Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

самостоятелна работа бел

  • Soyez le premier à commenter

самостоятелна работа бел

  1. 1. Самостоятелна работа – 27.11.2012Име.......................................1 упр. Прочети текста и отговори на въпросите. 6 т. Вълшебната градина От един вълшебник взех семена. Нощем ги посях на луна. Поливах ги всекиден със сироп. В една леха избуяха сладкиш до сладкиш. Втора леха роди шоколади. Оттретата леха мога да ти изпратя в колет сладък сладолед. По П. Дашева1.1. Колко лехи за засадени?1.2. Кога са посадени семената?1.3. Думата за проверка на думата сладкиш се намира в: А) третото изречение; Б) четвъртото изречение; В) шестото изречение.2 упр. Попълни липсващите букви. Направи проверка на думите. 6 т. а/ъ о/у е/ила/ъвица - _____________ о/убичам - __________ еде/иница - ____________ба/ъща - _______________ ко/ужух - ___________ ле/икарство - ___________3 упр. На кой ред са написани само звучни съгласни? 1 т. А) б, г, ж, ш, ф; Б) б, в, д, з, ж; В) г, о, з, и, с.4 упр. На кой ред има правописни грешки? 1 т. А) дълъг, изход, пантоф; Б) слаб, прохот, картов; В) свеж, изгрев, ориз.5 упр. Коя дума съдържа само беззвучни съгласни? А) морски; Б) хитър; 1 т. В) опашка.6 упр. На кой ред е пропусната звучна съгласна? А) сме_ка, ми_ка; Б) площа_че, жълъ_че; 1 т. В) самоле_че, пъпе_че.7 упр. Поправи допуснатите правописни грешки. Запиши думите за проверка. Зайците отиват на разхотка. Влизат в градината на леля Слафка. Грискат слаткоморкофчета. 10 т.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Скала за оценяване: Оценка:_________________Отличен – 26 – 23 т.Мн. Добър – 22 – 18 т.Добър – 17 – 14 т. Проверил:________________Среден – 13 – 9 т.

×