socials megalpolis urbana treballs-3eso geografia poble gitano histria art economia romanticisme edat mitjana segle xix ocupación control obrero colectivización propiedad pública producción retallades lleis educació energtic sector primari ciutats ii guerra mundial iireblica espanyola lectura de grfics sobreproducci crisis imperialisme escultura pintura remenses historia eso civilitzaci ndia punjab ndia persecucions vall indus civilitzacions grans rius estels univers evoluci vietnam guerra gran depressi anys 30 fotoperiodisme poblaci a 1920 natura patagonia primera guerra mundial origen crisis patata s xix literatura neoclssic quadre espanya guerra del frances seglexix seglexviii guerres ndies mapes expansi estats units imatges revoluci francesa
Tout plus