Contenu connexe

Presentació1 activitats aquatiques

 1. Activitats Aquàtiques
 2. Activitats aquàtiques educatives Aquesta activitat té com objectiu fonamental treballar en el desenvolupament de les competència personal d’autonomia i iniciativa personal i sobre les competències específiques del coneixement i interacció amb el món físic, en aquest cas en concret el medi aquàtic, i la competència social i ciutadana. També de forma més indirecta fa aportacions a la competència metodològica de l’aprendre a aprendre. És una activitat contextualitzada dins l’àmbit de l’educació física i una sisena hora d’educació per a la salut i hàbits saludables. Aquesta activitat es desenvolupa en les instal·lacions esportives de “La Corxera” a Sant Feliu de Guíxols.
 3. El viatge en autobús
 4. Amb la integració dins el currículum d’educació física de les activitats aquàtiques volem desenvolupar les següents competències Competència personal d’autonomia i iniciativa personal A partir de l’adquisició d’un conjunt de coneixements i valors personals que permetran als alumnes una actitud personal d’autosuficiència, de manera que actuï de forma responsable , autocrítica, que li desenvolupi la capacitat de triar i que li animi a enfrontar-se als problemes calculant els seus possibles riscos. Competències específiques del coneixement i interacció amb el món físic És important que els alumnes siguin capaç de dominar el medi aquàtic i que adquireixen unes tècniques, ja que és una activitat per afavoreix la qualitat de vida. Les activitats aquàtiques són una de les activitats més recomanada pels metges, es considera una activitat terapèutica en el cas de patologies musculo-esquelètiques. La qual cosa justifica més encara el treball sobre aquest coneixement . Segon la LOE els nens i nenes de l’escola han de ser responsables de la seva pròpia salut i tenir molt en compte la qualitat de vida i aprofitar tot els recursos que té al seu abast. Competència social i ciutadana Amb l’adquisició d’un conjunt de valors, que li ajudin en futur a integrar-se en una societat democràtica. Treballant el civisme que ens cal per treballar en unes instal·lacions públiques, el respecte per la resta d’abonats, la cura del material i les instal·lacions, el respecte als monitors i als companys. Competència metodològica de l’aprendre a aprendre. Amb la pressa de consciència del faig , del com i per què el faig, per ser totalment protagonista del seu propi aprenentatge.
 5. Un cop arribem ens anem directament als vestidors a canviar-nos el xandall pel banyador
 6. ELS NENS
 7. LES NENES
 8. És molt important el treball dels hàbits d’higiene. La dutxa es fa a l'inicio i al final de l’activitat
 9. A PUNT DE COMENÇAR
 10. TOTS I TOTES A TREBALLAR TOTS I TOTES A TREBALLAR
 11. Metodologia de treball Després d’una avaluació inicial es separen les classes en grup més reduïts. Es tractarà que cap grup superi els 12 alumnes per tenir un major garantia del rendiment de la classe. Els monitors són responsabilitat de “la Corxera”. La mestra d’educació física també es farà càrrec d’un grup, si cal i anirà controlant tots el grup per poder fer una adequada avaluació continua de l’activitat. A partir de la partició inicial s’anirà treballant en diferents nivells donant la possibilitat als alumnes d’anar promocionant a partir de la seva pròpia evolució. Malgrat això els monitors hauran de treballar amb l’objectiu de la promoció en bloc de tots i cada un del alumnes. Es recomana treballar amb diversitat de mètodes d’ensenyament dels més directius als més lliures i d’exploració, tenint en compte les característiques del grup i els coneixements previs dels alumnes. També es recomana treballar els diferents continguts bàsiques a llarg de cada una de les sessions
 12. A LA PISCINA GRAN O A LA PETITA?
 13. Endrecem el material...
 14. Ens abriguem i ens preparem per marxar
 15. TORNEM A LA DUTXA... ARA AMB SABÓ.
 16. ENS VESTIM...
 17. TORNEM A L’ESCOLA