Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Alpe d'HuZes, het verhaal achter het succes Johan van der Waal

 1. Alpe d‟HuZes
 2. Welkom
 3. “If at first the idea is not absurd, there is no hope for it” Albert Einstein March 14, 1879 – April 18, 1955
 4. Alpe d‟HuZes • 126 bochten • 84 km • 6780 Hm • gem 9,2%
 5. Alpe d‟HuZes overtuiging en pijlers Onmacht omzetten in kracht, Opgeven is geen optie! • „Met hart en ziel afzien voor een ander levert de grootst mogelijke voldoening‟ • Anti-strijkstokbeleid, non cost organisatie (winst > omzet) • „Alleen een dwaas blaast tegen de wind in...‟ • „Goed, Gelukkig en Gezond leven met kanker‟ • Vier belangengroepen
 6. Hoe is de inzet van onze 4363 accountmanagers  Aantal mensen Aantal klims 1017 6 en meer 883 3 808 4 608 5 557 2 490 1
 7. Onze bedrijfsresultaten  Jaar Deelnemers Geld PP 2006 66 € 380.081,00 € 5.758,80 2007 123 € 1.043.155,00 € 8.480,93 2008 540 € 3.611.540,00 € 6,688,04 2009 1270 € 5.745.000,00 € 4.523,62 2010 2700 € 11.868.000,00 € 4.395,56 2011 4363 € 20.100.000,00 € 4.606,92 2012 > € 30.000.000,00
 8. Bestedingen Alpe d‟HuZes • A-CaRe – Revalidatiestudie € 6 mln. in 5 jaar, geld gereserveerd • De leerstoel „Leven met Kanker‟ € 4 mln. voorlopig gereserveerd • De leerstoel „Kanker en Voeding‟ € 1 mln. voorlopig gereserveerd • Traject voor „Sneldiagnose en Optimale Behandeling‟ Budget nog vaststellen
 9. Onze organisatie • 2 koersdirecteuren • 42 teamleiders met 42 back-up • 42 teams met gemiddeld 16 leden • 1250 vrijwilligers in de koersweek • Eckart Wintzen • Celdeling • Matrixorganisatiemodel
 10. 'Why always "not yet"? Do flowers in spring say "not yet"?„ “Now is the time, the flowers will say!”
 11. Het basis organisatieteam
 12. Kom maar op deelnemers
 13. Nederlandse ambassadeur blij met exportproduct
 14. Groot materieel ingezet (Logistiek)
 15. Soms te enthousiast
 16. Winkelconcept als onderdeel van
 17. Saamhorigheid binnen het bedrijf
 18. De drive om vroeg aan de slag te gaan
 19. Vroeg en donker
 20. Go with the flow
 21. In weer en wind
 22. Stakeholdermanagement
 23. Nog meer stakeholders
 24. Voor elkaar gaan…
 25. Juiste randvoorwaarden om te werken
 26. Randvoorwaarden???
 27. Op tijd je rust pakken
 28. Zelfoplossend vermogen
 29. Goed zorgen voor je mensen
 30. Moderne hulpmiddelen
 31. Discipline…. En juiste randvoowaarden
 32. Blije teams
 33. Niet alleen maar werk…
 34. Afzien…. Voor een ander
 35. Echt afzien ……..
 36. We hebben altijd het doel voor ogen
 37. We doen het voor heel veel mensen
 38. Genieten
 39. Genieten …
 40. Nog meer genieten…..
 41. Nog een keer genieten dan…
 42. We zijn er bijna……..
 43. Het subdoel vieren we ook
 44. Blije organisatie
 45. En dan …….. waardering en….
 46. “Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking, so that other people won't feel insecure around you. We are all meant to shine, as children do. It's not just in some of us; it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.” Marianne Williamson
Publicité