#kualiti #iso9001 pemikiran berasaskan risiko pengurusan risiko iso 31000:2018 pendidikan pengurusan kualiti lean management #iso19011 #juruaudit #auditor #pengurusanlean #leanmanagement #lean #sistempengurusankualiti #audit #persijilan al mathurat
Tout plus