Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

sur

Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 1 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 2 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 3 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 4 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 5 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 6 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 7 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 8 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 9 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 10 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 11 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 12 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 13 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 14 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 15 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 16 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 17 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 18 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 19 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 20

Les vidéos YouTube ne sont plus prises en charge sur SlideShare

Regarder la vidéo sur YouTube

Les vidéos YouTube ne sont plus prises en charge sur SlideShare

Regarder la vidéo sur YouTube

Les vidéos YouTube ne sont plus prises en charge sur SlideShare

Regarder la vidéo sur YouTube

Les vidéos YouTube ne sont plus prises en charge sur SlideShare

Regarder la vidéo sur YouTube

Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 25 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 26 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 27 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 28 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 29 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 30 Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna. Slide 31

1

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna.

Télécharger pour lire hors ligne

Industry 4.0 vel Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT): definicje, rynek, modele biznesowe, inwestycje, przeszkody, ROI, wnioski z badań PwC, przykłady z rynków, zastosowania w biznesie.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna.

 1. 1. Forum Ekspansji Internetu Rzeczy 30.11.2017, Toruń Przemysłowy Internet Rzeczy perspektywa globalna Michał Kreczmar, PwC, Dyrektor, Transformacja Cyfrowa
 2. 2. “W przyszłości 50-60% wartości auta będą stanowić rozwiązania cyfrowe, a 20% baterie. Jeśli nie będziemy czujni niemieccy producenci odpowiadać będą jedynie za okna, siedzenia i koła” Peter Altmaier doradca Angeli Merkel
 3. 3. PwC Wtf is IoT The network of physical objects or “things” embedded with electronics, software, sensors, and network connectivity, which enables these objects to collect and exchange data. A collection of smart, connected devices or products that, when pieced together well, can yield new functionality, reliability, utilization, and capabilities that were previously not deemed possible. Simply put this is the concept of basically connecting any device with an on and off switch to the Internet (and/or to each other). A network of networks uniquely identifiable endpoints (or “things”) that communicate without human interaction using IP connectivity. 3
 4. 4. PwC Wtf is IIoT Industrial Internet of Things (IIoT), also known as the Industrial Internet, brings together machines, advanced analytics, and people at work. It’s the network of a multitude of devices connected by communications technologies that results in systems that can monitor, collect, exchange, analyze, and deliver valuable new insights like never before. These insights can then help drive smarter, faster business decisions for industrial companies. GE coined the term Industrial Internet in late 2012 4
 5. 5. PwC Worldwide spending on the IoT reach over $800 bln. By 2021, is expected to total $1.4 trillion. IDC 1.5 bln IoT devices with cellular connections by 2022. IoT exceed mobile phones as the largest category of connected devices in 2018. Ericsson IoT market will grow to 30.7 billion devices in 2020 and 75.4 billion in 2025. IHS 4B connected things will be in use worldwide in 2017, 20.8 billion by 2020. Gartner Nearly $6T will be spent on IoT solutions over the next five years. In total there will be 34B devices connected to the internet by 2020. Business Insider Źródło: Thin Film; DC; Gartner; World Bank; IMF; HIS; The Semiconductor Industry Association; OICA; IC Insights; Market Line; Apparel Market; Planet Forward; Companies & Markets mln auta mld komputery mld chipy RFID mld mikrokontrolery mld odzież bln towary konsumpcyjne RFID 83 2 6 19 80 5-10 Internet of Everything PwC 5
 6. 6. PwC Industrial Internet of Things Stan wg raportów PwC
 7. 7. PwC Przemysł 3.0 – automatyzacja Przemysł 3.0 – automatyzacja Przemysł 3.0 – automatyzacja SKLEP Dostawca jest informowany przez system, że poziom wytwarzanych przez niego części jest niski i rozpoczyna produkcję Klient ma możliwość zamówienia produktów dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb i monitorowania procesu realizacji w czasie rzeczywistym poprzez własny system informatyczny Przemysł 4.0: więcej niż automatyzacja pojedynczych procesów, przebudowa całych łańcuchów wartości Linie produkcyjne - połączone, zarządzane i monitorowane centralnie. Poprawa operacyjna i jakościowa, a także nowe produkty i usługi. 7
 8. 8. PwC Urządzenia przenośne Platformy IoT Technologie wykrywania lokalizacji Zaawansowane interfejsy człowiek- maszyna Uwierzytelnianie i wykrywanie oszustw Drukowanie 3D Rzeczywistość rozszerzona Analizy danych oraz zaawansowane algorytmy Przetwarzanie w chmurze Inteligentne czujniki Wielopoziomowe interakcje klienta i profilowanie klientów Przemysł 4.0 Przemysł 4.0: pełna cyfryzacja łańcuchów wartości, produktów, usług oraz modeli biznesowych Kontekst badania: Po automatyce (trzecia rewolucja przemysłowa) przyszedł czas na cyfryzację i integrację (przemysł 4.0). Badanie przeprowadzone wśród 2000 osób zatrudnionych w 9 różnych sektorach gospodarki w 26 krajach. Spośród nich: 50 z Polski. Źródło: PwC Industry 4.0 8
 9. 9. PwC Polska Świat 52% 41%Pionowy łańcuch wartości 46% 34%Poziomy łańcuch wartości 36% 29%Cyfrowe modele biznesowe 53% 42%Rozwój produktów i technologii 47% 35%Dostęp do klienta, kanały sprzedaży i marketingu Polskie przedsiębiorstwa są bardziej optymistyczne w ocenie swojego poziomu cyfryzacji niż zagraniczne Źródło: Digital IQ 2017 Firmy deklarujące wysoki stopień digitalizacji w wybranym obszarze 9
 10. 10. PwC Wysokie wymagania inwestycyjne Brak jasnej wizji i wsparcia ze strony kierownictwa Partnerzy biznesowi nie są w stanie współpracować wokół rozwiązań cyfrowych Niejasne korzyści ekonomiczne z inwestycji w technologie cyfrowe Nierozwiązane kwestie wokół bezpieczeństwa danych i prywatności danych z danymi zewnętrznymi Zbyt wolne wdrażanie podstawowych technologii infrastrukturalnych Brak wiedzy cyfrowej i szkoleń Obawy dotyczące utraty kontroli nad własnością intelektualną swojej firmy Niewystarczająco wykwalifikowana kadra kierownicza Brak cyfrowych standardów, norm i certyfikacji Podstawowe przeszkody: finanse i infrastruktura Wskazania globalne 2 1 Wyzwania dla budowania zdolności w zakresie operacji cyfrowych 4% 4% 15% 24% 26% 28% 28% 30% 33% 46% 10 Źródło: Digital IQ 2017 3
 11. 11. PwC US: Wygrają szybcy, sprytni i zwinni: wzrost przychodów, redukcja kosztów oraz zwrot z inwestycji Liderzy: trzy razy bardziej efektywni łącząc wzrost przychodów z redukcją kosztów Wzrostprzychodów <30%>30% <30% >30% Redukcja kosztów % firm osiągających jednocześnie >30% wzrost przychodów i >30% redukcję kosztów do 2020 27% Liderzy 10% Wszystkie firmy 196 11 W ciągu 2 lat 2-5 lat +5 lat 55% 37% 8% Oczekiwany ROI z inwestycji w Industry 4.0 Źródło: PwC Industry 4.0
 12. 12. PwC US: 29% firm sprzedaje, 23% adaptuje operacyjnie rozwiązania IoT 12 Technologie IoT w działalności operacyjnejProdukty i usługi IoT Liczba respondentów: 66 Liczba respondentów: 66 Jesteśmy liderem w zakresie IoT Już sprzedajemy produkty lub usługi IoT Rozwijamy produkty lub usługi IoT Nie zajmujemy się produktami lub usługami IoT 9% 29% 48% 14% Jesteśmy liderem w użyciu IoT w działalności operacyjnej (redukcja kosztów, zwiększenie efektywności) Adaptujemy technologie IoT aby poprawić naszą działalność operacyjną Dopiero eksplorujemy wykorzystanie technologii IoT Nie zajmujemy się technologią IoT 8% 23% 56% 14% Źródło: PwC Monetizing the Industrial Internet of Things
 13. 13. PwC US: przyczyny inwestycji – konkurencja i nowe źródła przychodów 13 Co wpłynie na przyspieszenie rozwoju produktów i usług IoTCo wpłynęło na decyzję o inwestycjach w IoT Presja konkurencyjna Nowe źródła przychodów, atrakcyjne ROI Potrzeby konsumentów Presja komodytyzacyjna Rozwój nowych technologii Zmieniająca się demografia lub potrzeby konsumentów Presja konkurencyjna Jasny ROI Ekspansja rynkowa Inne Dysruptywna konkurencja Inne 49% 53% 61% 61% 42% 42% 32% 7% 56% 75% 40% 5% Źródło: PwC Monetizing the Industrial Internet of Things
 14. 14. PwC US: modele biznesowe wykorzystywane przy wprowadzaniu na rynek 14 Prawie 1/3 producentów wprowadza model biznesowy Products-as-a-Service dla loT Pakietowanie produktów i usług IOT: sprzedaż klientom produktów IoT, technologia zbierania i analiz powiązanych danych wykorzystywana oddzielnie Product-as-a-Service: zdalny monitoring danych z produktów, sprzedaż klientom analiz w postaci alertów, danych o wydajności, utrzymaniu, etc. Inne W pełni zintegrowane usługi loT: dedykowane platformy IoT dla klientów wzbogacanie danych pobieranych z produktów o dodatkowe warstwy np. dane środowiskowe, pogoda/prognozy, jakość powietrza, obrazy satelitarne: itd. 47% 30% 19% 4% Źródło: PwC Monetizing the Industrial Internet of Things
 15. 15. PwC PL: inwestycje w technologie wschodzące Robotics Artificial Intelligence Internet of Things Druk 3D Blockchain Virtual reality (VR) Drony Augmented reality (AR) 24% 36% 60% 16% 2% 4% 9% 2% 15% 54% 73% 12% 3% 7% 5% 10% 44% 53% 62% 16% 14% 18% 16% 22% 31% 63% 63% 17% 11% 15% 14% 24% Dzisiaj Za 3 lata 15 Źródło: PwC Digital IQ 2017
 16. 16. PwC PL: CEO Digital IQ Świat Europa Zachodnia Europy Środkowo- Wschodnia* Rosja Posiadam mocne umiejętności cyfrowe 55% 53% 66% 69% Jestem aktywny/a w mediach społecznościowych 43% 45% 35% 32% Osobiście dokonuję zakupów online 40% 44% 37% 45% 16 Źródło: PwC Źródło: 20th CEO Survey, PwC *Wyniki dla Europy Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem Rosji
 17. 17. PwC Synonim IT PL: Definicja digital według decydentów Wyjście poza technologię, spłaszczony system podejmowania decyzji i integracja technologii we wszystkich obszarach działalności biznesu, jak również innowacje technologiczne 17 49% badanych 22% badanych Źródło: Digital IQ 2017
 18. 18. PwC Optymalizacja sprzętu hardware i gwarancja uptime Model pay-per-use Pełne zarządzanie platformą Analiza big data i zarządzanie wydajnością Współpraca cyfrowa w dziedzinie badań i rozwoju (R&D) Modelowanie cyfrowe, makiety i symulacje Cyfrowakontrolakoordynacjiprodukcji Zarządzanie cyklem produktu E2E Cyfrowa fabryka Automatyzacja maszyn MES Zaawansowane zarządzanie zasobami Zintegrowane planowanie E2E realizcja w czasie rzeczywistym Widoczność logistyki Nakazowa analityka łańcucha dostaw Cyfrowy sourcing Inteligentne zarządzanie częściami zamiennymi Inteligentne magazynowanie i logistyka Prognozowanie konserwacji (Predictive maintenance) Rozwiązania Rzeczywistości Rozszerzonej (Augmented Reality) Zintegrowana inżynieria cyfrowa E-finanse/ controlling Cyfrowy HR Wewnętrzna wymiana wiedzy Agile IT Cyfrowe zarządzania relacjami z klientami Handel Omnichannel Portale samoobsługowe Dynamiczny pricing Płatności elektroniczne Spersonalizowane usługi sprzedaży i marketingowu Nowe cyfrowe modele biznesowe Inżynieria cyfrowa Pozioma integracja Inteligentne utrzymanie i serwis Cyfrowe miejsce pracy Cyfrowa sprzedaż i marketing Pionowa integracja operacji Digital Transformation (DX): obszary w organizacji 18
 19. 19. PwC Industrial Internet of Things Przykłady ze świata
 20. 20. PwC adidas – ”The need for speed” 20 5 godzin vs kilka tygodni – Speedfactory JIT produkcja – fast fashion Bliżej konsumenta
 21. 21. PwC GE – “Top 10 największych firm software do roku 2020” 21 Nowy biznes – dane ze wszystkich podłączonych urządzeń Podejście platformowe – chmura i 25 000 developerów 7$ mld przychodów w 2016 roku
 22. 22. PwC Siemens – “Za sprawą przemysłu 4.0 efekt skali traci na znaczeniu” 22 Digital Tween – świat rzeczywisty i wirtualny Testowanie procesów, jakości, awaryjności, linii oraz produktów końcowych w symulacji Jeszcze przed rozpoczęciem produkcji
 23. 23. PwC Boeing – „Okulary pozwoliły skrócić czas montażu o 25% i obniżyć poziom błędów” 23 Nie wymaga obsługi „ręcznej” Wizualizacja – diagramy, checklisty i podpowiedzi głosowe, usterki i naprawy Współpraca i szkolenia pracowników w czasie rzeczywistym
 24. 24. PwC Bosch – „Inteligentna fabryka w chmurze” 24 Monitoring linii produkcyjnych w czasie rzeczywistym Predictive maintenance, dashboarding, optymalizacja procesów w chmurze 250 fabryk – 1,12$ mld większa sprzedaż i oszczędności
 25. 25. PwC Waymo: w każdej chwili 25,000 wirtualnych, autonomicznych aut w symulacjach przemierza drogi Austin, Mountain View, Phoenix Waymo (Alphabet/Google) symuluje jazdę zmieniając warunki na coraz trudniejsze setki tysięcy razy dziennie. W 2016 komputerowe auta przejechały 2.5 mld wirtualnych mil vs 3 mln mil pokonane przez autonomiczne auta Google’s IRL na publicznych drogach 25
 26. 26. PwC Wnioski Wizja Przywództwo Zmiana roli IT, nowe narzędzia, dane, procesy Wykorzystanie istniejących zasobów, poszukiwanie nowych Cele, wskaźniki, kultura organizacyjna Nowe modele biznesowe, nowe źródła przychodów Nowe sposoby działania organizacji: agile, design thinking Nowi pracownicy, funkcje, struktury organizacyjne Strategia Realizacja 26
 27. 27. PwC DziękujemyMichał Kreczmar Dyrektor, Cyfrowa Transformacja, PwC michal.kreczmar@pwc.com http://pl.linkedin.com/in/michalkreczmar https://www.facebook.com/krecz http://www.slideshare.net/krecz
 • lukaszdebski

  Dec. 1, 2017

Industry 4.0 vel Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT): definicje, rynek, modele biznesowe, inwestycje, przeszkody, ROI, wnioski z badań PwC, przykłady z rynków, zastosowania w biznesie.

Vues

Nombre de vues

1 166

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

28

Actions

Téléchargements

22

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×