Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

kilusang propaganda

Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 32
1 sur 32

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

kilusang propaganda

 1. 1. Mga pangyayari noong ika-19 na siglo na naging dahilan ng pag-usbong ng nasyonalismonasyonalismo sa bansa. • Pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan • Pagbubukas ng Canal SuezCanal Suez • Pagkakaroon ng pangkat na ilustradoilustrado • Pagtatatag ng Kilusang SekularisasyonKilusang Sekularisasyon • Liberal na pamamahala ni Gob. Hen. Carlos MariaGob. Hen. Carlos Maria dela Torredela Torre • Pagbitay sa tatlong paring martir (GOMBURZAtatlong paring martir (GOMBURZA))
 2. 2.  Paano natin mapahahalagahan ang mga ginawa ng mga makabayang Pilipino sa pagkamit ng kalayaan?
 3. 3. Namuno si Padre Pedro Pelaez ng isang kilusang sekularisasyon Ang mga sekular ay lahing Pilipino, ang paring regular ay nabibilang sa ordeng relihiyoso Hinihiling ng mga paring Pilipino ang sekularisasyon – paglilipat ng mga parokya sa kamay ng mga paring sekular.
 4. 4.  Nagpatupad ng mahusay na patakaran at naging maganda ang pakikitungo sa mga Pilipino  Nagtaguyod ng malayang pamamahayag  Pantay na pagtingin sa mga Espanyol at Pilipino
 5. 5.  Masigasig na nakipaglaban para sa layunin ng sekularisasyon  Napagbintangan namuno sa isang pag-aalsa sa Cavite (Cavite Mutiny)  Binitay sa pamamagitan ng garote noong Pebrero 17, 1872
 6. 6. Pag-usbong ng Nasyonalismo Reporma sa Mapayapang Paraan
 7. 7. Ano ang ginawa ng mga Pilipino para makamit ang pagbabago mula sa pamahalaang kolonyal?
 8. 8. ILUSTRADO Classè Principalia
 9. 9.  Pagkatapos ng pagbitay kina GOMBURZA, sumidhi ang diwang makabansa ng mga Pilipino. Naghangad sila ng mga repormang panlipunan.  Pangunahing layunin ng KilusangKilusang PropagandaPropaganda na bigyan ng kalutasan ang mga kamalian sa sistemang kolonyal ng mga Kastila sa Pilipinas.
 10. 10.  Pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino at Espanyol  Gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas  Makaroon ng kinatawan ang Pilipinas sa CortesCortes ng Espanya.  SekularisasyoSekularisasyonn ng mga parokya sa Pilipinas.  Ipagkaloob sa mga Pilipino ang karapatangkarapatang pantao at kalayaan sa pagsasalitapantao at kalayaan sa pagsasalita..
 11. 11.  Kilusang Propaganda –mapayapang kampanya para sa pagbabago ng pamamalakad sa Pilipinas  La Solidaridad - Itinatag ng mga Pilipino sa Barcelona, Spain noong Disyembre 31, 1898
 12. 12.  Ang opisyal na pahayagan ng Kilusang Propaganda.  Unang inilathala sa Barcelona, Spain noong Pebrero 15, 1889 sa pamumuno ni GracianoGraciano Lopez-JaenaLopez-Jaena. Pumalit sa kanya si Marcelo H. delMarcelo H. del PilarPilar noong Disyembre 15, 1889.
 13. 13.  Pahayagang inilathala sa Espanya ng mga propagandista ang pagtuligsa sa mga prayle at kastila  Hinihikayat nito ang mga Pilipinong ipaglaban ang kanilang karapatan laban sa mapang-abusong mga prayle
 14. 14.  Iparating sa mga kinauukulan ang mga katiwaliang nagaganap sa Pilipinas  Ipaglaban ang katarungan at kaunlaran  Humngi ng panlipunan at pampulitikang pagbabago  Maipalaganap ang diwa ng demokrasya
 15. 15.  Jose Rizal  Marcelo H. del Pilar  Graciano lopez Jaena  Mariano Ponce  Juan Luna  Antonio Luna  Pedro Paterno  Jose Ma. Panganiban  Pedro Serrano Laktaw
 16. 16. Jose Rizal Marcelo H. del Pilar
 17. 17. Graciano Lopez Jaena Dominador Gomez
 18. 18. Antonio Luna Juan Luna
 19. 19. Jose Maria PanganibanMariano Ponce
 20. 20.  Mahusay na manunulat at orador  tinaguriang “Prinsipe ng Mananalumpating Pilipino  Sumulat ng Fray Botod – isang prayleng malaki ang tiyan na ganid sa pagkain, maging sa pang-aabuso, kasakiman at kalupitan nito sa mga Pilipino  Patnugot ng La Solidaridad  Namatay sa sakit na tuberkolosis sa Barcelona
 21. 21.  Nobelista ng kilusan  Sumulat at naglathala ng nobelang Noli Me Tangere sa Berlin at El Filibusterismo sa Belgium  Gumamit ng sagisag na Dimasalang at Laong Laan  Nagtatag ng La Liga Filipina
 22. 22.  Sa mga aklat na ito, tinuligsa ni Rizal ang kasamaan ng mga prayle at kabulukan ng sistema ng pamahalaang Español. Noli Me Tangere (1887) El Filibusterismo (1891)
 23. 23.  Ang Noli Me Tangere ay naghahayag ng pagmamalabis,pagmamalupit, at pagkaganid ng pinuno at prayleng Espanyol sa mga katutubong Pilipino.  Ang El Filibusterismo ay nobelang inihandog ni Jose Rizal sa tatlong paring martir, ang Gomburza  Dito ay inilalahad ang nalalapit na rebolusyon
 24. 24.  Itinatag ni Rizal noong Hulyo 3, 1892 matapos makabalik sa Pilipinas.  Layunin ng samahan na magkaisa ang lahatmagkaisa ang lahat ng Pilipino sa paghingi ng reporma sang Pilipino sa paghingi ng reporma sa mapayapang paraan.mapayapang paraan.  Kabilang siKabilang si Andres BonifacioAndres Bonifacio sasa samahang ito bilang tagamasidsamahang ito bilang tagamasid  Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ang samahan dahil ipinahuli ni Gobernador-Gobernador- Heneral Eulogio DespujolHeneral Eulogio Despujol si Rizal noong Hulyo 7, 1892Hulyo 7, 1892 upang ipatapon sa DapitanDapitan.
 25. 25.  Manunulat ng pahayagang La Solidaridad  Gumamit ng sagisag na Plaridel at Piping Dilat  Nagtatag ng Diaryong Tagalog upang isiwalat ang pagmamalupit ng mga Espanyol sa mga Pilipino.  Namatay sa sakit na tuberkulosis sa Barcelona
 26. 26.  Nabigo ang Kilusang PropagandaKilusang Propaganda dahil hindi dininig ng Spain ang mga karaingan ng mga Pilipino.  Isa rin sa dahilan ng pagkabigo ng kilusan ang kawalan ng pondo upang maipagpatuloy ang mga gawain ng samahan.  Ang pagkabigo ng Kilusang Propaganda ang naging simula ng Rebolusyon.
 27. 27.  Magsaliksik ng talambuhay ng isang propagandista at gumawa ng facebook profile gamit ang cartolina at iba pang art materials.
 28. 28. Mga Pamantayan 9 - 10 7 - 8 4 - 6 1 - 3 Kompletong mga detalye Kompleto sa detalye ang mensahe Wasto ngunit hindi sapat ang detalye ng mensahe May ilang mali sa mga detalye ng mensahe Mali ang mensahe Paggamit ng mga salita Angkop na angkop ang mga pananalitang ginagamit Angkop ang karamihan sa mga pananalitang ginamit Di-gaanong angkop ang mga pananalitang ginamit Hindi angkop ang mga pananalitang ginamit Pagkamasining Napakamasini ng ang pagkakagawa Masining ang pagkakagawa Ordinaryo ang pagkakagawa Magulo ang pagkakagawa

×