Publicité

Sikhism hanna

teacher à Huddinge kommun
16 Dec 2014
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Sikhism hanna

  1.  Sikh= Lärljunge  Ca 20 miljoner utövare  En indisk religon  En blandning med inslag från islam och hinduism  Ursprungsområde= Punjab  Ca 2% av Indiens befolkning  Sikhiskt tempel kallas Gurudwara  Gurudwara betyder porten till gurun
  2.  Sikhismen grundades under 1500-1600-talet  Grundlagts genom 10 guruers  Gurun Nanak började utvecklingen av sikhismen  1469-1539  Föddes i en högkastig hinduisk familj  Växte upp med muslimer och hinduer och blev sedan en sikh
  3.  En blandning med inslag från islam och hinduism  T.ex de tror på karma och samsara  Sikherna är en monoteistisk religon  De tror bara på en gud, Waheguru, till skillnad från hinduism  Deras gud får ej avbildas  Istället ställs Adi Granth i centrum inom gudstjänsten  Kvinnor tror på sin kropp, måste hållas intakt
  4. 1. Det finns bara en gud. Dyrka och be till den ende guden och inte till någon annan. 2. Kom ihåg Gud, arbeta hårt och hjälp andra. 3. Gud tycker om ärligt arbete och uppriktigt liv. 4. Inför Gud är ingen svart, vit, rik eller fattig. Det är dina handlingar som gör dig god eller ond. 5. Män och kvinnor är lika inför Gud. 6. Älska alla och be för de goda hos alla. 7. Var vänlig mot människor, djur och fåglar.
  5.  En viktig tradition är när ett barn ska ha namngivningsceremoni  Man slår upp en sida i Adi Granth och första bokstaven i psalmen ska barnet börja på
  6. Man  Fläta uppvirad i en turban  Får aldrig klippa sig  Måste bära kniv
  7.  http://www.ne.se/  http://www.mimersbrunn.se/  Wikipedia  Google bilder  Religionsboken
  8.  De källor jag har valt tror jag är sanna. Jag har tittat på många olika källor men jag tog den trovärdigaste fakta utav alla källor jag tittat på. Jag hade en liten uppfattning om vad sikhismen var så jag kunde veta lite om vad som var sant men för det mesta var jag källkritisk.  Av: Hanna 7G
Publicité