Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Breaking thinking.vietnam.dtnbs

1 545 vues

Publié le

Bài chia sẻ của MR Nguyễn Đức Thắng

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Breaking thinking.vietnam.dtnbs

 1. 1. Breakthrough Thinking * Hiểu về Tư Duy Đột Phá để áp dụng vào thực tế * by Gerald Nadler and Shozo Hibino Muc đích……………………..……................. Tháng 9/2010 – LeadingTheFuture, Hanoi Định nghĩa…………………..….……............. Cách giải quyết một vấn đề….….…………... Tư duy đột phá..………..….…........................ Áp dụng vào thực tế………………………….. Kết luận............................................................. Document : Formation au Vietnam Cảm ơn.............................................................. Auteurs : Duc-Thang NGUYEN Chương trình đào tạo………………………… Liên hệ.........………………………….……… Training - Vietnam 1
 2. 2. Mục đích 1. B ng phương pháp đào t o đ t phá, chúng tôi giúp b n hi u v Đ Tài hôm nay m t cách nhanh nh t và hi u qu nh t. 2. Hư ng d n b n t xây d ng cho mình cách tư duy đ áp d ng, khi c n thi t. Training - Vietnam 2
 3. 3. Vài định nghĩa Tư duy là gì ? Tư duy không phải là kỹ năng, tư duy càng không phải là những công cụ hay phương pháp để bạn nắm giữ và dễ dàng sử dụng. Tư duy đ t phá là gì ? Tư duy đột phá là cả một triết lý sống, nhân sinh quan về cuộc sống tạo nền tảng cho bất cứ một ý tưởng, phát minh hay bộ óc sáng tạo nào. Có nguyên tắc. Keyword : BreakthroughThinking, Theory of Bypass, Development, Creativity Training - Vietnam 3
 4. 4. Các cách giải quyết một vấn đề Training - Vietnam 4
 5. 5. Tư duy đ t phá Training - Vietnam 5
 6. 6. Tư duy đ t phá : Xác đ nh m c tiêu Triển khai mục đích có nghĩa là tìm ra mục đích sâu xa nhất (trọng tâm) bắt nguồn từ vấn đề nêu ra. Training - Vietnam 6
 7. 7. Tư duy đ t phá : Gi i pháp ti p theo Training - Vietnam 7
 8. 8. Tư duy đ t phá : H th ng 68 (1/3) Training - Vietnam 8
 9. 9. Tư duy đ t phá : H th ng 68 (2/3) Training - Vietnam 9
 10. 10. Tư duy đ t phá : H th ng 68 (3/3) Training - Vietnam 10
 11. 11. Áp dụng Bối cảnh : Trường hợp sinh viên mới tốt nghiệp công nghệ vi tính học. Vấn đề đặt ra : « Làm sao để trở thành tỉ phú ? » Gợi ý : Phương pháp giải quyết vấn đề bằng Tư Duy Đột Phá. Training - Vietnam 11
 12. 12. Áp dụng : Xác định mục đích Mục đích : Để được tự do trong hành động và suy nghỉ Training - Vietnam 12
 13. 13. Áp dụng : Chia giai đoạn (2/2) Chương trình phát thảo tương lai trong 8 năm, có 3 giai đoạn: •Giai đoạn 1 (2 năm) : Học hỏi. •Giai đoan 2 (3 năm) : Thành lập công ty. Hình thành thương hiệu trong nội địa. •Giai đoạn 3 (2 năm) : Phát triển thị trường quốc tế Training - Vietnam 13
 14. 14. Áp dụng : Chia giai đoạn (2/2) Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 - Kỷ năng chuyên môn. Kỷ năng - Nhân sự thời gian đầu : 20 - Xác định quốc gia kinh chương trình chuNn MMi, ISO - Xác định dịch vụ, khách hàng. doanh. - Kỷ năng chuyên môn khác : - Xác định mục tiêu. Kêu gọi đầu tư. - Mở văn phòng đại diện tại marketing, kế toán - Xây dựng thương hiệu. xứ. - Kỷ năng mềm : quản lý nhân sự, công - Chiến lược kinh doanh : liên minh với - Nhân sự : bồi dưởng ngoại ty, phát triển các nhân, lảnh đạo các công ty nội địa ngữ - Xây dựng mối quan hệ nghề nghiệp - Nếu số nhân sự > 99, thay đổi mô - Chiến lược kinh doanh : bắt - Xây dựng vốn đầu tư hình công ty. Chuyển sang holding. tay với các công ty phần mềm - ChuNn bị vốn và nhân lực để chuyển tại xứ sang giai đoạn 3 - Trở thành công ty phần mềm - Trở thành công ty hàng đầu Việt Nam lợi nhuận nhất Việt Nam Training - Vietnam 14
 15. 15. Áp dụng : Hệ thống 68 (1/2) 8 yếu tố Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Xây dựng công ty phần mềm nội địa Trở thành công ty phần mềm trên thị trường quốc tế Là tỷ phú Mục đích top 20 bản thần, gia đình, bạn bè Vốn đầu tư, bản thân, gia đình, bạn bè - Chương trình chuNn quốc tế Đầu vào - Thương hiệu - Vốn đầu tư - Đội ngủ nhân sự quốc tế - Hợp động làm việc - Thương hiệu. - Văn phòng đại diện hải ngoại - Kỷ năng mềm. - Đạt bằng cấp chương trình chuNn quốc tế - Mở rộng lỉnh vực hoạt động : đào tạo, thiết kế Đầu ra - Kỷ năng chuyên môn. và sản xuất sản phNm công nghệ điện tử cho thị - Vốn đầu tư trường tiêu thụ - Tìm việc - Công nghệ hóa quá trình sản xuất phần mềm - - - Củng cố và phát triển dịch vụ quản lý và sản - Trau dồi chuyên môn nghề nghiệp Xây dựng đội ngũ cao cấp xuất phần mềm. Trình tự - Trau dồi kỷ năng mềm - Đầu tư vào nghiên cứu công nghệ điện tử. - Kêu gọi đầu tư. - Đầu từ vào cơ sở và chất lượng đào tạo nhân sự - Khủng hoảng kinh tế thế giới - Cty phần mềm VN : FPT, TMA, HPT Môi trường nội địa. Môi trường - Nhà nước ủng hộ phát triển công nghệ IT. Môi trường quốc tế. Con người Bản thân – Gia đình – Bạn bè - Bản thân - Nhân sự - Ban quảng trị Bản thân. Ban quảng trị Vật chất Xe máy. Laptop. Building công ty. Chủ sợ chính. Văn phòng đại diện trong nước và hải ngoại. - Tài liệu hướng dẫn về kỷ năng mềm. Copyright phần mềm Tài liệu hợp đồng quốc tế Thông tin - Tài liệu hướng dẫn về chương trình chuNn Tài liệu đào tạo nội bộ Tài liệu kỷ thuật sử dụng sản phNm Tài liệu chương trình chuNn Training - Vietnam 15
 16. 16. Áp dụng : Hệ thống 68 (2/2) 8 yếu tố Giai đoạn 1 6 khái niệm Nền tảng Giá trị & Mục tiêu Thước đo Kiểm soát Giao diện Tương lai Mục đích Xây dựng công ty phần mềm nội địa Đầu vào Bản thần, gia đình, bạn bè kỷ năng mềm. Kỷ năng chuyên môn. Đầu ra Vốn đầu tư - Tìm việc Trình tự - Trau dồi chuyên môn. - Thu nhập vốn đầu tư. Môi trường - Khủng hoảng kinh tế thế giới Con người Bản thân – Gia đình – Bạn bè - Xe máy hộp số. - Công cụ làm việc Nhanh, kết quả Laptop = 1200 usd Laptop Lương tháng - Mua xe máy - Trình độ quốc tế Nâng cao trình độ Khóa học = 500 usd khuyến mãi = tay gas Vật chất - Laptop. 800 usd - Mua desktop - Khóa đào tạo - Tài liệu hướng dẫn về kỷ năng mềm. Thông tin - Tài liệu hướng dẫn về chương trình chuNn Training - Vietnam 16
 17. 17. Kết luận Đìều chắc chắn rằng, dùng Tư duy đột phá vào đời sống hay công việc hằng ngày rất có hiệu quả, ta làm chủ vấn đề chứ không bị lôi kéo bởi vấn đề ! Để áp dụng phương pháp này, ta cần chuNn bị cho mình vài kỷ năng căn bản : Kỷ năng suy nghỉ tích cực Kỷ năng thuyết phục để lôi kéo người khác vào dự án của mình Kỷ năng lý luận để tìm ra mục đích và giải pháp tiếp theo và thành lập hệ thống kiểm soát quy trình. Kỷ năng sáng tạo Kỷ năng nhìn toàn diện vấn đề Training - Vietnam 17
 18. 18. Kết luận … nữa Trong thực tế, ta giải quyết một vấn đề theo 3 bước : 1. Xác định mục đích 2. Chia giai đoạn 3. Lập hệ thống kiểm soát hành động Những áp dụng tư duy này trong đời sống cá nhân cũng như trong nghề nghiệp : – Hôn nhân - Ly dị - Tìm bạn đời – Tìm việc - Nghỉ việc - Muốn làm sếp – Xây dựng công ty - Đầu tư kinh doanh – Và còn nhiều nữa… Training - Vietnam 18
 19. 19. Cảm ơn Nhi m v c a chúng tôi là chia s v i b n kinh nghi m làm vi c đ b n tranh th n m l y cơ h i cho chính mình. N u có đi u gì c n b xung giúp chúng tôi hoàn thành nhi m v , b n vui lòng giúp đ . Chân thành c m ơn t ch c Leading The Future & s góp m t c a quý b n. Thân m n Training - Vietnam 19
 20. 20. Chương trình đào tạo Training - Vietnam 20
 21. 21. Duc-Thang NGUYEN Liên hệ Manager international DTNBS Công ty : DTNBS Business & Solution 41, rue de l’Auvergne – 44230 Saint Sébastien/ Loire RCS NANTES 494 255 607 APE 7022Z N° TVA FR01494255607 Contacts Duc-Thang NGUYEN Director DTNBS Business & Solution – Cộng Hòa Pháp +84(0)123 2121 823 +33(0)663 23 34 66 contact@dtnbs.com Web : www.dtnbs.com Training - Vietnam 21

×