Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Kuldīgas novada domes sadarbība 
ar nevalstisko sektoru 
Kuldīga, 2014.g. 24. septembris
Kuldīgas novads 2014.g. 
• Kuldīgas pilsētas teritorija ir 13,2 km2, Kuldīgas novads – 1756,7 km2. 
• Iedzīvotāju skaits K...
Kuldīgas novada pašvaldība: 
• Sniedz atbalstu biedrībām, kas darbojas sociālās, veselības, izglītības vides, 
kultūras, s...
Pašvaldības finansējuma 
• mērķis ir sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu, iesaistīt 
personas d...
Finansējuma apmērs (2014.g.) 
• Pašvaldības sniegtais atbalsts biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu: 
19 biedr...
Vēsture 
Kuldīgas rajona padome 
• Kuldīgas rajona padome 2006. gadā dibināja biedrību «Darīsim paši!», tika izstrādāts 
V...
 Biedrības „MESS” projekta „Animācijas darbnīcas izveide Kuldīgā” realizācijai Ls 1000,00. 
 Biedrības „Ir viegli būt la...
 Kuldīgas Sv. Annas baznīcas atbalsta biedrības projekta „Kuldīgas Svētās Annas baznīcas 
dārza labiekārtošana” realizāci...
Citi fondi 
• Kuldīgas novada Dome 2013. gadā līdzfinansēja arī Borisa un Ināras Teterevu 
fonda atbalstu saņēmušas inicia...
Paldies! 
Kuldīgas novada pašvaldība 
www.kuldiga.lv
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kuldīgas novada domes sadarbība ar nevalstisko sektoru

404 vues

Publié le

Kurzemes NVO atbalsta centra organizētās konferences "Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība" prezentācija.

Autors: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums: Kuldīgas novada domes sadarbība ar nevalstisko sektoru

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Kuldīgas novada domes sadarbība ar nevalstisko sektoru

 1. 1. Kuldīgas novada domes sadarbība ar nevalstisko sektoru Kuldīga, 2014.g. 24. septembris
 2. 2. Kuldīgas novads 2014.g. • Kuldīgas pilsētas teritorija ir 13,2 km2, Kuldīgas novads – 1756,7 km2. • Iedzīvotāju skaits Kuldīgas pilsētā - 12 494 • Kuldīgas novadā iedzīvotāju skaits - 26 826 (2012. gada 1. janvāris, pēc PMLP sniegtajiem datiem). • Nevalstisko organizāciju skaits Kuldīgas novadā: 253 (Lursoft statistika)
 3. 3. Kuldīgas novada pašvaldība: • Sniedz atbalstu biedrībām, kas darbojas sociālās, veselības, izglītības vides, kultūras, sporta un mākslas jomās. • Atbalsta fondam ir četras apakšprogrammas: – Atbalsts biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu – Atbalsts biedrībām, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu – Atbalsts sporta klubiem, komandām, pasākumiem un individuālajiem sportistiem – Līdzfinansē LEADER un citos fondos iesniegtos projektus
 4. 4. Pašvaldības finansējuma • mērķis ir sekmēt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu, iesaistīt personas dažādu sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā. • Pašvaldības atbalstu saņem biedrības, kuru darbība nav vērsta tikai uz biedru vajadzību apmierināšanu, bet dod ieguldījumu Kuldīgas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā, sociālās spriedzes mazināšanā un novada attīstībā. • Finansējuma piešķiršanu izvērtē Sociālo lietu un Finanšu komiteja, ievērojot likuma „Par pašvaldībām” 12. punktā noteikts, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, un ievērojot domes apstiprinātu nolikumu par finansējuma piešķiršanu biedrībām. • Biedrībām finansējumu piešķir 1 reizi gadā. • Ar biedrībām sadarbības līgumu slēdz pašvaldības aģentūra «Sociālais dienests» (pagastos-pagasta pārvalde, kas raugās, lai finansējums tiktu izlietots atbilstoši mērķim. Par piešķirto finansējumu biedrībai jāsniedz atskaite.
 5. 5. Finansējuma apmērs (2014.g.) • Pašvaldības sniegtais atbalsts biedrībām, kuru darbība saistīta ar sociālo jomu: 19 biedrībām piešķirts finansējums EUR 12 740.00 • Pašvaldības sniegtais atbalsts biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbība saistīta ar kultūras jomu: 32 biedrībām piešķirtais finansējums EUR 8540.00 • Pašvaldības sniegtais finansējums Kuldīgas novada sporta klubiem, biedrībām EUR 7600.00 • 2012. gadā pašvaldība sniegusi finansiālu atbalstu biedrībām, kas saistītas ar sociālo jomu Ls 6300.00 apmērā. • 2013. gadā pašvaldība sniegusi finansiālu atbalstu biedrībām, kas saistītas ar sociālo jomu Ls 8800.00 2013. gadā Kurzemes NVO atbalsta centrs veica pētījumu, un aptaujāja Skrundas, Kuldīgas, Liepājas pilsētas, Saldus un Nīcas novada nevalstiskās organizācijas. Summējot aptaujā iegūtos datus, Kuldīgas novada pašvaldība tika atzīta par NVO draudzīgāko Kurzemes pašvaldību.
 6. 6. Vēsture Kuldīgas rajona padome • Kuldīgas rajona padome 2006. gadā dibināja biedrību «Darīsim paši!», tika izstrādāts Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plāns - LEADER finansējuma apgūšanai. • LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām. • Lai atbalstītu biedrību centienus piesaistīt LEADER finansējumu, Kuldīgas novada Dome 2013. gadā nolēma piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām attiecināmām izmaksām šādu biedrību īstenotiem projektiem:  Biedrības „Sporta klubs „Katrīna” projekta „Distanču slēpošanas nomas punkta izveidošana Kuldīgas novada sporta skolā” realizācijai Ls 730,61.  Biedrības „Sporta klubs „Fitnesa studija” projekta „Kvalitatīvs, veselību veicinošs pakalpojums ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no viņa dzīves vietas” realizācijai Ls 999,22.  Biedrības „Eguss” projekta „Reitterapijas inventāra glabāšanas un atpūtas telpas izveide apmeklētājiem, apkārtnes labiekārtošana” realizācijai Ls 990,07.
 7. 7.  Biedrības „MESS” projekta „Animācijas darbnīcas izveide Kuldīgā” realizācijai Ls 1000,00.  Biedrības „Ir viegli būt labam” projekta „Fotomānija” realizācijai Ls 282,91.  Biedrības „Vulkāna Mednieks” projekta „Sportinga šaušanas iekārtu un aprīkojuma iegāde” realizācijai Ls 977,81.  Daudzbērnu ģimeņu biedrības „Atvasīte” projekta „Āra trenažieru izveide Kuldīgas novada Rumbas pagasta Ventas un Mežvaldes ciemos” realizācijai Ls 896.84.  Biedrības „Mēs savai skolai un pilsētai” projekta „Strītbola laukuma izveide pie Kuldīgas centra vidusskolas” realizācijai Ls 756,88.  Biedrības „Kuldīgas kultūras biedrība „LĪVIJA” projekta „Līvijas Rezevskas muzeja teritorijas labiekārtošana” realizācijai Ls 643,48.  Biedrības „Kuldīgas tehniskais sporta klubs” projekta „Sabiedrības brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošana un sportisko aktivitāšu veicināšana” realizācijai Ls 946,75.
 8. 8.  Kuldīgas Sv. Annas baznīcas atbalsta biedrības projekta „Kuldīgas Svētās Annas baznīcas dārza labiekārtošana” realizācijai Ls 999,93.  Biedrības „K- Volejs” projekta „Pludmales volejbola laukuma labiekārtošana Kuldīgā” realizācijai Ls 985,98.  Biedrības „Mednieku klubs Padure” projekta „Ūšu vārāmā namiņa un tā apkārtnes labiekārtošana” realizācijai Ls 999,76.  Biedrības „Kuldīgas Meža kapu labiekārtošanas biedrība” projekta „Kuldīgas Meža kapu apkārtnes labiekārtošana” realizācijai Ls 804,10. • Pašvaldības pārstāvji piedalās LEADER projektu konkursu vērtēšanas komisijā. • Pašvaldība regulāri rīko informatīvos apmācību seminārus projektu sagatavotājiem.
 9. 9. Citi fondi • Kuldīgas novada Dome 2013. gadā līdzfinansēja arī Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu saņēmušas iniciatīvas:  Biedrības „Ēdoles skola nākotnei” projektu „Riti, riti valodiņa” ar Ls 250.00  Biedrības „DZILS” projektu „Nāc un dari, Tu vari” ar Ls 500,00. • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā finansējumu saņēmušais biedrības „MESS” projekts „Etnokurzeme” ieguva arī pašvaldības līdzfinansējumu Ls 711,40 apmērā. • Pašvaldības atbalsts programmas „Brigāde” konkursam 2013. gadā Kuldīgā norisinājās radošās uzņēmējdarbības programmas „Brigāde” konkurss. Konkursu organizēja Laikmetīgās mākslas centrs sadarbībā ar Sorosa fondu – Latvija un Kuldīgas novada pašvaldību. Tā ietvaros tika atbalstīti divi projekti:  Projekts „Mākslas un radošuma telpa „STUDIJA 22” (Mālu iela 22, Kuldīga). Autore Ieva Vītola- Lindkvista. Piešķirtais finansējums - Ls 2500,00.  Projekts „Mūzikas ierakstu studija MIO RECORDS” (Skolas iela 3-2, Kuldīga). Autore Maija Līcīte. Piešķirtais finansējums - Ls 2500,00.
 10. 10. Paldies! Kuldīgas novada pašvaldība www.kuldiga.lv

×