Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Sähkötekniikan ja elektroniikan materiaalia
Lisensoitu vapaasti CC-BY-lisenssillä
Vesa Linja-aho
Metropolia Helsinki UAS
2...
Sähkövirta
Sähkövirta on varauksenkuljettajien liikettä.
Yksikkö on ampeeri (A).
Suureen lyhenne on I.
Sähkövirtaa voidaan...
Kirchhoffin virtalaki
Kuten edellä todettiin, sähkövirta ei häviä mihinkään.
Kirchhoffin virtalaki (myös: Kirchhoffin ensimmäine...
Ole tarkka etumerkkien kanssa!
Voidaan sanoa: "pankkitilin saldo on -50 euroa"tai "olen 50 euroa
velkaa pankille".
Voidaan...
Jännite
Jännite on kahden pisteen välinen potentiaaliero.
Suureen lyhenne on U.
Virtapiirianalyysissä ei oteta kantaa siih...
Kirchhoffin jännitelaki
Kahden pisteen välillä vaikuttaa sama jännite tarkastelureitistä
riippumatta.
Tämä on helpoin hahmot...
Ohmin laki
Mitä suurempi virta, sitä suurempi jännite – ja päinvastoin.
Resistanssilla tarkoitetaan kappaleen kykyä vastus...
Käsitteitä
Virtapiiri Elektronisista komponenteista koostuva järjestelmä, jossa
sähkövirta kulkee.
Tasasähkö Sähköiset suu...
Vaihtoehtoinen tasasähkön määritelmä
Tasajännitteellä ja -virralla voidaan tarkoittaa myös jännitettä ja virtaa,
jonka suu...
Yksinkertainen virtapiiri
Akkuun kiinnitetty hehkulamppu. Hehkulangan resistanssi on 10 Ω.

+
−
12 V


dd  
I =?
-
Vesa Li...
Yksinkertainen virtapiiri
Akkuun kiinnitetty hehkulamppu. Hehkulangan resistanssi on 10 Ω.

+
−
12 V 10 Ω
I =?
-
Vesa Linj...
Yksinkertainen virtapiiri
Akkuun kiinnitetty hehkulamppu. Hehkulangan resistanssi on 10 Ω.

+
−
12 V 10 Ω
I =?
-
12 V
c
Ve...
Yksinkertainen virtapiiri
Akkuun kiinnitetty hehkulamppu. Hehkulangan resistanssi on 10 Ω.

+
−
12 V 10 Ω
I = 1,2 A
-
12 V...
Esimerkki
Ratkaise jännite E.

+
−
E

+
−
1,5 V
R = 20 Ω
I = 50 mA?
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötekniika...
Ratkaisu
Ratkaise jännite E.

+
−
E

+
−
1,5 V
R = 20 Ω
I = 50 mA?
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötekniikan...
Ratkaisu
Ratkaise jännite E.

+
−
E

+
−
1,5 V
R = 20 Ω
I = 50 mA?E
c
U
c
UR
c
E + U − UR = 0 ⇔ UR = E + U UR = RI = 20 Ω ...
Ratkaisu
Ratkaise jännite E.

+
−
E

+
−
1,5 V
R = 20 Ω
I = 50 mA?E
c
U
c
UR
c
E + U − UR = 0 ⇔ UR = E + U UR = RI = 20 Ω ...
Esimerkki
R2 = 5 Ω E1 = 3 V E2 = 2 V

+
−
E1

+
−
E2
R2
R1
I1
-
I2

a) Millä R1:n arvolla I2 = 0 A?
b) Mikä on silloin vir...
Sarjaankytkentä ja rinnankytkentä
Määritelmä: sarjaankytkentä
Piirielementit ovat sarjassa, jos niiden läpi kulkee sama vi...
Sarjaankytkentä ja rinnankytkentä
Sarjaankytkentä
I
-
I
-
Rinnankytkentä
U E
U E
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) ...
Vastusten sarjaankytkentä ja rinnankytkentä
Sarjaankytkentä
R1 R2
⇐⇒
R = R1 + R2
Rinnankytkentä
R1
R2
⇐⇒
R = 1
1
R1
+ 1
R2...
Vastusten sarjaankytkentä ja rinnankytkentä
Edellisen kalvon kaavat soveltuvat myös mielivaltaisen monelle
vastukselle. Es...
Jännitelähteiden sarjaankytkentä
Jännitelähteiden sarjaankytkennässä jännitteet voidaan laskea yhteen
(mutta etumerkeissä ...
Mitä sarjaan- ja rinnankytkentä eivät ole
Pelkkä se, että komponentit näyttävät olevan vierekkäinei tarkoita,
että kyseess...
Mitä sarjaan- ja rinnankytkentä eivät ole
Pelkkä se, että komponentit näyttävät olevan vierekkäinei tarkoita,
että kyseess...
Esimerkki
Ratkaise virta I.

+
−
E
R1 R3 R5
R2 R4 R6
I
-
R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R6 = 1 Ω E = 9 V
Vesa Linja-aho (Metropo...
Ratkaisu
Ratkaise virta I.

+
−
E
R1 R3 R5
R2 R4 R6
I
-
R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = R6 = 1 Ω E = 9 V
R5 ja R6 ovat sarjassa. ...
Ratkaisu jatkuu
R3 taas on sarjassa edellisen kanssa. Sarjaankytkennän resistanssi on
R3 + 2
3 Ω = 5
3 Ω.
Ja tämä sarjaank...
Virtalähde
Puhekielessä sanaa virtalähde käytetään varsin monimerkityksellisesti.
Esimerkiksi tietokoneen virtalähde hajos...
Virtalähde
Kun jossain johtimen haarassa on virtalähde, tiedät johtimen virran.


J = 1 A
6
R1
I = 1 A
-
R2
Vesa Linja-aho...
Konduktanssi
Resistanssilla tarkoitetaan kappaleen kykyä vastustaa sähkövirran
kulkua.
Resistanssin käänteislukua kutsutaa...
Sähköteho
Teho tarkoittaa tehtyä työtä aikayksikköä kohti.
Tehon tunnus on P ja yksikkö watti (W).
Elementin kuluttama teh...
Sähköteho
Energia ei häviä piirissä
Piirielementtien kuluttama teho = piirielementtien luovuttama teho.

+
−
E R
I
6 I? I ...
Napa ja portti
Piirissä olevaa johdon liitäntäkohtaa nimitetään navaksi tai nastaksi.
Kaksi napaa muodostavat portin eli n...
Solmu
Solmulla tarkoitetaan virtapiirin aluetta, jonka sisällä on sama
potentiaali.
Palikkamenetelmä: laske kynä johonkin ...
Maa
Yksi solmuista voidaan nimetä maasolmuksi.
Maasolmu-merkinnän käyttö säästää piirtämisvaivaa.
Auton akun miinusnapa on...
Maa
Maasolmu voidaan kytkeä laitteen runkoon tai olla kytkemättä
(symboli ei siis tarkoita, että laite on maadoitettu).
Ed...
Kirchhoffin lakien systemaattinen soveltaminen
Virtapiiriyhtälöt kannattaa kirjoittaa systemaattisesti, ettei sekoa omaan
nä...
Esimerkki
Ratkaise virta I.

+
−
E1

+
−
E2R3
R1 R2
I?
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötekniikan ja elektron...
Esimerkki
Ratkaise virta I.

+
−
E1

+
−
E2R3
R1 R2
I?
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötekniikan ja elektron...
Esimerkki
Ratkaise virta I.

+
−
E1

+
−
E2R3
R1 R2
I?
U3
c
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötekniikan ja ele...
Esimerkki
Ratkaise virta I.

+
−
E1

+
−
E2R3
R1 R2
I?
U3
c
E1 − U3E
E2 − U3'
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Säh...
Esimerkki
Ratkaise virta I.

+
−
E1

+
−
E2R3
R1 R2
I?
U3
c
E1 − U3E
E2 − U3'
U3
R3
=
E1 − U3
R1
+
E2 − U3
R2
Vesa Linja-a...
Esimerkki
Ratkaise virta I.

+
−
E1

+
−
E2R3
R1 R2
I?
U3
c
E1 − U3E
E2 − U3'
U3
R3
=
E1 − U3
R1
+
E2 − U3
R2
=⇒ U3 = R3
R...
Esimerkki
Ratkaise virta I.

+
−
E1

+
−
E2R3
R1 R2
I?
U3
c
E1 − U3E
E2 − U3'
U3
R3
=
E1 − U3
R1
+
E2 − U3
R2
=⇒ U3 = R3
R...
Huomautuksia
Yhtälöt voi kirjoittaa monella eri logiikalla, ei ole yhtä oikeaa
menetelmää.
Vaatimuksena ainoastaan a) Kirc...
Toinen esimerkki

+
−
E1

+
−
E2R3
R1 R2
R4
R5
U3
c
U4
c
E1 − U3
R1
=
U3 − U4
R2
+
U3
R3
ja
U3 − U4
R2
=
U4
R4
+
U4 − E2
R...
Huomattavaa
Virtapiirin ratkaisemiseksi on useita muitakin menetelmiä kuin
solmujännitemenetelmä: haaravirtamenetelmä, sil...
Jännitelähde kahden solmun välillä
Jos piirissä on kahden (muun kuin maa)solmun välillä jännitelähde, niin
ongelmaan tulee...
Jännitelähde kahden solmun välillä: esimerkki
Entäpä jos edellisessä esimerkissä olisi ollut R2:n tilalla jännitelähde E3:...
Jännitelähde kahden solmun välillä: esimerkki
Entäpä jos edellisessä esimerkissä olisi ollut R2:n tilalla jännitelähde E3:...
Jännitelähde kahden solmun välillä: esimerkki
Entäpä jos edellisessä esimerkissä olisi ollut R2:n tilalla jännitelähde E3:...
Jännitelähde kahden solmun välillä: esimerkki
Entäpä jos edellisessä esimerkissä olisi ollut R2:n tilalla jännitelähde E3:...
Jännitelähde kahden solmun välillä: esimerkki

+
−
E1

+
−
E2R3
R1


− +
E3
R4
R5
-I
U3
c
U4
c
E1 − U3E
U3 − U4E U4 − E2E
...
Jännitelähde kahden solmun välillä: yhteenveto
Koska jännitelähteen virtaa ei voida laskea Ohmin laista,
jännitelähteen vi...
Esimerkki
Ratkaise virta I4. Tarkista tuloksesi siten, että merkitset kuvaan kaikki
jännitteet ja virrat ja toteat, että t...
Ratkaisu


J
6 R1


− +
E
R4
R2 R3 R5
I4
?
U2
c
U3
c
I
-
R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 1 Ω E = 9 V J = 1 A
Kirjoitetaan kaksi v...
Sijoitetaan yhtälöön lukuarvot ja ratkaistaan:
U3 = 4 V
Joten kysytty virta on 4 V · 1 S = 4 A.
Jänniteyhtälöstä U2 + E = ...
Esimerkki 1
Ratkaise I ja U.

+
−
E1

+
−
E2


− +
E3
R1
R2


J
6
I?
U
c
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötek...
Esimerkki 1
Ratkaise I ja U.

+
−
E1

+
−
E2


− +
E3
R1
R2


J
6
I?
U
c
I3

J = UG2 + I3
I3 = I + (E1 − E2)G1
U = E1 + E3...
Esimerkki 2
Ratkaise U2 ja I1.

+
−
E1

+
−
E2

+
−
E3


J1
-


J2

R
U2'
I1

Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Säh...
Esimerkki 2
Ratkaise U2 ja I1.

+
−
E1

+
−
E2

+
−
E3


J1
-


J2

R
U2'
I1

I1 = (E1 − E3)G + J1
E2 + U2 = E3
Vesa Linja...
Mistä lisäharjoitusta?
Silvosen kirjaan on lisämateriaalia osoitteessa http://users.tkk.
fi/~ksilvone/Lisamateriaali/lisam...
Esimerkki 3
Ratkaise U4.

+
−
E R2 R4
R1 R3
U4
c
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötekniikan ja elektroniikan ...
Esimerkki 3
Ratkaise U4.

+
−
E R2 R4
R1 R3
U4
c
U2
c
(E − U2)G1 = U2G2 + (U2 − U4)G3
(U2 − U4)G3 = G4U4
Vesa Linja-aho (M...
Esimerkki
Ratkaise jännite U1. Kaikki vastukset ovat 10 Ω vastuksia, E = 10 V ja
J = 1 A.


J
6
R1 R3
R2
R4

+
−
EU1
c
Ves...
Esimerkki
Ratkaise jännite U1. Kaikki vastukset ovat 10 Ω vastuksia, E = 10 V ja
J = 1 A.


J
6
R1 R3
R2
R4

+
−
EU1
c
 
 ...
Ratkaisu jatkuu
J = U1G1 + (U1 − U2)G2
(U1 − U2)G2 = EG3 + I
G3E + I = U3G4
U2 − U3 = E
Ratkaistaan kolmannesta yhtälöstä ...
Ratkaisu jatkuu
1 = 0,2U1 − 0,1U2
0,1U1 − 0,1U2 = 0,1U2 − 1
Jonka ratkaisu on
U1 = 10
U2 = 10
Eli kysytty jännite U1 on 10...
Esimerkki
R1 = 100 Ω R2 = 500 Ω R3 = 1,5 kΩ R4 = 1 kΩ E1 = 5 V
J1 = 100 mA J2 = 150 mA


J1
6
R1

+
−
E1 R4
R2 R3


J2
-
r...
Esimerkki
R1 = 12 Ω R2 = 25 Ω J = 1 A E1 = 1 V E2 = 27 V

+
−
E1


J
6


− +
E2
R1
R2U
c
Laske jännite U.
Vastaus: 1
37
V ...
Esimerkki
Ratkaise jännite U.
R1 = 1 Ω R2 = 2 Ω J1 = 1 A J2 = 2 A E = 3 V


J1
6

+
−
ER1
R2


J2

r r
U
c
Vesa Linja-aho ...
Esimerkki
R1 = 1 Ω R2 = 2 Ω J1 = 1 A J2 = 2 A E = 3 V


J1
6

+
−
ER1
R2


J2

r r
U
c
E − U'
J1 + J2 + G2(E − U) = G1U
1 ...
Solmumenetelmä
Tarkastellaan edellisen esimerkin yhtälöitä
G1(E1 − U3) = G2(U3 − U4) + G3U3 ja G2(U3 − U4) = G4U4 + G5(U4 ...
Solmumenetelmä jatkuu
(G1 + G2 + G3)U3 − G2U4 = G1E1
−G2U3 + (G2 + G4 + G5)U4 = G5E2
Yhtälöiden logiikka on seuraava:
Joka...
Huomattavaa
Solmumenetelmä ja solmujännitemenetelmä ovat kaksi eri
menetelmää (vaikkakin hyvin samankaltaisia).
Jos yhtälö...
Piirimuunnokset
1 Piirimuunnoksella tarkoitetaan toimenpidettä, jonka avulla piiri tai
piirin osa muunnetaan esitystavalta...
Esimerkki piirimuunnoksesta
Kaksi (tai useampi) vastusta muunnetaan yhdeksi, samalla tavalla
käyttäytyväksi vastukseksi.
S...
Virtalähteiden rinnankytkentä
Kaksi (tai useampi) virtalähdettä muunnetaan yhdeksi, samalla tavalla
käyttäytyväksi virtalä...
Jännitelähde-virtalähdemuunnos
Jännitelähteen ja vastuksen sarjaankytkentä käyttäytyy kuten
virtalähteen ja vastuksen rinn...
Tärkeää muistettavaa
Huomaa, että ideaalista jännite- tai virtalähdettä ei voi muuntaa yllä
olevalla tavalla. Jännitelähte...
Muunnoksen perustelu
Lähdemuunnos

+
−
E
R I
-
U
c


E
R
6
R
I
-
U
c
Vasen kuva
I =
E − U
R
U = E − RI
Oikea kuva:
I =
E
R...
Esimerkki
Ratkaise U.

+
−
E1
R1
R3
R2

+
−
EU
c
Muunnetaan piiri


J1
6
R1 R3R2


J2
6
Ja ei muuta kuin vastaus pöytään:
...
Erittäin tärkeä huomio
Vaikka vastuksen arvo pysyy samana muunnoksessa, vastus ei ole
sama vastus! Esimerkiksi edellisessä...
Esimerkki
Ratkaise virta I muuntamalla virtalähteet jännitelähteiksi. J1 = 10 A,
J2 = 1 A, R1 = 100 Ω, R2 = 200 Ω ja R3 = ...
Ratkaisu
Ratkaise virta I muuntamalla virtalähteet jännitelähteiksi. J1 = 10 A,
J2 = 1 A, R1 = 100 Ω, R2 = 200 Ω ja R3 = 3...
Théveninin ja Nortonin teoreemat
Olemme käsitelleet seuraavat piirimuunnokset: jännitelähteiden
sarjaankytkentä, virtaläht...
Esimerkki piirimuunnoksesta
Théveninin teoreema
Mikä tahansa lineaarinen piiri voidaan esittää yhdestä portista katsottuna...
Théveninin lähteen muodostaminen

+
−
E
R1
R2
˜
˜
⇐⇒

+
−
ET
RT
˜
˜
Théveninin lähteen ET selvitetään yksinkertaisesti las...
Théveninin lähteen muodostaminen

+
−
E
R1
R2
˜
˜
⇐⇒

+
−
ET
RT
˜
˜
Portin jännite saadaan (tässä tapauksesa) laskemalla v...
Théveninin lähteen muodostaminen
RT voidaan ratkaista kahdella tavalla. Tapa 1: sammutetaan piirin kaikki
lähteet, ja lask...
RT:n selvittäminen oikosulkuvirran avulla
RT voidaan ratkaista kahdella tavalla. Tapa 2: oikosuljetaan navat, ja
lasketaan...
Nortonin lähde
Nortonin lähde on yksinkertaisesti Théveninin lähde johon on sovellettu
lähdemuunnosta (tai päinvastoin). R...
Esimerkki 1
Muodosta Théveninin lähde. Kaikki komponenttiarvot = 1.


J1
6
R1 R2


− +
E
˜
˜
Vesa Linja-aho (Metropolia He...
Esimerkki 2
Muodosta Théveninin lähde. Kaikki komponenttiarvot = 1.

+
−
E R2


J
6R3
˜
˜
R1
Vesa Linja-aho (Metropolia He...
Esimerkki
Muodosta kuvan piiristä Théveninin lähde. Kaikki komponenttiarvot ovat
1. (Vastukset ovat jokainen 1 Ω ja virtal...
Ratkaisu
Muodosta kuvan piiristä Théveninin lähde. Kaikki komponenttiarvot ovat
1. (Vastukset ovat jokainen 1 Ω ja virtalä...
Ratkaisu jatkuu
Ratkaistaan seuraavaksi Théveninin lähteen resistanssi RT. Helpoiten tämä
onnistuu sammuttamalla lähteet j...
Lopullinen ratkaisu

+
−
ET = 1
3 V
RT = 2
3 Ω
˜
˜
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötekniikan ja elektroniika...
Esimerkki
Muodosta kytkimien vasemmalla puolella olevasta piiristä Théveninin
lähde. Laske sitten, kuinka suuri on virta I...
Kerrostamismenetelmä
Vastuksista ja vakioarvoisista virta- ja jännitelähteistä koostuva piiri
on lineaarinen.
Jos piiri on...
Kerrostamismenetelmä
Kerrostamismenetelmää sovelletaan seuraavasti
Lasketaan kunkin lähteen aiheuttama(t) virta/virrat ja/...
Esimerkki kerrostamismenetelmän soveltamisesta
Ratkaise virta I3 kerrostamismenetelmällä.

+
−
E1

+
−
E2R3
I3
?
R1 R2
Sam...
Esimerkki kerrostamismenetelmän soveltamisesta
Virta I3 saadaan laskemalla osavirrat I31 ja I32.
I3 = I31 + I32 =
E1
R1 + ...
Milloin kerrostamismenetelmä on kätevä?
Kun laskija pitää enemmän piirin sormeilemisesta kuin yhtälöryhmien
pyörittelemise...
Lineaarisuus ja kerrostamismenetelmän teoriatausta
Kerrostamismenetelmä perustuu piirin lineaarisuuteen, eli siihen, että
...
Esimerkki
Ratkaise virta I2 kerrostamismenetelmällä.
J = 1 A R1 = 10 Ω R2 = 20 Ω R3 = 30 Ω E = 5 V


J
6
R1 R3
R2
I2
-

+
...
Ratkaisu
Ratkaise virta I2 kerrostamismenetelmällä.
J = 1 A R1 = 10 Ω R2 = 20 Ω R3 = 30 Ω E = 5 V


J
6
R1 R3
R2
I2
-

+
−...
Ratkaisu
Lasketaan ensin virtalähteen vaikutus:


J
6
R1 R3
R2
I21
-
Vastusten R1 ja R2 yli on sama jännite (ne ovat rinna...
Ratkaisu
Lasketaan seuraavaksi jännitelähteen vaikutus:
R1 R3
R2
I22
-

+
−
E
Vastukset R1 ja R2 ovat nyt sarjassa ja niid...
Esimerkki
Ratkaise U ja I ensin kerrostamismenetelmällä ja sitten jollain muulla
menetelmällä.
R1 = 1 Ω R2 = 2 Ω J = 1 A E...
Esimerkki
Ratkaise kerrostamismenetelmällä virta I ja jännite U.
R1


J
6

+
−
E
R2
I?
 
U
‡
E = 3 V R1 = R2 = 1 Ω J = 1 A...
Ratkaisu
Ratkaise kerrostamismenetelmällä virta I ja jännite U.
Ratkaistaan ensin virtalähteen vaikutus.
R1


J
6 R2
I1
?
...
Ratkaisu
Ratkaise kerrostamismenetelmällä virta I ja jännite U.
Ratkaistaan seuraavaksi jännitelähteen vaikutus.
R1

+
−
E...
Ratkaisu
Ratkaise kerrostamismenetelmällä virta I ja jännite U.
Yhdistetään tulokset:
U = U1 + U2 = 0,5 V − 1,5 V = −1 V
I...
Jännitteenjakosääntö
R1
R2U
c
U2
c
U1 E
U1 = U R1
R1+R2
ja U2 = U R2
R1+R2
Elektroniikkapiirissä tarvitaan usein vertailuj...
Virranjakosääntö
R1 R2
I
-
I1
? I2
?
I1 = I G1
G1+G2
ja I2 = I G2
G1+G2
Kaava pätee myös monen vastuksen rinnankytkennälle...
Esimerkki 1
R4
R1 R2 R3
I1
? I2
? I3
?


J
6
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötekniikan ja elektroniikan mate...
Esimerkki 1
R4
R1 R2 R3
I1
? I2
? I3
?


J
6
I1 = J G1
G1+G2+G3
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötekniikan ja...
Esimerkki 1
R4
R1 R2 R3
I1
? I2
? I3
?


J
6
I1 = J G1
G1+G2+G3
I2 = J G2
G1+G2+G3
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS...
Esimerkki 1
R4
R1 R2 R3
I1
? I2
? I3
?


J
6
I1 = J G1
G1+G2+G3
I2 = J G2
G1+G2+G3
I3 = J G3
G1+G2+G3
Vesa Linja-aho (Metr...
Esimerkki 2
R1 R2 R3
R4

+
−
E
 
U1
‡
 
U2
‡
 
U3
‡


U4
W
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötekniikan ja elek...
Esimerkki 2
R1 R2 R3
R4

+
−
E
 
U1
‡
 
U2
‡
 
U3
‡


U4
W
U1 = E R1
R1+R2+R3+R4
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) ...
Esimerkki 2
R1 R2 R3
R4

+
−
E
 
U1
‡
 
U2
‡
 
U3
‡


U4
W
U1 = E R1
R1+R2+R3+R4
U2 = E R2
R1+R2+R3+R4
Vesa Linja-aho (Met...
Esimerkki 2
R1 R2 R3
R4

+
−
E
 
U1
‡
 
U2
‡
 
U3
‡


U4
W
U1 = E R1
R1+R2+R3+R4
U2 = E R2
R1+R2+R3+R4
U3 = E R3
R1+R2+R3+...
Esimerkki 2
R1 R2 R3
R4

+
−
E
 
U1
‡
 
U2
‡
 
U3
‡


U4
W
U1 = E R1
R1+R2+R3+R4
U2 = E R2
R1+R2+R3+R4
U3 = E R3
R1+R2+R3+...
Esimerkki
Ratkaise jännite U jännitteenjakosääntöä hyväksikäyttämällä.
E1 = 10 V R1 = 10 Ω R2 = 20 Ω R3 = 30 Ω
R4 = 40 Ω R...
Ratkaisu
Ratkaise jännite U jännitteenjakosääntöä hyväksikäyttämällä.
E1 = 10 V R1 = 10 Ω R2 = 20 Ω R3 = 30 Ω
R4 = 40 Ω R5...
Esimerkki
Tiedetään, että virta I3 = 0 A. Laske E1.
R1 = 5 Ω R2 = 4 Ω R3 = 2 Ω R4 = 5 Ω R5 = 6 Ω E2 = 30 V

+
−
E1

+
−
E2...
Ratkaisu
Tiedetään, että virta I3 = 0 A. Laske E1.
R1 = 5 Ω R2 = 4 Ω R3 = 2 Ω R4 = 5 Ω R5 = 6 Ω E2 = 30 V

+
−
E1

+
−
E2
...
Ratkaisu
Tiedetään, että virta I3 = 0 A. Laske E1.
R1 = 5 Ω R2 = 4 Ω R3 = 2 Ω R4 = 5 Ω R5 = 6 Ω E2 = 30 V

+
−
E1

+
−
E2
...
Koska I3 = 0 A, vastusten R1 ja R4 läpi kulkee sama virta, ja samoin
vastusten R2 ja R5 läpi kulkee sama virta. Näin ollen...
Esimerkki
Ratkaise virta I ja jännite U.

+
−
E
R1
R2 R3
I?
 
U
‡
E = 10 V R1 = 7,5 kΩ R2 = R3 = 5 kΩ
Vesa Linja-aho (Metr...
Esimerkki
Ratkaise virta I ja jännite U.

+
−
E
R1
R2 R3
I?
 
U
‡
E = 10 V R1 = 7,5 kΩ R2 = R3 = 5 kΩ
Jännitteenjakosäännö...
Ohjattu lähde
Tähän mennessä (jännite- ja virta)lähteet ovat olleet vakioarvoisia.
Jos lähteen arvo ei riipu piirin muista...
Jänniteohjattu jännitelähde (VCVS)
r
r
u
c

+
−
e = Au
VCVS:n jännite e riippuu jostain toisesta jännitteestä u.
Kerrointa...
Virtaohjattu jännitelähde (CCVS)
r
r
i?

+
−
e = ri
CCVS:n jännite e riippuu jostain virrasta i.
Kerrointa r kutsutaan sii...
Jänniteohjattu virtalähde (VCCS)
r
r
u
c


j = gu
6
VCCS:n virta j riippuu jostain toisesta jännitteestä u.
Kerrointa g ku...
Virtaohjattu virtalähde (CCCS)
r
r
i?


j = βi
6
CCCS:n virta j riippuu jostain virrasta i.
Kerrointa β kutsutaan virtavah...
Esimerkki
Ratkaise jännite U oheisesta tasasähköpiiristä.
E1 = 10 V R1 = 10 Ω R2 = 20 Ω R3 = 30 Ω
R4 = 40 Ω r = 2 Ω

+
−
E...
Ratkaisu
Ratkaise jännite U oheisesta tasasähköpiiristä.
E1 = 10 V R1 = 10 Ω R2 = 20 Ω R3 = 30 Ω
R4 = 40 Ω r = 2 Ω

+
−
E1...
+
−
E1
R1 R2
R3
i
-

+
−
e2 = ri
R4


U
W
Merkitään R1:n ja R2:n sarjaankytkentää symbolilla R12 ja kirjoitetaan
solmuyhtä...
E1G12 − UG12 + rG4G12E1 − rG4G12U − UG4 = UG3
josta
G12E1(1 + rG4) = U(G3 + G12 + G4 + rG4G12)
sijoitetaan lukuarvot ja ra...
Esimerkki
Laske jännite U3.
G1 = 1 S G2 = 2 S G3 = 3 S G4 = 4 S G5 = 5 S g = 6 S J = 3 A


J
6
G1 G2 G3
G4 G5


gU1

U1
c
...
Kela ja kondensaattori
Ri
-
 
u
‡ § ¤§ ¤§ ¤
Li
-
 
u
‡
C
i
-
 
u
‡
u = Ri u = L di
dt i = C du
dt
Vesa Linja-aho (Metropol...
Kela ja kondensaattori tasasähköpiirissä
Ri
-
 
u
‡ § ¤§ ¤§ ¤
Li
-
 
u
‡
C
i
-
 
u
‡
u = Ri u = L di
dt i = C du
dt
Tasajä...
Poikkeus 1
Kondensaattoriin syötetään väkisin tasavirtaa.


J
6
C
i = C du
dt ⇒ J = C du
dt ⇒ du
dt = J
C eli kondensaatto...
Poikkeus 2
Kelaan kytketään tasajännitelähde.

+
−
E ¤
¥
¤
¥
¤
¥
L
u = L di
dt ⇒ E = L di
dt ⇒ di
dt = E
L eli kelan virta...
Kelan ja kondensaattorin käsittely tasasähköpiirilaskuissa
Kela korvataan oikosululla (=johtimella) ja kondensaattori korv...
Esimerkki
Ratkaise jännite U oheisesta tasasähköpiiristä.
E1 = 10 V R1 = 10 Ω R2 = 20 Ω R3 = 30 Ω
R4 = 40 Ω L = 500 mH C =...
Ratkaisu
Ratkaise jännite U oheisesta tasasähköpiiristä.
E1 = 10 V R1 = 10 Ω R2 = 20 Ω R3 = 30 Ω
R4 = 40 Ω L = 500 mH C = ...
Ratkaisu jatkuu
Koska piirissä ei ole jännitelähde-kela-rinnankytkentöjä eikä
virtalähde-kondensaattori-sarjaankytkentökä ...
Operaatiovahvistin
Ammattislangilla opari, englanniksi operational amplifier tai lyhyesti
opamp.
Operaatiovahvistimeen kytk...
Ideaalinen operaatiovahvistin
Ideaaliselle operaatiovahvistimelle pätee
Vahvistuskerroin A on ääretön (käytännön oparilla ...
Operaatiovahvistinkytkennät
Operaatiovahvistinta ei käytännössä koskaan käytetä sellaisenaan,
vaan kytkemällä siihen muita...
Invertoiva vahvistin
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
−15 V
+15 V
R1
R2
Uout
c
Uin
c
Uout = −
R2
R1
Uin
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki...
Laskutekniikkaa
Jos ideaalinen operaatiovahvistin (A → ∞) on kytketty siten, että
Uout:n nousu kasvattaa jännitettä U− (ta...
Invertoiva summain
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
−15 V
+15 V
R1
R2
R3
U2
c
U3
c R
Uout
c
U1
c
Uout = −R
1
R1
U1 +
1
R2
U2 +
1
R3
U3
Vesa...
Ei-invertoiva vahvistin
4
4
4
˜
˜
˜
+
−
−15 V
+15 V
R2
R1
Uout
c
Uin
c
Uout = 1 +
R2
R1
Uin
Vesa Linja-aho (Metropolia Hel...
Jännitteenseuraaja
4
4
4
˜
˜
˜
+
−
−15 V
+15 V
Uout
c
Uin
c
Uout = Uin
Kytkennän hyöty: jännitettä Uout voidaan kuormittaa...
R1 = 1 kΩ R2 = 2 kΩ R3 = 1 kΩ R4 = 3 kΩ
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
−15 V
+15 V
R1
R2
R3
Uout
c
Uin
c
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
−15 V
+15 V
R4
E...
Esimerkki
R1 = 1 kΩ R2 = 2 kΩ R3 = 1 kΩ R4 = 3 kΩ
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
−15 V
+15 V
R1
R2
R3
Uout
c
Uin
c
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
−15 V
...
Positiivinen takaisinkytkentä
Negatiivisessa takaisinkytkennässä lähtöjännitettä kasvattava häiriö
kasvattaa myös invertoi...
Positiivinen takaisinkytkentä
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
−15 V
+15 V
R2
R1
Uout
c
Uin
c
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähk...
Positiivinen takaisinkytkentä
4
4
4
˜
˜
˜
+
−
−15 V
+15 V
R1
R2
Uout
c
Uin
c
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähk...
Esimerkki
4
4
4
˜
˜
˜
+
−
−15 V
+15 V
R1 = 7,5 kΩ
R2 = 15 kΩ
−15 V
R = 15 kΩ
Uout
c
Uin
c
Piirrä piirin ominaiskäyrä (vaak...
Esimerkki
Kumpikin hystereesisraja saadaan laskemalla, milloin operaatiovahvistimen
tulonavoissa on sama jännite. Tutkitaa...
Integraattori
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
−15 V
+15 V
R
C
Uout
c
Uin
c
uout = −
1
RC
t
0
uindt + U0
Lähtöjännitteen muutosnopeus on ve...
Derivaattori
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
−15 V
+15 V
C
R
Uout
c
Uin
c
uout = −RC
duin
dt
Lähtöjännite on verrannollinen tulojännitteen...
Komparaattori
Jos negatiivista takaisinkytkentää ei ole, operaatiovahvistimen lähtöjännite ajautuu aina
jompaan kumpaan ää...
Tarkkuustasasuuntaaja
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
−15 V
+15 V
R
 
d
R
 d
Uin
c
RL Uout
c
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähk...
R R R R
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
Uin
c
Uout
c
Esimerkki
Laske miten Uout riippuu jännitteestä Uin.
Vesa Linja-aho (...
Esimerkki
R R R R
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
Uin
c
Uout
c
Ux'
Ux'
Uy
'
Uy
'
Kaksi vasemmanpuoleisinta vastusta ovat k...
Esimerkki
R R R R
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
Uin
c
Uout
c
Ux'
Ux'
Uy
'
Uy
'
Kirjoitetaan Kirchhoffin jännitelain mukaan...
Esimerkki
Tarkastellaan äskeisiä yhtälöitä:
Uin + Ux + Uy = 0
Uout − Uy − Uy − Ux − Ux = 0
Ratkaistaan jälkimmäisestä Uout...
Takaisinkytkentä (engl. feedback)
Takaisinkytkentä: piirin lähtösignaali summataan piirin tulosignaaliin,
kertoimella B pa...
A
B
Uout
−
Uin
Uout = A(Uin − BUout) ⇒ Uout =
A
1 + AB
Uin
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötekniikan ja elek...
Takaisinkytkennän käyttö
Takaisinkytkentä on tärkeä säätötekniikassa.
Takaisinkytkennän avulla voidaan vahvistimen ominais...
Ei-invertoiva vahvistin
4
4
4
˜
˜
˜
+
−
−15 V
+15 V
R2
R1
Uout
c
Uin
c
Uout = 1 +
R2
R1
Uin
Vesa Linja-aho (Metropolia Hel...
Ei-invertoiva vahvistin: takaisinkytkennän analyysi
4
4
4
˜
˜
˜
+
−
−15 V
+15 V
R2
U−
c
R1
Uout
c
Uin
c
Uout = A(U+ − U−) ...
Oskillaattori
Oskillaattori = värähtelijä.
Esimerkiksi heilurikellon heiluri on oskillaattori.
Elektroniikassa oskillattor...
Toteutustapoja
Oskillaattori voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Käytetyimmät tekniikat
ovat:
Ladataan ja puretaan kond...
Toteutustapoja
Käyttämällä takaisinkytkentäpiirissä tarkoin leikattua kvartsikidettä,
saadaan erittäin tarkka oskillaattor...
Esimerkki relaksaatio-oskillaattorista
Ei-portin on oltava Schmitt-liipaisintulolla varustettu. Tämä tarkoittaa
sitä, että...
Schmitt-liipaisimen toiminta
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötekniikan ja elektroniikan materiaalia 22. elok...
555-ajastinpiiri
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötekniikan ja elektroniikan materiaalia 22. elokuuta 2014 16...
Wienin siltaoskillaattori
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
PTC
R
C
C R
r ˜
˜
Uout
c


U+ = 1
3+j(RCω− 1
RCω
)
Uout
W
Vesa Linja-aho (Metrop...
Vaihesiirto-oskillaattori
C C C R
R R 4
4
4
˜
˜
˜
−
+
−15 V
+15 V
R1
Uout
c
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkö...
Yhdenlainen relaksaatio-oskillaattori
R1 1 kΩ
4
4
4
˜
˜
˜
+
−
−15 V
+15 V
R2 15 kΩ
R3 150 kΩ
4
4
4
˜
˜
˜
−
+
−15 V
+15 V
C...
Transistorivahvistin (yhteisemitterikytkentä)
R2 = 33 kΩ
R1 = 82 kΩ

+
−
12 V
RC = 1 kΩ
0)
1(
 
 
‚d
d
RE = 470 Ω
CIN
COUT...
Transistorivahvistin
Edellisen kalvon piiri vahvistaa vaihtojännitesignaalia Uin.
Miksi signaalia ei voi vain syöttää suor...
Transistorivahvistin
Jotta transistorivahvistin vahvistaisi myös heikkoja signaaleja, se pitää
biasoida eli esijännittää. ...
Transistorivahvistimen analysointi
R2 = 33 kΩ
R1 = 82 kΩ
RC = 1 kΩ


βIB
?
IB
-
RE = 470 Ω
Iin
- r
Uin
c
Uout
c
Vesa Linja...
Vahvistuskerroin
Emitterivirralle voidaan kirjoittaa
Uin
RE
= IB + βIB ⇒ IB =
Uin
RE(1 + β)
josta
Uout = −βIB · RC = −β
Ui...
Tuloresistanssi
Rin =
Uin
Iin
Iin =
Uin
R1
+
Uin
R2
+ IB =
Uin
R1
+
Uin
R2
+
Uin
RE(1 + β)
Rin =
Uin
Iin
=
Uin
Uin
R1
+ Ui...
Lähtöresistanssi
Lähtöresistanssi on helppo johtaa tekemällä kollektorivastukselle ja
virtalähteelle lähdemuunnos:
RC


βI...
Esimerkki
R2 = 33 kΩ
R1 = 82 kΩ

+
−
12 V
RC = 1 kΩ
0)
1(
 
 
‚d
d
RE = 500 Ω
β = 100
CIN
COUTr
Uin
c
Uout
c
Kuinka suurek...
Esimerkki
CIN ja vahvistimen tuloresistanssi RIN muodostavat yhdessä ensimmäisen
asteen ylipäästösuodattimen, joka määrää ...
Diodipiirin ratkaisu tarkasti

+
−
E = 1 V
R = 100 Ω
d  U
c
I = IS e
U
nUT − 1 UT =
kT
q
I =
E − U
R
Vesa Linja-aho (Metro...
Piensignaalianalyysi
Kun epälineaarisia komponentteja sisältävän piirin toimintaa
tutkitaan, voidaan käyttää joko tarkkoja...
Diodin piensignaalisijaiskytkentä
 
d
I
-
 
U
‡
I = IS e
U
nUT − 1 UT =
kT
q
q = 1,602 · 10−19
As k = 1,381 · 10−23 J
K
De...
Piensignaalianalyysi diodipiirille
Laske ensin diodin tasajännitetoimintapiste: sammuta
vaihtojännitelähteet ja laske diod...
Piensignaalianalyysi: yksinkertainen esimerkki

+
−
E = 1 V

+
−
eac = 100 mV
R = 100 Ω
d 


U + uac
W
Vesa Linja-aho (Met...
Vaihe 1/3
Sammutetaan vaihtojännitelähde (tai lähteet, jos niitä on useita), ja
lasketaan diodin läpi kulkeva tasavirta.

...
Vaihe 2/3
Lasketaan diodin dynaaminen resistanssi:
rd =
nUT
I
=
2 · 26 mV
3 mA
≈ 17 Ω
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki ...
Vaihe 3/3
Sammutetaan tasajännitelähde, korvataan diodi dynaamisella resistanssilla
ja lasketaan vaihtojännitteen vaikutus...
Piensignaalianalyysin käytössä huomioitavaa
Piensignaalianalyysi antaa melko tarkan tuloksen silloin, kun käsiteltävä
(vai...
Esimerkki

+
−
E = 10 V

+
−
eac = 100 mV
R = 1 kΩ
d 


U + uac
W
Ratkaise piensignaalianalyysin avulla, kuinka suuri on d...
Esimerkki
Ratkaiseminen tapahtuu kuten edellisen luennon esimerkissä. Lasketaan
ensin tasavirta diodin läpi:
I =
10 V − 0,...
Transistorivahvistimen piensignaalianalyysi
Yksinkertaisella sijaiskytkennällä (= pelkkä virtaohjattu virtalähde)
CE-trans...
Epätarkka malli


ic = βib
?
ib
-
ib + ic
?
˜
˜
˜
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) Sähkötekniikan ja elektroniikan...
Tarkempi piensignaalimalli: otetaan huomioon
kanta-emitteridiodin dynaaminen resistanssi


ic = βib
?
ib
-
re = nUT
IE
˜
˜...
Merkinnöistä
Sopimus:
Piensignaalianalyysissä tasavirtoja ja -jännitteitä (joista lasketaan
piensignaalisijaiskytkennän pa...
Transistorivahvistin (yhteisemitterikytkentä)
R2 = 33 kΩ
R1 = 82 kΩ

+
−
12 V
RC = 1 kΩ
0)
1(
 
 
‚d
d
RE = 470 Ω
CIN
COUT...
CE-vahvistimen analysointi
R2 = 33 kΩ
R1 = 82 kΩ
RC = 1 kΩ


βiB
?
iB
-
RE + re
iin
- r
uin
c
uout
c
Vesa Linja-aho (Metro...
Esimerkki: yhteiskollektorikytkentä
R2 = 33 kΩ
R1 = 82 kΩ

+
−
12 V
RC = 1 kΩ
0)
1(
 
 
‚d
dβ = 100
RE = 470 Ω
CIN
COUT
r
...
Esimerkki
Lasketaan ensin emitterivirta piensignaalisijaiskytkennän dynaamisen
resistanssin re selvittämiseksi:
IE = (β + ...
Esimerkki
Muodostetaan piensignaalisijaiskytkentä:
R2 = 33 kΩ
R1 = 82 kΩ
RC = 1 kΩ


βiB
?
iB
-
RE + re
r
iin
- r
uin
c
uo...
Esimerkki
Piensignaalikantavirta on
ib =
uIN
(re + Re)(1 + β)
,
josta saadaan piirin lähtöjännitteksi
uout = ieRe = (1 + β...
Esimerkki
Lähtöresistanssin selvittämiseksi ajatellaan piirin lähtöön (eli RE:n rinnalle)
kuormavastus RL. Tällöin kuormal...
Esimerkki
Tuloresistanssi ratkeaa kuten yhteisemitterikytkennässäkin. Nyt myös
mahdollinen emitterille kytketty kuorma RL ...
Hakkuritekniikka
Tavallisten verkkomuuntajaan perustuvien teholähteiden ongelmia
ovat rajallinen tehontuotto, suuri fyysin...
Hakkuriteholähde lyhyesti
Hakkuriteholähteessä jännitteen muuntaminen perustuu nopeaan
elektroniseen kytkimeen (transistor...
Buck- eli step-down-hakkuri
Jännitettä laskeva hakkuri:
0)
1(
d
d‚  
 
§ ¤§ ¤§ ¤
 d
Toteutettavissa esimerkiksi piirillä L...
Boost- eli step-up-hakkuri
Jännitettä nostava hakkuri:
§ ¤§ ¤§ ¤
L  
d
 
 
‚d
d
Vesa Linja-aho (Metropolia Helsinki UAS) S...
Buck-boost-hakkuri
Napaisuuden kääntävä hakkuri:
0)
1(
d
d‚  
 
 
d
¤
¥
¤
¥
¤
¥
Toteutettavissa esimerkiksi piirillä LM257...
Vakiovirtalähde
RB = 2,2 kΩ
 d5,1 V

+
−
E = 12 V
RE = 2,2 kΩ
0)
1(
d
d
© 
 
IL
?
RL


UL
W


UEC
W
IL pysyy vakiona RL:st...
Lähtökohtaisesti sähkötyöt ovat kiellettyjä maallikoilta. Lista erikseen
sallituista sähkötöistä löytyy esimerkiksi Sähköt...
Sallitut korjaus- ja asennustyöt
Yksivaiheisen jatkojohdon korjaus ja teko
Sähkölaitteen rikkoontuneen yksivaiheisen liitä...
Sallitut käyttötoimenpiteet
Sulakkeen vaihto (tavallisen tulppasulakkeen vaihto tai valonsäätimen
sulakkeen vaihto)
Automa...
Sallittua on myös
Omakotitalon antennin asentaminen
Sähkölaitteiden mekaanisten osien korjaaminen, esim pesukoneen
letkun ...
Laitteiden korjaaminen maallikkona
Sallittua on
Piirikortin vaihto ja lisäys
Erilliskoteloidun virtalähteen vaihtaminen.
H...
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Tuhat kalvoa sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×