Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Ellen A. Høvik: Innovativ bistandskommunikasjon

959 vues

Publié le

Høvik, kampanjeleder i Plan Norge var foredragsholder på Kommunikasjonsdagen 2015. Plan har over flere år tatt innovative kommunikasjonsgrep når det gjelder å få tydelig effekt av sine kjernesaker. Siden 2009 har de brukt sin årlige kampanje for å sette søkelys på jenters situasjon i verden - som fornyingsarena. De har kombinert tradisjonell PR og myndighetspåvirkning med eksperimentering i sosiale medier.

Publié dans : Médias sociaux
 • Soyez le premier à commenter

Ellen A. Høvik: Innovativ bistandskommunikasjon

 1. 1. Innovativ bistandskommunikasjon Ellen Høvik Kampanjesjef Plan Norge
 2. 2. Fakta om jenters situasjon • 62 millioner jenter verden over får ikke grunnskoleutdanning. • 150 millioner jenter utsettes for seksuell vold hvert år. • 14 millioner jenter giftes bort hvert år. • Graviditet og fødsel er den største dødsårsaken for jenter mellom 15 og 19 år.
 3. 3. FNs jentedag 11. oktober 2014
 4. 4. 2009
 5. 5. 2009
 6. 6. 2009
 7. 7. 2009
 8. 8. #Kommuniser der målgruppen er
 9. 9. 2009
 10. 10. #Test nye kanaler strategisk
 11. 11. 2010
 12. 12. #Inkluder konkrete påvirkningsmål
 13. 13. 2010
 14. 14. 75 000 likes førte til opprettelsen av Plan Norges Facebook-side. 2010
 15. 15. 2010
 16. 16. #Bygg videre på gode kommunikasjonskanaler
 17. 17. 2011
 18. 18. 2011
 19. 19. 2011
 20. 20. #Lavterskelhandling og relevant innhold
 21. 21. 2012
 22. 22. 2012
 23. 23. #Skap aktualiteter å kommunisere
 24. 24. «Rosa Storting» 2012 VIL DU: 1. Øke andelen bistand til utdanning og sørge for at all norsk utdanningsbistand bidrar til at flere jenter får gjennomføre ungdomsskole. 2. Ta opp spørsmålet om barneekteskap og vold mot jenter i samtaler med partnerland, og tilby hjelp i arbeidet med å stanse slike overgrep.
 25. 25. 2013
 26. 26. Rosa valg #Jentemilliard 2013
 27. 27. 2013
 28. 28. 2013
 29. 29. #behov, ikke bare løsning
 30. 30. #24/7
 31. 31. #Skap ikonbilder
 32. 32. «If only the champions of every just cause understood human nature as well as Plan Norway did…» Luna Atamian
 33. 33. #Planlegg for varighet – ikke kun kampanje

×