Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Parvesoppimine

Laiendatud õpikeskkonnas koosõppimise korraldamise lihtsaid näiteid

 • Soyez le premier à commenter

Parvesoppimine

 1. 1. Koosõppimine laiendatud õpikeskkonnas Kai Pata
 2. 2. Laiendatud õpikeskkonna plussid • Õppija saab tavamaailmas puudu olevaid tööriistu ja tegutsemisvõimalusi kompenseerida arvu:maailmas leiduvatega – Mikroblogid Twi>er ja Instagram kui sensorid andmekogumiseks – Flickr ja Instagram reaalsete paikade virtuaalseks laiendamiseks – Googli andmetabelid ühiseks keskkonnast kogutud andmete sisestamiseks ja analüüsiks – Wikid ja blogid koosloomeks – Facebook ja sõbravood mikroblogides andmekogumise tähelepanekute jälgimiseks
 3. 3. Teekond vanalinnas h>ps://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zWaYvOWLngqU.kXo7qVW6aDXg
 4. 4. Teekond vanalinnas • Loo google mapsi konto h>ps://google.maps.com • Loo My maps oma kaart ja pane sellel nimi. Kirjuta lühike tegevusjuhis kaardiga. Kui soovid kaardiga seonduvaid tegevusi ( nt. pil:de, andmete vms kogumist) jagada ja jälgida Twi>eris või Instagrammis lisa kaardispetsiifline märksõna #teekonnamärksõna • Lisa kaardile kiht Layer ja lisa kaardile soovitud punk:d ja tegevused punk:des. Kui soovid, et õpilased koguks ja jagaks punk:ga seoses mingit infot Twi>eris või Instagrammis märgi punk:ga seotud märksõna punk: juurde #punk:märksõna. Punk:kirjeldusse võid lisada ka Google’ vormiga tehtud andmekogumise (nt. lisa selle punk:ga seotud võõrkeele lause, omadussõna, küsimus vms.). NB. Säutsud on 140 tähemärki pikad • Jaga kaar: veebilingiga või lisa oma õppeblogisse. Blogi servale võid lisada ka jälgimiseks Twi>eri märksõnavoo vidina.
 5. 5. Teekond vanalinnas – kogu andmeid • Mikroblogi säutsule sildi (#silt) lisamisel, saab koondada paljude kasutajate poolt lisatud info ühtseks infovooks, mida on hea jälgida Twi>eris märksõnaga õpilaste tegevuse jälgimine
 6. 6. Teekond vanalinnas – küsi kontrollküsimusi ja kogu andmeid vormidega Võid lisada geograafilistesse punk:desse ka küsimusi varem teada vastuste saamiseks või varem teadmata andmete kogumiseks vormide abil andmetabelisse
 7. 7. Koosloome kui sülemi-­‐ ja parvekäitumine • Sülemikäitumisele on iseloomulikud: – indiviidide poolt sooritatav autonoomne otsing – keskkonda jäetavad signaalid, mis kas akumuleeruvad või hääbuvad, sõltuvalt nende lisamisest – keskkonnast signaalide lugemine ja nende järgi orienteerumine – teiste isendite jälgimine ( nt. parvedes) – “seinal”, sõbravoogudega, märksõnavoogudega – liigiomastele signaalidele lähedased peibutavad võõrsignaalid võivad toimida eksitajana
 8. 8. Sülemikäitumise näited Teemade akumuleerumine -­‐ termiidipesa ehitus Pesaehitus sünnib pimedate termii:de koordineerimata koostöös, iga mullakübe pannakase maha sinna, kus on ees märgistatud mullatükike Kasutatud pildid: Crea:ve Commons for adapta:on, modifica:on or building upon litsensiga
 9. 9. Sülemikäitumise näited Kaasav jälgimine ja koosloome Sipelgad jätavad teekonnale lõhnasignaale, kuniks neid on palju on rada ak:ivne Samaaegselt jälgitakse teisi ja keskkonda akumuleerunud infot ning kasutatakse seda orienteerumiseks ja oma tegevusteks Kasutatud pildid: Crea:ve Commons for adapta:on, modifica:on or building upon litsensiga
 10. 10. Koosloome kui sülemikäitumine Pata, 2010

×