RRHH 2.0: LA GESTIÓ DE LES CONVERSES

Laura Rosillo Cascante
Laura Rosillo CascanteConferenciante, formadora y consultora en Observatorio del Aprendizaje en la Madurescencia à Observatorio del Aprendizaje en la Madurescencia - Red Sénior Carisma
RECURSOS HUMANS 2.0 Laura Rosillo [email_address] @laurarosillo http://lrosilloc.blogspot.com TALLER WEB 2.0 28 DE NOVEMBRE DE 2011
LES EINES DEL WEB 2.0
MONITORITZAR LA INFORMACIÓ
DE LA INTRANET A LES COMUNITATS INTERNES
GESTIÓ DE LA IDENTITAT DIGITAL
ENTORNS VIRTUALS D'APRENENTATGE
TREBALL COL·LABORATIU
 
COMUNITATS PROFESSIONALS
DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
per primer cop en la història un estudiant universitari de 1er curs de carrera està més actualitzat que un de 3º
[ video 0:58 ] http://www.youtube.com/watch?v=B393pjQj3RQ  I per primer cop en la història de l’home són els fills els que ensenyen als pares
Víctor Gil
 
 
 
Artesans  - Jerarquies - Xarxes Fuente: H Jarche - 2011
Aprenents  - Formació – Col·laboració Fuente: H Jarche - 2011
Fuente: INCIPY Portal/Intranet Centrat en el contingut Xarxa social corporativa Centrada en l’empleat
Les converses mouen el món. Pot imaginar un negoci rendible sense l'intercanvi d'idees? La tecnologia ja és el canal per excel·lència del talent, l'ecosistema en què habita l'empleat 3.0, una nova espècie capaç de treure partit a les noves tecnologies per al qual no valen horaris. La llibertat que reclama avala la seva productivitat. Arriba l'empleat 3.0 Estem preparats?
RRHH 2.0: LA GESTIÓ DE LES CONVERSES
RRHH 2.0: LA GESTIÓ DE LES CONVERSES
 
 
 
1. Treball per objectius. 2. Conversió de persones en unitats de negoci: vinculació creixent a resultats per cadascun dels treballadors, garantint l'aportació individual a beneficis. 3. Veritable convicció dels membres de l'organització en el seu enfocament cap al client. 4. Potenciar el talent com a avantatge competitiu. 5. Formació contínua en coneixements i en la gestió de les emocions. 6. Appreciative inquiry (apreciar, valorar, donar-se compte). 7. Xarxa Social RRHH. Les xarxes socials com a motor de cerques i gestió interna. 8. Creixement de l'E-learning. 9. Responsabilitat Social Corporativa. 10. Seguretat i salut en el treball.
11. Conciliació: equilibri entre treball i família. 12. Gestió de la diversitat (igualtat d'oportunitats) i de l'entorn global. 13. Coaching anada i tornada (cap - empleat) 14. Canvi en l'estil de lideratge, prenent el concepte de directiu / persona que desenvolupa persones. 15. Motivació a futur, L. T. I. o Incentius de llarg termini. 16. Treball a domicili. 17. Gestió Estratègica de la Comunicació Interna. Comunicació més fluida i horitzontal. Xarxes socials internes, comunitats d'empleats i altres plataformes que milloraran la comunicació, la motivació, l'intercanvi, el compartir idees, els valors d'equip, l'orgull de pertinença. 18. Gestió de valors i del compromís amb l'estratègia. 19. Extensió de marca a les persones: Adequació dels perfils i comportaments a l'experiència viscuda pel consumidor, aconseguint convertir la publicitat en realitat. 20. Gestió de noves fórmules de col·laboració/contractació: freelances, teletreballadors, grups d'empreses, aliances estratègiques. 21. Outsourcing de processos administratius. 22. Escassetat crònica de personal tècnic i comandaments mitjans. 23. Eliminació de tasques que no aportin valor. 24. Gestió de la multiculturalitat. 25. Desenvolupament professional sostenible. 26. Prolongació de la vida laboral: La edats de jubilació s'estendran. 27. Menys empleats i més persones emprenedores. 28. Directors de RRHH convertits en gerents de companyia. 29. Adaptabilitat TOTAL de l'empresa al canvi.
Les 4 generacions que ‘conviuen’ en el món laboral inmigrants digitals analògics natius digitals
 
4 Envelliment de les plantilles
Producció en massa Educació en massa Producció en sèrie Suposava costos de producció eficients i baixos. L’educació de les masses adopta el mateix model de la producció: Acceptació inqüestionable de la autoritat. Pulcritud, puntualitat, memòria, estudi i resolució unívoca dels problemes.
"En contrast amb els seus pares, que solien guardar en secret qualsevol informació que tinguessin (" coneixement és poder " era el seu lema), els natius digitals adoren compartir i distribuir la informació, no només rebre-la. (" compartir el coneixement és poder ' podria ser el seu nou lema no formulat", escriu Prensky).
1980 2008 Fins els jocs electrònics canvien. Mentre que els primers eren lineals (calia matar el major nombre possible de persones per arribar a un objectiu fàcilment identificable), els més recents són complexos i impliquen la participació i la coordinació de desenes, i fins a milers de jugadors, com podem veure en els més populars jocs de rol en línia. "Jugar en solitari és cosa del passat, un vestigi del temps aberrant en el qual les computadoresencara no estaven connectades," escriu Prensky. Els que juguen avui creen les seves eines o les seves armes, creen espais, universos i jocs sencers. Ja no en tenen prou amb utilitzar la tecnologia: se l’apropien.
HABILITATS QUE DESENVOLUPEN ELS VÍDEOJOCS Negociació i habilitats per resoldre problemes Capacitat de judici, pensament estratègic i d’anàlisi. Patrons de pensament no lineal. Habilitats de comunicació i networking Habilitats narratives i de navegació transmèdia. Millora l’atenció, la visió i la cognició. Dolors Reig
INFORME BERSIN – PREDICCIONS E-LEARNING 2009 http://www.bersin.com/blog/post/from-e-learning-to-we-learning.aspx
 
 
Què estas mirant? A quina pantalla?
DE CONSUMIDORS A PROSUMIDORS
Hem passat de l’intimitat a l’extimitat
Multipantalla – Multitasking – Què estas fent? Pel carrer parlant amb un amic, et pares: una sola tasca. La multicanalitat, canvia la forma de funcionament del cervell.
Mapa de calor d’una pàgina web: patró de visibilitat de la F Jacob Nielsen
¿Internet ens fa més tontos? Debat iniciat per Nicholas Carr en 2008 Falta de concentració, immediatesa. Lectura menys profunda, simple descodificació. Sobrecàrrega d'informació Informació superficial i / o no fiable. INTERNET  Canvis en la forma de llegir , escriure i de pensar Ana Laura Rossaro
No podem encara determinar amb certesa els canvis cognitius que suposa el pas d'una cultura lletrada a una multimediàtica. Nous mitjans:   Velocitat, immediatesa   Processaments paral · lels   Preponderància de la imatge   Hipertext (no lineal)   Assaig i error - intuïció   coneixement social La societat occidental (l'escola) ha estat centrada en el desenvolupament de l'hemisferi esquerre del cervell. Avui amb el predomini del visual entra més en joc l'hemisferi dret. Ana Laura Rossaro ¿Internet ens fa més tontos?
APRENENTATGE ADULT http://DIOGENES.BAYLOR.EDU ★  ELS ADULTS SÓN AUTÒNOMS ★  TENEN CREENCES VALORS I OPINIONS ESTABLERTS ★  APRENEN DELS SEUS ERRORS PERÒ SÓN SUSCEPTIBLES AL FRACÀS. ★  ELS AGRADA EL QUE ÉS PRÀCTIC I APLICABLE. ★  S’AUTOAVALUEN CONTÍNUAMENT. ★  NO PODEN SER FORÇATS A APRENDRE SI ELLS NO VOLEN ★  SI SÓN CONSCIENTS DE LA SEVA NECESSITAT D’APRENDRE, PODEN APRENDRE MOLT. ★  ELS ESDEVENIMENTS QUE IMPLIQUEN CANVIS EN LA VIDA DELS ADULTS, ELS ANIMEN A BUSCAR EXPERIÈNCIES D’ APRENENTATGE.
★  COM MÉS GRAN SIGUI EL CANVI, MÉS GRAN SERÀ LA PROBABILITAT DE QUE APAREGUI EL DESIG D’APRENDRE. ★  ELS ADULTS ACCEPTEN MILLOR L’APRENENTATGE RELACIONAT AMB EL SEU TREBALL SI A MÉS EL PERCEBEN COM RELLEVANT TAMBÉ PER LA SEVA VIDA PERSONAL I SOCIAL. ★  ELS ADULTS NECESSITEN PODER INTEGRAR EL QUE ESTAN APRENENT AMB EL QUE JA SABEN. ★  SI LA INFORMACIÓ QUE REBEN ES CONTRAPOSA AMB EL QUE PENSEN O CREUEN DIFÍCILMENT ES PRODUIRÀ APRENENTATGE. ★  ELS ADULTS APRENEN DE FORMA EFECTIVA DELS RELATS D’EXPERIÈNCIA I DE LES ANALOGIES SIGNIFICATIVES. APRENENTATGE ADULT http://DIOGENES.BAYLOR.EDU
2.0 L'aprenentatge es produeix a l'empresa El treball en equip és important Les empreses estan involucrades en xarxes  denses Els empleats tenen més llibertat per organitzar el seu treball La tecnologia està canviant Les TIC envolten tots els proces-sos de treball Els empleats poden desenvolupar els seus perfils professionals Els empleats s'integren en comunitats de pràctica Els empleats poden canviar la forma d'organitzar el treball
Pere Rosales
Las habilidades del futuro http://humanismoyconectividad.wordpress.com/2011/06/27/las-habilidades-del-futuro/
Las habilidades del futuro http://humanismoyconectividad.wordpress.com/2011/06/27/las-habilidades-del-futuro/
INTRANET 2.0
Eines 2.0 per guanyar eficiència Wikis vs correu electrònic Twitter/missatgeria instantànea vs pos-it o sms Google docs vs correu electrònic Bloc corporatiu vs anunci vs revista d’empresa Sindicació vs preguntar a uns i altres
La recerca d’informació és més rellevant que la seva organizació # GENÍS ROCA
5 tendències bàsiques . Lloc de treball digital Només el 15% de les intranets reuneix tots els recursos que l’empleat necessita . Orientació a treball en equip i col.laboració La Web 2.0 I les lògiques socials arriben al lloc de treball . Centrat en les persones De les necessitats de les organitzacions a les necessitats I el potencial de les persones . Treball en temps real Xat, microblogging… . Mobilitat Jane McConnell Global Intranet Trends for 2010 Report http://www.netjmc.net/intranet-trends/read-the-table-of-contents.html
LES ORGANITZACIONS SÓN CONVERSES
De formador a gestor de converses: Gestió interna de l’aprenentatge i facilitació de la construcció de la intel·ligència col·lectiva
 
 
Procés interior que es genera a l’escoltar una història : Al posar-nos en una situació fora de nosaltres mateixos permet un distanciament emocional, ens relaxem i les situacions de bloqueig que solen impedir l’aprenentatge desapareguin. Al produir-se el desbloqueig, es genera una obertura mental, que permet el pas a la reflexió des d’una zona de major seguretat. La reflexió impulsa el canvi a nivell mental o intern i després a nivell extern o de l’acció. Nardone, Mariotti, Milanese i Fiorenza (2005) consideren les anècdotes, les històries i les narracions, tècniques de comunicació persuasiva , permeten vèncer la resistència al canvi. Les storytelling  per a ser efectives   han de ser explicades amb realisme i adequar-se al seu destinatari, han de ser creïbles i connectar emocionalment. És molt important observar la reacció del oient, interpretar els seus missatges de resposta a la història per anar adaptant la narració.  És més, l’aprenentatge és de doble via perquè amb la interpretació que cada oient dona a la història, qui narra també aprèn noves òptiques sobre la història i perquè connecten amb las experiències de l'oient facilitant la incorporació de noves solucions a històries viscudes similars. STORYTELLING I PROCÉS D’APRENENTATGE
WIREARCHY - XARXARQUIA Manifest Cluetrain : “ hiperenllaços soscaven les jerarquies” - 1999 Jon Husband - wirearchy :  flux dinàmic de doble sentit de poder i autoritat sobre la base d'informació, coneixement,confiança i credibilitat, habilitat per persones interconnectades a través de la tecnologia. Harold Jarche – 2009 - El futur dels Departaments de Formació
1.- Facilitant el treball col·laboratiu i l’aprenentatge entre els treballadors 2.- Sensibilitzant els managers per tal que ajudin a desenvolupar el treball i les pràctiques emergents. 3.- Desenvolupant eines i procesos adequats per aquests nous sistemss d’aprenentatge. Aprendre a aprendre : Els treballadors han de trobar el seu propi currículum i el millor mètode d’aprenentatge per ells. Entorns Personals d’Aprenentatge (PLE) Aprendre a ensenyar : Aprenentatge col·laboratiu, peer to peer… Harold Jarche – 2009 - El futur dels Departaments de Formació RESPONSABLES DE FORMACIÓ TREBALLADORS CONNECTAR-COMUNICAR El principal objectiu del nou Departament de Formació és permetre que el coneixement flueixi en l’organització.
Coneixement Tàcit CONVERSA Coneixement Explícit DOCUMENTACIÓ Pràctiques Emergents COL·LABORACIÓ Millors pràctiques FORMACIÓ COMPLEXITAT APLICACIÓ Gestionar el que importa: LA COL·LABORACIÓ Harold Jarche – 2009 – El futur dels Departaments de Formació
Pablo Garaízar FORMADORS: DE MESTRES A DJ
Un CURADOR és un químic de la informació. Barreja els àtoms de manera que es construeix una info-molécula i se li afegeix valor a la molécula. Robert Scoble Gràcies a Corinne Weinsgerber http://www.slideshare.net/corinnew/building-thought-leadership-through-content-curation TROBAR SELECCIONAR EDITAR ORGANITZAR CREAR COMPARTIR PARTICIPAR REALITZAR SEGUIMENT CURATOR
Gestió del coneixement: Monitorització de la informació (Alertes i RSS) Treball col·laboratiu: Dinamització de comunitats d’aprenentatge Construcció de la intel·ligència col·lectiva: esperit WIKI Entorns Personals d’Aprenentatge (PLE): Dels plans de formació als sistemes d’aprenentatge. Funcions dels nous formadors
Community Managers ,[object Object],Por línea de Negocio Por Área temática Por tipología de grupo Monitorización: Alertas y resúmenes. Filtrado de información. De materiales propios De materiales de otros profesionales. Cocreación. De campaña o de producto Edición de blog Dinamización de grupo colaborativo. Mentor. Coach. Desarrollo de materiales y casos on-line Tutorización de espacios formativos. Responsable seguimiento Itinerario formativo. Webconference con pizarra virtual. Dinamización de grupos naturales. Responsable aulas. Social learning. Comunicación interna. Marketing interno. Transmisión de valores corporativos: Engagement y empowerment. (FANS) Crowdsourcing 25 OBSERVADOR CREADOR EXPERT FORMADOR VIRTUAL DINAMITZADOR
Baixa exigència Alt compromis Favorit Legeix Tag Comenta Suscriu Comparteix Lidera Col·labora Modera Escriu Interconecta
 
Marketing CLIENT INTERN Marketing Social Comunicació – Treball col·laboratiu - Wikizones - Informes de Gestió – Anàlisi - Notificacions - ESTRATEGIA CORPORATIVA
GESTIÓ DE LA INFORMA-CIÓ COMUNI-CACIÓ DIFUSIÓ
 
PLE … PER QUÈ? Potenciar la conversa i l’aprenentatge social a través de la connectivitat i la interactivitat. Desenvolupament professional continu. Establir connexions interessants Julie Linsday http://123elearning.blogspot.com
 
 
 
Laura Rosillo [email_address] @laurarosillo http://lrosilloc.blogspot.com NO PODEM CONDUIR CAP AL FUTUR, MIRANT UNICAMENT PEL RETROVISOR McLuhan
1 sur 76

Recommandé

Treballar al núvol: Gestió de la informació i productivitat par
Treballar al núvol: Gestió de la informació i productivitatTreballar al núvol: Gestió de la informació i productivitat
Treballar al núvol: Gestió de la informació i productivitatLaura Rosillo Cascante
3.4K vues59 diapositives
La nova dimensió de la comunicació i el poder de les xarxes socials: del clie... par
La nova dimensió de la comunicació i el poder de les xarxes socials: del clie...La nova dimensió de la comunicació i el poder de les xarxes socials: del clie...
La nova dimensió de la comunicació i el poder de les xarxes socials: del clie...Laura Rosillo Cascante
3K vues42 diapositives
El futur del treball: artesans en xarxa par
El futur del treball: artesans en xarxaEl futur del treball: artesans en xarxa
El futur del treball: artesans en xarxaLaura Rosillo Cascante
1.3K vues63 diapositives
LES XARXES SOCIALS INTERNES, EINES IMPRESCINDIBLES PER A COMPARTIR LA INTEL·... par
LES XARXES SOCIALS INTERNES, EINES IMPRESCINDIBLES PER A COMPARTIR LA INTEL·...LES XARXES SOCIALS INTERNES, EINES IMPRESCINDIBLES PER A COMPARTIR LA INTEL·...
LES XARXES SOCIALS INTERNES, EINES IMPRESCINDIBLES PER A COMPARTIR LA INTEL·...Laura Rosillo Cascante
3.7K vues40 diapositives
Lideratge i Gestió d'equips deslocalitzats par
Lideratge i Gestió d'equips deslocalitzatsLideratge i Gestió d'equips deslocalitzats
Lideratge i Gestió d'equips deslocalitzatsLaura Rosillo Cascante
3.4K vues54 diapositives
E-CONVERSES: Gestió de la Informació, treball col·laboratiu al núvol i us pro... par
E-CONVERSES: Gestió de la Informació, treball col·laboratiu al núvol i us pro...E-CONVERSES: Gestió de la Informació, treball col·laboratiu al núvol i us pro...
E-CONVERSES: Gestió de la Informació, treball col·laboratiu al núvol i us pro...Laura Rosillo Cascante
636 vues69 diapositives

Contenu connexe

Tendances

És temps de COMPARTIR par
És temps de COMPARTIRÉs temps de COMPARTIR
És temps de COMPARTIRLaura Rosillo Cascante
4.4K vues68 diapositives
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics par
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públicsTarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públicsLaura Rosillo Cascante
3.4K vues88 diapositives
Intro Web 2.0 Salut (català) par
Intro Web 2.0 Salut (català)Intro Web 2.0 Salut (català)
Intro Web 2.0 Salut (català)Genís Roca
545 vues86 diapositives
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2 par
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2Ferro Rivera Juan Jose
240 vues86 diapositives
Web 20 par
Web 20Web 20
Web 20Betlemweb
296 vues86 diapositives
Pps genis roca par
Pps genis rocaPps genis roca
Pps genis rocatcarot
331 vues86 diapositives

Tendances(20)

Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics par Laura Rosillo Cascante
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públicsTarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
Tarda directiva: Xarxes socials i reputació professional dels directius públics
Intro Web 2.0 Salut (català) par Genís Roca
Intro Web 2.0 Salut (català)Intro Web 2.0 Salut (català)
Intro Web 2.0 Salut (català)
Genís Roca545 vues
Pps genis roca par tcarot
Pps genis rocaPps genis roca
Pps genis roca
tcarot331 vues
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2 par ALICIAWEB
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
Intro web-20-salut-catal-1196130564107337-2
ALICIAWEB218 vues
Presentacio projecte par vane_nuro
Presentacio projectePresentacio projecte
Presentacio projecte
vane_nuro289 vues
20140321 prod day2014-yammer-ramoncosta-mic-productivity par MICProductivity
20140321 prod day2014-yammer-ramoncosta-mic-productivity20140321 prod day2014-yammer-ramoncosta-mic-productivity
20140321 prod day2014-yammer-ramoncosta-mic-productivity
MICProductivity1.9K vues
Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta-ptv-20120... par Ramon Costa i Pujol
Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta-ptv-20120...Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta-ptv-20120...
Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta-ptv-20120...
LA NOVA COMUNICACIÓ HUMANA par PSIMENCO
LA NOVA COMUNICACIÓ HUMANALA NOVA COMUNICACIÓ HUMANA
LA NOVA COMUNICACIÓ HUMANA
PSIMENCO138 vues
Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta par Ramon Costa i Pujol
Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncostaCom aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta
Com aconseguireficienciaenlesnostrescomunicacionsdiaries ramoncosta
Les xarxes socials a l'educació primària par Aina Freixas
Les xarxes socials a l'educació primàriaLes xarxes socials a l'educació primària
Les xarxes socials a l'educació primària
Aina Freixas191 vues
Presentació Addicions a les noves tecnologies par vanenuro
Presentació Addicions a les noves tecnologiesPresentació Addicions a les noves tecnologies
Presentació Addicions a les noves tecnologies
vanenuro458 vues
Addiccions a les noves tecnologies_GRUP5 par vanenuro
Addiccions a les noves tecnologies_GRUP5Addiccions a les noves tecnologies_GRUP5
Addiccions a les noves tecnologies_GRUP5
vanenuro286 vues

En vedette

Tablero de Comando par
Tablero de ComandoTablero de Comando
Tablero de ComandoAction Learning Group
394 vues2 diapositives
Matriz de seguimiento semanal dde mined lo que se hizo 4 al 7 mayo par
Matriz de seguimiento semanal dde mined lo que se hizo 4 al 7 mayoMatriz de seguimiento semanal dde mined lo que se hizo 4 al 7 mayo
Matriz de seguimiento semanal dde mined lo que se hizo 4 al 7 mayoAdalberto
1.3K vues2 diapositives
Sistema de gestión integral y mapa de procesos par
Sistema de gestión integral y mapa de procesosSistema de gestión integral y mapa de procesos
Sistema de gestión integral y mapa de procesosGloria Daza
2.7K vues23 diapositives
CLIMA ORGANIZACIONAL. par
CLIMA ORGANIZACIONAL.CLIMA ORGANIZACIONAL.
CLIMA ORGANIZACIONAL.jhoel leandro torrado torrado
1.8K vues11 diapositives
Digitalizacion de Documentos - Administracion de Contenidos par
Digitalizacion de Documentos - Administracion de ContenidosDigitalizacion de Documentos - Administracion de Contenidos
Digitalizacion de Documentos - Administracion de ContenidosPALESTRA
822 vues8 diapositives
Bienvenido a la Era Digital par
Bienvenido a la Era Digital Bienvenido a la Era Digital
Bienvenido a la Era Digital Antonio Garin Rodríguez
313 vues4 diapositives

En vedette(20)

Matriz de seguimiento semanal dde mined lo que se hizo 4 al 7 mayo par Adalberto
Matriz de seguimiento semanal dde mined lo que se hizo 4 al 7 mayoMatriz de seguimiento semanal dde mined lo que se hizo 4 al 7 mayo
Matriz de seguimiento semanal dde mined lo que se hizo 4 al 7 mayo
Adalberto1.3K vues
Sistema de gestión integral y mapa de procesos par Gloria Daza
Sistema de gestión integral y mapa de procesosSistema de gestión integral y mapa de procesos
Sistema de gestión integral y mapa de procesos
Gloria Daza2.7K vues
Digitalizacion de Documentos - Administracion de Contenidos par PALESTRA
Digitalizacion de Documentos - Administracion de ContenidosDigitalizacion de Documentos - Administracion de Contenidos
Digitalizacion de Documentos - Administracion de Contenidos
PALESTRA822 vues
Proyecto de digitalización par CBUADY
Proyecto de digitalizaciónProyecto de digitalización
Proyecto de digitalización
CBUADY1K vues
Digitalización - Gestión Documental - Firma Digital - Productos y Servicios par Antonio Garin Rodríguez
Digitalización - Gestión Documental - Firma Digital - Productos y ServiciosDigitalización - Gestión Documental - Firma Digital - Productos y Servicios
Digitalización - Gestión Documental - Firma Digital - Productos y Servicios
Administracion electronica: Tecnologías al servicio del ciudadano par Antonio Sanz Alcober
Administracion electronica: Tecnologías al servicio del ciudadanoAdministracion electronica: Tecnologías al servicio del ciudadano
Administracion electronica: Tecnologías al servicio del ciudadano
Tablero de control expo. par carlos130392
Tablero de control expo.Tablero de control expo.
Tablero de control expo.
carlos1303922.1K vues
Informacion y Control de Gestion (parte II) par Jorge A. Guerra
Informacion y Control de Gestion (parte II)Informacion y Control de Gestion (parte II)
Informacion y Control de Gestion (parte II)
Jorge A. Guerra5.3K vues
Proceso de digitalización de documentos par biblior
Proceso de digitalización de documentosProceso de digitalización de documentos
Proceso de digitalización de documentos
biblior1.5K vues

Similaire à RRHH 2.0: LA GESTIÓ DE LES CONVERSES

Formacio banyoles par
Formacio banyolesFormacio banyoles
Formacio banyoleslaperpi
348 vues53 diapositives
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns par
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors internsDE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors interns
DE MESTRE A DJ: la reinvenció dels formadors internsLaura Rosillo Cascante
231 vues63 diapositives
La necessària reinvenció dels RH par
La necessària reinvenció dels RHLa necessària reinvenció dels RH
La necessària reinvenció dels RHLaura Rosillo Cascante
364 vues77 diapositives
Jornades eduurv2011 par
Jornades eduurv2011Jornades eduurv2011
Jornades eduurv2011xavier suñé
591 vues78 diapositives
Internet una oportunitat per a les emprenedores par
Internet una oportunitat per a les emprenedoresInternet una oportunitat per a les emprenedores
Internet una oportunitat per a les emprenedoresDones en Xarxa
1 vue18 diapositives
Assessors i xarxes socials par
Assessors i xarxes socialsAssessors i xarxes socials
Assessors i xarxes socialsOriol López
192 vues30 diapositives

Similaire à RRHH 2.0: LA GESTIÓ DE LES CONVERSES(20)

Formacio banyoles par laperpi
Formacio banyolesFormacio banyoles
Formacio banyoles
laperpi348 vues
Internet una oportunitat per a les emprenedores par Dones en Xarxa
Internet una oportunitat per a les emprenedoresInternet una oportunitat per a les emprenedores
Internet una oportunitat per a les emprenedores
Assessors i xarxes socials par Oriol López
Assessors i xarxes socialsAssessors i xarxes socials
Assessors i xarxes socials
Oriol López192 vues
Curs: "Com crear la teva marca personal per a millorar la teva rellevància pr... par Patricia Romera
Curs: "Com crear la teva marca personal per a millorar la teva rellevància pr...Curs: "Com crear la teva marca personal per a millorar la teva rellevància pr...
Curs: "Com crear la teva marca personal per a millorar la teva rellevància pr...
Patricia Romera243 vues
Treballa la teva xarxa de contactes par Fundació Bit
Treballa la teva xarxa de contactesTreballa la teva xarxa de contactes
Treballa la teva xarxa de contactes
Fundació Bit435 vues
Ctic jivix par JIVIX
Ctic jivixCtic jivix
Ctic jivix
JIVIX499 vues
Presentació Projecte Wiki Grup Tr3s par Gerard56064
Presentació Projecte Wiki Grup Tr3sPresentació Projecte Wiki Grup Tr3s
Presentació Projecte Wiki Grup Tr3s
Gerard56064126 vues
Presentació Projecte Wiki par Gerard56064
Presentació Projecte WikiPresentació Projecte Wiki
Presentació Projecte Wiki
Gerard56064207 vues
Gruptr3s presentació par Martabea
Gruptr3s presentacióGruptr3s presentació
Gruptr3s presentació
Martabea160 vues
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa par Pablo Muiño Pardo
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona ActivaOficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa
Oficina 2:0_la clau és la metodologia 17/02/2011 Barcelona Activa
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre par Jesús Ferré
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'EbreIntroducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre
Introducció del llibre Xarxes socials per l'empresa de les Terres de l'Ebre
Jesús Ferré740 vues

Plus de Laura Rosillo Cascante

2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D... par
2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D...2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D...
2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D...Laura Rosillo Cascante
780 vues15 diapositives
Portfolio 2017 - Transformación Digital y Age Management par
Portfolio 2017 - Transformación Digital y Age ManagementPortfolio 2017 - Transformación Digital y Age Management
Portfolio 2017 - Transformación Digital y Age ManagementLaura Rosillo Cascante
602 vues21 diapositives
La Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez Profesional par
La Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez ProfesionalLa Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez Profesional
La Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez ProfesionalLaura Rosillo Cascante
1.1K vues13 diapositives
PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria par
PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria
PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria Laura Rosillo Cascante
954 vues66 diapositives
Món digital per a pares par
Món digital per a paresMón digital per a pares
Món digital per a paresLaura Rosillo Cascante
749 vues49 diapositives
ENCORE: Relanzamiento de carreras senior par
ENCORE: Relanzamiento de carreras seniorENCORE: Relanzamiento de carreras senior
ENCORE: Relanzamiento de carreras seniorLaura Rosillo Cascante
755 vues8 diapositives

Plus de Laura Rosillo Cascante(20)

2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D... par Laura Rosillo Cascante
2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D...2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D...
2017 2018 portfolio La Gestión de la Edad (age management) & Transformación D...
La Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez Profesional par Laura Rosillo Cascante
La Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez ProfesionalLa Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez Profesional
La Gestión de la Edad: Aprendizaje y Talento en la Madurez Profesional
PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria par Laura Rosillo Cascante
PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria
PEER MENTORING: Desenvolupament professional a través de la mentoria
Comunicación 2.0. La era de la información y de la sociedad red. Desarrollo d... par Laura Rosillo Cascante
Comunicación 2.0. La era de la información y de la sociedad red. Desarrollo d...Comunicación 2.0. La era de la información y de la sociedad red. Desarrollo d...
Comunicación 2.0. La era de la información y de la sociedad red. Desarrollo d...
Carreras ENCORE. Desarrollo profesional de trabajadores SENIOR par Laura Rosillo Cascante
Carreras ENCORE. Desarrollo profesional de trabajadores SENIORCarreras ENCORE. Desarrollo profesional de trabajadores SENIOR
Carreras ENCORE. Desarrollo profesional de trabajadores SENIOR
Empoderar para motivar: De los Planes de Formación a los Entornos Personales ... par Laura Rosillo Cascante
Empoderar para motivar: De los Planes de Formación a los Entornos Personales ...Empoderar para motivar: De los Planes de Formación a los Entornos Personales ...
Empoderar para motivar: De los Planes de Formación a los Entornos Personales ...
EPA: Del Plan de Formación a los Entornos Personales de Aprendizaje par Laura Rosillo Cascante
EPA: Del Plan de Formación a los Entornos Personales de AprendizajeEPA: Del Plan de Formación a los Entornos Personales de Aprendizaje
EPA: Del Plan de Formación a los Entornos Personales de Aprendizaje
Los nuevos formadores. TAC Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento par Laura Rosillo Cascante
Los nuevos formadores. TAC Tecnologías del Aprendizaje y el ConocimientoLos nuevos formadores. TAC Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento
Los nuevos formadores. TAC Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento
LA GESTIÓN AUTÓNOMA DE NUESTRO DESARROLLO PROFESIONAL Construyendo nuestro EN... par Laura Rosillo Cascante
LA GESTIÓN AUTÓNOMA DE NUESTRO DESARROLLO PROFESIONAL Construyendo nuestro EN...LA GESTIÓN AUTÓNOMA DE NUESTRO DESARROLLO PROFESIONAL Construyendo nuestro EN...
LA GESTIÓN AUTÓNOMA DE NUESTRO DESARROLLO PROFESIONAL Construyendo nuestro EN...

RRHH 2.0: LA GESTIÓ DE LES CONVERSES

 • 1. RECURSOS HUMANS 2.0 Laura Rosillo [email_address] @laurarosillo http://lrosilloc.blogspot.com TALLER WEB 2.0 28 DE NOVEMBRE DE 2011
 • 2. LES EINES DEL WEB 2.0
 • 4. DE LA INTRANET A LES COMUNITATS INTERNES
 • 5. GESTIÓ DE LA IDENTITAT DIGITAL
 • 6. ENTORNS VIRTUALS D'APRENENTATGE
 • 8.  
 • 11. per primer cop en la història un estudiant universitari de 1er curs de carrera està més actualitzat que un de 3º
 • 12. [ video 0:58 ] http://www.youtube.com/watch?v=B393pjQj3RQ I per primer cop en la història de l’home són els fills els que ensenyen als pares
 • 14.  
 • 15.  
 • 16.  
 • 17. Artesans - Jerarquies - Xarxes Fuente: H Jarche - 2011
 • 18. Aprenents - Formació – Col·laboració Fuente: H Jarche - 2011
 • 19. Fuente: INCIPY Portal/Intranet Centrat en el contingut Xarxa social corporativa Centrada en l’empleat
 • 20. Les converses mouen el món. Pot imaginar un negoci rendible sense l'intercanvi d'idees? La tecnologia ja és el canal per excel·lència del talent, l'ecosistema en què habita l'empleat 3.0, una nova espècie capaç de treure partit a les noves tecnologies per al qual no valen horaris. La llibertat que reclama avala la seva productivitat. Arriba l'empleat 3.0 Estem preparats?
 • 23.  
 • 24.  
 • 25.  
 • 26. 1. Treball per objectius. 2. Conversió de persones en unitats de negoci: vinculació creixent a resultats per cadascun dels treballadors, garantint l'aportació individual a beneficis. 3. Veritable convicció dels membres de l'organització en el seu enfocament cap al client. 4. Potenciar el talent com a avantatge competitiu. 5. Formació contínua en coneixements i en la gestió de les emocions. 6. Appreciative inquiry (apreciar, valorar, donar-se compte). 7. Xarxa Social RRHH. Les xarxes socials com a motor de cerques i gestió interna. 8. Creixement de l'E-learning. 9. Responsabilitat Social Corporativa. 10. Seguretat i salut en el treball.
 • 27. 11. Conciliació: equilibri entre treball i família. 12. Gestió de la diversitat (igualtat d'oportunitats) i de l'entorn global. 13. Coaching anada i tornada (cap - empleat) 14. Canvi en l'estil de lideratge, prenent el concepte de directiu / persona que desenvolupa persones. 15. Motivació a futur, L. T. I. o Incentius de llarg termini. 16. Treball a domicili. 17. Gestió Estratègica de la Comunicació Interna. Comunicació més fluida i horitzontal. Xarxes socials internes, comunitats d'empleats i altres plataformes que milloraran la comunicació, la motivació, l'intercanvi, el compartir idees, els valors d'equip, l'orgull de pertinença. 18. Gestió de valors i del compromís amb l'estratègia. 19. Extensió de marca a les persones: Adequació dels perfils i comportaments a l'experiència viscuda pel consumidor, aconseguint convertir la publicitat en realitat. 20. Gestió de noves fórmules de col·laboració/contractació: freelances, teletreballadors, grups d'empreses, aliances estratègiques. 21. Outsourcing de processos administratius. 22. Escassetat crònica de personal tècnic i comandaments mitjans. 23. Eliminació de tasques que no aportin valor. 24. Gestió de la multiculturalitat. 25. Desenvolupament professional sostenible. 26. Prolongació de la vida laboral: La edats de jubilació s'estendran. 27. Menys empleats i més persones emprenedores. 28. Directors de RRHH convertits en gerents de companyia. 29. Adaptabilitat TOTAL de l'empresa al canvi.
 • 28. Les 4 generacions que ‘conviuen’ en el món laboral inmigrants digitals analògics natius digitals
 • 29.  
 • 30. 4 Envelliment de les plantilles
 • 31. Producció en massa Educació en massa Producció en sèrie Suposava costos de producció eficients i baixos. L’educació de les masses adopta el mateix model de la producció: Acceptació inqüestionable de la autoritat. Pulcritud, puntualitat, memòria, estudi i resolució unívoca dels problemes.
 • 32. "En contrast amb els seus pares, que solien guardar en secret qualsevol informació que tinguessin (" coneixement és poder " era el seu lema), els natius digitals adoren compartir i distribuir la informació, no només rebre-la. (" compartir el coneixement és poder ' podria ser el seu nou lema no formulat", escriu Prensky).
 • 33. 1980 2008 Fins els jocs electrònics canvien. Mentre que els primers eren lineals (calia matar el major nombre possible de persones per arribar a un objectiu fàcilment identificable), els més recents són complexos i impliquen la participació i la coordinació de desenes, i fins a milers de jugadors, com podem veure en els més populars jocs de rol en línia. "Jugar en solitari és cosa del passat, un vestigi del temps aberrant en el qual les computadoresencara no estaven connectades," escriu Prensky. Els que juguen avui creen les seves eines o les seves armes, creen espais, universos i jocs sencers. Ja no en tenen prou amb utilitzar la tecnologia: se l’apropien.
 • 34. HABILITATS QUE DESENVOLUPEN ELS VÍDEOJOCS Negociació i habilitats per resoldre problemes Capacitat de judici, pensament estratègic i d’anàlisi. Patrons de pensament no lineal. Habilitats de comunicació i networking Habilitats narratives i de navegació transmèdia. Millora l’atenció, la visió i la cognició. Dolors Reig
 • 35. INFORME BERSIN – PREDICCIONS E-LEARNING 2009 http://www.bersin.com/blog/post/from-e-learning-to-we-learning.aspx
 • 36.  
 • 37.  
 • 38. Què estas mirant? A quina pantalla?
 • 39. DE CONSUMIDORS A PROSUMIDORS
 • 40. Hem passat de l’intimitat a l’extimitat
 • 41. Multipantalla – Multitasking – Què estas fent? Pel carrer parlant amb un amic, et pares: una sola tasca. La multicanalitat, canvia la forma de funcionament del cervell.
 • 42. Mapa de calor d’una pàgina web: patró de visibilitat de la F Jacob Nielsen
 • 43. ¿Internet ens fa més tontos? Debat iniciat per Nicholas Carr en 2008 Falta de concentració, immediatesa. Lectura menys profunda, simple descodificació. Sobrecàrrega d'informació Informació superficial i / o no fiable. INTERNET  Canvis en la forma de llegir , escriure i de pensar Ana Laura Rossaro
 • 44. No podem encara determinar amb certesa els canvis cognitius que suposa el pas d'una cultura lletrada a una multimediàtica. Nous mitjans:   Velocitat, immediatesa   Processaments paral · lels   Preponderància de la imatge   Hipertext (no lineal)   Assaig i error - intuïció   coneixement social La societat occidental (l'escola) ha estat centrada en el desenvolupament de l'hemisferi esquerre del cervell. Avui amb el predomini del visual entra més en joc l'hemisferi dret. Ana Laura Rossaro ¿Internet ens fa més tontos?
 • 45. APRENENTATGE ADULT http://DIOGENES.BAYLOR.EDU ★ ELS ADULTS SÓN AUTÒNOMS ★ TENEN CREENCES VALORS I OPINIONS ESTABLERTS ★ APRENEN DELS SEUS ERRORS PERÒ SÓN SUSCEPTIBLES AL FRACÀS. ★ ELS AGRADA EL QUE ÉS PRÀCTIC I APLICABLE. ★ S’AUTOAVALUEN CONTÍNUAMENT. ★ NO PODEN SER FORÇATS A APRENDRE SI ELLS NO VOLEN ★ SI SÓN CONSCIENTS DE LA SEVA NECESSITAT D’APRENDRE, PODEN APRENDRE MOLT. ★ ELS ESDEVENIMENTS QUE IMPLIQUEN CANVIS EN LA VIDA DELS ADULTS, ELS ANIMEN A BUSCAR EXPERIÈNCIES D’ APRENENTATGE.
 • 46. COM MÉS GRAN SIGUI EL CANVI, MÉS GRAN SERÀ LA PROBABILITAT DE QUE APAREGUI EL DESIG D’APRENDRE. ★ ELS ADULTS ACCEPTEN MILLOR L’APRENENTATGE RELACIONAT AMB EL SEU TREBALL SI A MÉS EL PERCEBEN COM RELLEVANT TAMBÉ PER LA SEVA VIDA PERSONAL I SOCIAL. ★ ELS ADULTS NECESSITEN PODER INTEGRAR EL QUE ESTAN APRENENT AMB EL QUE JA SABEN. ★ SI LA INFORMACIÓ QUE REBEN ES CONTRAPOSA AMB EL QUE PENSEN O CREUEN DIFÍCILMENT ES PRODUIRÀ APRENENTATGE. ★ ELS ADULTS APRENEN DE FORMA EFECTIVA DELS RELATS D’EXPERIÈNCIA I DE LES ANALOGIES SIGNIFICATIVES. APRENENTATGE ADULT http://DIOGENES.BAYLOR.EDU
 • 47. 2.0 L'aprenentatge es produeix a l'empresa El treball en equip és important Les empreses estan involucrades en xarxes  denses Els empleats tenen més llibertat per organitzar el seu treball La tecnologia està canviant Les TIC envolten tots els proces-sos de treball Els empleats poden desenvolupar els seus perfils professionals Els empleats s'integren en comunitats de pràctica Els empleats poden canviar la forma d'organitzar el treball
 • 49. Las habilidades del futuro http://humanismoyconectividad.wordpress.com/2011/06/27/las-habilidades-del-futuro/
 • 50. Las habilidades del futuro http://humanismoyconectividad.wordpress.com/2011/06/27/las-habilidades-del-futuro/
 • 52. Eines 2.0 per guanyar eficiència Wikis vs correu electrònic Twitter/missatgeria instantànea vs pos-it o sms Google docs vs correu electrònic Bloc corporatiu vs anunci vs revista d’empresa Sindicació vs preguntar a uns i altres
 • 53. La recerca d’informació és més rellevant que la seva organizació # GENÍS ROCA
 • 54. 5 tendències bàsiques . Lloc de treball digital Només el 15% de les intranets reuneix tots els recursos que l’empleat necessita . Orientació a treball en equip i col.laboració La Web 2.0 I les lògiques socials arriben al lloc de treball . Centrat en les persones De les necessitats de les organitzacions a les necessitats I el potencial de les persones . Treball en temps real Xat, microblogging… . Mobilitat Jane McConnell Global Intranet Trends for 2010 Report http://www.netjmc.net/intranet-trends/read-the-table-of-contents.html
 • 56. De formador a gestor de converses: Gestió interna de l’aprenentatge i facilitació de la construcció de la intel·ligència col·lectiva
 • 57.  
 • 58.  
 • 59. Procés interior que es genera a l’escoltar una història : Al posar-nos en una situació fora de nosaltres mateixos permet un distanciament emocional, ens relaxem i les situacions de bloqueig que solen impedir l’aprenentatge desapareguin. Al produir-se el desbloqueig, es genera una obertura mental, que permet el pas a la reflexió des d’una zona de major seguretat. La reflexió impulsa el canvi a nivell mental o intern i després a nivell extern o de l’acció. Nardone, Mariotti, Milanese i Fiorenza (2005) consideren les anècdotes, les històries i les narracions, tècniques de comunicació persuasiva , permeten vèncer la resistència al canvi. Les storytelling  per a ser efectives   han de ser explicades amb realisme i adequar-se al seu destinatari, han de ser creïbles i connectar emocionalment. És molt important observar la reacció del oient, interpretar els seus missatges de resposta a la història per anar adaptant la narració.  És més, l’aprenentatge és de doble via perquè amb la interpretació que cada oient dona a la història, qui narra també aprèn noves òptiques sobre la història i perquè connecten amb las experiències de l'oient facilitant la incorporació de noves solucions a històries viscudes similars. STORYTELLING I PROCÉS D’APRENENTATGE
 • 60. WIREARCHY - XARXARQUIA Manifest Cluetrain : “ hiperenllaços soscaven les jerarquies” - 1999 Jon Husband - wirearchy : flux dinàmic de doble sentit de poder i autoritat sobre la base d'informació, coneixement,confiança i credibilitat, habilitat per persones interconnectades a través de la tecnologia. Harold Jarche – 2009 - El futur dels Departaments de Formació
 • 61. 1.- Facilitant el treball col·laboratiu i l’aprenentatge entre els treballadors 2.- Sensibilitzant els managers per tal que ajudin a desenvolupar el treball i les pràctiques emergents. 3.- Desenvolupant eines i procesos adequats per aquests nous sistemss d’aprenentatge. Aprendre a aprendre : Els treballadors han de trobar el seu propi currículum i el millor mètode d’aprenentatge per ells. Entorns Personals d’Aprenentatge (PLE) Aprendre a ensenyar : Aprenentatge col·laboratiu, peer to peer… Harold Jarche – 2009 - El futur dels Departaments de Formació RESPONSABLES DE FORMACIÓ TREBALLADORS CONNECTAR-COMUNICAR El principal objectiu del nou Departament de Formació és permetre que el coneixement flueixi en l’organització.
 • 62. Coneixement Tàcit CONVERSA Coneixement Explícit DOCUMENTACIÓ Pràctiques Emergents COL·LABORACIÓ Millors pràctiques FORMACIÓ COMPLEXITAT APLICACIÓ Gestionar el que importa: LA COL·LABORACIÓ Harold Jarche – 2009 – El futur dels Departaments de Formació
 • 63. Pablo Garaízar FORMADORS: DE MESTRES A DJ
 • 64. Un CURADOR és un químic de la informació. Barreja els àtoms de manera que es construeix una info-molécula i se li afegeix valor a la molécula. Robert Scoble Gràcies a Corinne Weinsgerber http://www.slideshare.net/corinnew/building-thought-leadership-through-content-curation TROBAR SELECCIONAR EDITAR ORGANITZAR CREAR COMPARTIR PARTICIPAR REALITZAR SEGUIMENT CURATOR
 • 65. Gestió del coneixement: Monitorització de la informació (Alertes i RSS) Treball col·laboratiu: Dinamització de comunitats d’aprenentatge Construcció de la intel·ligència col·lectiva: esperit WIKI Entorns Personals d’Aprenentatge (PLE): Dels plans de formació als sistemes d’aprenentatge. Funcions dels nous formadors
 • 66.
 • 67. Baixa exigència Alt compromis Favorit Legeix Tag Comenta Suscriu Comparteix Lidera Col·labora Modera Escriu Interconecta
 • 68.  
 • 69. Marketing CLIENT INTERN Marketing Social Comunicació – Treball col·laboratiu - Wikizones - Informes de Gestió – Anàlisi - Notificacions - ESTRATEGIA CORPORATIVA
 • 70. GESTIÓ DE LA INFORMA-CIÓ COMUNI-CACIÓ DIFUSIÓ
 • 71.  
 • 72. PLE … PER QUÈ? Potenciar la conversa i l’aprenentatge social a través de la connectivitat i la interactivitat. Desenvolupament professional continu. Establir connexions interessants Julie Linsday http://123elearning.blogspot.com
 • 73.  
 • 74.  
 • 75.  
 • 76. Laura Rosillo [email_address] @laurarosillo http://lrosilloc.blogspot.com NO PODEM CONDUIR CAP AL FUTUR, MIRANT UNICAMENT PEL RETROVISOR McLuhan

Notes de l'éditeur

 1. -En agosto de 2008, Nicholas Carr, publicó un artículo que abrió la discusión que se titulaba ¿internet nos hace más estúpidos?... -Lectura como simple decodificación: estudio hábitos de lectura en línea Universidad de Londres 2008 -Estudios han demostrado que los orientales que leen ideogramas tienen circuitos mentales diferentes a los lectores de alfabeto occidental. Los símbolos y los medios modificarían nuestro cerebro, nuestra cognición y forma de pensar. “ Yo uso computadora, pero cuando quiero pensar lo hago con un libro” Umberto Eco, 1994 ----------------------------------- Libros más leídos: sagas, autoayuda (Best Sellers). Programa de TV con más Rating: Showmach Secciones de diarios más leídas: espectáculos, deportes, policiales. ¿Qué esperamos que pase en la web? -El 53% de los usuarios de Facebook pasan entre todos 927 millones de horas jugando en la red por mes. -Las palabras más buscadas en Google en 2009 fueron: juegos, Facebook, YouTube, sexo. ¡El problema no está en la herramienta!
 2. Procesamiento paralelo : tareas simultáneas, atención diversificada. La imagen ya no solo ilustra al texto.