Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Pakitang Turo
Regional Mass Training
Komunikasyon at
Pananaliksik sa Wika at
Kulturang Pilipino
ni Leilani C. Avila
Talomo...
Tukuyin ang mga
salitang makikita sa
larawan/tagxedo at
uriin ito ayon sa
antas.
Kalakalan
pagtuturo
pananaliksik
panitikan
batas
Pakikipag-ugnayan
Layunin:
1. Maiisa-isa ang iba’t
ibang gamit ng wika;
2. Makapagbibigay
kahulugan sa mga gamit
ng wika; at
3. Makapaglalah...
Ang wika ay sadyang
mahalaga sapagkat ito
ay nagsisilbing daluyan
ng impormasyon,
paghahayag ng
saloobin at marami
pang ib...
GAMIT NG WIKA
AYON KAY
HALLIDAY
F1- PANG –INTERAKSYUNAL
KATANGIAN :
NAKAKAPAGPANATILI o
NAKAKAPAGPATATAG ng relasyong sosyal
HALIMBAWA:
PASALITA- PORMULAS...
F2 - PANG -INSTRUMENTAL
KATANGIAN : ANG WIKA AY GINAGAMIT UPANG
TUMUGON SA PANGANGAILANGAN
HALIMBAWA:
PASALITA -
PAKIKITUN...
F3 - PANG-REGULATORI
KATANGIAN:
KUMOKONTROL
GUMAGABAY SA KILOS AT ASAL NG IBA
HALIMBAWA :
PASALITA – PAGBIBIGAY NG
PANUTO
...
F4 - PAMPERSONAL
KATANGIAN:
NAKAKAPAGPAHAYAG NG
SARILING DAMDAMIN O
OPINYON
HALIMBAWA:
PASALITA- PORMAL O DI-PORMAL
NA TAL...
F 5 - PANG-IMAHINASYON
KATANGIAN :
NAKAKAPAGPAHAYAG NG
SARILING
IMAHINASYON SA
MALIKHAING PARAAN
HALIMBAWA:
PASALITA :
PAG...
F 6 - PANGHEURISTIKO
KATANGIAN :
PAGHAHANAP NG MGA
IMPORMASYON O DATOS
HALIMBAWA :
PASALITA -
PAGTATANONG
PANANALIKSIK
PAK...
F 7 PANG-IMPORMATIBO
KATANGIAN:
PAGBIBIGAY /PAGLALAHAD NG
IMPORMASYON O MGA DATOS
HALIMBAWA
PASALITA
PAG-UULAT
PAGTUTURO
P...
Pangkatang Gawain:
Ilapat ang konsepto ng
natutahan sa tulong g
concept map.
Bigyang kahulugan ang
bawat gamit o tungkulin...
Instrumental Regulatori
Interaksyunal Personal
Hueristiko
Impormatibo
Gamit
ng
Wika
Imahinatibo
Pagtataya
Basahin at unawaing
mabuti ang pahayag.
Tukuyin ang gamit o
tungkulin ng wika sa
pahayag.
1. Litong-litong si Anna sa dami ng
kaniyang takdang gawain kaya naisipan
na lamang niyang pumunta sa Silid-
aklatan upang...
4. Simula nang maglagay ng mga
babala ang MMDA sa mga kalsada
nabawasan ang mga aksidenteng
dulot ng hindi pagtawid sa tam...
Kasunduan
Tukuyin ang karaniwang gamit o
tungkulin ng wika sa inyong
komunidad. Ilarawan ito at tukuyin
kung sino ang kara...
Gamit ng Wika
Gamit ng Wika
Gamit ng Wika
Gamit ng Wika
Gamit ng Wika
Gamit ng Wika
Gamit ng Wika
Gamit ng Wika
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Gamit ng Wika

power point presentation

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Gamit ng Wika

 1. 1. Pakitang Turo Regional Mass Training Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino ni Leilani C. Avila Talomo NHS Davao City Division
 2. 2. Tukuyin ang mga salitang makikita sa larawan/tagxedo at uriin ito ayon sa antas.
 3. 3. Kalakalan pagtuturo pananaliksik panitikan batas Pakikipag-ugnayan
 4. 4. Layunin: 1. Maiisa-isa ang iba’t ibang gamit ng wika; 2. Makapagbibigay kahulugan sa mga gamit ng wika; at 3. Makapaglalahad ng mga halimbawa ng gamit ng wika sa lipunan.
 5. 5. Ang wika ay sadyang mahalaga sapagkat ito ay nagsisilbing daluyan ng impormasyon, paghahayag ng saloobin at marami pang iba.
 6. 6. GAMIT NG WIKA AYON KAY HALLIDAY
 7. 7. F1- PANG –INTERAKSYUNAL KATANGIAN : NAKAKAPAGPANATILI o NAKAKAPAGPATATAG ng relasyong sosyal HALIMBAWA: PASALITA- PORMULASYONG PANLIPUNAN PANGUNGUMUSTA PAGPAPALITAN NG BIRO PASULAT- LIHAM PANGKAIBIGAN
 8. 8. F2 - PANG -INSTRUMENTAL KATANGIAN : ANG WIKA AY GINAGAMIT UPANG TUMUGON SA PANGANGAILANGAN HALIMBAWA: PASALITA - PAKIKITUNGO PANGANGALAKAL PAG-UUTOS PASULAT - LIHAM PANGANGALAKAL
 9. 9. F3 - PANG-REGULATORI KATANGIAN: KUMOKONTROL GUMAGABAY SA KILOS AT ASAL NG IBA HALIMBAWA : PASALITA – PAGBIBIGAY NG PANUTO DIREKSYON PAALALA PASULAT – RECIPE
 10. 10. F4 - PAMPERSONAL KATANGIAN: NAKAKAPAGPAHAYAG NG SARILING DAMDAMIN O OPINYON HALIMBAWA: PASALITA- PORMAL O DI-PORMAL NA TALAKAYAN PASULAT - EDITORYAL LIHAM PATNUGOT TALAARAWAN/DYORNAL
 11. 11. F 5 - PANG-IMAHINASYON KATANGIAN : NAKAKAPAGPAHAYAG NG SARILING IMAHINASYON SA MALIKHAING PARAAN HALIMBAWA: PASALITA : PAGSASALAYSAY PAGLALARAWAN PASULAT : AKDANG PAMPANITIKAN
 12. 12. F 6 - PANGHEURISTIKO KATANGIAN : PAGHAHANAP NG MGA IMPORMASYON O DATOS HALIMBAWA : PASALITA - PAGTATANONG PANANALIKSIK PAKIKIPANAYAM O INTERBYU PASULAT - SARBEY
 13. 13. F 7 PANG-IMPORMATIBO KATANGIAN: PAGBIBIGAY /PAGLALAHAD NG IMPORMASYON O MGA DATOS HALIMBAWA PASALITA PAG-UULAT PAGTUTURO PASULAT PAMANAHONG PAPEL TESIS
 14. 14. Pangkatang Gawain: Ilapat ang konsepto ng natutahan sa tulong g concept map. Bigyang kahulugan ang bawat gamit o tungkulin ng wika na tinalakay.
 15. 15. Instrumental Regulatori Interaksyunal Personal Hueristiko Impormatibo Gamit ng Wika Imahinatibo
 16. 16. Pagtataya Basahin at unawaing mabuti ang pahayag. Tukuyin ang gamit o tungkulin ng wika sa pahayag.
 17. 17. 1. Litong-litong si Anna sa dami ng kaniyang takdang gawain kaya naisipan na lamang niyang pumunta sa Silid- aklatan upang magsaliksik. 2. Matugampay na naipaabot ni Pangulong Rodrigo R. Duterte ang kaniyang layuning masugpo ang kriminalidad sa bansa sa kaniyang talumpati kamakailan lamang. 3. Naging maayos ang pag-uusap ng Pilipinas at China na humantong sa pagkakaroon ng kasunduan upang malutas ang sigalot sa pinag-aagawang teritoryo ng dalawang bansa sa West Philippine Sea.
 18. 18. 4. Simula nang maglagay ng mga babala ang MMDA sa mga kalsada nabawasan ang mga aksidenteng dulot ng hindi pagtawid sa tamang daanan. 5. Bagaman unang subok ni Esther na magluto ng cake naging masarap ang kinalabasan ng kanyang luto dahil matamang sinunod niya ang pamaraan ng pagluto nito.
 19. 19. Kasunduan Tukuyin ang karaniwang gamit o tungkulin ng wika sa inyong komunidad. Ilarawan ito at tukuyin kung sino ang karaniwang sangkot sa nasabing gawain at kung paano nito napabubuti ang kanilang pakikipag-ugnayan. Maghanda sa inyong gagagawing pag-uulat.

×