Webinar lärande organisation för framtidens krav 10 dec

Johan Skoglöf
Johan SkoglöfHelping business to develop high impact learning organizations à LearnTech
Utveckla en lärande organisation för 
framtidens krav 
Webinar 10 december
. 
 25 år med lärande 
 Grundare Learntech 
 Utvecklar lärandet i organisationer 
Johan Skoglöf
. 
Idag pratar jag om 
Utveckla en effektiv lärande organisation… 
 Behovet att utveckla lärandet 
 Översikt av utvecklingsmodellen 
 Förmågorna att utveckla 
 Hur kan man använda modellen 
3
Behovet att utveckla lärandet
Jobben förändras allt snabbare . 
5
Brist på kompetens håller VD vaken . 
Brist på 
kompetens är 
#1 problem 
Source: Deloitte Global Human Capital Trends , PwC 17th 
Global CEO survey 
Anser att brist på nyckelkompetens är ett hot mot tillväxten
Annställdas beteenden ändras . 
7 
Millennials uppgår till 45% av arbetskraften 2020 
“Födda” med 
tekniken 
Mobilen som huvudredskap 
Svar med 
ett klick 
Vill jobba 
på distans 
Relationer & 
samarbete
. 
Utbildning och utveckling är det 
viktigaste för nya generationer 
8
Översikt av utvecklingsmodellen
. 
Vad utmärker en bra utbildningsfunktion? 
 Anpassar till behov/strategi 
 Säkrar effekt av lärinsatser (förmåga) 
 Är tids- och kostnadseffektiva 
Affärsnytta 
Mognadsindex
. 
Learning Maturity Model (Deloitte Bersin) 
Varför använda en mognadsmodell? 
 Bedöma eget nuläge 
 Jämföra med andra organisationer 
 Identifiera nödvändiga förbättringar 
Varför Deloitte Bersin? 
 Största organisationen (750.000 pren.) 
 Mest omfattande forskning (1000+ org.) 
 Stöd för att bygga förmågor
. 
Utvecklingsmodell för 
lärande organisationer 
12 
Nivå 4: Utveckla organisationens förmåga 
Nivå 3: Förbättra prestationer 
Nivå 2: (Formell) utbildning i toppklass 
Nivå 1: Lärande oprioriterat 
 Utveckla organisationens förmåga 
 Användargenererat innehåll 
 Kunskapsdelning & samarbete 
 Lärande del av org. strategi 
 Experter och anställda ansvariga 
 Fokus på prestationer i arbetet 
 Stötta informellt lärande 
 Just-in-time lärande 
 Integrera lärande i affärsprocesser 
 Integrera lärande med HR/TM 
 Effektiv formell utbildning 
 Mål- och rollstyrt lärande 
 Flexibla lärmetoder 
 Central utbildningsfunktion 
 Fokus på styrning/effektivitet 
 Kortsiktiga behov/”brandsläckning” 
 Klassrumsutbildning, hands-on 
 Decentraliserad/okoordinerad 
 Informell styrning 
 Få har kompetens inom lärande
. 
Analysverktyg utvecklingsmodellen 
(förmågor att bygga) 
Lärmetoder Arbetssätt System & verktyg Organisation och styrning Roller & kompetenser Lärande kultur 
 Lärmetoder 
 Arbetssätt 
 System & Verktyg 
 Organisation & Styrning 
 Roller och kompetenser 
 Lärande kultur 
Utveckla organisationens 
förmåga 
Anställda utvecklar ny kunskap 
tillsammans (med kunder) 
Användargenererat innehåll (t.ex. som 
YouTube) 
Kunskapsdelning och sociala nätverk 
Lärande del av affärsprocesser 
Lärande fullt integrerat i övriga Talent 
Management processer 
Agila utvecklingsmetoder (t.ex. SAM) 
”Integrated Talent Management Systems” 
System för kunskapsdelning och sociala 
nätverk 
System for användargenererat innehåll 
(video-on-demand) 
Högsta ledningen deltar och stöttar 
”Lärfunktionen” flexibel och agil 
Experter ansvariga för att driva 
communitys/ lärande 
Lärande och samarbete med kunder del 
av affärsansvar 
Community ansvariga 
Coacher för socialt lärande 
Knowledge Management 
Nyfikenhet och driv att bidra till interna 
och externa kunskapsnätverk 
En kultur att dela kunskaper och 
erfarenheter 
Högsta ledningen stöttar och deltar i 
lärande och kunskapsdelning 
Förbättra prestationer 
Formalisera lärande i arbetet: OJT, 
coaching, mentoring etc. 
Multipla leveransformat (t.ex. mobilt, PC, 
print) 
Personligt och situations anpassat lärande 
Stötta prestations med just-in-time 
lärande 
Utveckling av lösningar startar med 
”Performance analysis” 
Lärande integrerat med Performance 
Management 
Utveckling av lösningar för lärande 
integrerat i affärsprocesser 
Mäter tillämpning/effekt av lärande 
Verktyg för utveckling av mobilt lärande 
Lärportaler 
Verktyg för just-in-time lärande (T.ex. 
skärminspelning, video, PPT konverterare) 
System för situations anpassat ”Content 
Management” 
Affärsprocesser (t.ex. produkt-utveckling) 
har ansvar för att säkra kompetenser 
Experter och supportfunktioner ansvariga 
för at ta fram just-in-time lärande 
Lärfunktionen och övriga HR/TM 
processer har gemensam styrning 
”Performance” konsulter 
”Bibliotekarier” 
Informationsarkitekter 
Media-experter 
Organisationen fokuserar på att mäta och 
stötta prestationer 
Attityd att förbättring av prestation också 
kräver andra lösningar än utbildning 
Attityd att ”arbete är lärande och lärande 
är arbete”. 
(Formell) utbildning I toppklass 
Kurser med blandade läraktiviteter över 
tiden för att säkra förmåga 
Lärande länkat till roller och kompetenser 
Flexibelt lärande med (Rapid) eLearning, 
virtuella klassrum etc.. 
Kompetensprofiler på detaljerad nivå 
(jobbrelaterade) och stöttar utveckling av 
läraktiviteter 
ADDIE eller liknade process används för 
utveckling av lärande länkat till roller och 
kompetenser 
Mätning lärande och utvecklings- 
/leverans-kostnader 
LMS använder roller och kompetenser 
länkat till läraktiviteter 
System för virtuella klassrum 
Standardiserade mallar/support for 
elearningverkyg 
Verktyg för Rapid eLearning 
Etablerade principer för budgetering och 
finansiering av lärande 
Etablerad (årlig) planering för 
organisationens lärande 
Tydlig organisation och ansvar för 
utbildning (centralt/lokalt) 
Tydlig uppdelning av ansvar mellan 
lärfunktionen och verksamheten 
Lär-konsulter 
Kompetensansvariga 
Pedagoger/manusförfattare 
eLearning utvecklare 
Chefer uppmuntrar lärande 
Anställda är utvärderade och erkända för 
sin kompetens 
Attityd att lärande måste vara kopplat till 
roller och affärsmål 
Lärande oprioriterat 
Formaliserade kurser (klassrum) 
Kurser generella för många målgrupper 
Stor användning av externa kurs-leverantörer 
Dokumenterad process för utveckling av 
kurser 
Ramavtal med leverantörer på plats 
Mäter deltagande 
Kursadministration på plats 
IT-infrastruktur för eLearning 
Använder LMS, huvudsakligen som 
kursbibliotek 
Använder traditionella verktyg för 
eLearning (t.ex. Lectora) 
Organisation(er) för utbildning existerar, 
men är inte koordinerad(e) 
Anpassning till verksamhetens behov görs 
informellt 
Utbildningsbehov bestäms efter ”den som 
frågar först” 
Lärare (ofta ämnesexperter) 
Kursadministratörer 
Lärande som belöning 
Svag koppling mellan lärande och arbete 
Chefer stöttar inte/följer inte upp lärande
Förmågor att utveckla
. 
Lärmetoder Arbetssätt System & verktyg Organisation och styrning Roller & kompetenser Lärande kultur 
Utveckla organisationens 
förmåga 
Anställda utvecklar ny kunskap 
tillsammans (med kunder) 
Användargenererat innehåll (t.ex. som 
YouTube) 
Kunskapsdelning och sociala nätverk 
Lärande del av affärsprocesser 
Lärande fullt integrerat i övriga Talent 
Management processer 
Agila utvecklingsmetoder (t.ex. SAM) 
”Integrated Talent Management Systems” 
System för kunskapsdelning och sociala 
nätverk 
System for användargenererat innehåll 
(video-on-demand) 
Högsta ledningen deltar och stöttar 
”Lärfunktionen” flexibel och agil 
Experter ansvariga för att driva 
communitys/ lärande 
Lärande och samarbete med kunder del 
av affärsansvar 
Community ansvariga 
Coacher för socialt lärande 
Knowledge Management 
Nyfikenhet och driv att bidra till interna 
och externa kunskapsnätverk 
En kultur att dela kunskaper och 
erfarenheter 
Högsta ledningen stöttar och deltar i 
lärande och kunskapsdelning 
Förbättra prestationer 
Formalisera lärande i arbetet: OJT, 
coaching, mentoring etc. 
Multipla leveransformat (t.ex. mobilt, PC, 
print) 
Personligt och situations anpassat lärande 
Stötta prestations med just-in-time 
lärande 
Utveckling av lösningar startar med 
”Performance analysis” 
Lärande integrerat med Performance 
Management 
Utveckling av lösningar för lärande 
integrerat i affärsprocesser 
Mäter tillämpning/effekt av lärande 
Verktyg för utveckling av mobilt lärande 
Lärportaler 
Verktyg för just-in-time lärande (T.ex. 
skärminspelning, video, PPT konverterare) 
System för situations anpassat ”Content 
Management” 
Affärsprocesser (t.ex. produkt-utveckling) 
har ansvar för att säkra kompetenser 
Experter och supportfunktioner ansvariga 
för at ta fram just-in-time lärande 
Lärfunktionen och övriga HR/TM 
processer har gemensam styrning 
”Performance” konsulter 
”Bibliotekarier” 
Informationsarkitekter 
Media-experter 
Organisationen fokuserar på att mäta och 
stötta prestationer 
Attityd att förbättring av prestation också 
kräver andra lösningar än utbildning 
Attityd att ”arbete är lärande och lärande 
är arbete”. 
(Formell) utbildning I toppklass 
Kurser med blandade läraktiviteter över 
tiden för att säkra förmåga 
Lärande länkat till roller och kompetenser 
Flexibelt lärande med (Rapid) eLearning, 
virtuella klassrum etc.. 
Kompetensprofiler på detaljerad nivå 
(jobbrelaterade) och stöttar utveckling av 
läraktiviteter 
ADDIE eller liknade process används för 
utveckling av lärande länkat till roller och 
kompetenser 
Mätning lärande och utvecklings- 
/leverans-kostnader 
LMS använder roller och kompetenser 
länkat till läraktiviteter 
System för virtuella klassrum 
Standardiserade mallar/support for 
elearningverkyg 
Verktyg för Rapid eLearning 
Etablerade principer för budgetering och 
finansiering av lärande 
Etablerad (årlig) planering för 
organisationens lärande 
Tydlig organisation och ansvar för 
utbildning (centralt/lokalt) 
Tydlig uppdelning av ansvar mellan 
lärfunktionen och verksamheten 
Lär-konsulter 
Kompetensansvariga 
Pedagoger/manusförfattare 
eLearning utvecklare 
Chefer uppmuntrar lärande 
Anställda är utvärderade och erkända för 
sin kompetens 
Attityd att lärande måste vara kopplat till 
roller och affärsmål 
Lärande sidoordnat 
Formaliserade kurser (klassrum) 
Kurser generella för många målgrupper 
Stor användning av externa kurs-leverantörer 
Dokumenterad process för utveckling av 
kurser 
Ramavtal med leverantörer på plats 
Mäter deltagande 
Kursadministration på plats 
IT-infrastruktur för eLearning 
Använder LMS, huvudsakligen som 
kursbibliotek 
Använder traditionella verktyg för 
eLearning (t.ex. Lectora) 
Organisation(er) för utbildning existerar, 
men är inte koordinerad(e) 
Anpassning till verksamhetens behov görs 
informellt 
Utbildningsbehov bestäms efter ”den som 
frågar först” 
Lärare (ofta ämnesexperter) 
Kursadministratörer 
Lärande som belöning 
Svag koppling mellan lärande och arbete 
Chefer stöttar inte/följer inte upp lärande 
Nivå 2 - (Formell) utbildning i toppklass 
15
. 
Räcker en kurs för att stänga 
kompetensgapet? 
16 
ANPASSAR & 
UTVECKLAR 
KOMPLEXA 
UPPGIFTER 
TILLÄMPAR 
SJÄLVSTÄNDIGT 
Kurs 
UTBILDA ÖVERFÖRA TILL ARBETE UTVECKLA 
MED 
STÖD 
Förberedelse 
Kurs Uppgift 
Repetition 
Stöd 
Lärmetoder 
 “Blandat” 
 Flexibelt 
 Mål/roll styrt
Ledarskap för nya chefer . 
18 dagar på kursgård 
Lärmetoder 
 “Blandat” 
 Flexibelt 
 Mål/roll styrt
Ledarskap för nya chefer . 
5 dagar på kursgård 
v1 v5 
VC: Kickoff Självstudier VC: Motivation Tests 
v7 v8 v9 ff 
Online coaching 
Lärmetoder 
 “Blandat” 
 Flexibelt 
 Mål/roll styrt
. 
Räcker en kurs för att stänga 
kompetensgapet? 
19 
ANPASSAR & 
UTVECKLAR 
KOMPLEXA 
UPPGIFTER 
TILLÄMPAR 
SJÄLVSTÄNDIGT 
Webinar 
UTBILDA ÖVERFÖRA TILL ARBETE UTVECKLA 
MED 
STÖD 
eLearning 
Klassrum Webinar 
eLearning 
Forum 
Lärmetoder 
 “Blandat” 
 Flexibelt 
 Mål/roll styrt
. 
ATD: 
Användning av webinar ökar mest 
20 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
eLearning 
Webinar 
2003 2013 
Lärmetoder 
 “Blandat” 
 Flexibelt 
 Mål/roll styrt
Mål- och rollstyrt lärande . 
Produktkurs (2 dagar) 
Relevant för 
servicetekniker 
1 dag 
Bara 17% av xxx 
anställda tycker att 
kurserna är relevanta 
för jobben 
Relevant för 
säljare 
2 timmar 
Lärmetoder 
 “Blandat” 
 Flexibelt 
 Mål/roll styrt
Utveckling av läraktiviteter . 
ANALYZE DESIGN DEVELOP IMPLEMENT EVALUATE 
Mål/problem 
Kompetensgap 
Målgrupp 
Existerande mtrl. 
Kompetensplan 
Lärmål 
Läraktiviteter 
Test & utvärdering 
Planera utvecklng & 
leverans 
Dedatljera utformnign 
Utveckla innehåll 
Media/eLearning 
Integration 
Målinrikta utbd 
kommunicera 
Planera leverns 
Genomföra 
Följa upp 
Deltagande 
Upplevelser 
Lärande 
Tillämpning 
Kostnader 
Uppdatering 
Arbetssätt 
 Processer 
 Utvecklingsstöd 
 Kompetensprofiler 
 Mätning & utv. 
 Leverantörer
. 
Standardisera och stötta 
kursutveckling 
eLearning 
koordinator 
Ämnesexpert 
eLearning-experter 
Instruktioner 
Mallar 
Checklistor 
Utbildning 
Support 
Affärs-enheter 
Support 
system 
Arbetssätt 
 Processer 
 Utvecklingsstöd 
 Kompetensprofiler 
 Mätning & utv. 
 Leverantörer 
eLearning 
koordinator 
Utbildare Utbildare 
Ämnesexpert
Mallar och instruktioner . 
Arbetssätt 
 Processer 
 Utvecklingsstöd 
 Kompetensprofiler 
 Mätning & utv. 
 Leverantörer
Utvärdera . 
ROI 
Tillämpning 
Lärande 
Upplevelse 
Deltagande 
Arbetssätt 
 Processer 
 Utvecklingsstöd 
 Kompetensprofiler 
 Mätning & utv. 
 Leverantörer
. 
Kopplig mellan kompetens 
och läraktivitet 
System & Verktyg 
 LMS - kompetens 
 Webinar 
 (Rapid) eLearning
. 
VD 
HR 
Utbildning 
Lön 
Rekrytering 
Produktion 
Enh A 
Enh B 
Enh C 
Sälj 
Marknad A 
Marknad B 
Marknad C 
F&U 
Avd A 
Avd B 
Avd C 
Organisation 
27 
VD 
HR 
Lön 
Rekrytering 
Produktion 
Enh A 
Enh B 
Enh C 
Sälj 
Marknad A 
Marknad B 
Marknad C 
F&U 
Avd A 
Avd B 
Avd C 
Organisation & styrning 
 Organisation 
 Mandat utb.chef 
 (Årlig) planering 
 Budget & finansiering 
 Nära behoven 
 Korta ledtider 
 Koordination 
 Effektivitet
. 
En hybrid organisation 
Central funktion 
Gemensamma tjänster/support 
• IT infrastruktur (LMS, Webinar, verktyg) 
• Arbetssätt/metoder 
• Utvecklingsstöd 
• Administration 
• Lärkonsulter 
• … 
Verksamheten 
Gemensamma program 
• Ledarskap 
• Nyanställda 
• Projektledning 
• Språk 
• “Compliance” 
• … 
Organisation & styrning 
 Organisation 
 Mandat utb.chef 
 (Årlig) planering 
 Budget & finansiering 
• Kompetensansvar 
• Planering/budget 
• Lokala behov 
• Leverans 
• Kompetensansvar 
• Planering/budget 
• Lokala behov 
• Leverans 
• Kompetensansvar 
• Planering/budget 
• Lokala behov 
• Leverans 
Styrning 
Koordination
Utbildningsplanering . 
29 
Organisation & styrning 
 Organisation 
 Mandat utb.chef 
 (Årlig) planering 
 Budget & finansiering 
Verksamhetens 
mål/strategi 
Enhetens 
mål/strategi 
Kompetensplan 
Utvecklingsplaner 
Medarbetarnas 
mål 
Enhetens 
Utbildningsplan 
Verksamhetens 
Utbildningsplan 
Enhetens 
UtbildEnnihnegtsepnlsan 
UtbildEnnihnegtsepnlsan 
UtbildEnnihnegtsepnlsan 
Utbildningsplan
Roller i utbildningsfunktionen . 
30 
 Pedagoger/manusförfattare 
 eLearningutvecklare 
 Lärkonsulter 
 Kompetensansvariga 
 Lärare 
 Kursadministratörer 
Roller
. 
23. Do you think that your manager is supporting your 
competence development? 
To a very large extent 
To a large extent 
To some extent 
Partly 
Not really 
Är lärande uppmuntrat? 
31 
26. What do you consider to be the main factor stopping you 
from taking part in more learning & sharing activities? 
Other, please specify: 
My own interest 
Lack of time 
The attitude of my manager 
Nothing is stopping me 
Lärande kultur 
 Chefer uppmuntrar 
 Anställda erkända 
 Roller och mål
. 
Lärmetoder Arbetssätt System & verktyg Organisation och styrning Roller & kompetenser Lärande kultur 
Utveckla organisationens 
förmåga 
Anställda utvecklar ny kunskap 
tillsammans (med kunder) 
Användargenererat innehåll (t.ex. som 
YouTube) 
Kunskapsdelning och sociala nätverk 
Lärande del av affärsprocesser 
Lärande fullt integrerat i övriga Talent 
Management processer 
Agila utvecklingsmetoder (t.ex. SAM) 
”Integrated Talent Management Systems” 
System för kunskapsdelning och sociala 
nätverk 
System for användargenererat innehåll 
(video-on-demand) 
Högsta ledningen deltar och stöttar 
”Lärfunktionen” flexibel och agil 
Experter ansvariga för att driva 
communitys/ lärande 
Lärande och samarbete med kunder del 
av affärsansvar 
Community ansvariga 
Coacher för socialt lärande 
Knowledge Management 
Nyfikenhet och driv att bidra till interna 
och externa kunskapsnätverk 
En kultur att dela kunskaper och 
erfarenheter 
Högsta ledningen stöttar och deltar i 
lärande och kunskapsdelning 
Förbättra prestationer 
Formalisera lärande i arbetet: OJT, 
coaching, mentoring etc. 
Multipla leveransformat (t.ex. mobilt, PC, 
print) 
Personligt och situations anpassat lärande 
Stötta prestations med just-in-time 
lärande 
Utveckling av lösningar startar med 
”Performance analysis” 
Lärande integrerat med Performance 
Management 
Utveckling av lösningar för lärande 
integrerat i affärsprocesser 
Mäter tillämpning/effekt av lärande 
Verktyg för utveckling av mobilt lärande 
Lärportaler 
Verktyg för just-in-time lärande (T.ex. 
skärminspelning, video, PPT konverterare) 
System för situations anpassat ”Content 
Management” 
Affärsprocesser (t.ex. produkt-utveckling) 
har ansvar för att säkra kompetenser 
Experter och supportfunktioner ansvariga 
för at ta fram just-in-time lärande 
Lärfunktionen och övriga HR/TM 
processer har gemensam styrning 
”Performance” konsulter 
”Bibliotekarier” 
Informationsarkitekter 
Media-experter 
Organisationen fokuserar på att mäta och 
stötta prestationer 
Attityd att förbättring av prestation också 
kräver andra lösningar än utbildning 
Attityd att ”arbete är lärande och lärande 
är arbete”. 
(Formell) utbildning I toppklass 
Kurser med blandade läraktiviteter över 
tiden för att säkra förmåga 
Lärande länkat till roller och kompetenser 
Flexibelt lärande med (Rapid) eLearning, 
virtuella klassrum etc.. 
Kompetensprofiler på detaljerad nivå 
(jobbrelaterade) och stöttar utveckling av 
läraktiviteter 
ADDIE eller liknade process används för 
utveckling av lärande länkat till roller och 
kompetenser 
Mätning lärande och utvecklings- 
/leverans-kostnader 
LMS använder roller och kompetenser 
länkat till läraktiviteter 
System för virtuella klassrum 
Standardiserade mallar/support for 
elearningverkyg 
Verktyg för Rapid eLearning 
Etablerade principer för budgetering och 
finansiering av lärande 
Etablerad (årlig) planering för 
organisationens lärande 
Tydlig organisation och ansvar för 
utbildning (centralt/lokalt) 
Tydlig uppdelning av ansvar mellan 
lärfunktionen och verksamheten 
Lär-konsulter 
Kompetensansvariga 
Pedagoger/manusförfattare 
eLearning utvecklare 
Chefer uppmuntrar lärande 
Anställda är utvärderade och erkända för 
sin kompetens 
Attityd att lärande måste vara kopplat till 
roller och affärsmål 
Lärande sidoordnat 
Formaliserade kurser (klassrum) 
Kurser generella för många målgrupper 
Stor användning av externa kurs-leverantörer 
Dokumenterad process för utveckling av 
kurser 
Ramavtal med leverantörer på plats 
Mäter deltagande 
Kursadministration på plats 
IT-infrastruktur för eLearning 
Använder LMS, huvudsakligen som 
kursbibliotek 
Använder traditionella verktyg för 
eLearning (t.ex. Lectora) 
Organisation(er) för utbildning existerar, 
men är inte koordinerad(e) 
Anpassning till verksamhetens behov görs 
informellt 
Utbildningsbehov bestäms efter ”den som 
frågar först” 
Lärare (ofta ämnesexperter) 
Kursadministratörer 
Lärande som belöning 
Svag koppling mellan lärande och arbete 
Chefer stöttar inte/följer inte upp lärande 
Nivå 3 – Förbättra prestationer 
32
Lärande just-in-time . 
33 
ANPASSAR & 
UTVECKLAR 
KOMPLEXA 
UPPGIFTER 
TILLÄMPAR 
SJÄLVSTÄNDIGT 
Skärminspelning 
Video 
UTBILDA ÖVERFÖRA TILL ARBETE UTVECKLA 
MED 
STÖD 
Lärmetoder 
 Just-in-time 
 Informellt 
 Lära i arbetet 
 Situationsanpassat 
 Mobilt 
Rapid eLearning
Lägga in marknadsbudgeten . 
Lärmetoder 
 Just-in-time 
 Informellt 
 Lära i arbetet 
 Situationsanpassat 
 Mobilt
Lärportaler . 
 Lärande 
 Förberedelse 
 Instruktion 
 Samarbete 
LMS Intranät Videos Produktinfo 
Lärmetoder 
 Just-in-time 
 Informellt 
 Lära i arbetet 
 Situationsanpassat 
 Mobilt
. 
Lärmetoder 
 Just-in-time 
 Informellt 
 Lära i arbetet 
 Situationsanpassat 
 Mobilt 
Sitationsanpassat 
lärande och support
. 
 Försäljningsprognos 2015: 
 Huvudverktyg för millennials 
Mobilt lärande 
PC 
Tablet 
Mobile 
Användning av mobile i lärande: 
• Video learning 
• Performance support 
• Referensmaterial 
Lärmetoder 
 Just-in-time 
 Informellt 
 Lära i arbetet 
 Situationsanpassat 
 Mobilt
. 
Vad påverkar en anställds 
Individ: 
 Motivation 
 Kunskaper 
 Hälsa 
Arbetsuppgiften: 
 Procedurer 
 Regler 
 Teknologi 
 Samarbeten 
 Information 
 Förväntningar 
 Krav 
Organisation: 
 Kultur 
 Värderingar 
 Ledarskap 
 System 
 Processer 
 Teknologier 
 Produkter 
 Kunder 
prestation? 
Arbetssätt 
 Analysera prestationer 
 Integrerat med PM 
 Mäter effekt/tillämpning
Integrerat i målstyrning . 
39 
Kompetenskrav 
Lärande & utveckling 
Uppföljning 
Bemanning 
Kompetens-profiler 
Rekrytering 
Mål och 
utveckling 
Lärande 
Karriär och 
succession 
Lön och 
ersättning 
Arbetssätt 
 Analysera prestationer 
 Integrerat med PM 
 Mäter effekt/tillämpning
Plattform för “just-in-time” . 
40 
System & verktyg 
 Lärportaler 
 Plattform Just-in-time 
 Mobil leverans
Ansvar i verksamheten . 
Kritiska processer 
Service Delivery Process 
Service Delivery Process 
Sales to Delivery Process 
Produktutveckling 
Kompetensansvarig 
Identifiera kompetensbehov 
Planera och utveckla 
Införa i organisationen 
Organisation & styrning 
 Ansvar i verksamheten 
 Expert/supportansvar 
 Gemensam styrning TM
Expertansvar . 
42 
High Impact 
Produkt, process, system etc 
Instruktioner 
Organisation & styrning 
 Ansvar i verksamheten 
 Expert/supportansvar 
 Gemensam styrning TM 
Expertansvar
Roller i utbildningsfunktionen . 
43 
 “Performance”-konsulter 
 Bibliotekarier 
 Informationsarkitekter 
 Mediaexperter 
 Lärkonsulter 
 Kompetensansvariga 
 Pedagoger/manusförfattare 
 eLearningutvecklare 
 Lärare 
 Kursadministratörer 
Roller
Lärande för bättre prestationer . 
44 
Lärande kultur 
 Fokus på prestationer 
 Mer än utbildning 
 Lärande i arbetet
. 
Lärmetoder Arbetssätt System & verktyg Organisation och styrning Roller & kompetenser Lärande kultur 
Utveckla organisationens 
förmåga 
Anställda utvecklar ny kunskap 
tillsammans (med kunder) 
Användargenererat innehåll (t.ex. som 
YouTube) 
Kunskapsdelning och sociala nätverk 
Lärande del av affärsprocesser 
Lärande fullt integrerat i övriga Talent 
Management processer 
Agila utvecklingsmetoder (t.ex. SAM) 
”Integrated Talent Management Systems” 
System för kunskapsdelning och sociala 
nätverk 
System for användargenererat innehåll 
(video-on-demand) 
Högsta ledningen deltar och stöttar 
”Lärfunktionen” flexibel och agil 
Experter ansvariga för att driva 
communitys/ lärande 
Lärande och samarbete med kunder del 
av affärsansvar 
Community ansvariga 
Coacher för socialt lärande 
Knowledge Management 
Nyfikenhet och driv att bidra till interna 
och externa kunskapsnätverk 
En kultur att dela kunskaper och 
erfarenheter 
Högsta ledningen stöttar och deltar i 
lärande och kunskapsdelning 
Förbättra prestationer 
Formalisera lärande i arbetet: OJT, 
coaching, mentoring etc. 
Multipla leveransformat (t.ex. mobilt, PC, 
print) 
Personligt och situations anpassat lärande 
Stötta prestations med just-in-time 
lärande 
Utveckling av lösningar startar med 
”Performance analysis” 
Lärande integrerat med Performance 
Management 
Utveckling av lösningar för lärande 
integrerat i affärsprocesser 
Mäter tillämpning/effekt av lärande 
Verktyg för utveckling av mobilt lärande 
Lärportaler 
Verktyg för just-in-time lärande (T.ex. 
skärminspelning, video, PPT konverterare) 
System för situations anpassat ”Content 
Management” 
Affärsprocesser (t.ex. produkt-utveckling) 
har ansvar för att säkra kompetenser 
Experter och supportfunktioner ansvariga 
för at ta fram just-in-time lärande 
Lärfunktionen och övriga HR/TM 
processer har gemensam styrning 
”Performance” konsulter 
”Bibliotekarier” 
Informationsarkitekter 
Media-experter 
Organisationen fokuserar på att mäta och 
stötta prestationer 
Attityd att förbättring av prestation också 
kräver andra lösningar än utbildning 
Attityd att ”arbete är lärande och lärande 
är arbete”. 
(Formell) utbildning I toppklass 
Kurser med blandade läraktiviteter över 
tiden för att säkra förmåga 
Lärande länkat till roller och kompetenser 
Flexibelt lärande med (Rapid) eLearning, 
virtuella klassrum etc.. 
Kompetensprofiler på detaljerad nivå 
(jobbrelaterade) och stöttar utveckling av 
läraktiviteter 
ADDIE eller liknade process används för 
utveckling av lärande länkat till roller och 
kompetenser 
Mätning lärande och utvecklings- 
/leverans-kostnader 
LMS använder roller och kompetenser 
länkat till läraktiviteter 
System för virtuella klassrum 
Standardiserade mallar/support for 
elearningverkyg 
Verktyg för Rapid eLearning 
Etablerade principer för budgetering och 
finansiering av lärande 
Etablerad (årlig) planering för 
organisationens lärande 
Tydlig organisation och ansvar för 
utbildning (centralt/lokalt) 
Tydlig uppdelning av ansvar mellan 
lärfunktionen och verksamheten 
Lär-konsulter 
Kompetensansvariga 
Pedagoger/manusförfattare 
eLearning utvecklare 
Chefer uppmuntrar lärande 
Anställda är utvärderade och erkända för 
sin kompetens 
Attityd att lärande måste vara kopplat till 
roller och affärsmål 
Lärande sidoordnat 
Formaliserade kurser (klassrum) 
Kurser generella för många målgrupper 
Stor användning av externa kurs-leverantörer 
Dokumenterad process för utveckling av 
kurser 
Ramavtal med leverantörer på plats 
Mäter deltagande 
Kursadministration på plats 
IT-infrastruktur för eLearning 
Använder LMS, huvudsakligen som 
kursbibliotek 
Använder traditionella verktyg för 
eLearning (t.ex. Lectora) 
Organisation(er) för utbildning existerar, 
men är inte koordinerad(e) 
Anpassning till verksamhetens behov görs 
informellt 
Utbildningsbehov bestäms efter ”den som 
frågar först” 
Lärare (ofta ämnesexperter) 
Kursadministratörer 
Lärande som belöning 
Svag koppling mellan lärande och arbete 
Chefer stöttar inte/följer inte upp lärande 
Nivå 4 - Utveckla organisationens förmåga 
45
Stöd för att utveckla förmåga . 
46 
ANPASSAR & 
UTVECKLAR 
KOMPLEXA 
UPPGIFTER 
TILLÄMPAR 
SJÄLVSTÄNDIGT 
Sociala nätverk 
Forum, wiki etc 
UTBILDA ÖVERFÖRA TILL ARBETE UTVECKLA 
MED 
STÖD 
Lärmetoder 
 Socialt lärande 
 Användargenererat 
 Lärande med kunder 
Användargenererat
Lära med kunder . 
Lärmetoder 
 Socialt lärande 
 Användargenererat 
 Lärande med kunder
Agila utvecklingsmetoder (SAM) . 
Successive Approximation Method 
Arbetssätt 
 Agila metoder 
 Del av processer 
 Integrerat I TM
Del av processer & roller . 
Arbetssätt 
 Agila metoder 
 Del av processer 
 Integrerat I TM
IBM – Think Fridays . 
50 
Organisation & styrning 
 Högsta ledning deltar 
 Flexibel & agil 
 Del i affärsplanering 
Ginni Rometti, VD IBM
Roller i utbildningsfunktionen . 
51 
 Community ansvariga 
 Coacher för socialt lärande 
 “Performance”-konsulter 
 “Bibliotekarier” 
 Informationsarkitekter 
 Mediaexperter 
 Lärkonsulter 
 Kompetensansvariga 
 Pedagoger/manusförfattare 
 eLearningutvecklare 
 Lärare 
 Kursadministratörer 
Roller
Kultur för att dela kunskaper . 
Lärande kultur 
 Dela kunskaper 
 Nyfikenhet delta 
 Ledningen stöttar
Hur använda modellen?
Learning approaches Processes/methods Systems & tools Organization Governance Roles &disciplines Learning culture 
Förstå nuläge . 
Driving knowledge sharing 
Individuals develop new knowledge 
together (with customers) 
User generated content (like 
YouTube) 
Collaboration and social networks 
Organizational learning part of core 
business processes 
Learning fully integrated in Talent 
Management 
Agile learning development 
methods (e.g. SAM) 
Social platforms 
User generated, video-on-demand 
platform 
Integrated Talent Management 
Systems 
Experts responsible for driving 
communities 
Learning & collaborating with 
customers part of business 
responsibility 
Learning organization flexible and 
agile 
Line Managers responsible for 
Talent Management 
Learning is part of business strategy. 
Flexible and agile meeting unique 
needs 
Large portions made by users 
Executive leadership participates. 
Community managers 
Social learning coaches 
Knowledge Management 
Curiosity and drive to connect to 
knowledge networks 
Mindset for sharing knowledge 
Top management approval of 
openness and collaboration 
Job & Performance 
Supporting performance by on-demand 
learning 
Formalizing learning at work: OJT, 
coaching, mentoring etc. 
Personalized and contextual 
content 
Multiple delivery output (e.g. 
mobile, PC, print) 
Learning integrated in Performance 
Management 
Performance analysis in learning 
solutions development 
Learning development integrated in 
business processes 
Measuring impact of learning 
Learning portals (contextual) 
Tools for on-demand learning 
(Screen recording tools, video tools, 
PPT converters) 
Content Management capability for 
contextual learning 
Mobile authoring and delivery 
Responsibility in business processes 
for competence development 
Clear manager responsibility for 
comp. development 
Experts and support functions 
responsible for on-demand learning 
Governance includes global and 
local L&D 
L&D integrated in HR and Talent 
Management 
Senior to executive leadership 
promote learning 
Learning governance integrated in 
business processes 
Performance Consultants 
Curators 
Information Architects 
Media experts 
Focus on measuring and supporting 
performance 
Mindset for performance 
improvement methods (other than 
learning) 
Mindset of work is learning & 
learning is work 
Targeted & flexible 
Blending activities over time to 
ensure competency 
Targeting learning activities to roles 
and competences 
Optimizing learning delivery by 
mixing classroom, Rapid eLearning, 
webinar etc. 
Visible and accessible learning offer 
Competence profiles on detailed 
level (professional skills, supports 
development of learning) 
ADDIE or similar used for 
developing learning targeted to job 
roles and competences 
Measuring learning and 
development/delivery costs 
LMS using competency 
management linked to learning 
Using webinar platforms for 
learning 
Standardizing templates/support for 
authoring tools 
Rapid eLearning capability 
Global L&D organization 
Division of responsibilities global vs 
local learning organizations 
Division of responsibility learning vs 
business 
Assigned responsibilities for 
competences and profiles 
Established funding & 
budgeting 
Established business planning for 
learning 
Clear alignment to organization 
strategy 
Assigned global leadership and 
mandate for learning 
Instructional Designers 
eLearning authors 
Learning Consultants 
Competence Managers 
Managers encourage learning 
Employees evaluated and 
recognized for competence 
Mindset of learning aligned to roles 
and business goals 
Course centered 
Formalized courses (classroom) 
Courses often general to many 
audiences 
Using external course vendors (to a 
large extent) 
Basic process for development of 
courses 
Course administration in place 
Vendor Management in place 
Measuring participation 
Using one or several LMS, mainly as 
course libraries 
Traditional eLearning authoring 
tools (e.g. Lectora) 
Training organizations exists, but 
not coordinated 
Alignment with business done 
informally 
Operational needs at hand in focus 
Alignment with local leadership 
(rather than strategic level) 
Training needs determined by “who 
asks first” 
Instructors (often SME´s) 
Course administrators 
Learning as reward 
Learning separated from work 
Learning not supported/ followed 
up by managers
Ta fram utvecklingsplan . 
Önskat läge 
Nuläge 
Strategi 
Trender och behov 
Best Practices 
Utvecklingsplan
Learning approaches Processes/methods Systems & tools Organization Governance Roles &disciplines Learning culture 
SHORT TERM TARGETS . 
56 
Driving knowledge sharing 
Individuals develop new knowledge 
together (with customers) 
User generated content (like 
YouTube) 
Collaboration and social networks 
Organizational learning part of core 
business processes 
Learning fully integrated in Talent 
Management 
Agile learning development 
methods (e.g. SAM) 
Integrated Talent Management 
Systems 
Social platforms 
User generated, video-on-demand 
platform 
Learning organization flexible and 
agile 
Experts responsible for driving 
communities 
Learning & collaborating with 
customers part of business 
responsibility 
Learning is part of business strategy. 
Flexible and agile meeting unique 
needs 
Large portions made by users 
Executive leadership participates. 
Community managers 
Social learning coaches 
Knowledge Management 
Curiosity and drive to connect to 
knowledge networks 
Mindset for sharing knowledge 
Top management approval of 
openness and collaboration 
Job & Performance 
Formalizing learning at work: OJT, 
coaching, mentoring etc. 
Multiple delivery output (e.g. 
mobile, PC, print) 
Personalized and contextual 
content 
Supporting performance by on-demand 
learning 
Performance analysis in learning 
solutions development 
Learning integrated in Performance 
Management 
Learning development integrated in 
business processes 
Measuring impact of learning 
Mobile authoring and delivery 
Learning portals (contextual) 
Tools for on-demand learning 
(Screen recording tools, video tools, 
PPT converters) 
Content Management capability for 
contextual learning 
Clear manager responsibility for 
comp. development 
Responsibility in business processes 
for competence development 
Experts and support functions 
responsible for on-demand learning 
Governance includes global and 
local L&D 
L&D integrated in HR and Talent 
Management 
Senior to executive leadership 
promote learning 
Learning governance integrated in 
business processes 
Performance Consultants 
Curators 
Information Architects 
Media experts 
Focus on measuring and supporting 
performance 
Mindset for performance 
improvement methods (other than 
learning) 
Mindset of work is learning & 
learning is work 
Targeted & flexible 
Blending activities over time to 
ensure competency 
Targeting learning activities to roles 
and competences 
Optimizing learning delivery by 
mixing classroom, Rapid eLearning, 
webinar etc. 
1 
Visible and accessible learning offer 
Competence profiles on detailed 
level (professional skills, supports 
development of learning) 
ADDIE or similar used for 
developing learning targeted to job 
roles and competences 
Measuring learning and 
development/delivery costs 
LMS using competency 
management linked to learning 
Using webinar platforms for 
learning 
1 
1 
Standardizing templates/support for 
authoring tools 
Rapid eLearning capability 
Global L&D organization 
Assigned responsibilities for 
competences and profiles 
Division of responsibilities global vs 
local learning organizations 
1 
Division of responsibility learning vs 
business 
Established funding & 
budgeting 
Established business planning for 
learning 
Clear alignment to organization 
strategy 
Assigned global leadership and 
mandate for learning 
Learning Consultants 
Competence Managers 
Instructional Designers 
eLearning authors 
Managers encourage learning 
Employees evaluated and 
recognized for competence 
Mindset of learning aligned to roles 
and business goals 
Course centered 
Formalized courses (classroom) 
Courses often general to many 
audiences 
Using external course vendors (to a 
large extent) 
Basic process for development of 
courses 
Vendor Management in place 
Measuring participation 
Course administration in place 
Infrastructure for eLearning 
1 
Using one or several LMS, mainly as 
course libraries 
Traditional eLearning authoring 
tools (e.g. Lectora) 
Training organizations exists, but 
not coordinated 
Alignment with business done 
informally 
Operational needs at hand in focus 
Alignment with local leadership 
(rather than strategic level) 
1 
Training needs determined by “who 
asks first” 
Instructors (often SME´s) 
Course administrators 
Learning as reward 
Learning separated from work 
Learning not supported/ followed 
up by managers 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1
Ökad affärsnytta . 
57 
Nivå 4: Utveckla organisationens förmåga 
Nivå 3: Förbättra prestationer 
Nivå 2: (Formell) utbildning i toppklass 
Nivå 1: Lärande oprioriterat 
Affärsnytta 
Mognadsindex 
X 
X
1 sur 57

Recommandé

Ändra fokus och stötta hela organisationens lärande par
Ändra fokus och stötta hela organisationens lärandeÄndra fokus och stötta hela organisationens lärande
Ändra fokus och stötta hela organisationens lärandeJohan Skoglöf
502 vues57 diapositives
Hur ny teknik effektivt kan användas inom lärande par
Hur ny teknik effektivt kan användas inom lärandeHur ny teknik effektivt kan användas inom lärande
Hur ny teknik effektivt kan användas inom lärandeJohan Skoglöf
586 vues50 diapositives
Webinar 21 maj ny teknik ger nya möjligheter för lärande par
Webinar 21 maj  ny teknik ger nya möjligheter för lärandeWebinar 21 maj  ny teknik ger nya möjligheter för lärande
Webinar 21 maj ny teknik ger nya möjligheter för lärandeJohan Skoglöf
307 vues61 diapositives
Från skola till lärande organisation par
Från skola till lärande organisationFrån skola till lärande organisation
Från skola till lärande organisationJohan Skoglöf
1.4K vues89 diapositives
Webinar 191023 learnability final par
Webinar 191023  learnability finalWebinar 191023  learnability final
Webinar 191023 learnability finalJohan Skoglöf
347 vues64 diapositives
Lärande Som Ger Resultat par
Lärande Som Ger ResultatLärande Som Ger Resultat
Lärande Som Ger Resultathelena_eketrapp
354 vues38 diapositives

Contenu connexe

Tendances

IBM Social Learning - dra nytta av ert befintliga kunskapskapital par
IBM Social Learning - dra nytta av ert befintliga kunskapskapitalIBM Social Learning - dra nytta av ert befintliga kunskapskapital
IBM Social Learning - dra nytta av ert befintliga kunskapskapitalIBM Sverige
556 vues17 diapositives
HyFlex lärande och MOOC - vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm par
HyFlex lärande och MOOC - vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, StockholmHyFlex lärande och MOOC - vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm
HyFlex lärande och MOOC - vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, StockholmMats Brenner
69 vues20 diapositives
Saker jag lärt mig vid IKT-studion par
Saker jag lärt mig vid IKT-studionSaker jag lärt mig vid IKT-studion
Saker jag lärt mig vid IKT-studionIKT-studion
301 vues19 diapositives
Flexibla caseuppgifter: blended learning från instruktion till examination par
Flexibla caseuppgifter: blended learning från instruktion till examinationFlexibla caseuppgifter: blended learning från instruktion till examination
Flexibla caseuppgifter: blended learning från instruktion till examinationLinda Bergkvist
194 vues15 diapositives
e-lärande vid LiU - "Jag kan - ge mig bara tid" par
e-lärande vid LiU - "Jag kan - ge mig bara tid"e-lärande vid LiU - "Jag kan - ge mig bara tid"
e-lärande vid LiU - "Jag kan - ge mig bara tid"IKT-studion
973 vues14 diapositives
Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället. par
Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället.Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället.
Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället.Mikael Parknäs
725 vues43 diapositives

Tendances(8)

IBM Social Learning - dra nytta av ert befintliga kunskapskapital par IBM Sverige
IBM Social Learning - dra nytta av ert befintliga kunskapskapitalIBM Social Learning - dra nytta av ert befintliga kunskapskapital
IBM Social Learning - dra nytta av ert befintliga kunskapskapital
IBM Sverige556 vues
HyFlex lärande och MOOC - vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm par Mats Brenner
HyFlex lärande och MOOC - vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, StockholmHyFlex lärande och MOOC - vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm
HyFlex lärande och MOOC - vid Ersta Sköndal Bräcke högskola, Stockholm
Mats Brenner69 vues
Saker jag lärt mig vid IKT-studion par IKT-studion
Saker jag lärt mig vid IKT-studionSaker jag lärt mig vid IKT-studion
Saker jag lärt mig vid IKT-studion
IKT-studion301 vues
Flexibla caseuppgifter: blended learning från instruktion till examination par Linda Bergkvist
Flexibla caseuppgifter: blended learning från instruktion till examinationFlexibla caseuppgifter: blended learning från instruktion till examination
Flexibla caseuppgifter: blended learning från instruktion till examination
Linda Bergkvist194 vues
e-lärande vid LiU - "Jag kan - ge mig bara tid" par IKT-studion
e-lärande vid LiU - "Jag kan - ge mig bara tid"e-lärande vid LiU - "Jag kan - ge mig bara tid"
e-lärande vid LiU - "Jag kan - ge mig bara tid"
IKT-studion973 vues
Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället. par Mikael Parknäs
Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället.Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället.
Dags att sluta prata om IT-projekt och snacka skolutveckling istället.
Mikael Parknäs725 vues
Presentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 Sthlm par Mats Brenner
Presentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 SthlmPresentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 Sthlm
Presentation SVERD Höstkonferens 12/10-2017 Sthlm
Mats Brenner184 vues

En vedette

Så arbetar du med lärande just in-time par
Så arbetar du med lärande just in-timeSå arbetar du med lärande just in-time
Så arbetar du med lärande just in-timeJohan Skoglöf
633 vues91 diapositives
Kompetensmässan effektiv lärande organisation par
Kompetensmässan  effektiv lärande organisationKompetensmässan  effektiv lärande organisation
Kompetensmässan effektiv lärande organisationJohan Skoglöf
948 vues77 diapositives
Learning Portals par
Learning PortalsLearning Portals
Learning PortalsJohan Skoglöf
428 vues47 diapositives
Digitalt lärande i ett sammanhang par
Digitalt lärande i ett sammanhangDigitalt lärande i ett sammanhang
Digitalt lärande i ett sammanhangkvutis
1.1K vues11 diapositives
Hjarnan och larmiljon Rolf Ekman 120515 par
Hjarnan och larmiljon Rolf Ekman 120515Hjarnan och larmiljon Rolf Ekman 120515
Hjarnan och larmiljon Rolf Ekman 120515Framtidens Lärande
543 vues32 diapositives
Utveckla en effektiv lärande organisation par
Utveckla en effektiv lärande organisationUtveckla en effektiv lärande organisation
Utveckla en effektiv lärande organisationJohan Skoglöf
1.4K vues74 diapositives

En vedette(8)

Similaire à Webinar lärande organisation för framtidens krav 10 dec

Strategic Competence Management par
Strategic Competence ManagementStrategic Competence Management
Strategic Competence ManagementRolf Häsänen
888 vues73 diapositives
Val av plattform par
Val av plattformVal av plattform
Val av plattformKerstin Namuth
362 vues8 diapositives
Presentation 140916, Stockholm konferens om e-lärande par
Presentation 140916, Stockholm konferens om e-lärandePresentation 140916, Stockholm konferens om e-lärande
Presentation 140916, Stockholm konferens om e-lärandeMats Brenner
451 vues20 diapositives
Skolledaren mitt i digitaliseringen 15-09-03 par
Skolledaren mitt i digitaliseringen  15-09-03Skolledaren mitt i digitaliseringen  15-09-03
Skolledaren mitt i digitaliseringen 15-09-03Lena Elfvingsson
530 vues24 diapositives
Digga lärandet 2.0 ppt par
Digga lärandet 2.0 pptDigga lärandet 2.0 ppt
Digga lärandet 2.0 pptjannascheele
328 vues17 diapositives
Webinarie 2014 11-24 mer tid åt lärandet par
Webinarie 2014 11-24 mer tid åt lärandetWebinarie 2014 11-24 mer tid åt lärandet
Webinarie 2014 11-24 mer tid åt lärandetTieto Corporation
1.1K vues27 diapositives

Similaire à Webinar lärande organisation för framtidens krav 10 dec(20)

Presentation 140916, Stockholm konferens om e-lärande par Mats Brenner
Presentation 140916, Stockholm konferens om e-lärandePresentation 140916, Stockholm konferens om e-lärande
Presentation 140916, Stockholm konferens om e-lärande
Mats Brenner451 vues
Skolledaren mitt i digitaliseringen 15-09-03 par Lena Elfvingsson
Skolledaren mitt i digitaliseringen  15-09-03Skolledaren mitt i digitaliseringen  15-09-03
Skolledaren mitt i digitaliseringen 15-09-03
Lena Elfvingsson530 vues
Webinarie 2014 11-24 mer tid åt lärandet par Tieto Corporation
Webinarie 2014 11-24 mer tid åt lärandetWebinarie 2014 11-24 mer tid åt lärandet
Webinarie 2014 11-24 mer tid åt lärandet
Tieto Corporation1.1K vues
Mats brenner oh_swe_presentation2_mbr121105 par Mats Brenner
Mats brenner oh_swe_presentation2_mbr121105Mats brenner oh_swe_presentation2_mbr121105
Mats brenner oh_swe_presentation2_mbr121105
Mats Brenner833 vues
Vinnande strategier för lärande organisationer par Johan Skoglöf
Vinnande strategier för lärande organisationerVinnande strategier för lärande organisationer
Vinnande strategier för lärande organisationer
Johan Skoglöf591 vues
Rektors digitala ledarskap: Bett 2015 par Edwjen
Rektors digitala ledarskap: Bett 2015Rektors digitala ledarskap: Bett 2015
Rektors digitala ledarskap: Bett 2015
Edwjen2.4K vues
Datoriserad tentamen och HyFlex learning par Mats Brenner
Datoriserad tentamen och HyFlex learningDatoriserad tentamen och HyFlex learning
Datoriserad tentamen och HyFlex learning
Mats Brenner247 vues
Projektmodellen par stefanbje
ProjektmodellenProjektmodellen
Projektmodellen
stefanbje414 vues
Utvecklingstrappan - hur får vi in de pedagogisk verktygen par Mats Brenner
Utvecklingstrappan - hur får vi in de pedagogisk verktygenUtvecklingstrappan - hur får vi in de pedagogisk verktygen
Utvecklingstrappan - hur får vi in de pedagogisk verktygen
Mats Brenner4 vues
Medarbetarsamtal i grupp med Team Alignment Indicator (TAI) par Gabriel Montgomery
Medarbetarsamtal i grupp med Team Alignment Indicator (TAI)Medarbetarsamtal i grupp med Team Alignment Indicator (TAI)
Medarbetarsamtal i grupp med Team Alignment Indicator (TAI)
Gabriel Montgomery1.4K vues
C:\fakepath\frukostseminarium, utvärdering av förändringsarbete, 2 sep 2010 rev par Metamatrix
C:\fakepath\frukostseminarium, utvärdering av förändringsarbete, 2 sep 2010 revC:\fakepath\frukostseminarium, utvärdering av förändringsarbete, 2 sep 2010 rev
C:\fakepath\frukostseminarium, utvärdering av förändringsarbete, 2 sep 2010 rev
Metamatrix368 vues
Frukostseminarium, utvärdering av förändringsarbete, 2 sep 2010 par Metamatrix
Frukostseminarium, utvärdering av förändringsarbete, 2 sep 2010Frukostseminarium, utvärdering av förändringsarbete, 2 sep 2010
Frukostseminarium, utvärdering av förändringsarbete, 2 sep 2010
Metamatrix1.6K vues

Plus de Johan Skoglöf

Developing a learning strategy par
Developing a learning strategyDeveloping a learning strategy
Developing a learning strategyJohan Skoglöf
868 vues20 diapositives
Workshop: Building the Future Learning Organization par
Workshop: Building the Future Learning OrganizationWorkshop: Building the Future Learning Organization
Workshop: Building the Future Learning OrganizationJohan Skoglöf
626 vues91 diapositives
Kompetensprofiler som gör jobbet par
Kompetensprofiler som gör jobbetKompetensprofiler som gör jobbet
Kompetensprofiler som gör jobbetJohan Skoglöf
3.1K vues52 diapositives
Utbildning och information möts i performance support par
Utbildning och information möts i performance supportUtbildning och information möts i performance support
Utbildning och information möts i performance supportJohan Skoglöf
387 vues55 diapositives
Sänk dina utbildningskostnader nedladdning par
Sänk dina utbildningskostnader nedladdningSänk dina utbildningskostnader nedladdning
Sänk dina utbildningskostnader nedladdningJohan Skoglöf
466 vues83 diapositives
Kompetensprofiler som stöttar jobben par
Kompetensprofiler som stöttar jobbenKompetensprofiler som stöttar jobben
Kompetensprofiler som stöttar jobbenJohan Skoglöf
1.7K vues50 diapositives

Plus de Johan Skoglöf(8)

Workshop: Building the Future Learning Organization par Johan Skoglöf
Workshop: Building the Future Learning OrganizationWorkshop: Building the Future Learning Organization
Workshop: Building the Future Learning Organization
Johan Skoglöf626 vues
Kompetensprofiler som gör jobbet par Johan Skoglöf
Kompetensprofiler som gör jobbetKompetensprofiler som gör jobbet
Kompetensprofiler som gör jobbet
Johan Skoglöf3.1K vues
Utbildning och information möts i performance support par Johan Skoglöf
Utbildning och information möts i performance supportUtbildning och information möts i performance support
Utbildning och information möts i performance support
Johan Skoglöf387 vues
Sänk dina utbildningskostnader nedladdning par Johan Skoglöf
Sänk dina utbildningskostnader nedladdningSänk dina utbildningskostnader nedladdning
Sänk dina utbildningskostnader nedladdning
Johan Skoglöf466 vues
Kompetensprofiler som stöttar jobben par Johan Skoglöf
Kompetensprofiler som stöttar jobbenKompetensprofiler som stöttar jobben
Kompetensprofiler som stöttar jobben
Johan Skoglöf1.7K vues
Lärportaler för formellt och informellt lärande par Johan Skoglöf
Lärportaler för formellt och informellt lärandeLärportaler för formellt och informellt lärande
Lärportaler för formellt och informellt lärande
Johan Skoglöf1.2K vues

Webinar lärande organisation för framtidens krav 10 dec

 • 1. Utveckla en lärande organisation för framtidens krav Webinar 10 december
 • 2. .  25 år med lärande  Grundare Learntech  Utvecklar lärandet i organisationer Johan Skoglöf
 • 3. . Idag pratar jag om Utveckla en effektiv lärande organisation…  Behovet att utveckla lärandet  Översikt av utvecklingsmodellen  Förmågorna att utveckla  Hur kan man använda modellen 3
 • 5. Jobben förändras allt snabbare . 5
 • 6. Brist på kompetens håller VD vaken . Brist på kompetens är #1 problem Source: Deloitte Global Human Capital Trends , PwC 17th Global CEO survey Anser att brist på nyckelkompetens är ett hot mot tillväxten
 • 7. Annställdas beteenden ändras . 7 Millennials uppgår till 45% av arbetskraften 2020 “Födda” med tekniken Mobilen som huvudredskap Svar med ett klick Vill jobba på distans Relationer & samarbete
 • 8. . Utbildning och utveckling är det viktigaste för nya generationer 8
 • 10. . Vad utmärker en bra utbildningsfunktion?  Anpassar till behov/strategi  Säkrar effekt av lärinsatser (förmåga)  Är tids- och kostnadseffektiva Affärsnytta Mognadsindex
 • 11. . Learning Maturity Model (Deloitte Bersin) Varför använda en mognadsmodell?  Bedöma eget nuläge  Jämföra med andra organisationer  Identifiera nödvändiga förbättringar Varför Deloitte Bersin?  Största organisationen (750.000 pren.)  Mest omfattande forskning (1000+ org.)  Stöd för att bygga förmågor
 • 12. . Utvecklingsmodell för lärande organisationer 12 Nivå 4: Utveckla organisationens förmåga Nivå 3: Förbättra prestationer Nivå 2: (Formell) utbildning i toppklass Nivå 1: Lärande oprioriterat  Utveckla organisationens förmåga  Användargenererat innehåll  Kunskapsdelning & samarbete  Lärande del av org. strategi  Experter och anställda ansvariga  Fokus på prestationer i arbetet  Stötta informellt lärande  Just-in-time lärande  Integrera lärande i affärsprocesser  Integrera lärande med HR/TM  Effektiv formell utbildning  Mål- och rollstyrt lärande  Flexibla lärmetoder  Central utbildningsfunktion  Fokus på styrning/effektivitet  Kortsiktiga behov/”brandsläckning”  Klassrumsutbildning, hands-on  Decentraliserad/okoordinerad  Informell styrning  Få har kompetens inom lärande
 • 13. . Analysverktyg utvecklingsmodellen (förmågor att bygga) Lärmetoder Arbetssätt System & verktyg Organisation och styrning Roller & kompetenser Lärande kultur  Lärmetoder  Arbetssätt  System & Verktyg  Organisation & Styrning  Roller och kompetenser  Lärande kultur Utveckla organisationens förmåga Anställda utvecklar ny kunskap tillsammans (med kunder) Användargenererat innehåll (t.ex. som YouTube) Kunskapsdelning och sociala nätverk Lärande del av affärsprocesser Lärande fullt integrerat i övriga Talent Management processer Agila utvecklingsmetoder (t.ex. SAM) ”Integrated Talent Management Systems” System för kunskapsdelning och sociala nätverk System for användargenererat innehåll (video-on-demand) Högsta ledningen deltar och stöttar ”Lärfunktionen” flexibel och agil Experter ansvariga för att driva communitys/ lärande Lärande och samarbete med kunder del av affärsansvar Community ansvariga Coacher för socialt lärande Knowledge Management Nyfikenhet och driv att bidra till interna och externa kunskapsnätverk En kultur att dela kunskaper och erfarenheter Högsta ledningen stöttar och deltar i lärande och kunskapsdelning Förbättra prestationer Formalisera lärande i arbetet: OJT, coaching, mentoring etc. Multipla leveransformat (t.ex. mobilt, PC, print) Personligt och situations anpassat lärande Stötta prestations med just-in-time lärande Utveckling av lösningar startar med ”Performance analysis” Lärande integrerat med Performance Management Utveckling av lösningar för lärande integrerat i affärsprocesser Mäter tillämpning/effekt av lärande Verktyg för utveckling av mobilt lärande Lärportaler Verktyg för just-in-time lärande (T.ex. skärminspelning, video, PPT konverterare) System för situations anpassat ”Content Management” Affärsprocesser (t.ex. produkt-utveckling) har ansvar för att säkra kompetenser Experter och supportfunktioner ansvariga för at ta fram just-in-time lärande Lärfunktionen och övriga HR/TM processer har gemensam styrning ”Performance” konsulter ”Bibliotekarier” Informationsarkitekter Media-experter Organisationen fokuserar på att mäta och stötta prestationer Attityd att förbättring av prestation också kräver andra lösningar än utbildning Attityd att ”arbete är lärande och lärande är arbete”. (Formell) utbildning I toppklass Kurser med blandade läraktiviteter över tiden för att säkra förmåga Lärande länkat till roller och kompetenser Flexibelt lärande med (Rapid) eLearning, virtuella klassrum etc.. Kompetensprofiler på detaljerad nivå (jobbrelaterade) och stöttar utveckling av läraktiviteter ADDIE eller liknade process används för utveckling av lärande länkat till roller och kompetenser Mätning lärande och utvecklings- /leverans-kostnader LMS använder roller och kompetenser länkat till läraktiviteter System för virtuella klassrum Standardiserade mallar/support for elearningverkyg Verktyg för Rapid eLearning Etablerade principer för budgetering och finansiering av lärande Etablerad (årlig) planering för organisationens lärande Tydlig organisation och ansvar för utbildning (centralt/lokalt) Tydlig uppdelning av ansvar mellan lärfunktionen och verksamheten Lär-konsulter Kompetensansvariga Pedagoger/manusförfattare eLearning utvecklare Chefer uppmuntrar lärande Anställda är utvärderade och erkända för sin kompetens Attityd att lärande måste vara kopplat till roller och affärsmål Lärande oprioriterat Formaliserade kurser (klassrum) Kurser generella för många målgrupper Stor användning av externa kurs-leverantörer Dokumenterad process för utveckling av kurser Ramavtal med leverantörer på plats Mäter deltagande Kursadministration på plats IT-infrastruktur för eLearning Använder LMS, huvudsakligen som kursbibliotek Använder traditionella verktyg för eLearning (t.ex. Lectora) Organisation(er) för utbildning existerar, men är inte koordinerad(e) Anpassning till verksamhetens behov görs informellt Utbildningsbehov bestäms efter ”den som frågar först” Lärare (ofta ämnesexperter) Kursadministratörer Lärande som belöning Svag koppling mellan lärande och arbete Chefer stöttar inte/följer inte upp lärande
 • 15. . Lärmetoder Arbetssätt System & verktyg Organisation och styrning Roller & kompetenser Lärande kultur Utveckla organisationens förmåga Anställda utvecklar ny kunskap tillsammans (med kunder) Användargenererat innehåll (t.ex. som YouTube) Kunskapsdelning och sociala nätverk Lärande del av affärsprocesser Lärande fullt integrerat i övriga Talent Management processer Agila utvecklingsmetoder (t.ex. SAM) ”Integrated Talent Management Systems” System för kunskapsdelning och sociala nätverk System for användargenererat innehåll (video-on-demand) Högsta ledningen deltar och stöttar ”Lärfunktionen” flexibel och agil Experter ansvariga för att driva communitys/ lärande Lärande och samarbete med kunder del av affärsansvar Community ansvariga Coacher för socialt lärande Knowledge Management Nyfikenhet och driv att bidra till interna och externa kunskapsnätverk En kultur att dela kunskaper och erfarenheter Högsta ledningen stöttar och deltar i lärande och kunskapsdelning Förbättra prestationer Formalisera lärande i arbetet: OJT, coaching, mentoring etc. Multipla leveransformat (t.ex. mobilt, PC, print) Personligt och situations anpassat lärande Stötta prestations med just-in-time lärande Utveckling av lösningar startar med ”Performance analysis” Lärande integrerat med Performance Management Utveckling av lösningar för lärande integrerat i affärsprocesser Mäter tillämpning/effekt av lärande Verktyg för utveckling av mobilt lärande Lärportaler Verktyg för just-in-time lärande (T.ex. skärminspelning, video, PPT konverterare) System för situations anpassat ”Content Management” Affärsprocesser (t.ex. produkt-utveckling) har ansvar för att säkra kompetenser Experter och supportfunktioner ansvariga för at ta fram just-in-time lärande Lärfunktionen och övriga HR/TM processer har gemensam styrning ”Performance” konsulter ”Bibliotekarier” Informationsarkitekter Media-experter Organisationen fokuserar på att mäta och stötta prestationer Attityd att förbättring av prestation också kräver andra lösningar än utbildning Attityd att ”arbete är lärande och lärande är arbete”. (Formell) utbildning I toppklass Kurser med blandade läraktiviteter över tiden för att säkra förmåga Lärande länkat till roller och kompetenser Flexibelt lärande med (Rapid) eLearning, virtuella klassrum etc.. Kompetensprofiler på detaljerad nivå (jobbrelaterade) och stöttar utveckling av läraktiviteter ADDIE eller liknade process används för utveckling av lärande länkat till roller och kompetenser Mätning lärande och utvecklings- /leverans-kostnader LMS använder roller och kompetenser länkat till läraktiviteter System för virtuella klassrum Standardiserade mallar/support for elearningverkyg Verktyg för Rapid eLearning Etablerade principer för budgetering och finansiering av lärande Etablerad (årlig) planering för organisationens lärande Tydlig organisation och ansvar för utbildning (centralt/lokalt) Tydlig uppdelning av ansvar mellan lärfunktionen och verksamheten Lär-konsulter Kompetensansvariga Pedagoger/manusförfattare eLearning utvecklare Chefer uppmuntrar lärande Anställda är utvärderade och erkända för sin kompetens Attityd att lärande måste vara kopplat till roller och affärsmål Lärande sidoordnat Formaliserade kurser (klassrum) Kurser generella för många målgrupper Stor användning av externa kurs-leverantörer Dokumenterad process för utveckling av kurser Ramavtal med leverantörer på plats Mäter deltagande Kursadministration på plats IT-infrastruktur för eLearning Använder LMS, huvudsakligen som kursbibliotek Använder traditionella verktyg för eLearning (t.ex. Lectora) Organisation(er) för utbildning existerar, men är inte koordinerad(e) Anpassning till verksamhetens behov görs informellt Utbildningsbehov bestäms efter ”den som frågar först” Lärare (ofta ämnesexperter) Kursadministratörer Lärande som belöning Svag koppling mellan lärande och arbete Chefer stöttar inte/följer inte upp lärande Nivå 2 - (Formell) utbildning i toppklass 15
 • 16. . Räcker en kurs för att stänga kompetensgapet? 16 ANPASSAR & UTVECKLAR KOMPLEXA UPPGIFTER TILLÄMPAR SJÄLVSTÄNDIGT Kurs UTBILDA ÖVERFÖRA TILL ARBETE UTVECKLA MED STÖD Förberedelse Kurs Uppgift Repetition Stöd Lärmetoder  “Blandat”  Flexibelt  Mål/roll styrt
 • 17. Ledarskap för nya chefer . 18 dagar på kursgård Lärmetoder  “Blandat”  Flexibelt  Mål/roll styrt
 • 18. Ledarskap för nya chefer . 5 dagar på kursgård v1 v5 VC: Kickoff Självstudier VC: Motivation Tests v7 v8 v9 ff Online coaching Lärmetoder  “Blandat”  Flexibelt  Mål/roll styrt
 • 19. . Räcker en kurs för att stänga kompetensgapet? 19 ANPASSAR & UTVECKLAR KOMPLEXA UPPGIFTER TILLÄMPAR SJÄLVSTÄNDIGT Webinar UTBILDA ÖVERFÖRA TILL ARBETE UTVECKLA MED STÖD eLearning Klassrum Webinar eLearning Forum Lärmetoder  “Blandat”  Flexibelt  Mål/roll styrt
 • 20. . ATD: Användning av webinar ökar mest 20 25 20 15 10 5 0 eLearning Webinar 2003 2013 Lärmetoder  “Blandat”  Flexibelt  Mål/roll styrt
 • 21. Mål- och rollstyrt lärande . Produktkurs (2 dagar) Relevant för servicetekniker 1 dag Bara 17% av xxx anställda tycker att kurserna är relevanta för jobben Relevant för säljare 2 timmar Lärmetoder  “Blandat”  Flexibelt  Mål/roll styrt
 • 22. Utveckling av läraktiviteter . ANALYZE DESIGN DEVELOP IMPLEMENT EVALUATE Mål/problem Kompetensgap Målgrupp Existerande mtrl. Kompetensplan Lärmål Läraktiviteter Test & utvärdering Planera utvecklng & leverans Dedatljera utformnign Utveckla innehåll Media/eLearning Integration Målinrikta utbd kommunicera Planera leverns Genomföra Följa upp Deltagande Upplevelser Lärande Tillämpning Kostnader Uppdatering Arbetssätt  Processer  Utvecklingsstöd  Kompetensprofiler  Mätning & utv.  Leverantörer
 • 23. . Standardisera och stötta kursutveckling eLearning koordinator Ämnesexpert eLearning-experter Instruktioner Mallar Checklistor Utbildning Support Affärs-enheter Support system Arbetssätt  Processer  Utvecklingsstöd  Kompetensprofiler  Mätning & utv.  Leverantörer eLearning koordinator Utbildare Utbildare Ämnesexpert
 • 24. Mallar och instruktioner . Arbetssätt  Processer  Utvecklingsstöd  Kompetensprofiler  Mätning & utv.  Leverantörer
 • 25. Utvärdera . ROI Tillämpning Lärande Upplevelse Deltagande Arbetssätt  Processer  Utvecklingsstöd  Kompetensprofiler  Mätning & utv.  Leverantörer
 • 26. . Kopplig mellan kompetens och läraktivitet System & Verktyg  LMS - kompetens  Webinar  (Rapid) eLearning
 • 27. . VD HR Utbildning Lön Rekrytering Produktion Enh A Enh B Enh C Sälj Marknad A Marknad B Marknad C F&U Avd A Avd B Avd C Organisation 27 VD HR Lön Rekrytering Produktion Enh A Enh B Enh C Sälj Marknad A Marknad B Marknad C F&U Avd A Avd B Avd C Organisation & styrning  Organisation  Mandat utb.chef  (Årlig) planering  Budget & finansiering  Nära behoven  Korta ledtider  Koordination  Effektivitet
 • 28. . En hybrid organisation Central funktion Gemensamma tjänster/support • IT infrastruktur (LMS, Webinar, verktyg) • Arbetssätt/metoder • Utvecklingsstöd • Administration • Lärkonsulter • … Verksamheten Gemensamma program • Ledarskap • Nyanställda • Projektledning • Språk • “Compliance” • … Organisation & styrning  Organisation  Mandat utb.chef  (Årlig) planering  Budget & finansiering • Kompetensansvar • Planering/budget • Lokala behov • Leverans • Kompetensansvar • Planering/budget • Lokala behov • Leverans • Kompetensansvar • Planering/budget • Lokala behov • Leverans Styrning Koordination
 • 29. Utbildningsplanering . 29 Organisation & styrning  Organisation  Mandat utb.chef  (Årlig) planering  Budget & finansiering Verksamhetens mål/strategi Enhetens mål/strategi Kompetensplan Utvecklingsplaner Medarbetarnas mål Enhetens Utbildningsplan Verksamhetens Utbildningsplan Enhetens UtbildEnnihnegtsepnlsan UtbildEnnihnegtsepnlsan UtbildEnnihnegtsepnlsan Utbildningsplan
 • 30. Roller i utbildningsfunktionen . 30  Pedagoger/manusförfattare  eLearningutvecklare  Lärkonsulter  Kompetensansvariga  Lärare  Kursadministratörer Roller
 • 31. . 23. Do you think that your manager is supporting your competence development? To a very large extent To a large extent To some extent Partly Not really Är lärande uppmuntrat? 31 26. What do you consider to be the main factor stopping you from taking part in more learning & sharing activities? Other, please specify: My own interest Lack of time The attitude of my manager Nothing is stopping me Lärande kultur  Chefer uppmuntrar  Anställda erkända  Roller och mål
 • 32. . Lärmetoder Arbetssätt System & verktyg Organisation och styrning Roller & kompetenser Lärande kultur Utveckla organisationens förmåga Anställda utvecklar ny kunskap tillsammans (med kunder) Användargenererat innehåll (t.ex. som YouTube) Kunskapsdelning och sociala nätverk Lärande del av affärsprocesser Lärande fullt integrerat i övriga Talent Management processer Agila utvecklingsmetoder (t.ex. SAM) ”Integrated Talent Management Systems” System för kunskapsdelning och sociala nätverk System for användargenererat innehåll (video-on-demand) Högsta ledningen deltar och stöttar ”Lärfunktionen” flexibel och agil Experter ansvariga för att driva communitys/ lärande Lärande och samarbete med kunder del av affärsansvar Community ansvariga Coacher för socialt lärande Knowledge Management Nyfikenhet och driv att bidra till interna och externa kunskapsnätverk En kultur att dela kunskaper och erfarenheter Högsta ledningen stöttar och deltar i lärande och kunskapsdelning Förbättra prestationer Formalisera lärande i arbetet: OJT, coaching, mentoring etc. Multipla leveransformat (t.ex. mobilt, PC, print) Personligt och situations anpassat lärande Stötta prestations med just-in-time lärande Utveckling av lösningar startar med ”Performance analysis” Lärande integrerat med Performance Management Utveckling av lösningar för lärande integrerat i affärsprocesser Mäter tillämpning/effekt av lärande Verktyg för utveckling av mobilt lärande Lärportaler Verktyg för just-in-time lärande (T.ex. skärminspelning, video, PPT konverterare) System för situations anpassat ”Content Management” Affärsprocesser (t.ex. produkt-utveckling) har ansvar för att säkra kompetenser Experter och supportfunktioner ansvariga för at ta fram just-in-time lärande Lärfunktionen och övriga HR/TM processer har gemensam styrning ”Performance” konsulter ”Bibliotekarier” Informationsarkitekter Media-experter Organisationen fokuserar på att mäta och stötta prestationer Attityd att förbättring av prestation också kräver andra lösningar än utbildning Attityd att ”arbete är lärande och lärande är arbete”. (Formell) utbildning I toppklass Kurser med blandade läraktiviteter över tiden för att säkra förmåga Lärande länkat till roller och kompetenser Flexibelt lärande med (Rapid) eLearning, virtuella klassrum etc.. Kompetensprofiler på detaljerad nivå (jobbrelaterade) och stöttar utveckling av läraktiviteter ADDIE eller liknade process används för utveckling av lärande länkat till roller och kompetenser Mätning lärande och utvecklings- /leverans-kostnader LMS använder roller och kompetenser länkat till läraktiviteter System för virtuella klassrum Standardiserade mallar/support for elearningverkyg Verktyg för Rapid eLearning Etablerade principer för budgetering och finansiering av lärande Etablerad (årlig) planering för organisationens lärande Tydlig organisation och ansvar för utbildning (centralt/lokalt) Tydlig uppdelning av ansvar mellan lärfunktionen och verksamheten Lär-konsulter Kompetensansvariga Pedagoger/manusförfattare eLearning utvecklare Chefer uppmuntrar lärande Anställda är utvärderade och erkända för sin kompetens Attityd att lärande måste vara kopplat till roller och affärsmål Lärande sidoordnat Formaliserade kurser (klassrum) Kurser generella för många målgrupper Stor användning av externa kurs-leverantörer Dokumenterad process för utveckling av kurser Ramavtal med leverantörer på plats Mäter deltagande Kursadministration på plats IT-infrastruktur för eLearning Använder LMS, huvudsakligen som kursbibliotek Använder traditionella verktyg för eLearning (t.ex. Lectora) Organisation(er) för utbildning existerar, men är inte koordinerad(e) Anpassning till verksamhetens behov görs informellt Utbildningsbehov bestäms efter ”den som frågar först” Lärare (ofta ämnesexperter) Kursadministratörer Lärande som belöning Svag koppling mellan lärande och arbete Chefer stöttar inte/följer inte upp lärande Nivå 3 – Förbättra prestationer 32
 • 33. Lärande just-in-time . 33 ANPASSAR & UTVECKLAR KOMPLEXA UPPGIFTER TILLÄMPAR SJÄLVSTÄNDIGT Skärminspelning Video UTBILDA ÖVERFÖRA TILL ARBETE UTVECKLA MED STÖD Lärmetoder  Just-in-time  Informellt  Lära i arbetet  Situationsanpassat  Mobilt Rapid eLearning
 • 34. Lägga in marknadsbudgeten . Lärmetoder  Just-in-time  Informellt  Lära i arbetet  Situationsanpassat  Mobilt
 • 35. Lärportaler .  Lärande  Förberedelse  Instruktion  Samarbete LMS Intranät Videos Produktinfo Lärmetoder  Just-in-time  Informellt  Lära i arbetet  Situationsanpassat  Mobilt
 • 36. . Lärmetoder  Just-in-time  Informellt  Lära i arbetet  Situationsanpassat  Mobilt Sitationsanpassat lärande och support
 • 37. .  Försäljningsprognos 2015:  Huvudverktyg för millennials Mobilt lärande PC Tablet Mobile Användning av mobile i lärande: • Video learning • Performance support • Referensmaterial Lärmetoder  Just-in-time  Informellt  Lära i arbetet  Situationsanpassat  Mobilt
 • 38. . Vad påverkar en anställds Individ:  Motivation  Kunskaper  Hälsa Arbetsuppgiften:  Procedurer  Regler  Teknologi  Samarbeten  Information  Förväntningar  Krav Organisation:  Kultur  Värderingar  Ledarskap  System  Processer  Teknologier  Produkter  Kunder prestation? Arbetssätt  Analysera prestationer  Integrerat med PM  Mäter effekt/tillämpning
 • 39. Integrerat i målstyrning . 39 Kompetenskrav Lärande & utveckling Uppföljning Bemanning Kompetens-profiler Rekrytering Mål och utveckling Lärande Karriär och succession Lön och ersättning Arbetssätt  Analysera prestationer  Integrerat med PM  Mäter effekt/tillämpning
 • 40. Plattform för “just-in-time” . 40 System & verktyg  Lärportaler  Plattform Just-in-time  Mobil leverans
 • 41. Ansvar i verksamheten . Kritiska processer Service Delivery Process Service Delivery Process Sales to Delivery Process Produktutveckling Kompetensansvarig Identifiera kompetensbehov Planera och utveckla Införa i organisationen Organisation & styrning  Ansvar i verksamheten  Expert/supportansvar  Gemensam styrning TM
 • 42. Expertansvar . 42 High Impact Produkt, process, system etc Instruktioner Organisation & styrning  Ansvar i verksamheten  Expert/supportansvar  Gemensam styrning TM Expertansvar
 • 43. Roller i utbildningsfunktionen . 43  “Performance”-konsulter  Bibliotekarier  Informationsarkitekter  Mediaexperter  Lärkonsulter  Kompetensansvariga  Pedagoger/manusförfattare  eLearningutvecklare  Lärare  Kursadministratörer Roller
 • 44. Lärande för bättre prestationer . 44 Lärande kultur  Fokus på prestationer  Mer än utbildning  Lärande i arbetet
 • 45. . Lärmetoder Arbetssätt System & verktyg Organisation och styrning Roller & kompetenser Lärande kultur Utveckla organisationens förmåga Anställda utvecklar ny kunskap tillsammans (med kunder) Användargenererat innehåll (t.ex. som YouTube) Kunskapsdelning och sociala nätverk Lärande del av affärsprocesser Lärande fullt integrerat i övriga Talent Management processer Agila utvecklingsmetoder (t.ex. SAM) ”Integrated Talent Management Systems” System för kunskapsdelning och sociala nätverk System for användargenererat innehåll (video-on-demand) Högsta ledningen deltar och stöttar ”Lärfunktionen” flexibel och agil Experter ansvariga för att driva communitys/ lärande Lärande och samarbete med kunder del av affärsansvar Community ansvariga Coacher för socialt lärande Knowledge Management Nyfikenhet och driv att bidra till interna och externa kunskapsnätverk En kultur att dela kunskaper och erfarenheter Högsta ledningen stöttar och deltar i lärande och kunskapsdelning Förbättra prestationer Formalisera lärande i arbetet: OJT, coaching, mentoring etc. Multipla leveransformat (t.ex. mobilt, PC, print) Personligt och situations anpassat lärande Stötta prestations med just-in-time lärande Utveckling av lösningar startar med ”Performance analysis” Lärande integrerat med Performance Management Utveckling av lösningar för lärande integrerat i affärsprocesser Mäter tillämpning/effekt av lärande Verktyg för utveckling av mobilt lärande Lärportaler Verktyg för just-in-time lärande (T.ex. skärminspelning, video, PPT konverterare) System för situations anpassat ”Content Management” Affärsprocesser (t.ex. produkt-utveckling) har ansvar för att säkra kompetenser Experter och supportfunktioner ansvariga för at ta fram just-in-time lärande Lärfunktionen och övriga HR/TM processer har gemensam styrning ”Performance” konsulter ”Bibliotekarier” Informationsarkitekter Media-experter Organisationen fokuserar på att mäta och stötta prestationer Attityd att förbättring av prestation också kräver andra lösningar än utbildning Attityd att ”arbete är lärande och lärande är arbete”. (Formell) utbildning I toppklass Kurser med blandade läraktiviteter över tiden för att säkra förmåga Lärande länkat till roller och kompetenser Flexibelt lärande med (Rapid) eLearning, virtuella klassrum etc.. Kompetensprofiler på detaljerad nivå (jobbrelaterade) och stöttar utveckling av läraktiviteter ADDIE eller liknade process används för utveckling av lärande länkat till roller och kompetenser Mätning lärande och utvecklings- /leverans-kostnader LMS använder roller och kompetenser länkat till läraktiviteter System för virtuella klassrum Standardiserade mallar/support for elearningverkyg Verktyg för Rapid eLearning Etablerade principer för budgetering och finansiering av lärande Etablerad (årlig) planering för organisationens lärande Tydlig organisation och ansvar för utbildning (centralt/lokalt) Tydlig uppdelning av ansvar mellan lärfunktionen och verksamheten Lär-konsulter Kompetensansvariga Pedagoger/manusförfattare eLearning utvecklare Chefer uppmuntrar lärande Anställda är utvärderade och erkända för sin kompetens Attityd att lärande måste vara kopplat till roller och affärsmål Lärande sidoordnat Formaliserade kurser (klassrum) Kurser generella för många målgrupper Stor användning av externa kurs-leverantörer Dokumenterad process för utveckling av kurser Ramavtal med leverantörer på plats Mäter deltagande Kursadministration på plats IT-infrastruktur för eLearning Använder LMS, huvudsakligen som kursbibliotek Använder traditionella verktyg för eLearning (t.ex. Lectora) Organisation(er) för utbildning existerar, men är inte koordinerad(e) Anpassning till verksamhetens behov görs informellt Utbildningsbehov bestäms efter ”den som frågar först” Lärare (ofta ämnesexperter) Kursadministratörer Lärande som belöning Svag koppling mellan lärande och arbete Chefer stöttar inte/följer inte upp lärande Nivå 4 - Utveckla organisationens förmåga 45
 • 46. Stöd för att utveckla förmåga . 46 ANPASSAR & UTVECKLAR KOMPLEXA UPPGIFTER TILLÄMPAR SJÄLVSTÄNDIGT Sociala nätverk Forum, wiki etc UTBILDA ÖVERFÖRA TILL ARBETE UTVECKLA MED STÖD Lärmetoder  Socialt lärande  Användargenererat  Lärande med kunder Användargenererat
 • 47. Lära med kunder . Lärmetoder  Socialt lärande  Användargenererat  Lärande med kunder
 • 48. Agila utvecklingsmetoder (SAM) . Successive Approximation Method Arbetssätt  Agila metoder  Del av processer  Integrerat I TM
 • 49. Del av processer & roller . Arbetssätt  Agila metoder  Del av processer  Integrerat I TM
 • 50. IBM – Think Fridays . 50 Organisation & styrning  Högsta ledning deltar  Flexibel & agil  Del i affärsplanering Ginni Rometti, VD IBM
 • 51. Roller i utbildningsfunktionen . 51  Community ansvariga  Coacher för socialt lärande  “Performance”-konsulter  “Bibliotekarier”  Informationsarkitekter  Mediaexperter  Lärkonsulter  Kompetensansvariga  Pedagoger/manusförfattare  eLearningutvecklare  Lärare  Kursadministratörer Roller
 • 52. Kultur för att dela kunskaper . Lärande kultur  Dela kunskaper  Nyfikenhet delta  Ledningen stöttar
 • 54. Learning approaches Processes/methods Systems & tools Organization Governance Roles &disciplines Learning culture Förstå nuläge . Driving knowledge sharing Individuals develop new knowledge together (with customers) User generated content (like YouTube) Collaboration and social networks Organizational learning part of core business processes Learning fully integrated in Talent Management Agile learning development methods (e.g. SAM) Social platforms User generated, video-on-demand platform Integrated Talent Management Systems Experts responsible for driving communities Learning & collaborating with customers part of business responsibility Learning organization flexible and agile Line Managers responsible for Talent Management Learning is part of business strategy. Flexible and agile meeting unique needs Large portions made by users Executive leadership participates. Community managers Social learning coaches Knowledge Management Curiosity and drive to connect to knowledge networks Mindset for sharing knowledge Top management approval of openness and collaboration Job & Performance Supporting performance by on-demand learning Formalizing learning at work: OJT, coaching, mentoring etc. Personalized and contextual content Multiple delivery output (e.g. mobile, PC, print) Learning integrated in Performance Management Performance analysis in learning solutions development Learning development integrated in business processes Measuring impact of learning Learning portals (contextual) Tools for on-demand learning (Screen recording tools, video tools, PPT converters) Content Management capability for contextual learning Mobile authoring and delivery Responsibility in business processes for competence development Clear manager responsibility for comp. development Experts and support functions responsible for on-demand learning Governance includes global and local L&D L&D integrated in HR and Talent Management Senior to executive leadership promote learning Learning governance integrated in business processes Performance Consultants Curators Information Architects Media experts Focus on measuring and supporting performance Mindset for performance improvement methods (other than learning) Mindset of work is learning & learning is work Targeted & flexible Blending activities over time to ensure competency Targeting learning activities to roles and competences Optimizing learning delivery by mixing classroom, Rapid eLearning, webinar etc. Visible and accessible learning offer Competence profiles on detailed level (professional skills, supports development of learning) ADDIE or similar used for developing learning targeted to job roles and competences Measuring learning and development/delivery costs LMS using competency management linked to learning Using webinar platforms for learning Standardizing templates/support for authoring tools Rapid eLearning capability Global L&D organization Division of responsibilities global vs local learning organizations Division of responsibility learning vs business Assigned responsibilities for competences and profiles Established funding & budgeting Established business planning for learning Clear alignment to organization strategy Assigned global leadership and mandate for learning Instructional Designers eLearning authors Learning Consultants Competence Managers Managers encourage learning Employees evaluated and recognized for competence Mindset of learning aligned to roles and business goals Course centered Formalized courses (classroom) Courses often general to many audiences Using external course vendors (to a large extent) Basic process for development of courses Course administration in place Vendor Management in place Measuring participation Using one or several LMS, mainly as course libraries Traditional eLearning authoring tools (e.g. Lectora) Training organizations exists, but not coordinated Alignment with business done informally Operational needs at hand in focus Alignment with local leadership (rather than strategic level) Training needs determined by “who asks first” Instructors (often SME´s) Course administrators Learning as reward Learning separated from work Learning not supported/ followed up by managers
 • 55. Ta fram utvecklingsplan . Önskat läge Nuläge Strategi Trender och behov Best Practices Utvecklingsplan
 • 56. Learning approaches Processes/methods Systems & tools Organization Governance Roles &disciplines Learning culture SHORT TERM TARGETS . 56 Driving knowledge sharing Individuals develop new knowledge together (with customers) User generated content (like YouTube) Collaboration and social networks Organizational learning part of core business processes Learning fully integrated in Talent Management Agile learning development methods (e.g. SAM) Integrated Talent Management Systems Social platforms User generated, video-on-demand platform Learning organization flexible and agile Experts responsible for driving communities Learning & collaborating with customers part of business responsibility Learning is part of business strategy. Flexible and agile meeting unique needs Large portions made by users Executive leadership participates. Community managers Social learning coaches Knowledge Management Curiosity and drive to connect to knowledge networks Mindset for sharing knowledge Top management approval of openness and collaboration Job & Performance Formalizing learning at work: OJT, coaching, mentoring etc. Multiple delivery output (e.g. mobile, PC, print) Personalized and contextual content Supporting performance by on-demand learning Performance analysis in learning solutions development Learning integrated in Performance Management Learning development integrated in business processes Measuring impact of learning Mobile authoring and delivery Learning portals (contextual) Tools for on-demand learning (Screen recording tools, video tools, PPT converters) Content Management capability for contextual learning Clear manager responsibility for comp. development Responsibility in business processes for competence development Experts and support functions responsible for on-demand learning Governance includes global and local L&D L&D integrated in HR and Talent Management Senior to executive leadership promote learning Learning governance integrated in business processes Performance Consultants Curators Information Architects Media experts Focus on measuring and supporting performance Mindset for performance improvement methods (other than learning) Mindset of work is learning & learning is work Targeted & flexible Blending activities over time to ensure competency Targeting learning activities to roles and competences Optimizing learning delivery by mixing classroom, Rapid eLearning, webinar etc. 1 Visible and accessible learning offer Competence profiles on detailed level (professional skills, supports development of learning) ADDIE or similar used for developing learning targeted to job roles and competences Measuring learning and development/delivery costs LMS using competency management linked to learning Using webinar platforms for learning 1 1 Standardizing templates/support for authoring tools Rapid eLearning capability Global L&D organization Assigned responsibilities for competences and profiles Division of responsibilities global vs local learning organizations 1 Division of responsibility learning vs business Established funding & budgeting Established business planning for learning Clear alignment to organization strategy Assigned global leadership and mandate for learning Learning Consultants Competence Managers Instructional Designers eLearning authors Managers encourage learning Employees evaluated and recognized for competence Mindset of learning aligned to roles and business goals Course centered Formalized courses (classroom) Courses often general to many audiences Using external course vendors (to a large extent) Basic process for development of courses Vendor Management in place Measuring participation Course administration in place Infrastructure for eLearning 1 Using one or several LMS, mainly as course libraries Traditional eLearning authoring tools (e.g. Lectora) Training organizations exists, but not coordinated Alignment with business done informally Operational needs at hand in focus Alignment with local leadership (rather than strategic level) 1 Training needs determined by “who asks first” Instructors (often SME´s) Course administrators Learning as reward Learning separated from work Learning not supported/ followed up by managers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 • 57. Ökad affärsnytta . 57 Nivå 4: Utveckla organisationens förmåga Nivå 3: Förbättra prestationer Nivå 2: (Formell) utbildning i toppklass Nivå 1: Lärande oprioriterat Affärsnytta Mognadsindex X X