Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Dabgo presentation

204 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Dabgo presentation

 1. 1. Et globaltnetværkafinternationaleerhvervsaktivedanskere<br />StambordMünchen<br />September 2011<br />
 2. 2. Baggrund<br />Kortoggodt<br />Starteti New York iefteråret 2006<br />Ca. 8500 medlemmer (and counting…)<br />23% kvinder / 77% mænd<br />75% ledere / executives / virksomhedsejere<br />Globaltdækkende<br />30 Netværksgrupper (+40 Facebookgrupper)<br />500+ årligearrangementer<br />Ca. 100pro bono engagerede<br />
 3. 3. Baggrund for medlemskab<br />
 4. 4. DABGO – hvorfor?<br />Missionen er…<br />”… gennem en ”infrastruktur” af Internetbaserede værktøjer og fysiske arrangementer at skabe muligheder for danskere ved at styrke deres – og dermed også danske virksomheders og Danmarks – netværk og relationer internationalt. Herunder at engagere medlemmerne i at netværke mere effektivt, støtte op omkring lokale danske initiativer, skabe større præference for at handle dansk og ikke mindst gøre danskere i udlandet til gode ambassadører for Danmark som et godt sted at gøre forretning og investeringer.”<br />
 5. 5. DABGO – for hvem?<br />Visionener…<br />”… at væreaktiveogsynligelokaltglobaltog have 25.000 medlemmer i år2013 - ogderigennemaktivtbidragetildetbedstmulige fundament for dansk international handel, danskglobalisering, forbedringafdanskeforretningsfolksinternationalekarrieremulighedersamtøgedeinternationaleinvesteringer i Danmark.<br /> I løbetaf10 årskal DABGO være “stedet”, hvorinternationaledanskereersynlige – i et danskinternationalt “kompetence- ogerfaringsunivers.”<br />
 6. 6. Hvad er DABGO?<br />DABGO er<br />ditglobalenetværk (www.dabgo.net)<br />medlemmerne(!) og de muligheder, vi kanskabe<br />bedremuligheder for at mødes<br />let adgangtil at søgeogtilbydehjælp<br />utalligeinteressantesamtalerogdiskussioner<br />
 7. 7. Hvad er DABGO?<br />DABGO er<br />"tilfældighedernesfriespil"<br />en “forsikring” for danskevirksomheder<br />kulturelintelligens<br />et vigtigtværktøjiglobaliseringen<br />”brain gain" - ikke "brain drain”<br />
 8. 8. Hvad er DABGO ikke?<br />DABGO er IKKE<br />en organisationeller et bureaukrati, derskaberbegrænsninger; ellermodarbejderellerkonkurrerer med nogen<br />en loge<br />et social media marketing værktøj<br />tilsalg(!)<br />
 9. 9. www.dabgo.net<br />
 10. 10. www.dabgo.net<br />
 11. 11. Organisation<br />Drivere<br />Ca. 100“pro bono” engagerede<br />Sekretariat<br />Styregruppe<br />Udfordring: Organisationenerblevetsåstoroginitiativerne/projekterneså mange, at DABGO mangler en dagligleder (men ikke mere end det).<br />
 12. 12. Funding & Sustaining<br />DABGO søger funding til<br />at komme igennem “Fase II – udviklingsfasen”<br />en “mimimuns-organisation” (altid min. 98% pro bono) – til at sikre stabil “drift”<br />at blive delvist offentligt funded (om 36 mdr.)<br />at gennemføre flere projekter<br />at blive et endnu bedre værktøj for danske virksomheder<br />
 13. 13. Partnerskab<br />DABGO tilbyder partnere<br />plads i Advisory Board<br />mulighed for profilering og positiv branding<br />udvidet adgang til et globalt netværk<br />“kontrolmulighed”<br />deltagelse i en fortsat succes<br /> Målet er at indgå partnerskab med 4-5 “danske stoltheder” og derigennem sikre en samlet årlig drift på ca. DKK 2 mio. de næste 3 år.<br />
 14. 14. Tankerne bag<br />DABGO<br />skalvære let tilgængeligt<br />kosterikkenoget<br />sandsynliggørtilfældigheder<br />skaltjenesomeffektiv "infrastruktur”<br />
 15. 15. “Klassikeren”<br />
 16. 16. “Græsrodsbevægelsen”<br />
 17. 17. De “virtuelle” værktøjer<br />www.dabgo.net<br />Globaltnetværk<br />DABGO Jobs<br />DABGO Blogs<br />DABGO Fora<br />DABGO GuleSider<br />DABGO Arbejdsplads<br />LinkedIn<br />Lokalenetværksgrupper<br />
 18. 18. De “fysiske” værktøjer<br />Arrangementerne<br />DABGO Stambord<br />DABGO Meet-up<br />Andre annoncerede arrangementer<br /> (5-700 DABGO arrangementer de næste 12 måneder)<br />
 19. 19. Samarbejder<br />Hvembrugerogbidragertil DABGO<br />enkeltpersoner (medlemmer)<br />business klubber<br />andrenetværk<br />handelskamre<br />ambassaderogkonsulater<br />danskeorganisationer<br />pressen<br />
 20. 20. Hvordan virke for DABGO?<br />Du skaber værdi ved at<br />lægge mærke til andres behov<br />lægge mærke til andres kompetencer<br />lægge mærke til andres erfaringer<br />skabe forbindelse mellem behov og kompetence<br />hjælpe med at udbrede kendskabet til DABGO<br />introducere til mulige sponsorer<br />promovere danske initiativer og arrangementer<br />
 21. 21. Brain Drain vs. Brain Gain<br />
 22. 22. Brain Drain – Brain Gain<br />Hvert år udvandrer et antal kompetente danskere, hvoraf en del bliver ”usynlige for Danmark”<br />Det drejer sig ikke om at stoppe den fysiske hjerneflugt (braindrain) så meget som det drejer sig om at stoppe den virtuelle.<br />mange danskeresomharlangtstørreværdi for DanmarkudenforDanmark<br />handels og karrieremæssig fordel som ingen andre nationer i verden pt. kan tilbyde dets borgere.<br />
 23. 23. Forhåbentligt en gang…<br />Drømmen med DABGO<br />hjælpe andre med at hjælpe andre<br />hjælpe med at skabe kontakter, muligheder og succes<br />hjælpe danske virksomheder hurtigere og mere effektivt ind på markeder<br />videnshuse og kontorfællesskaber for mindre og nye virksomheder og landekontorer<br />skabe større præference for at købe dansk (hvor det giver mening)<br />få samlet 20-30.000 erhvervsaktive udeboende danskere, der kan og vil gøre en forskel<br />
 24. 24. Nøglentilnetværket…<br /> ”Det handler ikkeom, hvem du kender - ellerhvemder kender dig. Det handler omhvemoghvor mange, du harhjulpet.”<br /> Jesper Løvendahl – Stifteraf DABGO<br />

×