Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Hipolipemici

Hipolipemici, predavanje Srednja škola za medicinske sestre

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Soyez le premier à commenter

Hipolipemici

  1. 1. HIPOLIPEMICI LIJEKOVI ZA ATEROSKLEROZU I HIPERLIPIDEMIJU (C 10) ANTONIO KOBAŠ, DR.MED.
  2. 2. • osnovna svrha ove skupine lijekova je smanjivanje razine lipida u krvi i prevencija ateroskleroze • ateroskleroza je u podlozi najčešćih uzroka smrti i invalidnosti u industrijaliziranim zemljama – infarkt miokarda, CVI. • ATEROSKLEROZU uzrokuje više čimbenika: • hipertenzija • hiperlipidemija • dijabetes • debljina • nepravilna prehrana • pušenje • psihički stres • pozitivna obiteljska anamneza  povišenu razinu lipida u krvi nazivamo hiperlipoproteinemija (hiperlipidemija), a samo kolesterola - hiperkolesterolemija
  3. 3. • lipidi – kolesterol i trigliceridi, prenose se krvnom plazmom kao lipoproteini, koji se dijele u 4 skupine: 1) LDL – lipoproteini male gustoće – prenosi kolesterol 2) HDL – lipoproteini velike gustoće 3) VLDL – lipoproteini vrlo male gustoće – prenose trigliceride 4) hilomikroni • rizik za razvoj ateroskleroze je povećan ukoliko je koncentracija LDL u plazmi povišena, a HDL snižena
  4. 4. PODJELA HIPOLIPEMIKA 1. Statini 2. Fibrati – derivati fibrične kiseline 3. Adsorbensi žučnih kiselina 4. Ostali (nikotinska kiselina, riblje ulje)
  5. 5. 1. STATINI • skupina lijekova čiji je glavni učinak smanjenje LDL kolesterola u plazmi • ostali učinci: • smanjenje triglicerida u plazmi • povećanje HDL kolesterola u plazmi • smanjenje vaskularne upale • smanjenje sklonosti agregacije trombocita • djeluju tako što inhibiraju enzim HMG-CoA REDUKTAZU – enzim važan za sintezu kolesterola u jetri
  6. 6. • klinička primjena statina: • kod izolirane hiperkolesterolemije • prevencija ateroskleroze • primarna i sekundarna prevencija infarkta miokarda i cerebrovaskularnog inzulta • obiteljska hiperkolesterolemija • nuspojave: blage i rijetke – porast AST i ALT (jetreni enzimi), gastrointestinalni poremećaji, osip, nesanica • predstavnici: • simvastatin (Lipex) • fluvastatin (Novartis) • atorvastatin (Sortis)
  7. 7. 2. FIBRATI • skupina lijekova čiji je glavni učinak smanjenje cirkulirajućeg VLDL-a, a time i triglicerida • ostali učinci: • blago smanjuju LDL kolesterol (za 10%) • blago povećavaju HDL kolesterol (za 10%) • smanjuju fibrinogen u plazmi • klinička primjena: miješane dislipidemije (hiperkolesterolemija sa hipertrigliceridemijom) • djeluju tako što stimuliraju enzim lipoprotein lipazu, važan za razgradnju triglicerida na masne kiseline • nuspojave: miozitis (rabdomioliza) – rijetka ali ozbiljna nuspojava koja može dovesti do akutnog zatajenja bubrega • predstavnici: • gemfibrozil (Elmogan) • fenofibrat (TriCor, Lipidil) • klofibrat

×