Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Power point energies renovables

  1. L'ENERGIA RENOVABLE
  2. Què és l'energia? L'energia és la capacitat d'un cos per produir un treball. En mirar al nostre voltant s'observa que les plantes creixen, els animals es traslladen i que les màquines i eines realitzen les més variades tasques. Totes aquestes activitats tenen en comu que necessiten que necessiten el concurs de l'energia. L'energia és una propietat associada als objectes i substàncies i es manifesta en les transformacions que ocorren en la naturalesa. L'energia es manifesta en els canvis físics, per exemple, en elevar un objecte, transportar, deformar o escalfarse. L'energia està present també en els canvis químics, com al cremar un tros de fusta o en la descomposició d'aigua mitjançant el corrent elèctric.
  3. Energia hidràulica Energia hidrològica o energia hidràulica és una energia renovable que prové de l'aprofitament de l'energia mecànica de la caiguda de l'aigua. Des de temps molt antics s'han abastit molins hidràulics la peça de treball dels quals era moguda per la força d'un corrent d'aigua. Des del segle XIX la capacitat potencial i energia cinètica de l'aigua s'ha transformat en energia elèctrica en una instal·lació anomenada central hidroelèctrica. Des de fa molts anys, l'ésser humà ha utilitzat la força de l'aigua per a realitzar treballs.
  4. Energia eòlica L'energia eòlica és una forma indirecta de l'energia solar ja que es produeix com a conseqüència de l'energia cinètica del vent i aquest és efecte de les diferències de temperatura i pressió de l'atmosfera originades per la radiació del sol. Cinètica: Pertanyent al moviment.
  5. Energia mareomotriu L’energia mareomotriu consisteix en aprofitar l’energia de les marees degudes a les forces gravitatòries entre la Lluna, la Terra i el Sol. L’augment i disminució de l’altura del mar es pot aprofitar per produir electricitat. Però també es poden aprofitar altres coses del mar com les ones o la diferencia de temperatura entre la superfície i el fons marí.Aquest tipus d’energia és totalment renovable.
  6. Energia solar La principal font d'energia del nostre planeta és el Sol, però la Terra només n'intercepta una mínima part, que és de baixa concentració. L'energia que procedeix del sol és font directa o indirecta de gairebé tota l'energia que utilitzem. Els combustibles fòssils existeixen gràcies a la fotosíntesi que va convertir la radiació solar en les plantes i animals de les quals es van formar el carbó, gas i petroli.
  7. Treball de... -Renzo Andreotti -Mariama Diallo -Víctor Sanz -Sergi Prieto
Publicité