Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pwogram Refòm lekòl la

1 042 vues

Publié le

Pwogram Refòm lekòl la

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Pwogram Refòm lekòl la

 1. 1. Pwogram Refòm lekòl la 42e konsey Gouvenman 5 novanm
 2. 2. Poukisa Refòm lekòl la 42e konsey Gouvenman 5 novanm • “Nou pa dwe limite =moun yo a konesans granmoun yo, ni a mwayen nou, paske yo pral viv e travay nan lane 2030”
 3. 3. 42e konsey Gouvenman 5 novanm
 4. 4. Poukisa Refòm lekòl la 42e konsey Gouvenman 5 novanm • “Gouvenman an ak paran yo fè anpil efò pou pèmet sou chak 100 :moun, 90 ale lekòl. • “Men nou pa ka kite 10% yo dèyè ”
 5. 5. Poukisa Refòm lekòl la 42e konsey Gouvenman 5 novanm • Nan 2e ane fondamental: • Jodi a se sèlman 14% =moun ki ka li 30 mo nan yon minit an kreyòl • Jodi a se sèlman 13% =moun ki ka li 30 mo nan yon minit an franse
 6. 6. Poukisa Refòm lekòl la Nan 2e ane fondamantal: 42e konsey Gouvenman 5 novanm • “Jodi a se sèlman 15% =moun ki ka konprann yon kesyon yo poze an kreyòl ou an franse” • “Lè nou poze 5 kesyon yonn dèyè lòt, se sèlman 2% ki reponn byen an kreyòl, epi 0% an franse”
 7. 7. Poukisa Refòm lekòl la 42e konsey Gouvenman 5 novanm • • “Sou chak 100 :moun ki rantre lekòl, se 33 ki rive nan 6e ane san yo pa double ou byen abandone” “30% :moun abandone avan yo rive nan dènye ane sekondè” “sou chak 100 :moun ki rantre lekòl, se sèlman 3 ki rive nan dènye ane sekondè san yo pa double ou abandone”
 8. 8. Poukisa Refòm lekòl la San nou pa gen e*d sou sa, nou konstate kanmenm anpil jèn ki rive nan dènye ane sekondè pa ka ekri yon fraz san fot ni an kreyòl, 42e konsey Gouvenman 5 novanm • • ni an franse
 9. 9. Kisa refòm lekòl la ye ? Lòt kalite matyè / liv 42e konsey Gouvenman 5 novanm Plis teknoloji Lòt kalite direktè Plis, epi Lòt kalite pwofesè Plis, epi Lòt kalite ba=man / kan=n Lekòl preskolè Lekòl fondamantal Lekòl sekondè klasik Lekòl sekondè teknik Lekòl pwofèsyonèl Inivèsite
 10. 10. Lekòl Gra:s – plis mwayen 42e konsey Gouvenman 5 novanm • Taks apèl entènasyonal ak transfè mete 36 milyon dola anplis nan bidjè ministè a chak lane depi 2012 pou lekòl gra=s la • Leta ajoute 20 milyon dola anplis •
 11. 11. Lekòl Gra:s – plis mwayen 42e konsey Gouvenman 5 novanm • Men pwogram nan koute plis pase 100 milyon pou l ta fèt byen • Nan bidjè ane sa a, Gouvènman an ajoute yon lot 30 milyon ak taks lokal anko • F N E •
 12. 12. Lòt kalite matyè Gen yon nouvo komisyon ki pral travay pou refòm kourikoulòm lekòl la Matyè Liv 42e konsey Gouvenman 5 novanm
 13. 13. Lòt kalite Direktè • Resansman pwovizwa: 21,020 Fòmasyon : Lidèchip pedagojik Lidèchip administra=f Zou= teknolojik 42e konsey Gouvenman 5 novanm 41 lwès 19 sidès
 14. 14. 42e konsey Gouvenman 5 novanm • Plis, Lòt kalite pwofesè
 15. 15. Plis, Lòt kalite pwofesè Leta sot resanse 191,180 pwofesè nan 10 depatman peyi a Pami pwofesè sa yo, Leta anplwaye 27,000 epi nou sot ajoute 1000 nan mwa oktòb la Pwofesè Leta yo (fondamantal. Sekondè) reprezante 15% 42e konsey Gouvenman 5 novanm
 16. 16. Plis, Lòt kalite pwofesè Tout pwofesè yo pral benefisye 2 ane fòmasyon Pèmi pwovizwa Pèmi anseyan 42e konsey Gouvenman 5 novanm
 17. 17. • Nouvo Lekòl piblik yo se 9 sal 42e konsey Gouvenman 5 novanm + 2 preskolè Nouvo mobilye • Lòt kalite ba:man
 18. 18. Teknoloji 42e konsey Gouvenman 5 novanm
 19. 19. Mete disciplin ak lòd 42e konsey Gouvenman 5 novanm konfli enterè • • Pwoblèm E:k • Gradiyasyon
 20. 20. Menm Inifòm pou tout :moun Pou tout lekòl piblik ak sibvansyone • Pou lekòl prive ki vle Pou diminye pri Inifòm 42e konsey Gouvenman yo 5 novanm
 21. 21. • Mèsi 42e konsey Gouvenman 5 novanm • Menm Inifòm pou tout :moun

×