Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

PreduzetnikOnline4

7 348 vues

Publié le

Prilike su svuda oko nas, ne smemo ih propustiti. Četvrti broj onlajn časopisa PreduzetnikOnline. Časopis je namenjen preduzetnicima i onima koji razmišljaju o započinjanju samostalnog biznisa. Temama iz oblasti menadžmenta i marketinga, te poslovne etike i pričama iz prakse, časopis predstavlja korisnu informativnu alatku preduzetnicima u Srbiji i regionu.

Publié dans : Business, Voyages
 • Soyez le premier à commenter

PreduzetnikOnline4

 1. 1. Kako da porez ne pojede dobit+Male tajne majstora čokolade Preduzetnik DECEMBAR 2009 | BROJ 4 | PREDUZETNIK.COM ČASOPIS JE BESPLATAN online NAJČEŠĆI STRAHOVI NOVIH I BUDUĆIH PREDUZETNIKA PROIZVODNJA SAPUNA U NARODNOJ RADINOSTI PRETVORITE IZAZOVE U MOGUĆNOSTI Onlajn studiranje za ambiciozne i uspešne
 2. 2. SADRŽAJ 22 22 KAKO DA POREZ NE 6 KOJA JE CENA POJEDE DOBIT MOBINGA Raditi probne završne Da li se psihičko i fizičko račune tokom godine zdravlje zaposlenih je preporučljivo; ura- može iskazati dinarskim diti probni završni račun, iznosima definisanim u moglo bi se reći da je kaznenim odredbama obavezno. zakonskih akata kojima se kažnjavaju moberi? 26 SUOČITE SE SA STRAHOVIMA 50 OD ZNANJA SVESNOG KA ZNANJU NESVESNOM Onog trenutka kada stra- hovi prestanu da motivišu Pomislite kako sada vozite i počnu da otežavaju pre- automobil razmišljajući duzetniku, važno je nešto o svemu ostalom osim o preduzeti. tome kako ga vozite. 28 ZDRAVA POSLOVNA 52 ISPLANIRAJTE DAN ZA LOGIKA 18 MINUTA Da li je danas moguće Svaki dan započinjemo pronaći nešto dovolj- svesni da nećemo us- no novo i dovoljno peti sve poslove da okrepljujuće, a da se pozavršavamo. time promeni civilizacija i pri tom dobro zaradi? 55 INTELEKTUALAC PRIJATNE SPOLJAŠNJOSTI 31 KREATIVAN BIZNIS Posao PR menadžera Proizvodnja sapuna može jeste dinamičan, iziskuje biti interesantna ideja mnogo znanja, nepresta- za započinjanje biznisa, no učenje i komunikaciju pa čak i kao hobi, koji sa ljudima najrazličitijih 37 kasnije može da preraste profila. u pravi biznis. 57 BIZNIS ČINE 37 PRETVORITE IZAZOVE U MOGUĆNOSTI POTROŠAČI Percepcija svakog pojedinačnog potrošača Onlajn studiranje na Viso- o vašem preduzeću koj poslovnoj školi Doba odrediće koliko ste Maribor predstavlja alter- uspešni u njihovom nativu pre svega za am- zadržavanju. biciozne i uspešne, koji bi želeli međunarodno 6 OSNOVNI ELEMENTI priznatu diplomu. MORALA Najčešća dilema u vezi 2 MALE TAJNE MAJSTORA ČOKOLADE s etičkim ponašanjem je da li se ono može predvideti i koji su to 42 Danonoćnim radom i eks- univerzalni moralni stan- perimentisanjem sasto- dardi ponašanja koji čine jcima došli su do idealne temelj moralno odgovor- recepture. nog poslovanja. PreduzetnikOnline - Decembar 2009
 3. 3. SADRŽAJ 6 AUTORI 16 PSTECH PROGRAM ZA RAZVOJ PREDUZEĆA PSTech program za razvoj preduzeća je program inku- 8 REČ UREDNIKA bacije i podrške početnicima čiji su biznisi bazirani na Pametno iskoristite ukidanje viza, otiđite tamo gde poslovima iz oblasti tehnologije. ste odavno želeli, pogledajte šta se tamo radi, možda se rodi ideja koja će jednog dana izrasti u profitabilan 18 FORUM POSLOVNIH LIDERA biznis. Program mentorske podrške namenjen je mladima koji su tokom 2009. uz pomoć sredstava Fonda za razvoj 10 NSZ FILIJALA NOVI SAD Republike Srbije obezbedili finansijska sredstva za Ukoliko ste na evidenciji Nacionalne službe otpočinjanje sopstvenog biznisa. za zapošljavanje (NSZ) i želite da se bavite preduzetništvom, možete se obratiti stručnim licima u 20 MICROSOFT BIZSPARK PROGRAM ZA POČETNIKE Poslovnom centru u bilo kojoj od dvadeset filijala ove Kroz BizSpark program Microsoft želi da pomogne službe. mladim i inovativnim preduzećima koja se bave razvojem softvera. 12 KONKURSI ZA IZBOR NAJUSPEŠNIJIH U 2009. Na konkursima ProBiznis Lider 2009 i Blic Preduzetnik 62 INICIJALNA KAPISLA EKONOMSKOG RASTA 2009 biće izabrani najuspešniji iz sektora malih i Inovacije obično potiču iz preduzetnički orijentisanog srednjih preduzeća u Srbiji. preduzeća i ono što je primetno u današnjoj ekonomiji je da ovakva preduzeća rastu neverovatnom brzinom i 1 AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE brzo ulaze u redove najvećih svetskih korporacija. Za vlasnike preduzeća trgovina na veliko je najprivlačnija delatnost za započinjanje privatnog 68 STATISTIKA biznisa, dok su za vlasnike preduzetničkih radnji to Nezaposlenost i zapošljavanje restorani i barovi. 60 VELIKA RIBA JEDE MALU RIBU Veliki koriste svoj položaj na tržištu i nameću uslove koji njima odgovaraju, a mali moraju da se povinuju ovim uslovima. PreduzetnikOnline - Decembar 2009 5
 4. 4. AUTORI Marija Blaževski Goran Sečujski Direktor agencije Direktor preduzeća za odnose s javnošću BUSINESS MEDIA. PRIME PUBLIC RELATIONS. Glavni i odgovorni urednik Višegodišnje iskustvo onlajn časopisa u novinarstvu. PreduzetnikOnline. Dušan Kerečki Jelena Šljivar Menadžer NLP CENTRA Magistar tehničkih nauka za oblast Ericksonov profesionalni kouč, upravljanja ljudskim resursima. Bavi Wingwave kouč. se poslovima selekcije, treninga i planiranja razvoja zaposlenih. Višegodišnje iskustvo u upravljanju ljudskim resursima. Emina Komazec Jovan Šukara Sociolog Magistar ekonomskih nauka. i dipl. menadžer u medijima. Direktor knjigovodstvene Marketing menadžer i novinar agencije AKTIVA SISTEM DOO. u magazinu Caffe Vojvodina. Radenko Marić Radmila Zlatanović Magistar ekonomskih nauka. Generalni direktor preduzeća BUDI Asistent na Fakultetu SVOJ ČOVEK. za poslovnu ekonomiju. Partner i Savetnik za preduzetništvo i MSP u preduzeću KOMON SENS. Sanja Perković-Goga Đurđica Vukajlović Magistar ekonomskih nauka. Diplomirani psiholog, Asistent na Fakultetu za ekonomiju vlasnik STRENUM-CENTRA, i inženjerski menadžment. za komunikaciju i savetovanje. Obavljala poslove kao menadžer u wellness i fitnes centrima. Miodrag Popović Osnivač preduzeća MPK-INŽENJERING. Konsultant za knjigovodstvene poslove. 6 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
 5. 5. Preduzetnik online PreduzetnikOnline Onlajn časopis za preduzetnike. Izlazi mesečno u elektronskoj formi. Broj 4. Decembar 2009. Časopis je besplatan. Izdaje: Business Media doo Glavni i odgovorni urednik: Goran Sečujski Adresa: Novi Sad, Stevana Milovanova 6 Lektura: Mirjana Brković Direktor: Goran Sečujski Telefon: +381.21.472.99.49 Saradnici: Marija Blaževski, Dušan Kerečki, Mobilni: +381.63.590.586 Emina Komazec, Radenko Marić, Sanja Perković-Goga, Imejl: office@businessmedia.rs Miodrag Popović, Jelena Šljivar, Jovan Šukara, Internet sajt: www.businessmedia.rs Radmila Zlatanović, Đurđica Vukajlović Za korišćenje fotografija objavljenih u časopisu pribavljeno je odobrenje njihovih autora ili se fotografije koriste u skladu sa pravilima izvora iz kojeg su preuzete (Sxc.hu, Flickr.com). Sledeće fotografije preuzete su sa sajta Flickr.com u skladu sa odgovarajućom Creative Commons licencom: 1. lighttest od westerndave u tekstu Ne gasite svetlo, str. 8. 2. Tax od philip u tekstu Kako da porez ne pojede dobit, str. 24. 3. Bathtime Cameo Soaps i Pouring soap for stars od soapylovedeb u tekstu Kreativan biznis, str. 31 i 34. 4. Peter Timberlake - Head of Public Relations od FRIENDSimages u tekstu Intelektualac prijatne spoljašnosti, str. 57. 5. Fish od JordanSu u tekstu Velika riba jede malu ribu, str. 60-61. 6. We Love Crisis od Daquella manera u tekstu Inicijalna kapisla ekonomskog rasta, str. 63. 7. Williamson’s audience map od Samuel Mann u tekstu Osnovni elementi morala, str. 66. 8. Pink polka dot background od annnie u rubrici Statistika, str. 68. Business Media svoje izvore informacija smatra pouzdanim i proverava što je moguće više informacija, mada su moguća i odstupanja. S tim u vezi, čitaoci podatke i informacije u časopisu koriste na sopstveni rizik. © Sva prava zadržana. PreduzetnikOnline - Decembar 2009 7
 6. 6. REČ AUTORA Ne gasite svetlo Pametno iskoristite ukidanje viza, otiđite tamo gde ste odavno želeli, pogledajte šta se tamo radi, možda se rodi ideja koja će jednog dana izrasti u profitabilan biznis. D a li zbog meteoroloških uslova ili zbog subjektivnog poučna. Đurđica Vukajlović na str. 62. predlaže načine osećaja da su svi dani isti, kraj godine se približio, kako da vlade pomognu privrednom razvoju svojih ze- ali gotovo neprimetno. Mesec je decembar, mada malja podstičući inovacije i u vezi s tim preduzetništvo. pogled na termometar ovih dana može na trenutak da Radmila Zlatanović nam na str. 28. prenosi svoja lična i nas zavara, pa da pomislimo da je, na primer, oktobar. iskustva svojih kolega koji su prepoznali nekoliko prilika Trka za novcem, koja je ove godine postala nemilosrd- i iskoristili ih osnivanjem tri preduzeća u Srbiji. nija i stvarnija nego ikada ranije (jer sam u ovoj godini U ovom broju saznaćete i nešto više o progra- postao vlasnik sopstvenog biznisa), doprinosi osećaju da mima za podsticanje preduzetništva, konkursima za su juče, danas i sutra – jedno te isto. Međutim, osećaj, izbor najuspešnijih preduzeća u 2009. godini i drugim kao i gore pomenuti termometar, može da prevari. Na mogućnostima koje potvrđuju da postoje organizacije u sreću, tako je. Srbiji i okruženju kojima se možemo obratiti za podršku Nama koji smo proteklih dvadeset godina svesno na putu realizacije naših poslovnih ideja. Jedna od proživeli sve one događaje koji su uticali na našu kolek- ideja za pokretanje biznisa predstavljena je na stranici tivnu i na naše individualne sudbine, juče i danas možda 31., koja može poslužiti kao polazna osnova za dalja izgledaju isto, ali sutra je, ipak, novi dan. Nisam se istraživanja o ovoj veoma kreativnoj delatnosti. mogao otrgnuti utisku i osećaju koji me je obuzeo kada Emina Komazec će vam na str. 42. preneti svoja sam čuo da će građani Srbije od 19. decembra moći bez zapažanja iz razgovora sa Petrom Jovanovićem, jednim viza da putuju po većem delu Evrope, te sam pozdravnu od dvojice osnivača preduzeća Eugen Chocolate d.o.o., reč u ovom broju časopisa PreduzetnikOnline posvetio prve fabrike ekskluzivnih čokolada u Srbiji, a Jovan upravo ovoj novosti. Nekako u isto vreme sa vešću o Šukara će vas na stranici 22. posavetovati kako da na ukidanju viza, a zahvaljujući Facebook-u, stupio sam zakonit način umanjite poreske obaveze do kraja ove u davno (neopravdano) prekinuti kontakt sa bratom poslovne godine. koji je početkom 90-tih otišao „trbuhom za kruhom“ u Pričom sa naslovne strane, odnosno razgovorom Nemačku, kao da je predosećao kroz šta će sve prolaziti sa Polonom Baloh, direktorkom predstavništva Visoke oni koji su ostali u tadašnjoj Jugoslaviji. poslovne škole Doba Maribor za Srbiju, želeo sam da Na tom istom Facebook-u nedavno su dvojica predstavim jednu školu koja je u Srbiju donela ne samo mladića sa Univerziteta u Novom Sadu pokrenula grupu jedan savremeni način studiranja, pogodan pre svega pod nazivom ...ko 19.12.’09. poslednji izađe iz Srbi- za zaposlene i vlasnike privatnog biznisa, već zbog jed- je, nek’ ugasi svetlo! U svojoj kratkoj poruci na ovoj nog potpuno drugačijeg odnosa prema studentima i stranici napisali su da „ova grupa ne treba da pred- posebno prema onima koji su podrška studentima to- stavlja nešto u negativnom kontekstu, već u vrlo pozi- kom studiranja. Svakako, to je škola za uzor, pogotovo tivnom...“, pozivajući sledbenike svoje grupe i građane našim državnim obrazovnim institucijama. Više o ovom Srbije da prođu kroz beli svet i vrate se kako bi Srbija razgovoru pročitajte na stranici 36. bila bolja. Za veoma kratko vreme, ova grupa privukla Zvaničnici naše vlade, iako većina izgleda umorno je više od 14.000 sledbenika, uglavnom pasivnih, koji i bez energije, kao da im je svega dosta, pokušavaju da mogu da prate razmenu reči iz našeg bogatog rečnika nas kroz izveštačene osmehe ohrabre kako će sledeća dve strane oprečnih mišljenja – jedne, koja se raduje i godina biti bolja. Mi im u manjoj ili većoj meri možemo pozitivno gleda na vest o ukidanju viza i druge strane, verovati, ali na mnogo toga o čemu oni pričaju kao koja u tome ne vidi ništa dobro za građane Srbije. pojedinci ne možemo da utičemo. Naš zadatak je da Možemo se smejati nazivu navedene grupe na se maksimalno potrudimo da sebi i svojim najbližima Facebook-u i komentarima sledbenika ove grupe, ali učinimo da sledeća godina bude bolja, bez obzira šta njen naziv, zapravo, odražava raspoloženje mnogih nam govore sa „malih ekrana TV prijemnika“. Pametno građana Srbije, pogotovo onih koji su, verovatno, u svo- iskoristite ukidanje viza, otiđite tamo gde ste odavno jim najlepšim i najbezbrižnijim godinama bili uskraćeni želeli, upoznajte ljude, saznajte šta se tamo zanimljivo za iskustva koja bi, zasigurno, obogatila njihove živote. radi, možda se rodi ideja koja će jednog dana izrasti u Pa ipak, kolikogod bolno izgledalo naše prisećanje na profitabilan biznis. protekli, skoro punoletni period, svetlo ne smemo gas- Na Zapadu možda nema ništa novo, ali se na Is- iti. toku pričaju nove priče. Zato, ne gasite svetlo. Priča iz iskustva jednog preduzetnika koju nam prenosi Miodrag Popović na str. 60. može izgledati Goran Sečujski surovo i pomalo obeshrabrujuće, ali je ona, u stvari, Glavni i odgovorni urednik 8 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
 7. 7. DEŠAVANJA NSZ FILIJALA NOVI SAD Razvoj preduzetništva i programi (samo)zapošljavanja Ukoliko ste na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) i želite da se bavite preduzetništvom, možete se obratiti stručnim licima u Poslovnom centru u bilo kojoj od dvadeset filijala ove službe. D ragan Bjelanović, rukovo- preduzetništva, postupku regis- vencija NSZ, drugim izvorima finans- dilac Poslovnog centra Novi tracije radnje/preduzeća, poreskim iranja i načinu izrade biznis plana; Sad, kaže: „Početkom ovog i drugim finansijskim obavezama, drugim rečima, bićete upućeni u veka uočena je potreba da se ne- uslovima i načinima korišćenja sub- sve ono što čini menadžment za zaposlenim licima pruži malo preduzeće, odnosno podrška u kreiranju sopst- preduzetničku radnju. venih radnih mesta. Gener- Drugi korak je instruk- alno, problem nezaposlen- tivna obuka pod nazivom osti je pojava koja već duže „Put do uspešnog pre- vremena postoji u našem duzetnika“, koja je uslov društvu, a jedan od vidova za ostvarivanje prava na prevazilaženja tog prob- pomenutu subvenciju. To- lema je samozapošljavanje, kom tri dana njenog tra- odnosno, otvaranje sopst- janja biće vam pružena venih radnji/preduzeća. pomoć u: prepoznavanju Samim tim, došlo se do preduzetničke sklonosti, zaključka da bi bilo korisno definisanju poslovne ide- jednom broju nezaposlenih je, sagledavanju prednosti lica pružiti podršku u save- i rizika preduzetništva, todavno-informativnim uslu- saznaćete kako da regis- gama, obukama, seminarima trujete radnju/preduzeće ali i finansijsku pomoć, na i vodite posao u skladu sa putu ostvarivanja tog cilja“. važećim zakonskim pro- Ukoliko ste na evi- pisima. Uz konsultacije i denciji Nacionalne službe za pomoć trenera, popunja- zapošljavanje (NSZ) i želite da vate obrazac Zahteva sa se bavite preduzetništvom, biznis planom, sa kojim možete se obratiti stručnim konkurišete za subvenciju licima u Poslovnom centru za samozapošljavanje, u bilo kojoj od dvadeset što je ujedno i treći ko- filijala ove službe. Tamo će rak, odnosno, odluka da vas informisati o: najpo- započnete sopstveni posao voljnijem pravnom obliku je doneta! 10 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
 8. 8. DEŠAVANJA Po rečima Bjelanovića, ga, kroz obuku je prošlo ova subvencija se odobrava 1.150 lica, a zaključeno jednokratno, na osnovu ja- je preko 600 ugovora o vnog poziva i iznosi 130.000,00 otvaranju sopstvenog dinara. Ukoliko dobijete ova biznisa, uglavnom u ok- sredstva, u obavezi ste da: viru uslužnih delatnosti delatnost obavljate najmanje (frizerski i kozmetički dve godine, namenski koristite saloni, knjigovodst- sredstva i redovno uplaćujete vene agencije, konsalt- doprinose za obavezno so- ing usluge, advokatske cijalno osiguranje, kao i da kancelarije, stolarske dostavite dokaze o tome. Uko- radionice). Profil koris- liko nameravate da udružite nika jeste srednje sta- sredstva sa drugim nezapo- rosno doba, SSS i ono slenima, kako biste otvorili što je tipično za sve radnju ili preduzeće, svako – nedostatak startnog pojedinačno podnosi zahtev i kapitala. ostvaruje pravo na subvenciju, „Ova godina je naglašava Bjelanović i dodaje posebno interesantna, da saradnja sa Poslovnim cen- jer je Izvršno veće AP trom u trenutku kada postanete Vojvodine preuzelo fi- preduzetnik, ne mora ovde nansiranje pomenutih da se završi. Dakle, postoje i aktivnosti, te su one specijalističke obuke, naročito mnogostruko uvećane u potrebne tokom prve godine odnosu na raniji period, poslovanja, a koje pružaju: kada su postojale kvote, besplatnu uslugu mentor- odnosno tačno određen inga, odnosno, dijagnozu broj preduzeća, odnosno stanja biznisa, akcioni plan za radnji koji su mogli da rešavanje problema kroz kon- se finansiraju. I naredne sultantski rad, stručne savete, elektronskog poslovanja, te market- godine očekuje se slična informacije; specijalističku obuku inga. saradnja u okviru aktivne politike za sticanje posebnih preduzetničkih Prema rečima rukovodioca zapošljavanja, odnosno dobra klima znanja i veština u oblasti poslovnog Grupe za programe zapošljavanja za podsticanje preduzetništva“, planiranja, pravne regulative, Aleksandre Mišković, od početka kaže Miškovićeva. menadžmenta, inovativnosti i novih godine, pa do kraja septembra, tehnologija, poslovne komunikacije, pruženo je 2.200 savetodavnih uslu- - Emina Komazec Uskoro tačan broj zaposlenih državljana Srbije u dijaspori Tačan broj zaposlenih državljana Srbije koji žive u dijaspori biće utvrđen istraživanjem “Zapošljavanje mladih i migracije”, koje će tokom decembra sprovesti Republički zavod za statistiku. Zavod je u svom saopštenju naja- vio da će rezultati tog istraživanja biti iskorišćeni za razvoj Nacionalne strategije za zapošljavanje i Nacionalnog akcionog plana Republike Srbije za zaposlenost i migracije. U okviru istraživanja prikupljaju se podaci o migracijama i o osnovnim karakteristikama radne snage u di- jaspori, sa ciljem da se dobiju precizni podaci o zaposlenima, nezaposlenima i neaktivnima. Prikupljeni podaci biće korišćeni isključivo u statističke svrhe, a biće obrađeni i publikovani u zbirnom obliku, po demografskim i ekonomskim kategorijama. Republički zavod za statistiku pozvao je građane da se uključe u istraživanje i koriste upitnik koji će biti dostupan na Internet adresi www.stat.gov.rs od ponedeljka, 7. decembra. Izvor: www.nsz.gov.rs PreduzetnikOnline - Decembar 2009 11
 9. 9. DEŠAVANJA KONKURSI ZA IZBOR NAJUSPEŠNIJIH U 2009 Promocija najuspešnijih Na konkursima ProBiznis Lider 2009 i Blic Preduzetnik 2009 biće izabrani najuspešniji iz sektora malih i srednjih preduzeća u Srbiji. M nogi će verovatno 2009. go- izazovima u 2009. godini, iskoristivši prijave za učešće na njemu, pop- dinu upamtiti kao jednu od mnoge od ovih izazova kao šansu za une upitnik i pošalju ga ili predaju najgorih u poslovnom smislu. dalje unapređenje i jačanje svoje u najbližoj ekspozituri ProCredit Dok su jedni ostali bez posla, drugi tržišne pozicije. banke. ugasili svoja preduzeća ili radnje, Na ovom konkursu biće Proglašenje dobitnika priznan- treći još uvek nisu pronašli novi ili proglašena po tri najuspešnija ja ProBiznis Lider 2009 biće održano prvi posao. Navedeno ne bi posebno privrednika i preduzetnika u tri 22. decembra ove godine u Beogradu, privlačilo pažnju, jer se to dešava različite kategorije – veoma malo a svim dobitnicima će, osim priznan- svake godine, da ova poslovna godi- preduzeće i preduzetnik, malo i ja i plakete, biti uručeno i nagradno na nije pogođena svetskom ekonom- srednje preduzeće, a odluku o tome višednevno studijsko putovanje u skom krizom, koja je iz ugla Srbije doneće stručni žiri, koji će činiti Nemačku, tokom kog će posetiti koja deli sudbinu svih malih i slabo predstavnici resornih ministarstava, neke od najprestižnijih privrednih razvijenih zemalja, nepravedna i Instituta Adižes iz Novog Sada, is- manifestacija i najuspešnijih kom- ničim izazvana. taknuti ekonomski novinari i pred- panija u toj zemlji. S druge strane, čulo se ove stavnici ProCredit banke. godine da je period krize, zapravo, Prema rečima Dejana BLIC PREDUZETNIK 2009 odlično vreme da se tržište pročisti Janjatovića, člana Izvršnog odbora Treću godinu za redom dnevni list i da oporavak privrede počnu da ProCredit banke, organizacijom Blic i Banca Intesa organizuju ak- predvode oni najsposobniji. Nadaj- konkursa i izborom najuspešnijih, ciju izbora najboljeg preduzetnika mo se da će i srpsku privredu iz ova banka želi da podstakne sve u Srbiji u okviru sektora malih i višedecenijske krize ka oporavku privrednike i preduzetnike da nas- srednjih preduzeća. Prema rečima pogurati stvarno najsposobniji i da tave da investiraju u svoje poslovan- Vojislava Tufegdžića, urednika Ak- će sa epitetom najuspešniji, odnosno je, da primenjuju tehnološke i druge cije u Blicu, cilj akcije je promocija najbolji, koji će neka preduzeća iz inovacije, povećaju produktivnost sektora malih i srednjih preduzeća Srbije poneti krajem ove i početkom i poboljšaju kvalitet usluga i proiz- u Srbiji, u okviru kojeg radi između naredne godine, na pravi način voda, otvaraju nova radna mesta, 60 i 70 odsto svih ukupno zaposlenih započeti novu poslovnu godinu. unaprede energetsku efikasnost i u Srbiji. razvijaju društvenu odgovornost. Na internet sajtu Blica PROBIZNIS LIDER 2009 Ovogodišnji konkurs je naročito moguće je saznati da će se stručni ProCredit banka, kao vodeća banka specifičan, istakao je Janjatović, jer žiri u sastavu: Vesne Perić (direkto- u pružanju podrške razvoju sek- će u obzir biti uzet i način na koji ra Agencije za strana ulaganja i pro- tora male privrede u Srbiji, ob- su domaća preduzeća i preduzetni- mociju izvoza), Đankarla Mirande javila je četvrti po redu nagradni ci poslovali tokom veoma izazovne (zamenika predsednika IO Banca konkurs ProBiznis Lider 2009 za iz- 2009. godine. Intesa), Miodraga Đidića (iz Mini- bor preduzeća i preduzetnika koji su Mogućnost učešća na konkur- starstva finansija), Milana Lalovića ostvarili izuzetne poslovne rezultate su ProBiznis Lider 2009 imaju sva (iz Privredne komore Srbije), De- u prethodnoj godini, ali i uspešno preduzeća i preduzetnici u Srbiji, jana Jovanovića (iz Ministarstva prilagodili svoje poslovanje tržišnim koji se do 7. decembra 2009. godine ekonomije i regionalnog razvoja), 12 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
 10. 10. DEŠAVANJA Vladimira Ilića (iz Nacionalne nici. Na osnovu svih raspoloživih među onima koja će ravnopravno službe za zapošljavanje) i Vojislava podataka o poslovnim rezultatima konkurisati u izboru najboljeg. Tufegdžića (urednika u Blicu) u iz- malih i srednjih preduzeća tokom I ovog puta Banca Intesa će boru najboljih rukovoditi kriteriju- 2009. godine, žiri će prilikom sas- posle proglašenja Preduzetnika mima profitabilnosti, produktivnos- tavljanja spiska preduzeća uzimati 2009, koje će biti održano početkom ti, likvidnosti, izvoznog potencijala, u obzir više stotina preduzeća, na- februara naredne godine, najboljeg broja novozaposlenih tokom 2009. kon čega će, na osnovu navedenih nagraditi sa 30.000 evra. godine, asortimana novoplasiranih kriterijuma, sačiniti uži izbor od proizvoda, uvođenja tehnoloških oko 100 preduzeća. Nakon provere - Goran Sečujski inovacija, orijentacije ka zaštiti svih podataka, žiri će odlučiti kojih okoline i doprinosa lokalnoj zajed- 50 preduzeća zaslužuju da se nađu Konkurs za dodelu nagrade Izvoznik godine ’09 Nedavno je (1. decembra) završen konkurs za dodelu nagrade Izvoznik godine ’09 u organizaciji Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA). Ovim konkursom, koji se organizuje šesti put, SIEPA želi da oda priznanje najboljim izvoznicima koji uspešno promovišu srpsku privredu u svetu. Nagrade za najbolje izvoznike dodeljuju se u kategorijama: Najbolji izvoznik godine, Najbolji novi izvozni proizvod, Osvajanje novog izvoznog tržišta i Najbolji izvoznik u kat- egoriji malih i srednjih privrednih društava. Kriterijumi za dodelu nagrada obuhvataju kvalitet proizvoda, izvozna tržišta i izvezene količine, odnosno vrednost robe i usluga u toku godine. Komisija za ocenu prijava broji šest članova među kojima se nalaze i predstavnici najviših državnih institucija. Nagrađeni, pored medijske afirmacije, stiču pravo korišćenja logoa Izvoznik godine u svojim promotivnim kampanjama. PreduzetnikOnline - Decembar 2009 13
 11. 11. DEŠAVANJA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE Trgovina i ugostiteljsvo najprivlačniji za biznis Za vlasnike preduzeća trgovina na veliko je najprivlačnija delatnost za započinjanje privatnog biznisa, dok su za vlasnike preduzetničkih radnji to restorani i barovi. P rema podacima Agencije za januara do 30. septembra 2009. go- istra je najviše obrisano privrednih privredne registre (APR) o bro- dine za bavljenje ovom delatnošću, društava koja su se bavila ostalom ju osnovanih i brisanih privred- kao pretežnom, opredelila su se trgovinom na veliko, zatim ostalim nih društava iz Registra privrednih 873 privredna društva, za konsalt- poslovnim aktivnostima, na drugom subjekata (u daljem tekstu: Regi- ing i menadžment poslove 338, a mestu nepomenute, konsalting i star) za period januar–septembar za obavljanje grubih građevinskih menadžment poslovima, grubim 2009. godine, može se zaključiti radova i specifičnih radova nisk- građevinskim radovima i specifičnim da su na jedno brisano privredno ogradnje u Registar je upisano 261 radovima niskogradnje, te prevozom društvo (doo, od, ad, i dr.) u ovom novo privredno društvo. U navede- robe u drumskom saobraćaju. Dak- periodu osnovana tri nova. U nave- nom periodu otvoreno je 186 novih le, najveći broj ugašenih privrednih denom periodu sa radom je prestalo restorana i kao poslednja na listi od društava je iz delatnosti koje su is- 2.641 privredno društvo, a osnovano pet najzastupljenijih delatnosti kod tovremeno najzastupljenije kod no- je 7.799 društava. Od ovog broja, novoosnovanih privrednih društava voosnovanih privrednih društava. gotovo četvrtinu (23,37%) čine je delatnost prevoza robe u drum- U prvih devet meseci privredna društva registrovana za skom saobraćaju, za čije obavljan- ove godine osnovano je 30.440 obavljanje jedne od pet najzastu- je je registrovano 165 privrednih preduzetničkih radnji, a sa radom je pljenijih delatnosti. društava“, kaže za PreduzetnikOn- prestalo 25.969 radnji. Nepoznanicu „Kao i nekoliko godina un- line Gabrijela Petković Jovanović, u okviru kojih delatnosti su vlasnici azad, trgovina na veliko je i dalje PR menadžer Agencije za privredne novoosnovanih radnji započeli svoje najzastupljenija delatnost novoos- registre. privatne biznise, otklanja Gabrijela novanih privrednih društava. Od 1. Prema njenim rečima, iz Reg- Petković Jovanović: „Ugostiteljstvo Tabela 1: Top 5 delatnosti upisanih privrednih društava (januar-septembar 2009) Broj upisanih privr. % od ukupnog broja Delatnost društava upisanih Ostala trgovina na veliko 873 11,19% Konsalting i menadžment poslovi 338 4,33% Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje 261 3,35% Restorani 186 2,38% Prevoz robe u drumskom saobraćaju 165 2,12% Ukupan broj upisanih privr.društava od 1.01-30.09. 7.799 100% Izvor: Agencija za privredne registre 1 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
 12. 12. DEŠAVANJA Tabela 2: Top 5 delatnosti upisanih preduzetničkih radnji (januar-septembar 2009) Broj upisanih % od ukupnog broja Delatnost preduzetničkih radnji upisanih Restorani 1.931 6,34% Barovi 1.708 5,61% Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 1.478 4,86% pretežno hrane, pića i duvana Frizerski i drugi tretmani za ulepšavanje 1.314 4,32% Održavanje i opravka motornih vozila 1.274 4,19% Ukupan broj upisanih preduzetničkih radnji od 1.01-30.09. 30.440 100% Izvor: Agencija za privredne registre je, čini se, najinteresantnije pre- da je skoro 30% (29,49%) brisanih preduzetničkih radnji, a taksi-pre- duzetnicima. Za bavljenje ovom preduzetničkih radnji iz Registra vozom se prestalo baviti 1.099 pre- delatnošću, u Registar je upisan privrednih subjekata u prvih devet duzetnika. 1.931 restoran i 1.708 barova. Trgov- meseci 2009. godine bilo registrova- U Srbiji je 30. novembra ina na malo u nespecijalizovanim no za ukupno pet delatnosti. Najviše bilo registrovano ukupno 334.719 prodavnicama, pretežno hrane, pića ugašenih radnji, njih 1.997, bavilo aktivnih privrednih subjekata. Od i duvana je sa 1.478 novoosnovanih se trgovinom na malo u nespecijal- toga, ima 109.970 aktivnih privred- preduzetničkih radnji treća delat- izovanim prodavnicama, pretežno nih drustava i 224.749 preduzetnick- nost po zastupljenosti. Frizerskih hranom, pićem i duvanom, a sa ih radnji. salona je otvoreno 1.314, a servisa radom je prestalo 1.570 restorana za održavanje i opravku motornih i 1.555 barova. Trgovina na malo - Goran Sečujski vozila ukupno 1.274.“ na tezgama i pijacama izgleda da Jovanovićeva je naglasila nije bila isplativa za 1.438 vlasnika 360 Ostala trgovina na veliko Ostala trgovina na veliko 873 195 Ostale poslovne aktivnosti, Konsalting i menadžment poslovi 338 na drugom mestu nepomenute 85 Konsalting i menadžerski poslovi Restorani 186 Broj brisanih (levo) i upisanih (desno) privrednih društava za prvih 5 najzastupljenijih delatnosti od 1.01-30.09.2009. 1.997 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Restorani 1.931 1.570 Restorani Barovi 1.708 1.555 Barovi Trgovina na malo u nespec. prodavnicama 1.478 1.438 Trgovina na malo na tezgama i pijacama Frizerski i drugi tretmani za ulepšavanje 1.314 1.099 Taksi-prevoz Održavanje i opravka motornih vozila 1.274 Broj brisanih (levo) i upisanih (desno) preduzetničkih radnji za prvih 5 najzastupljenijih delatnosti od 1.01-30.09.2009. PreduzetnikOnline - Decembar 2009 15
 13. 13. DEŠAVANJA PSTECH PROGRAM ZA RAZVOJ PREDUZEĆA Podrška razvoju preduzetništva PSTech program za razvoj preduzeća je program inkubacije i podrške početnicima čiji su biznisi bazirani na poslovima iz oblasti tehnologije. N osioci pet poslovnih ideja bazi- preduzeće PSTech se u osmišljavanju bra 2009. godine, a za učešće je ranih na znanju i tehnologija- i organizovanju ovog programa ruko- potrebno postojanje inovativne po- ma dobiće priliku da od 1. feb- vodilo ambicijom da se pruži podrška slovne ideje, bazirane na znanju i ruara 2010. godine u okviru PSTech razvoju preduzetničkog duha u Srbiji, tehnologiji sa potencijalom razvoja programa za razvoj preduzeća da se spreči odliv mozgova iz Srbije i na globalnom tržištu, te završen koriste ekspertizu, mrežu kontaka- da se pruži podrška stvaranju novih fakultet ili viša škola i višegodišnje ta i alatke potrebne za razvijanje preduzeća u ICT delatnosti. Takođe, praktično iskustvo polaznika. „Uz uspešnog globalnog poslovanja. cilj je da se ovim programom okupe formular prijave, koji se popunjava „Preduzeće Power Symbol Technolo- i privuku kreativni ljudi i ideje, ali na engleskom jeziku, a dostupan gy d.o.o. iz Beograda (PSTech) dob- i da se podstaknu ulaganja u nove je na veb sajtu preduzeća PSTech, ilo je priliku da organizuje prvi pro- tehnologije. „Polaznicima program potrebno je dostaviti na imejl ad- gram ovog tipa za razvoj preduzeća nudi prostor za inkubaciju, radionice resu inkubator@pstech.rs i aktuelnu u Srbiji. Ovaj pro- radnu biograf- gram realizovaće iju polaznika se u saradnji sa PSTech (CV), takođe na organizacijom engleskom jezi- Preduzeće Power Symbol Technology doo (PSTech) osnovano je 1992. go- Bolton Trust iz Ir- ku“, objašnjava dine. Od 1996. posluje kao sistem-integrator za oblast primene tehnologi- ske i Docklands Cvetkovićeva. ja automatske identifikacije i automatskog prikupljanja podataka, a u Innovation Park „Formular pri- 2001. godini počinje sa outsourced razvojem softvera za tržište SAD. iz Dablina, uz jave je obrazac Preduzeće PSTech d.o.o. dobitnik je nagrade Najbolji izvoznik u podršku Evropske koji sadrži el- kategoriji malih i srednjih preduzeća za 2006. godinu (SIEPA), a u akciji banke za obnovu i emente jednog BLIC-a Preduzetnik godine našlo se na listi pet najuspešnijih preduzeća u razvoj i programa biznis plana 2008. godini. TAM-BAS“, izjavila – osnovne po- je za časopis Pre- datke o po- duzetnikOnline Beka Cvetković, HR za obuku za upravljanje i treninge lazniku i preduzeću koje će pred- menadžer u preduzeću PSTech. „Ovo jedan-na-jedan. U periodu od jedne stavljati, kratak opis delatnosti i je program inkubacije i podrške godine, koliko traje program, biće poslovne ideje, ciljni segment i početnicima čiji su biznisi bazirani organizovano deset sesija sa biznis način dolaska do ciljnog segmenta, na poslovima iz oblasti tehnologije. mentorima, a polaznicima će biti analizu konkurencije, finansijski Program se zasniva na oprobanom pružena podrška kod pristupanja plan i druge elemente.“ modelu koji se u Irskoj primenjuje finansijskim izvorima, mreži pre- Polaznici, učesnici programa od 2001. godine i traje dvanaest duzetnika i industrijskih stručnjaka, useljavaju se u biznis inkubator meseci. U prvoj godini program nudi itd., a najuspešnijem učesniku biće 1. februara 2010. godine, gde će pet slobodnih mesta za razvoj pet dodeljena posebna nagrada“, istak- imati priliku da rade u okruženju najbolji poslovnih ideja“, rekla je la je Beka Cvetković. preduzetnika u srcu PSTech-ovog još Cvetkovićeva. Prijave za učešće u programu poslovnog sedišta. U sklopu pa- Prema njenim rečima, mogu se podneti do 31. decem- keta usluga inkubatora, biće im 16 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
 14. 14. DEŠAVANJA omogućen pristup Najčešće postavljana pitanja Internetu, profe- sionalnim uslugama Pitanje: Koliko sati nedeljno se očekuje da provodim u programu i na razvoju mog bi- recepcije, salama znisa? za sastanke i dru- Odgovor: Predviđeno je da provodite minimum 30 sati nedeljno aktivno razvijajući gim kancelarijskim svoj biznis, ali nije isključeno da će sklop okolnosti i prilika zahtevati mnogo više sati od sadržajima. toga. „ P o d P: Ako prihvatim učešće u programu, čija će biti intelektualna svojina, tj. vlasništvo vođstvom iskus- moje ideje? Da li, i koliko ću ja imati uticaja na to u kom pravcu i kako će se razvijati moj nih poslovnih ljudi biznis? učesnici programa O: Vaša ideja i biznis jeste i ostaće vaše vlasništvo. Mentori, eksperti i PSTech će vas će tokom šest usmeravati kroz savete i predloge, ali će na vama biti da donesete odluku u kom pravcu i praktičnih vikend kako ćete razvijati svoj biznis. radionica imati P: Da li PSTech uzima udeo u vlasništvu mog biznisa? priliku da saznaju O: Praksa u svetu je da kroz ovakve programe kompanija uzima od 5–15% učešća u nešto više o pi- biznisu, pa čak u nekim slučajevima i do 25%. PSTech je odlučio da će učesnicima programa tanjima kao što su Inkubator 2010 zahtevati učešće od samo 5%. Sa druge strane, verujemo da će ovo učešće zaštita intelektu- u vašem biznisu biti dodatni stimulans nama da vam pomognemo da budete uspešni. alne svojine, izrada P: Kakve je rezultate do sada postigao Hothouse program u Irskoj? sveobuhvatnog bi- O: Program funkcioniše već 19 godina, od 1991. godine u okviru Dublin Institute of znis plana, real- Technology, a kao Hothouse od 2001. godine. Pomogli su da se pokrene preko 250 kom- izacija internacio- panija, 200 kroz godišnji program i 50 kroz ubrzani program. Trenutno je na raspolaganju nalnog potencijala, 25 tehnologija koje su razvile kompanije sa programa i koje mogu da se licenciraju. Neke formiranje senior kompanije su po završetku programa privukle investicije i do 15 miliona funti. menadžment tima P: Da li je neophodno da preduzeće već postoji? i jačanje sposob- O: Nije neophodno da je preduzeće već registrovano. U toku programa biće pružena nosti pregovaranja. savetodavna pomoć o procesu registracije preduzeća i očekuje se da u toku programa, Učestvovanjem u odnosno na izlasku, preduzeća budu registrovana. radionicama, koje Izvor: www.pstech.rs obuhvataju grupni rad i rad jedan-na-jedan, programa Cvetkovićeva je učesnici će od eksperata istakla okupljanje investi- iz delatnosti dobiti korisne tora i drugih potencijalnih savete, saznaće nešto više finansijera ovog projekta o trendovima i planovima kako bi čuli prezentacije za akcije specifičnim za biznis planova učesnika ICT delatnost“, objasnila programa. Beka Cvetković je Cvetkovićeva. „Pro- istakla je sledeće: „Svi gramom će polaznicima učesnici programa imaće biti omogućeno da steknu priliku da pred odabranim ekspertizu od neprocenjivog žirijem predstave svoj biz- značaja kroz treninge koje nis plan, kao i napredak koji će realizovati domaći i in- je njihovo preduzeće ost- ternacionalni treneri i kroz varilo kroz ovaj program. strateško poslovno save- Za najuspešnije preduzeće tovanje sa grupom iskusnih predviđena je posebna na- ljudi“, dodala je ona. grada.“ Svim učesnicima Više o ovom pro- PSTech programa za raz- gramu moguće je pročitati voj preduzeća biće pružena na veb sajtu preduzeća pomoć pri konkurisanju za PSTech www.pstech.rs. tzv. start-up kredite i druge oblike finansiranja, a kao - Goran Sečujski poseban događaj na kraju PreduzetnikOnline - Decembar 2009 17
 15. 15. DEŠAVANJA FORUM POSLOVNIH LIDERA Program mentorske podrške Program je namenjen mladima koji su tokom 2009. uz pomoć sredstava Fonda za razvoj Republike Srbije obezbedili finansijska sredstva za otpočinjanje sopstvenog biznisa, a kojima je potrebna podrška nefinansijskog karaktera. N a sajmu preduzetništva - Bi- imaće mlade, teže zapošljive os- spolaganju mentorima kao podrška znis bazi, koji je bio održan obe - osobe sa invaliditetom, Romi u rešavanju specifičnih problema od 26. do 28. novembra 2009. i žene. preduzeća (marketing, IT, itd). Pro- u hali 4 Beogradskog sajma, Forum Za potrebe implementacije gramom je predviđeno da mentorski poslovnih lidera predstavio je pro- programa, iz različitih organizaci- rad traje šest meseci, nakon čega gram mentorske podrške mladim ja biraće se mentori iz viših nivoa će se ocenjivati rezultati i krei- preduzetnicima. rati poboljšana Program metodologija je namenjen Forum poslovnih pidera je prva mreža organizacija posvećenih društveno za potrebe no- mladima koji su odgovornom poslovanju u Srbiji, a čine je: RDP B92, Erste Bank, Holcim vog programsk- tokom 2009. uz Srbija a.d., Société Générale banka Srbija a.d., US Steel Serbia, Lafarge og ciklusa koji pomoć sredstava BFC, Coca-Cola Hellenic, DIN Philip Morris International, British American će početi 2011. Fonda za razvoj Tobacco, Henkel Merima, PricewaterhouseCoopers, Droga Kolinska, VIP godine. Republike Srbije mobile d.o.o, KPMG International i Državna lutrija Srbije. Pr o g r a m obezbedili finan- Biznis men- sijska sredstva za torstava za otpočinjanje sopstvenog biznisa, menadžmenta, pojedinci iskusni i mlade preduzetnike Forum poslovnih a kojima je potrebna podrška ne- poštovani u poslu, spremni da volon- lidera pokrenuo je u partnerstvu sa finansijskog karaktera - pomoć u terski podele svoja znanja i kontakte Smart Kolektivom, uz podršku Mini- vođenju biznisa od strane iskusnih sa mladim preduzetnicima. Osim bi- starstva omladine i sporta Republike menadžera. Za korisnike programa znis mentora, u mentorskom proce- Srbije. biće raspisan konkurs u februaru su učestvovaće i stručni konsultanti, 2010., a prednost prilikom selekcije takođe volonteri, koji će biti na ra- - Goran Sečujski Sajam Biznis baza 2009 Beogradski sajam i Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva na 8. međunarodnom sajmu preduzetništva Biznis baza 2009 najuspešnijim izlagačima su dodelili priznanja. Diplome su dodeljene u različitim kategorijama – za zajednički nastup, nastup opštih udruženja preduzetnika, nastup gradova, lokalnih samouprava, kao i dve specijalne nagrade. U okviru ovog sajma održan je i Sajam omladinskog preduzetništva, koji je ove godine okupio 77 učeničkih preduzeća. Izvor: www.sajam.co.rs 18 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
 16. 16. PREDSTAVLJAMO MICROSOFT BIZSPARK PROGRAM ZA POČETNIKE Tehnologija i ideje na jednom mestu Kroz BizSpark program Microsoft želi da pomogne mladim i inovativnim preduzećima koja se bave razvojem softvera da steknu vredno iskustvo i stručnost u korišćenju Microsoft- ovih tehnologija, bez inicijalnih ulaganja u softver. B izSpark predstavlja inovativni crosoft-a i povezivanje sa BizSpark iskustvo i stručnost u korišćenju Mi- program osmišljen s ciljem mrežnim partnerima širom sveta, crosoft-ovih tehnologija, bez inici- da okupi početnike u softver- koji pružaju različite resurse za jalnih ulaganja u softver. Na ovaj skoj industriji i neophodne resurse početnike u softverskoj industriji; način ova mlada preduzeća mogu da u jednu zajednicu. Svrha ovog • globalna vidljivost prema koriste potrebna tehnološka rešenja jedinstvenog programa je da se ciljnoj javnosti poput potencijalnih u trenutku kada im ona zbog fi- nansijskog aspe- kta nisu dostupna. Struktura programa i uloge Zahvaljujući ovom U osnovi, BizSpark program je sponzorski program, koji podrazumeva tri nivoa odnosa: programu početnici (1) šampioni (Champs) rade i upravljaju radom mrežnih partnera; (2) mrežni partneri imaju prilike da (Network Partners) sponzorišu i upravljaju učešćem početnika u programu; (3) hosting dođu u kontakt sa partneri (Hosting Partners) pružaju usluge hostinga početnicima za korišćenje softvera lokalnim i globalnim uslužno razvijenih od strane početnika. poslovnim inkuba- Ulogu šampiona u BizSpark programu imaju osobe koje predstavljaju vezu između torima, investitori- Microsoft-a i mrežnih partnera. Zaduženi su za uspostavljanje kontakata sa mrežnim part- ma, organizacijama nerima, za odobrenje njihovog uključenja u program i za upravljanje mrežnim partnerima posvećenim razvoju tokom njihovog učešća u programu. Mrežni partner je aktivni član lokalnog softverskog preduzetništva i ekosistema koji je angažovan oko početnika sa velikim potencijalom. Mrežni partneri mogu drugim pojedincima biti i organizacije koje pružaju podršku preduzetnicima i početnicima u biznisu ili čije su i organizacijama aktivnosti usmerene na promociju i pružanje podrške početnicima koji se bave razvojem iz tzv. softverskog softvera kroz programe, mentorstvo, umrežavanje, pružanje poslovnih saveta, finansijsku ekosistema. Pro- podršku ili slične aktivnosti. Početnik se aktivno bavi razvojem softverskih proizvoda ili gram podržava per- usluga koji predstavljaju ili će predstavljati osnovu tekućeg, odnosno budućeg biznisa. spektivne lokalne Hosting partner je izabrani mrežni partner koji pruža usluge hostinga za softverska rešenja softverske ekosis- razvijena od strane početnika. teme i promoviše inovativnost. početnicima u biznisu koji se bave investitora, klijenata i partnera, USLOVI ZA UČEŠĆE U razvojem softvera omogući: zahvaljujući registraciji početnika u PROGRAMU BIZSPARK • brz i jednostavan pristup bazu podataka početnika, u tzv. Bi- U trenutku pristupanja programu Microsoft-ovim razvojnim alatima, zSparkDB u okviru Microsoft Startup preduzeće-početnik mora biti ak- tehnološkim platformama i proiz- Zone veb sajta. tivno uključeno u razvoj softvera vodnim/hosting licencama koje se Kroz BizSpark program Micro- koji istovremeno predstavlja suštinu mogu koristiti za razvoj i komerci- soft želi da pomogne mladim i ino- postojećeg ili planiranog biznisa. Reč jalizaciju inovativnih rešenja; vativnim preduzećima koja se bave je o tzv. rešenju softver kao usluga • profesionalna podrška Mi- razvojem softvera da steknu vredno koje će biti isporučeno preko Inter- 20 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
 17. 17. PREDSTAVLJAMO Pristupanje programu Pre nego što se uključi u program, početnik se mora povezati sa nekim od mrežnih partnera. Povezivanje može da se izvrši i tako što će početnik na veb sajtu BizSpark-a izabrati jednog mrežnog partnera, nakon čega sa njim stupa u direktan kontakt. U slučaju da početnik ne može da locira nijednog mrežnog partnera u regionu, potrebno je da se obrati predstavniku Microsoft-a preko veb sajta BizSpark-a za pomoć. Nakon što je stupio u kontakt sa mrežnim partnerom i dobio odgovarajući kod za pristup, početnik se prijavljuje za učešće u programu preko veb sajta BizSpark-a, gde se vrši registracija preduzeća početnika i njegovog predstavnika. Nakon izvršene registracije, na registrovanu imejl adresu stiže poruka sa jedinstvenim registracionim identifikacionim brojem, na osnovu kojeg se vrši aktivacija naloga i preuzimanje softvera. neta. Preduzeće mora biti (npr. Windows Server, SQL u privatnom vlasništvu i Server, BizTalk Server, Of- ne sme biti starije od 3 fice SharePoint Server). godine. Visina godišnjeg Lista navedenih prihoda takođe je jedan softverskih rešenja koja od opredeljujućih fak- su dostupna početnicima tora za učešće u pro- kvalifikovanim za učešće gramu. Naime, u SAD-u u programu je okvirna, godišnji prihodi ne smeju jer su proizvodi, njihove da prelaze 1 milion USD, verzije i dostupnost, kao u Kini promet može biti i dodatne pogodnosti nešto niži, tj. ne sme podložni promenama. prelaziti 750.000 USD, Nakon što isteknu u Grčkoj, Južnoj Koreji, tri godine od ulaska u Maleziji, Poljskoj, Rusiji, program, odnosno i ra- Španiji i Ukrajini maksi- nije ukoliko je to od- malna dozvoljena granica luka početnika, ali i u ukupnog godišnjeg pri- slučaju statusnih prom- hoda je 500.000 USD, a u ena zbog kojih početnici Egiptu, Pakistanu, Tajlan- Početnicima koji učestvuju u više nisu prihvatljivi du, Turskoj i Vijetnamu ona iznosi BizSpark programu na raspolaganju prema zahtevima programa (npr. 250.000 USD. je sledeća tehnologija: zbog preuzimanja), njihovo učešće Početnici u BizSpark programu • za razvoj, testiranje i u programu BizSpark obustavlja mogu učestvovati se. U ovom slučaju najviše do tri godine, početnici više nema- pri čemu se na prvu Na internet sajtu BizSpark programa ne postoji nijedno registro- ju pravo da koriste i drugu godišnjicu vano preduzeće-partner iz Srbije, niti je osoba u kontakt centru tehnologiju dostupnu od ulaska u pro- Microsoft-a u Srbiji, zadužena za kontakt sa Microsoft-ovim par- u okviru BizSpark pro- gram ažurira njihovo netrima u Srbiji, znala nešto o ovom programu. Zbog toga, zain- grama, ali će njihovo učešće u programu, teresovanim početnicima u softverskoj industriji Srbije najbliži iskustvo biti bogatije uz potvrdu, između mrežni partneri, neophodni za registraciju i prijavu za učešće i biće u prilici da efi- ostalog, da nisu pro- u programu, nalaze se u Bosni i Hercegovini (BIT Centar Tuzla) kasnije i efektivnije menili svoj pravni i u Hrvatskoj (SPAN d.o.o. i UMIS-SMEA, Udruga malih i srednjih definišu potrebu za oblik (npr. pretvorili poduzetnika), kojima se mogu obratiti za više informacija o Bi- proizvodnom i host- se u otvoreno akcio- zSpark programu. ing tehnologijom koja narsko društvo čije najviše odgovara nji- se akcije kotiraju na hovom biznisu. berzi) ili da nisu promenili struk- demonstraciju (npr. Visual Studio Više informacija o programu turu vlasništva. Prilikom izlaska iz Team System Team Suite sa MSDN videti na Internet adresi: http:// programa plaća se naknada od 100 Premium, VSTS Team Foundation www.microsoft.com/bizspark. USD, dok za ulazak u program nema server) i nikakvih troškova. • za proizvodnu upotrebu - Goran Sečujski PreduzetnikOnline - Decembar 2009 21
 18. 18. ZA POČETNIKE NOVEMBARSKI PROBNI ZAVRŠNI RAČUN Kako da porez ne pojede dobit Raditi probne završne račune tokom godine je preporučljivo; uraditi probni završni račun sa mesecom novembrom, moglo bi se reći da je obavezno. Potrebno je da sa što većom tačnošću procenite poslovni rezultat, dobit ili gubitak, te da u preostalih mesec dana preduzmete potrebne radnje kako bi dobijeni rezultat odgovarao vašim poslovnim interesima. Autor: Jovan Šukara P osmatrano s poreskog aspe- umanjuje oporezivu dobit u nared- ostvarenu dobit plaćate 10% poreza kta, iskazivanje gubitka u nih 10 godina. To, praktično, znači i još 19% ako se odlučite da sebi is- poslovanju može se smatrati da kada u nekoj od tih narednih 10 platite ostvarenu dobit, što se može povoljnim, jer se ne obračunava godina ostvarite dobit, porez nećete smatrati podnošljivim. Ostvarena platiti u visini ranije ostvarenih gu- dobit za osnivače preduzeća ne ulazi bitaka, jer će se ostvarena dobit u prijavu njihovog godišnjeg dohot- Kada završni račun na kraju poslovne poništiti sa ranije ostvarenim gubit- ka kao građana. godine pokaže da su prihodi vašeg kom (npr. u tekućoj poslovnoj godini Ako ste po Zakonu o privred- preduzeća/radnje veći od rashoda ostvarite gubitak od 100 dinara, a u nim subjektima preduzetnik (rad- poslovali ste sa dobitkom, a ako su narednoj dobit od 150 dinara, za tu nja, STR, SZR, itd.) situacija je rashodi veći od prihoda, poslovali narednu godinu platićete porez na mnogo lošija. I za preduzetničke ste sa gubitkom. dobit na iznos od 50 dinara). radnje važi porez na dobit od 10%. Jedna od najčešćih grešaka Međutim, dobit je ujedno i osnovica porez na dobit, a socijalni dopri- koju kao preduzetnik možete za obavezne socijalne doprinose, nosi se obračunavaju na najnižu napraviti jeste da u prvoj godini ili za koje je propisana stopa od 36%. osnovicu. S druge strane, osim što u prvim godinama poslovanja u po- Tu treba zapaziti da se socijalni do- iskazani gubitak može biti jasan sig- slovnim knjigama ne prikažete sve prinosi, ukoliko je dobit niža od cca nal da se niste uspešno pozicioni- rashode, da biste izbegli iskazivanje 200.000,00 dinara, obračunavaju rali na tržištu ili ste izgubili ranije gubitka. U tom slučaju, kada u na- stečenu poziciju, zbog njega vam rednim godinama poslovanja ostva- se pri podnošenju zahteva za kredit rite dobit, na nju vam se obračunava Osnovni propisi koji regulišu ovu vrata banaka najčešće zatvaraju. porez koji morate platiti. Takođe, i oblast: Zakon o porezu na dobit Ako, međutim, nemate nameru da na neiskazane troškove ćete platiti preduzeća, Zakon o prezu na doho- se obraćate bankama za kredite i porez. Koliki? U nekim slučajevima dak građana, Zakon o računovodstvu pri tome smatrate da je gubitak i do 61%! i reviziji. nastao zbog trenutno loših uslova Iskazivanje ostvarene dobi- na tržištu, povećanih rashoda kao ti, naročito velike dobiti, prvenst- posledice pokretanja posla ili nekih veno znači da ćete platiti veći iznos na tih cca 200.000,00 dinara bez drugih većih izdataka u tekućoj go- poreza. Ako ste vlasnik preduzeća obzira koliko je dobit niska, jer je dini, onda treba da imate u vidu jed- (privrednog društva, društva sa to tzv. najniža osnovica na koju se nu povoljnost – da ostvareni gubitak ograničenom odgovornošću i sl.), na obračunavaju socijalni doprinosi i 22 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
 19. 19. ZA POČETNIKE primenjuje se čak i ako ste iskazali tvarili veliku dobit, čeka vas još i radnji koje ostvare dobit veću od gubitak. Sa druge strane, na deo 10% godišnjeg poreza na dohodak cca 200.000,00 dinara predstav- dobiti koja je veća od petostruke građana koji plaćaju svi oni čiji su lja izuzetno veliko opterećenje i najviše osnovice (cca 2,6 miliona di- prihodi po svim osnovama veći od svi koji su u prošlosti potcenili ovu nara) ne obračunavaju se obavezni cca 1,6 miliona dinara, odnosno po okolnost negde sredinom naredne socijalni doprinosi. Ali, ako ste os- stopi od 15% kada su ti prihodi veći godine, kada dobiju rešenje o razlici od cca 3,3 miliona između poreza za prošlu i akontacije Zaključivanje fiskalnih kasa dinara. Za razliku od dobiti koju ostvare za tekuću godinu, na najteži način shvate svoj „lako ćemo“ pristup. 31. decembra, sa jedne, i pre- preduzeća i koja njihovim osnivačima Tada se više ništa ne može učiniti. Zato, ako ste vlasnik preduzetničke daja PDV obračuna najkas- ne ulazi u osnovicu za godišnji porez na radnje (STR, SZR, agencije, biroa i dr.) – budite posebno oprezni. nije do 10. januara, sa druge dohodak građana, ostvarena dobit kod ISKAZIVANJU POSLOVNOG strane, čine da je vaš mane- preduzetničkih rad- nji ulazi u tu osno- REZULTATA TREBA POSVETITI ODGOVARAJUĆU PAŽNJU varski prostor oko korigovan- vicu. Da ponovim, Tačno je da se rezultat koji je stvaran jedanaest meseci ne može ja poslovnog rezultata posle 36% obaveznih so- cijalnih doprinosa radikalno menjati u poslednjih me- sec dana, ali mogu se preduzeti tih datuma simboličan. kod preduzetničkih značajni koraci. 2 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
 20. 20. ZA POČETNIKE Narednih mesec dana Zakonski rok za predaju fi- „izbaci kompjuter“ može moguće je iskoristiti tako da se napravi 3% troškova nansijskih izveštaja (završnog dovesti do neprimereno ve- likih poreskih opterećenja. reprezentacije. Razni troškovi održavanja za koje računa) je 28. februar, a To su ujedno i situacije kada se u praksi najčešće i poseže vi određujete vreme kada će se obaviti, mogu se ura- poreskih prijava 10. mart, za za nedozvoljenim načinima umanjivanja poreskih obave- diti upravo sada, pred kraj godine i tako uticati na preduzeća, odnosno 15. mart za, što je veoma često hod po vrlo tankom ledu. povećanje rashoda, odnosno smanjenje dobiti. Nabavkom za preduzetnike. To su zakon- SKRŠTENIH RUKU i plaćanjem osnovnih sred- stava, čak i davanjem avansa ski rokovi – najisplativije je da ČEKATI KRAJ DECEMBRA NIJE u ovoj godini, stiče se pravo na poreski kredit, što u pores- ih probno sačinite početkom DOBAR IZBOR Zaključivanje fiskalnih kasa kom bilansu može umanjiti obavezu plaćanja poreza na decembra, da biste u preo- 31. decembra, sa jedne, i predaja PDV obračuna dobit i do 70%, što svakako nije sitnica. Svu imovinu koju stalom vremenu u decem- najkasnije do 10. januara, sa druge strane, praktično koristite u poslovne svrhe možete i treba da iskažete bru učinili potrebne korake u vas onemogućavaju da pre- duzmete bilo kakve naknadne u poslovnim knjigama i da po tom osnovu obračunate pravcu korigovanja poslovnog aktivnosti kojima biste mogli korigovati poslovni rezultat. amortizaciju, koja, takođe, utiče na smanjenje dobiti. rezultata u željenom smeru. Posle tih datuma vaš mane- varski prostor je simboličan. Za sve zaposlene koji su bili Treba imati na umu na službenim putovanjima u jivanje dobiti, a time i poreza na da se, što zbog božićnih, što zemlji i inostranstvu treba proveriti dobit na nedozvoljen, nezakonit zbog novogodišnjih praznika, oko da li su podneli obračune dnevnica način, zakonski je sankcionisano ka- Nove godine u administraciji rela- i drugih troškova takvih putovanja. znama koje se mere stotinama hil- tivno malo radi. Zaključno sa 31. Ako vam neko od dobavljača nije jada dinara, a u nekim slučajevima decembrom PDV obračune predaju i dostavio fakturu za isporučenu robu to je i krivično delo. Dobro poznavan- mesečni i tromesečni obveznici, što ili izvršene usluge treba kod administracije stvara istu zatražiti kako bi se posebnu zauzetost. U iskazala u troškovima Porez na dobit preduzeća (privrednih društava) = 10% + 19% istom periodu se obavl- poslovanja. poreza na prihode od kapitala kada se dobit podiže jaju uobičajeni godišnji Takođe, ukoliko Porez na dohodak građana (radnje, preduzetnici) = 10% + popisi (inventari) što probni obračun pokaže 36% socijalnih doprinosa + do 15% godišnjeg poreza remeti uobičajeni ritam da ćete ostvariti manji rada, kako kod vaših za- gubitak, a to ne želite, poslenih radnika, tako i u poslednjem mesecu još uvek je propisa vama i vašem računovođi kod vaših poslovnih partnera. možete izvršiti neki posao, prodati omogućava da na zakonit način is- Zbog svega navedenog jasno robu ili gotove proizvode, pružiti koriste sve predviđene olakšice i je da su druga polovina novembra i uslugu i slično i iskazati pozitivan pogodnosti. To ne sme biti, kako prva polovina decembra optimalno rezultat. se kaže, „traženje rupe u zakonu“, vreme za preduzimanje aktivnosti niti pribavljanje „fiktivne“ doku- oko sagledavanja godišnjeg po- NEDOZVOLJENO mentacije, već planski, analitički, slovnog rezultata, a ne kraj decem- UMANJIVANJE PORESKIH sistematski pristup podešavanju bra ili početak januara. Da i ne spo- OBAVEZA ZAKONOM JE poslovnih aktivnosti sa ciljem is- minjem ostavljanje tog tako važnog OŠTRO SANKCIONISANO kazivanja, za vaše preduzeće ili posla za kraj februara i početak Nije na odmet istaći da su gore spo- preduzetničku radnju, povoljnog marta, kada nastupa zakonski rok minjani postupci u skladu sa propi- poslovnog rezultata. za predaju izveštaja državnim insti- sima i da se ovde sve vreme govori Nepoznavanjem propisa i tucijama. samo o takvim postupcima. Uman- prepuštanjem da poslovni rezultat PreduzetnikOnline - Decembar 2009 25
 21. 21. ZA POČETNIKE NAJČEŠĆI STRAHOVI NOVIH I BUDUĆIH PREDUZETNIKA Suočite se sa strahovima Strahovi koji se javljaju kod novih i budućih preduzetnika su razumljivi i opravdani. Doklegod strahovi pomažu osobi da nađe nova rešenja i da se izbori sa situacijom, mogu se smatrati korisnima.Onog trenutka kada prestanu da motivišu i počnu da otežavaju preduzetniku, važno je nešto preduzeti. Autor: Sanja Perković-Goga Kontakt: perkovic_goga@yahoo.com M nogo je razloga zbog kojih da se nosimo sa realnošću koja post- se procenjuje konkurencija, da se neki ljudi odluče da ne post- aje sve manje neizvesna. osoba poredi sa njom i, u skladu anu preduzetnici. Mnogo je sa tim, da procenjuje svoje spo- preduzetnika koji se bore sa svojim KOJI SU NAJČEŠĆI sobnosti na tržištu. Da bi se osoba sumnjama vezanim za poslovanje. PREDUZETNIČKI STRAHOVI? upustila u preduzetništvo, važno je Određeni strahovi su ono što je Kod preduzetnika kojima su bila da pronađe i izdvoji ključne pred- zajedničko za one koji su započeli potrebna značajna finansijska sred- nosti koje ima nad konkurencijom, svoj posao i za one koji nisu. Isti stva za pokretanje sopstvenog posla odnosno nešto po čemu će se isticati strahovi i iste sumnje muče i one postoji strah da se uložena sredstva i biti prepoznatljiva. Svest o svojoj koji su se odlučili za sopstveni bi- neće vratiti. Ovu situaciju značajno kompetenciji osoba može da razvije znis i one koji o takvoj odluci tek pogoršava slučaj kada je novac po- tako što će pohađati različite vrste razmišljaju. zajmljen. Osim sa mogućnošću gu- edukacije, kurseve i treninge koji su Najvažnije i ujedno najteže bitka sredstava, osoba treba da se vezani za delatnost koju obavlja i za pitanje koje muči preduzetnike suoči i sa vraćanjem duga. Pažljivo lično usavršavanje. početnike je: „Da li će moj biz- finansijsko planiranje i strategija Pored samostalne inicijative, nis uspeti?“, odnosno: „Šta privatni posao često podra- će biti ako moj biznis pro- zumeva i saradnju sa dru- padne?“ Mnogi privredni sub- Svaki preduzetnik ima svoje gim ljudima, zapošljavanje jekti se gase i nijedan pre- novih ljudi i formiranje po- duzetnik nema garanciju da brige i strahove. slovnog kolektiva. Mnogi njegovo preduzeće ili radnja preduzetnici nisu sigurni u neće biti jedno od tih. Međutim, može značajno da umanji ovaj strah. sebe kada su u pitanju odnosi među iako ne možemo pouzdano znati šta Takođe, prethodno istraživanje ljudima. Često se pitaju da li će će se dogoditi u budućnosti, postoje tržišta i izrada biznis plana će odnosi funkcionisati kako treba, na neki predznaci koji mogu sa većom značajno doprineti osećanju sig- koje načine da motivišu svoje za- ili manjom pouzdanošću da pro- urnosti i poverenja prilikom investi- poslene, da li da se postave auto- cene budući uspeh na tržištu. Za ranja. ritativno ili fleksibilno, itd. Česte ublažavanje ovog straha neophodne Pitanje koje često muči one su i dileme oko toga da li zaposliti su konsultacije sa stručnjacima i koji razmišljaju o sopstvenom po- iskusne radnike ili početnike, da li izrada biznis plana. Što više infor- slu jeste da li će biti dovoljno kom- izabrati ljude koji su poznati pre- macija imamo o tržištu i o planira- petentni (kada je reč o uslugama) duzetniku ili one koji se jave preko nim strategijama, to nam je lakše i konkurentni. Uobičajeno ja da oglasa i slično. Rešenje za ovaj 26 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
 22. 22. ZA POČETNIKE problem leži u razvijanju liderskih muškarce češće zabrinjava da li će tržištu navodi da se usavršavamo, da i komunikativnih veština samog pre- posao doneti dovoljno prihoda za se menjamo, da istražujemo tržište duzetnika, te će on moći da proceni porodicu, šta će se dogoditi ukoliko i naše sposobnosti, onda to naše kada je neophodno biti fleksibilan, se preduzeće ili radnja ugasi, kako osećanje ispunjava svoju funkciju a kada je neophodno biti dosledan. da osiguraju dovoljan promet i kako da nas zaštiti od potencijalnih opas- Takođe, moći će da prepozna koji da svedu rizike na što manju meru. nosti. Međutim, ukoliko je osećanje tip ljudi njemu ili njoj najviše odgo- straha toliko intenzivno da nas vara za poslovnu saradnju. NE DOZVOLITE STRAHU DA blokira i da uporno procenjujemo Pored univerzalnih sumnji i VAS BLOKIRA druge kao više, a nas kao manje strahova vezanih za pokretanje sop- Kao što je poznato, pokretanje sop- kompetentne, onda to osećanje ne stvenog posla koji su zajednički za stvenog posla jeste rizično i mogući ispunjava svoju funkciju i možemo sve koji otvaraju sopstvene radnje i su razni ishodi. Samim tim, strahovi doći u stanje pasivnosti i postepeno preduzeća, postoje i određeni stra- koji se javljaju kod novih i budućih odustajati od uspeha. hovi koji su specifični samo za žene preduzetnika su razumljivi i oprav- Svaki preduzetnik ima svoje ili za muškarce. Tako se žene pre- dani. Doklegod strahovi pomažu brige i strahove. Važno je da pre- duzetnice u većoj meri plaše kako osobi da nađe nova rešenja i da se poznate svoje, da zauzmete stav će se posao odraziti na sadašnju ili izbori sa situacijom, mogu se sma- prema svojim brigama i, svakako, buduću porodicu, da li će uspeti trati korisnima. Onog trenutka kada ako prepoznate da vam neki od vaših da usklade karijeru sa privatnim prestanu da motivišu i počnu da strahova otežava poslovanje, posa- željama, šta će se dogoditi sa nji- otežavaju preduzetniku, važno je vetujte se sa nekim ko će znati kako hovim poslom tokom trudnoće i po- nešto preduzeti. Ukoliko nas npr. da vam pomogne u prevazilaženju rodiljskog odsustva. Nasuprot tome, strah od naše nekompetentnosti na blokirajućeg straha. PreduzetnikOnline - Decembar 2009 27
 23. 23. ZA POČETNIKE „BUDI SVOJ ČOVEK“ PUT DO POSLOVNIH IDEJA Zdrava poslovna logika Točak, topla voda, sijalica, Google... – već su izmišljeni. Da li je danas moguće pronaći nešto dovoljno novo i dovoljno okrepljujuće, a da se time promeni civilizacija i pri tom dobro zaradi? Autor: Radmila Zlatanović N ajveći problem za one koji samo originalna ideja ili samo dobra slovanja. Ovo preduzeće, nastalo razmišljaju o sopstvenom bi- tržišna strategija u realizaciji ideje, na misiji „male kućne popravke“, u znisu jeste ideja. Kako da možemo da zaključimo da ćete biti samom osnivanju postavljeno je kao dođem do originalne ideje? Ili – Da vrlo blizu rezultatima koje je imao prva privatna komunalna služba u li je moja ideja dovoljno originalna? izum točka ako u isto vreme i na Srbiji. Već nam je u samom startu Nikada se ranije nije više insisti- ispravan način primenite oba ova jasno da su usluge kućnih popravki ralo na originalnosti nego danas, u elementa. Uvek se setite rečenice postojale i pre osnivanja preduzeća vreme hiperkonkurencije, zbog čega koja kaže: „Dobra ideja, a loš pre- Hauzmajstor. U čemu je bila inven- je opravdano postaviti pitanje – Da li duzetnik je ništa, a loša ideja i do- tivnost ove ideje? Nakon još jedne je originalna ideja uslov za uspešan bar preduzetnik je nešto.“ Zato, s frustracije sa majstorom tokom biznis? vremena na vreme pročitajte pono- popravke bojlera, današnji vlasnik Nedavno sam pročitala članak vo tekst o motivatorima iz prošlog preduzeća Hauzmajstor odlučio je u kojem je pisalo da u svetu postoji broja i ne zaboravite razlog zašto da osnuje preduzeće koja će se or- 1.200 vrsta bodljikave žice. Možda pokrećete sopstveni biznis. ganizovano baviti popravkama. Ma- ih ovoga trenutka ima i više. Fas- jstor dolazi na poziv, cena je una- cinantno! Da li vam se, kada neko FRUSTRACIJA KAO pred poznata, račun je garancija za kaže bodljikava žica, stvara slika POKRETAČ! kvalitetno izvršen posao, majstor jedne vrste ili hiljadu različitih vrsta „Zdrav razum pomaže tamo ne uzima bakšiš i majstor ne ostav- bodljikavih žica? Da, najčešće ima- gde nedostaje znanje da bu- lja haos za sobom. Budući poslovni mo sliku samo jedne vrste. Sada za- dete tehnološki genije i stvorite model postavljen je na pet ključnih mislite situaciju, kada je postojalo i nešto epohalno novo“ – poruka je principa i u njima se ogleda inven- 1.199 vrsta, neko se setio šta je još preduzeća za razvoj poslovnih pro- tivnost ove ideje. moguće unaprediti i izmislio 1.200- jekata Komon Sens d.o.o. Zdra- Nakon godinu dana poslovan- tu vrstu. vorazumski put do inovacije u ovom ja, zdravom poslovnom logikom i Bitno je imati u vidu da origi- preduzeću bio je baziran na ukla- na njoj koncipiranom modelu orga- nalnost ne znači po svaku cenu nešto panju modernog poslovnog kon- nizacije, izbora kadrova i praćenja epohalno novo. Upravo je tu razlika cepta i međunarodnog iskustva, potreba tržišta, preduzeće Hauzma- između inovativnosti i inventivnosti. sa odličnim poznavanjem lokalnog jstor izgradilo je tržišno pre- Preduzetnici su inventivni i najveći tržišta i načina poslovanja. Pored poznatljiv brend koji je privukao broj preduzetničkih ideja tiče se poslovnog savetovanja, Komon stranog investitora Rustler Group i poboljšanja ili unapređenja načina Sensovci potvrđuju svoj poslovni kojem je prodat većinski paket ak- rešavanja nekog problema. Da, model i tržišni princip poslovanja cija. neka vas ovo ne zbuni. Vaši proiz- uspešnim postavljanjem i razvojem Hauzmajstor, danas član vodi/usluge rešavaju neki problem i tri preduzeća. Rustler Group, značajno proširuje upravo je to razlog zašto će ih neko Prva uspešno realizovana delokrug poslovanja. Novom orga- kupiti. poslovna ideja, danas preduzeće nizacijom, posle samo pet godina Bez velike debate o tome da Hauzmajstor d.o.o., postala je poslovanja, preduzeće Hauzma- li je za uspeh u biznisu odlučujuća brend za samo godinu dana po- jstor svojim klijentima nudi: call 28 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
 24. 24. ZA POČETNIKE centar podršku, facility manage- Kao osnivač preduzeća a ne znaju kako ili se plaše da nisu ment (tehničko održavanje), prop- Hauzmajstor, Komon Sens je od po- predodređeni za biznismene, razvili erty management (kompletna briga slovnog uspeha svoje prve poslovne smo set komplementarnih usluga i o objektu od plaćanja računa do ideje imao dvostuku korist: uspešno proizvoda, koji korisnika vodi kroz tehničkog investicionog održavanja), preduzeće i iskustvo na tržištu. sve faze u razvoju i vođenju po- inženjering, usluge čišćenja, kao i Ovo iskustvo formiralo je jednu slovanja. zanatske usluge. dobru bazu znanja i prakse koja je Osnivanjem preduzeća uobličena u novu poslovnu ideju NOVINSKI ČLANAK Hauzmajstor konsultanti iz – preduzeće Budi Svoj Čovek d.o.o. PRESUDIO! preduzeća Komon Sens prošli su kroz Navedena poslovna ideja predstavl- Kao dokaz da nismo konsultanti koje novu seriju frustracija. Kako osnova- ja prvu privatnu inicijativu na našem pokreću frustracije iz kojih nastaju ti preduzeće u Srbiji? Kako biti sigu- tržištu koja se bavi pružanjem pot- uspešni biznisi, može da posluži ran da vas nakon višesatnog čekanja pune podrške razvoju preduzetništva treće preduzeće Asistel d.o.o., koje u redu, šalterski radnik neće odbiti u Srbiji, sa savremenim pristupom je nastalo nakon što smo pročitali uz obrazloženje da vam nedostaje započinjanju poslovanja. Misija jedan interesantan članak u kome je jedan papir? Ko je taj ko vam može ovog preduzeća je „siguran i jed- pisalo da je Srbija među 10 najstari- dati sve informacije – sistem PDV-a nostavan put u preduzetnišvo“. Za jih zemalja u svetu. Nametnulo se ili ne, ugovori, biznis plan, itd.? sve one koji žele da krenu u biznis, pitanje ko brine o svim tim ljudima PreduzetnikOnline - Decembar 2009 29
 25. 25. ZA POČETNIKE danas kada svaka radno sposobna Sistem za teleasistenciju koji može ove priče, uprkos prezasićenosti osoba koja bi trebalo da se brine o da se nosi oko vrata ili oko ruke, na tržišta i raznovrsnim proizvodima i svom starijem roditelju ili rođaku, kaišu ili u džepu omogućava stari- uslugama, dovoljno je i da se nešto najveći deo dana provodi na poslu? jim osobama da žive u svom domu što postoji samo dodatno unapredi Odgovor smo našli u primeru španske bezbrižno sa svešću da je pomoć na i mudrije plasira na tržište. To je, kompanije SABIA, koja je vodeći ev- dohvat ruke 24 sata dnevno, sedam zapravo, zdrav razum, umeće da ropski proizvođač opreme za uslugu dana u nedelji. Dobrobit i nezavis- se u aktuelnim tržišnim prilikama dvadesetčetvoročasovnog prepoznaju velike šanse za monitoringa osoba koje žive prave biznis inovacije. same. „Zdrav razum pomaže tamo Gde onda tražiti ide- Asistel je posvećen je? Vi ste inspiracija! Neki unapređenju fizičkog, emo- gde nedostaje znanje da bu- od izvora novih ideja mogu cionalnog i duhovnog do- biti: svaki razgovor sa pri- brostanja starijih osoba dete tehnološki genije i stvor- jateljima, porodicom, kole- koje najveći deo svog vre- gama; čitanje publikacija; mena provode same. Misi- ite nešto epohalno novo“ priče uspešnih biznismena u ja preduzeća je pomoć inostranstvu... Da biste došli sugrađanima da stare samo- do ideje, prvo morate da stalno i sa dostojanstvom uz Asistel nost ovih ljudi od vitalnog je značaja počnete da tragate za njom. I kao teleasistenciju koja im je potrebna i podjednako je važna kao i mir koji što postoji ona čuvena poruka koja da bi živeli upravo tamo gde im je donosi onima koji o njima brinu. kaže: „On je lepak za sreću“, post- najprijatnije, u svojim domovima. I, da se vratimo na početak anite i vi „lepak“ za ideje. 30 PreduzetnikOnline - Decembar 2009
 26. 26. PROIZVODNJA SAPUNA U NARODNOJ RADINOSTI Kreativan biznis Proizvodnja sapuna može biti interesantna ideja za započinjanje biznisa, pa čak i kao hobi, koji kasnije može da preraste u pravi biznis. Osim dostupnosti sirovina neophodnih za proizvodnju čvrstih sapuna, tehnologija je relativno jednostavna, a ulaganja nisu velika. Autor: Goran Sečujski Kontakt: kontakt@preduzetnik.com

×