Publicité

Kampanje pimpernell

knutliab
20 Nov 2014
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Kampanje pimpernell

 1. Sommerkampanje 2015 Utviklet av konsulentfirmaet Te Helga for Pimpernell AS
 2. Innhold  Om kampanjen  Mål  Suksesskriterier  Nødvendige verktøy  Forarbeid  Ansvarsfordeling  Etiske forbehold  Gjennomføring  Etterarbeid  Måling av resultater
 3. Design ditt eget sommerantekk  Pimpernell AS vil i 2015 utføre en konkurranse i perioden 1. juni - 1. August, hvor kunden kan poste sitt favoritt sommerantrekk på sosiale media, tagge bildet med virksomhetens navn, og dele dette på sosiale media. Antrekket som får flest likes og delinger vinner. Vinneren vil få en unik mulighet til å designe sitt drømmeantrekk i samarbeid med Pimpernell's designere, som senere vil bli solgt i butikken. 2. og 3. plass vil bli belønnet med generøse rabatter, i et bestemt tidsrom.
 4. Mål for kampanjen  Større fokus på virksomheten  Økt omsetning  Flere tilhengere i sosiale media  Bredere og større kundemasse  Øke sin erfaring ved bruk av sosiale media
 5. Suksesskriterier  Kartlegge målgruppe  Godt forarbeid  Opplyse om kampanjen i god tid  Ta i bruk relevante kommunikasjonskanaler  Hensiktsmessig promotering  Enkelt og forståelig budskap  Rett bruk av sosiale media  Godt utarbeidet risikoanalyse
 6. Nødvendig verktøy  Verktøy for å utvikle nettsted  Facebook  Twitter  Måleverktøy som:  GoogleAnalytics  Facebook Insight  TwentyFeet
 7. Forarbeid  Kartlegge målgruppe  Opprette Facebook side for kampanjen "Design sommerantrekket" og legg ut informasjon om konkurransen  Utvikle nettsted hvor man laster opp sitt bilde  Opprette Twitter og kvittre #dittsommerantrekk  Lage reklameplakater som skal henges opp i butikken, og rundt i byen  Fordele arbeidsoppgaver
 8. Ansvarsfordeling  Kampanjeansvarlig - Ansvar for at kampanjen går som planlagt, delegering av arbeidsoppgaver. Representant fra ledelsen.  Økonomiansvarlig - Ansvar for at kampanjen følger det oppsatte budsjettet og holder oversikt over salgsdata i kampanjeperioden.  Webutviklere - Innleies for opprettelse av nettsted, eventuelt Facebook side ol.  Oppfølging i sosiale media - Ansvar for aktiviteten via kommunikasjonskanalene, poste, dele, svare på henvendelser og holde oversikt over hvem som ligger i tet.  Markedsførings ansvarlig - Ansvar for å skreddersy promoteringen, måling, og arbeider sammen med sosiale media ansvarlig.
 9. Etiske forbehold  Skal styrke virksomheten, ikke synke den  Serviceinnstilt og imøtekommende  Nettvett  Behandle i henhold til personopplysningsloven - alle bilder slettes etter avsluttet kampanje  Følger retningslinjer for markedsføring på Facebook: http://www.inma.no/ARTIKLER/Fagartikler/Retningslinjer-for-markedsforing-pa-Facebook
 10. Gjennomføring  Effektiv bruk av sosiale media - ekstra aktivitet i kampanjeperioden  Lenking mellom Facebook, Twitter og nettstedet  Henge opp plakater  Daglig oversikt over de som ligger i teten  Nedtelling til kåring av vinner
 11. Etterarbeid  Vinner kontaktes og annonseres på sosiale media  2. og 3. plass kontaktes og mottar rabattkuponger  Takke alle som har deltatt  Intervju av vinner?  Holde offentligheten oppdatert på hvordan designet av antrekket går
 12. Måling av resultater  Antall:  Likes  Delinger  Følgere/tweets  Innsendte bilder  Besøk på nettsiden  Salgstall under kampanjeperioden og etter  Statistikk og brukermønster  Hvordan gikk gennomføringen:  Ble målene nådd?  Hva var bra/dårlig?  Hva kunne blitt gjort annerledes?
Publicité