Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

INDITEX, "ZARA"

4 267 vues

Publié le

Publié dans : Design
  • Soyez le premier à commenter

INDITEX, "ZARA"

  1. 1. Industria de Diseño Tekstil, SA, zakonisht më injohur si Inditex është një korporatë e madhespanjolle dhe grupi më i madh i modës ne bote.Ajo është e përbërë nga pothuajse njëqindkompanitë që kanë të bëjnë në lidhje meaktivitetet e tekstilit projektimin, prodhimindhe shpërndarjen. Amancio Ortega, njeriu më ipasur i Spanjës, dhe njeriu i 5 i pasur nëbotë, është themeluesi dhe aksioneri më i madhaktual.Kryetari i Inditex është Pablo Isla.
  2. 2. ●Dyqani I pare Zara hapidyert e saj në vitin 1975 në ACoruna(Galicia, Spanje), qytet qëpanë fillimet e grupit dhe ecila është tani shtëpi përzyrat e saj qendrore.●Sot dyqanet e Inditex shihenne vende te tilla si: New York.Londer, Frankfurt, Shangai, Sidney, Viene, etj.●Në vitet 90, Inditex filloikrijimin ose blerjen e filialeveper te administruarkoleksionet e ndryshme:Bershka, Pull andBear, Massimo Dutti, dheStradivarius.
  3. 3. ●Inditex pati nje zgjerim te ngadalte dhe te qendueshem dhe kjoishte ajo qe e vendosi ate ne kete pozite qe ndodhet tani,, njesuperfuqi nderkombetare.●Shteti i pare i synuar per ekspansion ishte Portugalia me1989,, nga kjo fitoi eksperiencat e duhura dhe zbuloi menyrensesi te futej ne tregje te reja,, sesi te depertoje ne shtete te tjera.Shteti i dyte ishte Franca.●Ne vitin 1991 hyri ne SHBA , edhe pse e pati shume te veshtirembijetesen●Per te hyre ne tregun meksikan u perdor nje ortakeri eperbashket (partnership)●Ne vitin 2003 Inditex perfaqesohej ne me shume se 30 shtete.
  4. 4. ●Plani Zara është për të ruajtur dhe permisuar pozitën e saj në treg, duke i dhënëpërgjigje në kohë ndryshimit të tendencave në shijet e konsumatorit , dukekrijuar dizajne të reja që janë të përshtatshme për të gjithë konsumatorët dhe mbite gjitha me një çmim të arsyeshem.●●Në Zara, punonjësit punojnë si një ekip për të bërë punën sa me të mesuksesshme.● Eshtë i kujdesshëm në lidhje me mënyrën se si ai perdor mjetet e funditteknologjisë informative për të lehtësuar komunikimet formale dhe informalendermjet punonjesve, klienteve, etj.
  5. 5. ●Strategjia e marketingut miksStrategjia e produktit u bazua ne „Nje produkt per nje treg global‟ me disarregullime per t‟iu pershtatur klimes vendore. Inditex u fokusua ne nevojat etregut per dizenjimin e produkteve te tyre.●Strategjia e segmentimitNje klient Inditex identifikohet nga kompania si nje person i cili kainformacion per te renë dhe qe do moden, trendin dhe veshjet unike mecmime te perballushme.Strategjia e segmentimit është e bazuar ne demografine tipike tekonsumatorëve si gjinia, mosha, etj. Përveç kësaj, segmentimi u bazua edhembi moden dhe stilin si: i modes, trendi, klasik, latino, etj.Objektivi kryesor për pozicionimin ne treg është që të “demokratizoj modën”.Kompania synon të sigurojë klientët e saj me produkte të modës dhetrendi, me çmime të ulëta për të akomoduar kërkesat e tyre. Si rezultatstrategjia e marketingu është , që nje i punësuar nga Inditex te hapi dyqane qëofrojnë përvojën e Zara për të ngritur imazhin e markës.
  6. 6. ●Strategjia e Zara punon në prodhimin eprodukteve të kompanisë sa me afer asajqe deshiron konsumatori. Strategjiagjithashtu i jep kompanisë përgjegjësi tëplotë në menaxhimin e të gjitha procesevetë biznesit; formën e dizenjimit, tëprodhimit, të dërgesës, etj . Kjo lejonkompani të përqëndrohet në çdoproces, duke e bërë çdo proces jetik.
  7. 7. ●Strategjia e zhvillimit të tregutAjo shkon aty ku klientieshte, duke hapur dyqane te reja nevende te reja.●Strategjia e zhvillimit të produktitMenaxhimi duhet të marrë nëkonsideratë mundësitë e produktitte ri (new-product). Inditexzevendeson teknologjine e vjeterme ate te renë qe te zhvilloi sa meshpejt produktin.●Strategjia DiversifikimitRritja diversifikimi ka kuptim, kurmundësi të mira mund të gjendenjashtë biznesit aktual.
  8. 8. Kompania Nr. I dyqaneve ne 2012 Viti i krijimitZara 1631 1975Zara Kids - Kiddys Class 199 2001Bershka 811 1998Pull and Bear 747 1991Massimo Dutti 573 1995Stradivarius 684 1999Oysho 483 2001Zara Home 310 2003Uterqüe 89 2008Tempe 2 2011TOTAL 5527
  9. 9. Keto jane disa nga arsyet e zhvillimit te Inditex Të kuptuarit tonë Grupi Inditex sjell së të modës te bashku më shumë se krijimtarisë dhe Kjo kompani eshte dizajnit të cilësisë njëqind kompani të unike e modelit të saj të dhane një reagim të lidhura me aktivitete të shpejtë në treg.Kjo menaxhimit, bazuar në ndryshme në biznesin e ka rezultuar në risi, fleksibilitet dhe projektimit, prodhimit zgjerimin e shpejtë arritjet e saj. dhe shpërndarjen e ndërkombëtar dhe tekstilit. rezultat të shkëlqyer në dyqanet e shitjeve.

×