Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Slovensk㡠medzivojnov㡠poă©zia

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Hudobné smery 20. storočia
Hudobné smery 20. storočia
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 24 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

Slovensk㡠medzivojnov㡠poă©zia

 1. 1. PoéziaPoézia nadrealizmunadrealizmu
 2. 2. Charakteristické znakyCharakteristické znaky:: druhá polovica tridsiatich rokov 20. storočia úzka spriaznenosť s umelcami – výtvarníkmi básnické texty nadrealistov sú mnohonámetové a viacvýznamové dominuje metafora
 3. 3. Rudolf Fabry (1915-1982)Rudolf Fabry (1915-1982) zakladateľ slovenskéhozakladateľ slovenského nadrealizmunadrealizmu pochádzal z Budmerícpochádzal z Budmeríc dlhé roky pracoval ako publicistadlhé roky pracoval ako publicista Tvorba:Tvorba: Uťaté rukyUťaté ruky –– poézia nového videnia,poézia nového videnia, pokúša sa o automatické textypokúša sa o automatické texty
 4. 4. Zbierky: Vodné hodiny hodiny piesočnéVodné hodiny hodiny piesočné –– pokračuje v striedaní básnickej prózypokračuje v striedaní básnickej prózy s veršami, na vpád fašizmus veršami, na vpád fašizmu a neslobodu reaguje nesúhlasoma neslobodu reaguje nesúhlasom Ja je niekto inýJa je niekto iný – vrcholná tvorba– vrcholná tvorba nadrealizmu, dominuje básnikovonadrealizmu, dominuje básnikovo odmietanie hrôz vojny a jeho vášnivýodmietanie hrôz vojny a jeho vášnivý príklon k humanizmupríklon k humanizmu
 5. 5. Július Lenko (1914)Július Lenko (1914) usiloval sa o zladenie tradičnýchusiloval sa o zladenie tradičných národných prvkov s avantgardnýminárodných prvkov s avantgardnými podnetmipodnetmi Tvorba, zbierky:Tvorba, zbierky: V nás a mimo násV nás a mimo nás Pohorie bez nádejePohorie bez nádeje Hviezdy ukrutniceHviezdy ukrutnice Stužková slávnosťStužková slávnosť
 6. 6. Pavol Bunčák (1915)Pavol Bunčák (1915)  orientoval sa na prízvukovanieorientoval sa na prízvukovanie univerzálnych všeľudských hodnôtuniverzálnych všeľudských hodnôt častým motívom je spor srdcačastým motívom je spor srdca a rozumua rozumu Tvorba:Tvorba: Nadrealistické zbierky:Nadrealistické zbierky: Neusínaj zažni slnkoNeusínaj zažni slnko S tebou a sámS tebou a sám Zomrieť zakázanéZomrieť zakázané Útek a návratÚtek a návrat
 7. 7. Štefan Žáry (1918)Štefan Žáry (1918) je častá prítomnosť tragického pocituje častá prítomnosť tragického pocitu života, využíva štylizáciu prekliatychživota, využíva štylizáciu prekliatych básnikovbásnikov venoval sa aj próze a literárnej esejistikevenoval sa aj próze a literárnej esejistike Tvorba, zbierky:Tvorba, zbierky: Dobrý deň pán Villon Pavúk pútnikDobrý deň pán Villon Pavúk pútnik Stigmatizovaný vek ZvieratníkStigmatizovaný vek Zvieratník Pečať plných amfor Múza oblieha TrójuPečať plných amfor Múza oblieha Tróju
 8. 8. Vladimír Reisel (1919)Vladimír Reisel (1919) sústreďoval sa na lyricko-reflexívnysústreďoval sa na lyricko-reflexívny prístup k stvárňovanej problematikeprístup k stvárňovanej problematike Tvorba:Tvorba: Nadrealistické zbierky:Nadrealistické zbierky: Neskutočné mestoNeskutočné mesto Vidím všetky dni a nociVidím všetky dni a noci Temná VenušaTemná Venuša Zrkadlo a za zrkadlomZrkadlo a za zrkadlom
 9. 9. ModernáModerná slovenskáslovenská katolícka tvorbakatolícka tvorba
 10. 10. Charakteristické znakyCharakteristické znaky:: modernú katolícku tvorbu ovplyvnilimodernú katolícku tvorbu ovplyvnili poetizmus a surrealizmuspoetizmus a surrealizmus katolícki autori vydali tri almanachykatolícki autori vydali tri almanachy Tovarišstvo (1893, 1895, 1900)Tovarišstvo (1893, 1895, 1900) používali symboliku gréckej mytológie,používali symboliku gréckej mytológie, motívy z oblasti národnej tradíciemotívy z oblasti národnej tradície uchovala svoju identitu, svojuuchovala svoju identitu, svoju spirituálnu závislosť a spoločenskúspirituálnu závislosť a spoločenskú nezávislosťnezávislosť
 11. 11. Rudolf Dilong (1905-1986)Rudolf Dilong (1905-1986) pochádzal z chudobnej roľníckej rodinypochádzal z chudobnej roľníckej rodiny v roku 1945 emigroval do USAv roku 1945 emigroval do USA Tvorba:Tvorba: Zbierky:Zbierky: Budúci ľudiaBudúci ľudia Slávne na holiachSlávne na holiach Dýchajte, lazyDýchajte, lazy – vyznačujú sa tematickou– vyznačujú sa tematickou jednoduchosťou, odráža sa z nichjednoduchosťou, odráža sa z nich mladosť, optimizmus a vitalizmusmladosť, optimizmus a vitalizmus
 12. 12. Antológia mladej slovenskej poézieAntológia mladej slovenskej poézie – prvé spoločné vystúpenie katolíckych– prvé spoločné vystúpenie katolíckych básnikovbásnikov Zbierky ovplyvnené surrealizmomZbierky ovplyvnené surrealizmom a poetizmom:a poetizmom: Helena nosí ľaliuHelena nosí ľaliu Mladý svadobníkMladý svadobník Mesto s ružouMesto s ružou – venoval mestu Paríž– venoval mestu Paríž a svetua svetu
 13. 13. KonváliaKonvália Nevolaj, nevolajNevolaj, nevolaj HaničkaHanička - majú intímny charakter- majú intímny charakter Otčina zohrievaj maOtčina zohrievaj ma -- vyjadrujevyjadruje túžbu po domove z emigrácietúžbu po domove z emigrácie Stretával som ľudí a svetStretával som ľudí a svet –– hodnotíhodnotí svoj život kňaza, básnika i emigrantasvoj život kňaza, básnika i emigranta
 14. 14. Pavel Gašparovič HlbinaPavel Gašparovič Hlbina (1908-1977)(1908-1977) je považovaný za teoretika skupinyje považovaný za teoretika skupiny Tvorba:Tvorba: Zbierky:Zbierky: Začarovaný kruhZačarovaný kruh – nadväzuje v ňom– nadväzuje v ňom na symbolizmusna symbolizmus Belasé výškyBelasé výšky – prakticky i teoreticky– prakticky i teoreticky sa rozchádza surrealizmomsa rozchádza surrealizmom
 15. 15. Ďalšie zbierky:Ďalšie zbierky: Mŕtve moreMŕtve more MračnáMračná PodobenstváPodobenstvá Ozveny slnkaOzveny slnka Ruže radostiRuže radosti  predstavujú povojnovú poéziu, v ktorejpredstavujú povojnovú poéziu, v ktorej sa usiluje v duchu kresťanskéhosa usiluje v duchu kresťanského svetonázoru vyrovnať s novýmisvetonázoru vyrovnať s novými spoločenskými podmienkamispoločenskými podmienkami
 16. 16. Janko Silan (1914-1984)Janko Silan (1914-1984) od mladosti skoro slepý básnik „vidiaci“od mladosti skoro slepý básnik „vidiaci“ srdcomsrdcom Tvorba – zbierky:Tvorba – zbierky: KuviciKuvici Rebrík do nebaRebrík do neba Slávme to spoločneSlávme to spoločne Kým nebudeme domaKým nebudeme doma  v týchto zbierkach sa zaoberá zmyslom ľudskej existencie, zmyslom vlastného kňazského povolania
 17. 17. ZbierkaZbierka OslnenieOslnenie  ho trápi utrpenie cirkvi, ktoré spájaho trápi utrpenie cirkvi, ktoré spája s utrpením národas utrpením národa BáseňBáseň Slovenská Veľká nocSlovenská Veľká noc  opísal jar 1968opísal jar 1968 pre tvorbu je charakteristická pieseň, harmonická melódia a piesňový dialóg
 18. 18. Karol Strmeň (1921-1994)Karol Strmeň (1921-1994) narodil sa v Slovenskom Mederinarodil sa v Slovenskom Mederi v roku 1945 emigroval do Talianskav roku 1945 emigroval do Talianska a odtiaľ odišiel do USAa odtiaľ odišiel do USA pracoval v exilovej tlačipracoval v exilovej tlači Tvorba – zbierky:Tvorba – zbierky: Výžinok života, TestamentVýžinok života, Testament  prevláda reflexívna poéziaprevláda reflexívna poézia NávštevyNávštevy  antológia svetovej lyriky, zaradil do nejantológia svetovej lyriky, zaradil do nej európskych i čínskych básnikoveurópskych i čínskych básnikov
 19. 19. Mikuláš Šprinc (1914-1986)Mikuláš Šprinc (1914-1986) patrí k najplodnejším básnikompatrí k najplodnejším básnikom pochádza z Krompách a pôsobil akopochádza z Krompách a pôsobil ako kaplán v Spišskej Novej Vsikaplán v Spišskej Novej Vsi v roku 1945 emigroval do Talianskav roku 1945 emigroval do Talianska a odtiaľ do USAa odtiaľ do USA Tvorba:Tvorba: Zbierky:Zbierky: Ozveny v samotáchOzveny v samotách –– sonety nábožensko-sonety nábožensko- meditatívneho charakterumeditatívneho charakteru
 20. 20. Ďalšie zbierky:Ďalšie zbierky: Z odviatych dníZ odviatych dní  spomienky na prežitú mladosť na Spišispomienky na prežitú mladosť na Spiši Oči moje pútnice, Na Floride sám,Oči moje pútnice, Na Floride sám, Bratislavský parkBratislavský park  nezabúda na rodné Slovenskonezabúda na rodné Slovensko Koralový ostrov, Sonety o kráseKoralový ostrov, Sonety o kráse  sonety, úvahy o večnosti, láske, kráse,sonety, úvahy o večnosti, láske, kráse, domovine, materčinedomovine, materčine Z diaľky, OleandreZ diaľky, Oleandre  prevažuje rozjímanie a a smútok, ktorýprevažuje rozjímanie a a smútok, ktorý prekonáva vierou v bohaprekonáva vierou v boha
 21. 21. Gorazd Zvonický (1913-1995)Gorazd Zvonický (1913-1995) vlastným nenom Andrej Šándorvlastným nenom Andrej Šándor v roku 1945 emigroval do Rímav roku 1945 emigroval do Ríma Tvorba – zbierky:Tvorba – zbierky: Sejba perálSejba perál Mýtnik pred MadonouMýtnik pred Madonou – vo forme sonetov– vo forme sonetov oslavuje Máriu ako symbol materstva,oslavuje Máriu ako symbol materstva, utrpenia, blahoslavenosti a pomociutrpenia, blahoslavenosti a pomoci Časopis MOSTČasopis MOST – v literárnom časopise v– v literárnom časopise v cudzine reagoval na každú krivducudzine reagoval na každú krivdu a neprávosť, ktorá postihla národ domaa neprávosť, ktorá postihla národ doma
 22. 22. Svetoslav Veigl (1915)Svetoslav Veigl (1915) získal doktorát filozofiezískal doktorát filozofie Tvorba, zbierky:Tvorba, zbierky: Cestami vetrovCestami vetrov Výstup na horu TáborVýstup na horu Tábor  zamerané nábožensky reflexívne,zamerané nábožensky reflexívne, zobrazuje sociálne a mravné rozporyzobrazuje sociálne a mravné rozpory spoločnostispoločnosti
 23. 23. Ďalšie zbierky:Ďalšie zbierky: Kvety v troskáchKvety v troskách Volanie diaľkyVolanie diaľky Mesto na návršíMesto na návrší  v zbierkach rieši nové témy – rozvojv zbierkach rieši nové témy – rozvoj civilizácie, techniky, nebezpečenstvo záhubycivilizácie, techniky, nebezpečenstvo záhuby a násiliaa násilia v centre pozornosti je človek s trápenímv centre pozornosti je človek s trápením i radosťoui radosťou Pred ružou stojím nemýPred ružou stojím nemý – celoživotné dielo– celoživotné dielo preniknuté harmóniou v ľudských vzťahoch.preniknuté harmóniou v ľudských vzťahoch.  symbol harmónie: matka, domov a prírodasymbol harmónie: matka, domov a príroda
 24. 24. Ďakujem za pozornosť!Ďakujem za pozornosť!

×