Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Pwogram 
Refòm 
lekòl 
la 
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm
Poukisa 
Refòm 
lekòl 
la 
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm 
• “Nou 
pa 
dwe 
limite 
=moun 
yo 
a 
konesans 
granmoun 
y...
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm
Poukisa 
Refòm 
lekòl 
la 
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm 
• “Gouvenman 
an 
ak 
paran 
yo 
fè 
anpil 
efò 
pou 
pèmet ...
Poukisa 
Refòm 
lekòl 
la 
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm 
• Nan 
2e 
ane 
fondamental: 
• Jodi 
a 
se 
sèlman 
14% 
=m...
Poukisa 
Refòm 
lekòl 
la 
Nan 
2e 
ane 
fondamantal: 
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm 
• “Jodi 
a 
se 
sèlman 
15% 
=mo...
Poukisa 
Refòm 
lekòl 
la 
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm 
• 
• 
“Sou 
chak 
100 
:moun 
ki 
rantre 
lekòl, 
se 
33 
ki...
Poukisa 
Refòm 
lekòl 
la 
San 
nou 
pa 
gen 
e*d 
sou 
sa, 
nou 
konstate 
kanmenm 
anpil 
jèn 
ki 
rive 
nan 
dènye 
ane...
Kisa 
refòm 
lekòl 
la 
ye 
? 
Lòt 
kalite 
matyè 
/ 
liv 
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm 
Plis 
teknoloji 
Lòt 
kalite...
Lekòl 
Gra:s 
– 
plis 
mwayen 
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm 
• Taks 
apèl 
entènasyonal 
ak 
transfè 
mete 
36 
milyo...
Lekòl 
Gra:s 
– 
plis 
mwayen 
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm 
• Men 
pwogram 
nan 
koute 
plis 
pase 
100 
milyon 
pou...
Lòt 
kalite 
matyè 
Gen 
yon 
nouvo 
komisyon 
ki 
pral 
travay 
pou 
refòm 
kourikoulòm 
lekòl 
la 
Matyè 
Liv 
42e 
kons...
Lòt 
kalite 
Direktè 
• 
Resansman 
pwovizwa: 
21,020 
Fòmasyon 
: 
Lidèchip 
pedagojik 
Lidèchip 
administra=f 
Zou= 
tek...
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm 
• 
Plis, 
Lòt 
kalite 
pwofesè
Plis, 
Lòt 
kalite 
pwofesè 
Leta 
sot 
resanse 
191,180 
pwofesè 
nan 
10 
depatman 
peyi 
a 
Pami 
pwofesè 
sa 
yo, 
Let...
Plis, 
Lòt 
kalite 
pwofesè 
Tout 
pwofesè 
yo 
pral 
benefisye 
2 
ane 
fòmasyon 
Pèmi 
pwovizwa 
Pèmi 
anseyan 
42e 
kon...
• 
Nouvo 
Lekòl 
piblik 
yo 
se 
9 
sal 
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm 
+ 
2 
preskolè 
Nouvo 
mobilye 
• 
Lòt 
kalite...
Teknoloji 
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm
Mete 
disciplin 
ak 
lòd 
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm 
konfli 
enterè 
• 
• Pwoblèm 
E:k 
• Gradiyasyon
Menm 
Inifòm 
pou 
tout 
:moun 
Pou 
tout 
lekòl 
piblik 
ak 
sibvansyone 
• 
Pou 
lekòl 
prive 
ki 
vle 
Pou diminye pri ...
• 
Mèsi 
42e 
konsey 
Gouvenman 
5 
novanm 
• 
Menm 
Inifòm 
pou 
tout 
:moun
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Pwogram Refòm lekòl la

0 vue

Publié le

Pwogram Refòm lekòl la

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Pwogram Refòm lekòl la

 1. 1. Pwogram Refòm lekòl la 42e konsey Gouvenman 5 novanm
 2. 2. Poukisa Refòm lekòl la 42e konsey Gouvenman 5 novanm • “Nou pa dwe limite =moun yo a konesans granmoun yo, ni a mwayen nou, paske yo pral viv e travay nan lane 2030”
 3. 3. 42e konsey Gouvenman 5 novanm
 4. 4. Poukisa Refòm lekòl la 42e konsey Gouvenman 5 novanm • “Gouvenman an ak paran yo fè anpil efò pou pèmet sou chak 100 :moun, 90 ale lekòl. • “Men nou pa ka kite 10% yo dèyè ”
 5. 5. Poukisa Refòm lekòl la 42e konsey Gouvenman 5 novanm • Nan 2e ane fondamental: • Jodi a se sèlman 14% =moun ki ka li 30 mo nan yon minit an kreyòl • Jodi a se sèlman 13% =moun ki ka li 30 mo nan yon minit an franse
 6. 6. Poukisa Refòm lekòl la Nan 2e ane fondamantal: 42e konsey Gouvenman 5 novanm • “Jodi a se sèlman 15% =moun ki ka konprann yon kesyon yo poze an kreyòl ou an franse” • “Lè nou poze 5 kesyon yonn dèyè lòt, se sèlman 2% ki reponn byen an kreyòl, epi 0% an franse”
 7. 7. Poukisa Refòm lekòl la 42e konsey Gouvenman 5 novanm • • “Sou chak 100 :moun ki rantre lekòl, se 33 ki rive nan 6e ane san yo pa double ou byen abandone” “30% :moun abandone avan yo rive nan dènye ane sekondè” “sou chak 100 :moun ki rantre lekòl, se sèlman 3 ki rive nan dènye ane sekondè san yo pa double ou abandone”
 8. 8. Poukisa Refòm lekòl la San nou pa gen e*d sou sa, nou konstate kanmenm anpil jèn ki rive nan dènye ane sekondè pa ka ekri yon fraz san fot ni an kreyòl, 42e konsey Gouvenman 5 novanm • • ni an franse
 9. 9. Kisa refòm lekòl la ye ? Lòt kalite matyè / liv 42e konsey Gouvenman 5 novanm Plis teknoloji Lòt kalite direktè Plis, epi Lòt kalite pwofesè Plis, epi Lòt kalite ba=man / kan=n Lekòl preskolè Lekòl fondamantal Lekòl sekondè klasik Lekòl sekondè teknik Lekòl pwofèsyonèl Inivèsite
 10. 10. Lekòl Gra:s – plis mwayen 42e konsey Gouvenman 5 novanm • Taks apèl entènasyonal ak transfè mete 36 milyon dola anplis nan bidjè ministè a chak lane depi 2012 pou lekòl gra=s la • Leta ajoute 20 milyon dola anplis •
 11. 11. Lekòl Gra:s – plis mwayen 42e konsey Gouvenman 5 novanm • Men pwogram nan koute plis pase 100 milyon pou l ta fèt byen • Nan bidjè ane sa a, Gouvènman an ajoute yon lot 30 milyon ak taks lokal anko • F N E •
 12. 12. Lòt kalite matyè Gen yon nouvo komisyon ki pral travay pou refòm kourikoulòm lekòl la Matyè Liv 42e konsey Gouvenman 5 novanm
 13. 13. Lòt kalite Direktè • Resansman pwovizwa: 21,020 Fòmasyon : Lidèchip pedagojik Lidèchip administra=f Zou= teknolojik 42e konsey Gouvenman 5 novanm 41 lwès 19 sidès
 14. 14. 42e konsey Gouvenman 5 novanm • Plis, Lòt kalite pwofesè
 15. 15. Plis, Lòt kalite pwofesè Leta sot resanse 191,180 pwofesè nan 10 depatman peyi a Pami pwofesè sa yo, Leta anplwaye 27,000 epi nou sot ajoute 1000 nan mwa oktòb la Pwofesè Leta yo (fondamantal. Sekondè) reprezante 15% 42e konsey Gouvenman 5 novanm
 16. 16. Plis, Lòt kalite pwofesè Tout pwofesè yo pral benefisye 2 ane fòmasyon Pèmi pwovizwa Pèmi anseyan 42e konsey Gouvenman 5 novanm
 17. 17. • Nouvo Lekòl piblik yo se 9 sal 42e konsey Gouvenman 5 novanm + 2 preskolè Nouvo mobilye • Lòt kalite ba:man
 18. 18. Teknoloji 42e konsey Gouvenman 5 novanm
 19. 19. Mete disciplin ak lòd 42e konsey Gouvenman 5 novanm konfli enterè • • Pwoblèm E:k • Gradiyasyon
 20. 20. Menm Inifòm pou tout :moun Pou tout lekòl piblik ak sibvansyone • Pou lekòl prive ki vle Pou diminye pri Inifòm 42e konsey Gouvenman yo 5 novanm
 21. 21. • Mèsi 42e konsey Gouvenman 5 novanm • Menm Inifòm pou tout :moun

×