Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Istraživanje stanica

4 044 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Istraživanje stanica

 1. 1. <ul><li>Koje su organizacijske razine u živom svijetu? </li></ul><ul><li>Koja je organizacijska razina zajednička za cjelokupni živi svijet? </li></ul><ul><li>Što je to stanica? – stanična teorija </li></ul><ul><li>Kada je stanica uočena, tj. kada se postavila stanična teorija? </li></ul><ul><li>Kojim metodama istražujemo stanice? </li></ul>
 2. 2. ISTRAŽIVANJE STANICA
 3. 3. POVIJEST OTKRIĆA STANICE <ul><li>13. st. upotreba prvih leća </li></ul><ul><li>1665. R. Hooke promatra pluto , uočava prostore nalik saću i naziva ih stanicama </li></ul><ul><li>17. stoljeće A. van Leeuwenhoek izradio mikroskop povećanje 270 puta, promatra žive st. </li></ul><ul><li>1838-1839. M. Schlieden i T. Schwann STANIČNA TEORIJA </li></ul><ul><li>1831. R.Brown- uočava jezgru </li></ul><ul><li>1839. Purkinije – protoplazma </li></ul><ul><li>1858. R.Virchow “ Omnis cellula ex cellula” </li></ul><ul><li>1859. Pasteur –rušenje ideje o spontanoj generaciji </li></ul>
 4. 4. SVJETLOSNI MIKROSKOP <ul><li>veličina životinjske stanice 10 -12 µm </li></ul><ul><li>veličina biljne stanice 80 -200 µm </li></ul><ul><li>moć razlučivanja oko 0.2-0.4 µm </li></ul><ul><li>(moć razlučivanja ljudskog oka 0,08-0,1 mm ) </li></ul><ul><li>OGLEDALO -konveksno </li></ul><ul><ul><li>- ravno </li></ul></ul><ul><li>LEĆE : okular </li></ul><ul><ul><li>objektiv </li></ul></ul><ul><ul><li>kondenzor </li></ul></ul>TUBUS REVOLVER IRIS ZASLONA <ul><li>STALAK </li></ul>VELIKI I MALI VIJAK okular objektiv <ul><li>kondenzor </li></ul>
 5. 5. MIKROSKOPSKI PREPARAT <ul><li>trajni preparat </li></ul><ul><li>bojani preparat </li></ul><ul><li>mokri- svježi preparat </li></ul><ul><li>pribor za mikroskopiranje </li></ul><ul><li>biološki materijal </li></ul><ul><li>POVEĆANJE - </li></ul><ul><li>pov. objektiva × pov. Okulara </li></ul><ul><li>- imerzija - posebni objektiv i ulje, koji se koriste kada je povećanje 1000 puta </li></ul>
 6. 7. <ul><li>Fazni mikroskop </li></ul><ul><ul><li>( neobojeni djelovi žive st.) </li></ul></ul><ul><li>Polarizacijski mikroskop </li></ul><ul><ul><li>(pravilne strukture – centrioli mikrotubuli, kristali) </li></ul></ul><ul><li>Fluorescencijski mikroskop </li></ul><ul><ul><li>vezivanje bojila na st. strukture </li></ul></ul><ul><ul><li>obasjavanje pobudnom svjetlošću </li></ul></ul><ul><ul><li>florescencija </li></ul></ul>
 7. 8. ELEKTRONSKI MIKROSKOP <ul><li>De Broglie – čestice koje se gibaju velikom brzinom imaju svojstvo vala </li></ul><ul><li>Elektronske leće = prstenasti elektromagneti </li></ul><ul><li>(TEM), ubrzani snop elektrona pri prolazu kroz preparat stvara sliku na elektronskom zaslonu nije moguće promatranje cijelih stanica </li></ul><ul><li>Debljina preparata =100nm </li></ul><ul><li>Ultramikroton = uređaj za pripravu posebno tankih prereza </li></ul><ul><li>(SEM) skeniranje snopa elektrona koji se odbija od vanjske površine preparata </li></ul><ul><ul><li>moć razlučivanja 0.2- 0.5 nm </li></ul></ul>
 8. 9. <ul><li>TEM </li></ul><ul><li>SEM </li></ul>
 9. 10. RAČUNALA <ul><li>Programi </li></ul><ul><li>Vizualizacija </li></ul><ul><li>Zaključci </li></ul><ul><li>komunikacija </li></ul>
 10. 11. AUTORADIOGRAFIJA <ul><li>Izlaganje živih stanica specifičnoj radioaktivnoj tvari </li></ul><ul><li>inkubacija </li></ul><ul><li>prevlačenje preparata tankim filmom (fotografska emulzija) </li></ul><ul><li>razvijanje filma (na mjestima gdje je bilo došlo do ugradnje radioaktivnih čestica u stanici, na filmu se pojavljuju srebrne mrlje) </li></ul>
 11. 12. KULTURA STANICA <ul><li>-uzgoj stanica višestaničnog organizma na hranjivoj podlozi izvan samog organizma </li></ul><ul><li>KULTURA BILJNIH STANICA </li></ul><ul><li>Podloga : šećer, mineralne soli, vitamini, hormoni </li></ul><ul><li>TOTIPOTENTNOST </li></ul><ul><li>KLONIRANJE </li></ul><ul><li>Svrha : </li></ul><ul><ul><li>proučavanje rasta i razvoja organizma </li></ul></ul><ul><ul><li>djelovanja gena </li></ul></ul><ul><ul><li>proizvodnja genetski modificiranih biljaka (GMO) </li></ul></ul><ul><li>KULTURA ŽIVOTINJSKIH STANICA </li></ul><ul><li>Podloga : aminokiseline, soli ,glukoza, antibiotici </li></ul><ul><li>Svrha : </li></ul><ul><ul><li>- proučavanje djelovanja različitih faktora na stanice </li></ul></ul>
 12. 13. KULTURA ŽIVOTINJSKIH STANICA
 13. 14. STANIČNO FRAKCIONIRANJE <ul><li>-postupak izdvajanja pojedinih staničnih organela u CENTRIFUGI na temelju razlike u brzini taloženja </li></ul><ul><li>-kidanje stanica </li></ul><ul><li>-protiskivanje </li></ul><ul><li>-odvajane centrifugiranjem (supernatant i talog ) </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Brzina taloženja ovisi o : </li></ul><ul><li>masi čestice </li></ul><ul><li>obliku čestice </li></ul><ul><li>gustoći čestice </li></ul><ul><li>gustoći otopine u kojoj se čestica nalazi </li></ul>
 15. 16. <ul><li>Brzina taloženja ovisi o : </li></ul><ul><li>masi čestice </li></ul><ul><ul><li>- teže čestice se uvijek talože brže nego one lakše, istog oblika i gustoće. </li></ul></ul><ul><li>obliku čestice </li></ul><ul><ul><li>koeficijent trenja kompaktne čestice je manji nego onaj u slučaju izdužene čestice iste mase. </li></ul></ul><ul><li>gustoći čestice </li></ul><ul><ul><li>gušće čestice se gibaju puno brže od onih manje gustoće </li></ul></ul><ul><li>gustoći otopine u kojoj se čestica nalazi </li></ul>
 16. 17. PROTOČNA CITOMETRIJA

×