “Angah, kunyah makanan itu lama-lama,” pesan ayah kepada Angah. “Ya, ayah. Angah akan kunyah lama-lama”. ‘’Makanan yang dikunyah lama-lama mudah hadam,’’ tambah ayah lagi. Tiba-tiba gelas minuman Angah pecah. “Awas! Jangan pegang gelas yang telah pecah. Nanti luka tangan Angah!” pesan ayah. ISBN 983-2446-47-3 206
 207. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ih! bih - lebih tasbih cih! dih - didih sedih pedih dadih gih - gigih ketagih agih hih - sahih jih – bijih kih – Kih! Kih! Kih! lih – Salih pilih alih nih – benih pih – pipih rih – sirih sih – kasih masih sisih selasih tih – putih letih nyih – Semenyih ISBN 983-2446-47-3 207
 208. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi buh – bubuh labuh Subuh lebuh cuh – bancuh acuh duh – aduh! gaduh tuduh teduh guh – teguh jaguh huh – huh! juh – tujuh tengkujuh kuh- kukuh angkuh luh – sepuluh peluh keluh suluh nuh – penuh jenuh Nuh puh – lumpuh ruh – keruh suruh ruh suh – asuh basuh Jusuh tuh – patuh runtuh utuh sentuh yuh- kayuh puyuh nguh – lenguh ISBN 983-2446-47-3 208
 209. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi oh boh – cili boh coh – kecoh doh – jodoh hodoh joh – gelojoh koh – selekoh loh – Sungai Buloh moh - bomoh noh – senonoh poh – Ipoh toh – contoh Toh Puan eh ceh – Aceh deh – Mak Andeh geh – terhegeh-hegeh ISBN 983-2446-47-3 209
 210. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi jeh- menjejeh leh – oleh toleh boleh meh – remeh-temeh neh – aneh peh – upeh reh – menoreh teh - teh ngeh – sengeh iah – meriah jariah Kamariah uah – kuah limpah-ruah meluah iuh - riuh aih – meraih auh – sauh jauh pauh uih – buih kuih muih ISBN 983-2446-47-3 210
 211. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Ibu Salih menjual kuih-muih. Hari ini kuih yang dijual ada lebih. “Boleh Salih makan kuih ini ibu?” tanya Salih apabila didapatinya ada kuih yang lebih penuh di atas meja. “Sudah tentu boleh,” kata ibunya. Ibu menyuruh Kamariah membancuh teh. Kamariah membancuh teh dengan segera, tetapi teh itu pula tertumpah. ISBN 983-2446-47-3 211
 212. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ak - akta bak - sebak bakti cak - cicak dak - badak tidak landak hak - hak pihak jak - pijak ajak kak - kakak cekak tekak lak - tolak balak tolak mak - mamak semak nak - anak tanak jinak lunak kanak-kanak pak - sepak cupak kepak pakcik nampak rak - Perak selerak raksaksa sak - lasak pasak saksi pesak tak - petak tetak retak ISBN 983-2446-47-3 212
 213. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi katak letak wak - awak lawak yak - koyak ayak nyak - banyak menyaksi lanyak ngak - dongak ik - iklan ikrar iktibar bik - tabik lembik cik - licik makcik Cik Siti dik - adik didik jik - jijik kik - cekik pekik lik - pelik balik mik - kemik nik - manik menikmati ISBN 983-2446-47-3 213
 214. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi pik - tempik rik - tarik serik sik - siksa sisik usik tik - patik petik putik itik syik - asyik nyik - menyiksa uk buk - sibuk tebuk bukti tumbuk cuk - cucuk pucuk duk - duduk senduk guk - teguk angguk juk - ajuk merajuk pujuk sejuk kuk - lekuk mangkuk luk - peluk seluk muk - mengamuk gemuk ISBN 983-2446-47-3 214
 215. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi nuk - tenuk puk - tepuk lepuk ruk - buruk beruk teruk jeruk suk - masuk susuk pelusuk tuk - ketuk mengantuk patuk nyuk - nyanyuk ek cek - cek dek - dek kapal jek - ejek kek - kek harijadi lek - gelek jelek mek - kemek Mek Kelantan nek - nenek pek - kopek kerepek ISBN 983-2446-47-3 215
 216. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi rek - korek cerek sek - Seksyen gesek ok - Oktober bok - tembok cok - becok dok - kodok pondok sodok hok - Hok Seng jok - Ijok kok - kokok pokok rokok lok - belok Lokman mok - momok Tomok nok - seronok pok - keropok rok - sorok menyorok sok - gosok esok ISBN 983-2446-47-3 216
 217. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi tok - Atok Tok Wan ngok - tengok jengok iak – siak riak ketiak biak uak – puak kuak buak muak aik – naik baik daik auk – sauk kauk lauk pauk iuk - periuk Tomok mengejek adiknya. Adiknya pun merajuk. Kakaknya pula datang memujuk. Adik mengadu kepada Atoknya pula. “Atok..Atok… Abang Tomok kata adik busuk dan gemuk. Adik sedih…Atok,” adu adik ISBN 983-2446-47-3 217
 218. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Tomok. “Tidak mengapa…dik. Nanti Atok ketuk kepala abang Tomok,” kata Atoknya memujuk adik lagi. Adik suka hati. Semua orang ketawa dengan telatah Adik. Lokman mahu ke kedai Mamak. Di kedai Mamak itu ada rojak. Mamak itu juga ada menjual laksa. Mamak mengajak Lokman makan rojak. Lokman nampak baju Mamak yang koyak. Mamak itu juga agak pekak tetapi sungguh baik hati orangnya. Mamak meletakkan ISBN 983-2446-47-3 218
 219. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi rojak di atas meja. Lokman pun menikmati rojak Mamak yang sungguh berselera itu. ar - Arfah bar - sabar tebar lebar car - acar kucar bocor dar - sedar far - sifar Farhan gar - segar har - harmoni jar - ajar kejar kar - ekar engkar sangkar lar - ular calar kelar selar ISBN 983-2446-47-3 219
 220. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi mar - marmar Maryam nar - benar sinar par - hampar rar - ikrar sar - pasar kasar tar - gitar pintar luntur war - tawar wartawan warga mawar warna-warni yar - tayar wayar zar - bazar nazar ngar - hingar-bingar syar - Mahsyar ir - Irfan bir - bibir cir - cicir kincir kucar-kacir ISBN 983-2446-47-3 220
 221. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi dir - mudir sindir hadir fir - sifir Fir’aun gir - pinggir hir - sihir Tahir jir - banjir kir - kikir fakir ukir singkir lir - alir jelir gilir hilir mir - Amir nir - Munir pir - buah pir tapir rir - Shahrir sir - pasir usir langsir tir - petir getir zir - nazir bazir nyir - hanyir Tasik Kenyir syir - Basyir ISBN 983-2446-47-3 221
 222. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ur bur - bubur subur kubur Burma kabur labur lebur cur - cucur luncur dur - tidur fur - sulfur Furqan gur - gugur tegur anggur hur - sahur jur - anjur lajur mujur jujur kur - ukur akur sungkur kurma lur - alur jalur telur melur mur - jemur Murni nur - Nuraini pur - dapur kapur purnama sur - kasur Suryati susur tur - atur catur luntur ISBN 983-2446-47-3 222
 223. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi wur - tasawur yur - sayur layur zur - uzur syur - syurga mahsyur er - Erna ber - bersih cer - cermin cerna cermai der - derma dermaga ger - gergaji gertak gergasi her - herdik Herman leher jer - jernih Jertih Jerman ker - kerbau kerjaya kertas mer – Khmer merdeka per - pernah pertiwi perwira ISBN 983-2446-47-3 223
 224. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi ser - serbu serban serlah ter - terbang ternak nyer - menyertai menyerbu nger - mengerjakan or - organ bor - obor cor - bocor dor - Bidor gor - Bogor hor - hormat mohor Johor jor - Jordan kor - ekor korban mor - Cemor nor - NorArfah Normah ISBN 983-2446-47-3 224
 225. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi por - 0por-opor tor - kotor motor ngor - Selangor mengorbankan syor - mengesyorkan nyior - nyior iar – siar biar liar uar – luar Muar seluar keluar air – air cair aur – aur baur iur – air liur Bapa Zubir menyuruhnya menghafal sifir. Zubir menghafal sifir bersama-sama Amir dan Farhan. Mereka menghafal bergilir-gilir. Tiba- ISBN 983-2446-47-3 225
 226. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi tiba mereka terdengar guruh dan petir. Mereka pun berhenti menghafal sifir. Hujan turun tanpa berhenti-henti.Mereka menjenguk di luar kawasan rumah mereka. Di kawasan rumah mereka hampir banjir. Air hujan mulai membanjiri halaman rumah mereka. Zubir Amir dan Farhan berasa cemas. “Bapa, lekas! Lekas! Dah hampir banjir,” Bapa menyuruh mereka supaya bertenang. ISBN 983-2446-47-3 226
 227. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi Normah dan Amar berasal dari, Muar, Johor. Pada Hari Raya Korban yang lalu Normah,Amar dan keluarganya balik ke rumah datuk dan neneknya di Muar. Datuk Normah menyembelih seekor kerbau. Bapa Normah membantu datuk dan neneknya memasak daging kerbau. Daging kerbau itu keras. Dapur nenek menjadi kotor.Bumbung rumah nenek pula bocor. Bapa Normah membaiki bumbung yang bocor itu. Ibu Normah pula ISBN 983-2446-47-3 227
 228. Modul Bacaan 1-7 ©Rohayati Haroun & Mohamed Amin Embi membersihkan dapur yang kotor itu sehingga kemas dan bersih. Selepas Asar datuk mengajak Amar bersiar-siar dengan motosikal. Amar suka membonceng motosikal datuk. Datuk membawa Amar melalui jalan yang berlumpur. Kini, motosikal datuk pula kotor terkena lumpur. Pada keesokan harinya, Amar dan datuk membersihkan motosikal dari kekotoran dan juga lumpur. Normah pula membantu nenek membersihkan halaman rumah. ISBN 983-2446-47-3 228
Publicité