Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Qigong a choroba nowotworowa

519 vues

Publié le

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Qigong a choroba nowotworowa

 1. 1.  Metoda profilaktyczno – lecznicza, wchodząca w skład tradycyjnej medycyny chińskiej(TCM).  Dieta  Ruch – Qigong  Ziołolecznictwo  Masaże  Akupunktura i moxa -  Oparta na zasadzie przywrócenia i utrzymania równowagi organizmu jako całości (teoria yin i yang, cyklu 5 przemian).
 2. 2.  Główna idea TCM opiera się na zasadzie dążenia do równowagi. Stan zdrowia to stan w którym utrzymana jest równowaga w każdym systemie i w organizmie jako całości.  W Chinach zaburzenia równowagi postrzegano jako naruszenie pomiędzy Yin i Yang.  Choroba nowotworowa to wg. TCM zaburzenie wynikające z zaburzenia początkowo przepływu Qi, a potem zastoju krwi. W konsekwencji prowadzi to rozwoju nowotworu
 3. 3. Idea Qigong zrodziła kilka tysiecy lat temu się dzięki obserwacji natury i praw w niej działających . Obserwacja zwierząt zwłaszcza tych długożyjących i cieszących się dobrym zdrowiem i siłą ( żółw, jeleń, tygrys , żuraw) doprowadziło do powstania ćwiczeń.  Ćwiczenia te są połączeniem ruchu, oddechu i koncentracji.  Ich wykonywanie prowadzi do regulacji oraz wzrostu poziomu energii życiowej (Qi) .
 4. 4.  Systematyczne i długotrwałe ćwiczenia Qigongu wzmacniają miesień sercowy, zwiększa się objętość wyrzutowa i pojemność minutowa serca.  U osób ćwiczących systematycznie po upływie roku poprawia się frakcja wyrzutowa lewej komory oraz parametry mikrokrążenia obwodowego.
 5. 5.  Badania przeprowadzone w Xiamen University (Fujin Province) u 204 pacjentów losowo podzielonych na grupę otrzymującą leki przeciwnadciśnieniowe i grupę , gdzie podawanie leków przeciwnadciśnieniowych łączono z ćwiczeniami Qigongu wykazały po 6 miesiącach:  w grupie stosującej obie terapie statystycznie znamienną lepszą normalizację ciśnienia krwi,  wyższy poziom cholesterolu HDL i niższy LDL,  po sześciu latach porównano śmiertelność w obu grupach - w grupie Qigongu wyniosła 17,31 %, w grupie kontrolnej - 32% (J Hypertens. 2007 ).
 6. 6. Po 30 latach w grupie ćwiczącej Qigong stwierdzono, że: -śmiertelność ogólna jest niższa, - około 50 %, niższa jest śmiertelność z powodu udaru mózgu oraz zapadalność na udar.
 7. 7.  Charakterystyczne zmiany EEG.  „Qigong EEG charakteryzuje się częstotliwością fal zbliżoną do fal alfa, z czasem dochodzi do znacznego zwiększenia amplitudy tychże fal.  Poprawa koncentracji, pamięci, lepsza kontrola nad emocjami w sytuacjach stresowych.
 8. 8.  Poprawa kondycji ogólnej.  Spadek podatności na choroby zakaźne obserwuje się już po kilku miesiącach ćwiczeń.  Wzrost poziomu fagocytów
 9. 9.  Okres starożytny : rozwój Qigong, wielu form, jednocześnie brak badań klinicznych  Okres rewolucji kulturowej : zatrzymanie rozpowszechniania TCM w tym Qigongu , niszczenie tradycji , szkół, rękopisów.  Okres współczesny : stopniowe odradzanie tradycji ćwiczeń dla poprawy zdrowia, popularyzowanie ich w mediach, powstanie instytucji zajmujących się badaniem i wykorzystywaniem Qigongu w medycynie  Powstanie szpitali zajmujących się leczeniem TCM  Wprowadzenie Qigongu do narodowego programu leczenia chorób onkologicznych –Qi gong chodzony ( ma ma hu hu). Obecnie codziennie w samym Pekinie ćwiczy parkach 100 000 ludzi osób .
 10. 10.  Metoda jako jedna z metod profilaktyki onkologicznej (poprawa oddychania i ukrwienia ,wzrost odporności, wzrost energii)  Metoda wspomagająca leczenie  Metoda rehabilitacji chorych po przebytej chorobie nowotworowej i przeprowadzonym leczeniu ( operacyjnym , radio i chemioterapii)
 11. 11.  W ciągu ostatnich 20 lat trwają badania i próby kliniczne zastosowania różnych metod Qigongu do leczenia nowotworów.  Prof. Feng Linda w Szpitalu Klinicznym Marynarki Wojennej w Pekinie prowadziła badania, które wskazywały na możliwość wykorzystania energii powstałej w trakcie ćwiczeń ( badania na myszach z chorobą nowotworową) i skuteczność (uzyskano zmniejszenie masy guza w badaniach in vitro)
 12. 12.  W badaniu klinicznym wykorzystano Qigong jako pomoc terapeutyczną dla pacjentów z zaawansowanym nowotworem.  Grupę 127 pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej podzielono na grupę qigong - 97 pacjentów i grupę kontrolną - 30 chorych.  Wszyscy pacjenci otrzymywali leki, grupa ćwicząca qigong miała zajęcia ponad 2 godziny dziennie przez okres od 3 do 6 miesięcy.  Wyniki: w obu grupach stan zdrowia uległ poprawie, w grupie ćwiczącej wykazano poprawę 8 razy większą niż w grupie kontrolnej.
 13. 13.  Poprawa: zwiększenie apetytu, zatrzymanie biegunek i przyrost masy ciała.
 14. 14.  Aktualnie prowadzonych jest kilka randomizowanych badań klinicznych badających wpływ qigongu na stan zdrowia pacjentów z chorobą nowotworową, które wstępnie potwierdzają jego pozytywny wpływ na jakość, a także długość życia (Acta Oncol, 2007).
 15. 15.  3 grupy 1 – osoby zdrowe 2 - osoby z zaburzeniami, ale jeszcze bez objawów fizycznych 3- osoby chore Metody leczenia 5 : 1 - dieta, 2 - Qigong 3 - zioła, 4 - akupunktura, 5 - terapia psychologiczna
 16. 16.  100 osób, śr. wieku 63 lat podzielono na dwie grupy identycznej liczebności.  Grupa Qigong praktykowały połączenie statycznych i ruchowych ćwiczeń.  Grupa kontrolna - chodzenie, szybki marsz lub spacer.  Kryterium oceny było oparte na wynikach klinicznych dotyczących funkcji mózgu, funkcji seksualnych, stężenia lipidów w surowicy, funkcji gruczołów wydzielania wewnętrznego.
 17. 17.  Po sześciu miesiącach, 8 z 14 objawów, dolegliwości w grupie Qigong poprawiło się w ponad 80%.  W grupie kontrolnej żaden z objawów nie poprawił się powyżej 45%.  Qigong może odwrócić niektóre objawy starzenia się.  Wykonywanie Qigong jest bardziej skuteczne od chodzenia (spacer, marsz) lub prowadzenia popularnych ćwiczeń.
 18. 18.  W badaniu 2 grupy po 33 osoby , z CFS jedna grupa ćwicząca Qigong 30min /dz  Po 4 miesiącach porównano rezultaty w zakresie odczuwanego zmęczenia psychicznego i fizycznego .  Poprawa w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego w gr. eksperymentalnej.  Poprawa aktywności telomerazy w gr. eksperymentalnej.  A Randomized Controlled Trial of Qigong Exercise on Fatigue Symptoms, Functioning, and Telomerase Activity in Persons with Chronic Fatigue or Chronic Fatigue Syndrome Rainbow T. Ann Behav Med. 2012 October; 44(2): 160–170.

×