Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Mga Uri ng Pamahalaan

 1. ANO ANG PAMAHALAAN?
 2. Pamahalaan – mula sa salitang pamae na may kahulugang pananagutan o responsibilidad at kasingkahulugan ng pamamatnubay o pamamatnugot.
 3. Pamahalaan – mula sa salitang latin na GUBERNACULUMS na ang ibig sabihin ay TIMON (ANCHOR). Gumagabay sa estado at mga namumuno; isang sistema ng pamamahala
 4. Ang pamahalaan ang makapangyarihang braso na gumagawa ng pasya sa estado. Palagi itong bahagi ng isang estado.
 5. Kahalagahan ng Pamahalaan
 6.  Mahalaga sa mamamayan ang pamahalaan. Pinaiiral nito ang kapayapaan at kaayusan ng bansa at kaligtasan ng mamamayan.
 7. 1. Pagbibigay ng edukasyon para sa lahat.
 8. 2. Pagpapatayo ng mga ospital, health centers, pagkakaroon ng mga programang pangkalusugan
 9.  Ang pamahalaan ang gumagawa ng paraan para maibigay ang mga pangangailangan ng mga tao para mabuhay nang payapa, maayos, at makamit ang maunlad na pamumuhay sa pamamagitan ng:
 10. 1. Pagpapagawa ng mga imprastraktura upang malutas ang suliranin sa trapiko at pagsisikip.
 11. 2. Paggawa ng mga parke, palaruan at iba pang recreational facilities.
 12. 3. Pagpapatayo ng mga pamilihan para matugunan ang patuloy na suplay ng pagkain, damit at iba pang pangangailangan ng pamilya
 13. 4. Nagbibigay ng hanapbuhay 5. Pagtatakda ng mga batas upang maiwasan ang pag-abuso ng mga tinatamang karapatan.
 14. 6. Pagkakaroon ng ugnayang diplomatiko sa ibang bansa upang makipagtulungan at mapabuti ang kabuhayan ng bansa.
 15. 7. Maingat na pagtanggap sa mga dayuhang nais manirahan sa bansa.
 16. MGA URI NG PAMAHALAAN
 17. MONARKIYA – pinamumunuan ng isang hari o reyna, emperador, o czar.
 18. 2 uri ng Monarkiya: 1. Ganap na Monarkiya (Absolute Monarchy) -ang lahat ng kapangyarihan ay nasa iisang namumuno lamang.
 19. Walang taong sakop na hindi sumusunod sa kautusan ng hari o reyna. Sila ang gumagawa ng batas, nagpapatupad nito at nanghuhukom sa mga paglabag sa batas.
 20. 2 uri ng Monarkiya: 2. Natatakdang Monarkiya (Limited Monarchy) -ang kapangyarihan ng isang namumuno ay isinasaayos ng isang konstitusyon.
 21. Karaniwang tinatak-daan ng konstitusyon o kasunduan ang tungkulin at gawain ng hari o reyna. Sa Inglatera, Japan, Portugal, Thailand, ang mga hari/reyna ay Pansermonyang Puno ng Estado.
 22. Nakasalalay ang kapangyarihang pampulitika sa parlyamentong pinamumunuan ng Kataas-taasang Ministro, ang hari o reyna ang sagisag ng pambansang pagkakaisa at ng kapangyarihan ng estado.
 23. ARISTOKRASYA – ang kapangyarihang mamuno ay nasa kamay ng iilang tao o pamilya lamang.
 24. Hango sa salitang griyego na “aristos” – ibig sabihin ay pinaka magaling, mayaman, makapangyarihan.
 25. Ang Aristokrasyang pamumuno ay pinamamahalaan ng mga piling tao na nabibilang sa mataas na lipunan, mayayaman, at maykapangyarihang pulitikal.
 26. Ang kalagayan sa lipunan ay itinakda kung sino ka o sino ang iyong magulang / angkan sa halip na kung ano ang iyong magagawa sa lipunan.
 27. DIKTATORYAL – ito ang tawag sa pamamahala ng isang tao lamang.
 28. Ang pinunong ito ang may ganap na kapangyarihang gumawa at magpatupad ng mga batas.
 29. Ang mga tao ay walang layang magpahayag ng kanilang opinion at damdamin. Mga tagasunod lamang sila.
 30. Kabilang sa mga diktador sa kasaysayan: Benito Mussolini – Italy Adolf Hitler – Germany Joseph Stalin – Rusya.
 31. TOTALITARYAN – nasa isang pangkat ng tao ang kapangyarihan ng pamahalaan.
 32. Sumasangguni ang isang pinuno sa lupon ng mga tagapayo sa pagtatakda ng mga patakarang pambansa.
 33. Ang ganitong uri ng pamahalaan ay nagpapahalaga sa kapakanan ng estado sa halip na sa mga mamamayan.
 34. Kailangan lahat ng kilos ng mga mamamayan ay naaayon sa simulain ng pamahalaan.
 35. DEMOKRASYA – nasa mamamayan ang kapangyarihan
 36. DEMOKRASYA – hango sa salitang DEMOKRATOS na nangangahulugan ng pamamahala ng mga tao, sa pamamagitan ng mga tao at para sa mga tao.
 37. Ang Demokratikong Pamahalaan ay itinuring na TUWIRAN AT DI-TUWIRAN
 38. TUWIRANG DEMOKRASYA – pinamamahalaan ng mga tao ang sarili nila sa pamamagitan ng mga pagpupulong kung saan pinag- uusapan nila ang mga suliranin at mga solusyong dapat isagawa.
 39. DI-TUWIRANG DEMOKRASYA – ang mga namumuno ay inihahalal ng mga kwalipikadong manghahalal. Karamihan sa mga bansang demokratiko ay di- tuwiran dahil sa lawak ng teritoryo at dami ng populasyon. Halimbawa: U.S, Pilipinas
 40. KAPANGYARIHAN NG PAMAHALAANG DEMOKRATIKO
 41. UNITARYO – may malawak na kapangyarihang saklaw ang pambansang pamahalaan. (gawaing lokal, pambansa, at pang-internasyonal)
 42. Ang pangangasiwa sa mga yunit ng pamahalaang lokal ay tungkulin ng pambansang pamahalaan.
 43. Unitaryo ang pamahalaan ng Pilipinas, bagamat ayon sa Saligang Batas may autonomiya na ngayon ang mga pamahalaang lokal.
 44. PEDERAL – nahahati ang kapangyarihan sa pambansa at lokal.
 45. Pederal ang pamahalaan ng Estados Unidos sapagkat magkahiwalay ang saklaw na pambansang pamahalaan sa mga pamahalaan ng iba’t ibang estado.
 46. Batay sa ugnayang TAGAPAGPAGANAP o TAGABATAS ng Pamahalaang Demokratiko
 47. PAMPANGULUHAN – ang pinuno ng bansa at ng pamahalaan ay ang pangulo na inihalal ng mga tao. Walang pananagutan ang Pangulo sa Batasan ng bansa maliban sa mga itinadhana ng Saligang-Batas.
 48. PARLYAMENTO – ang sangay ng tagapagbatas ang may hawak ng kapangyarihang mamahala. Ang tunay na pinuno ng pamahalaan ang ang Punong Ministro at ang kanyang Gabinete na mga halal na miyembro ng Parlyamento.
 49. PARLYAMENTO Manunungkulan sila habang may tiwala ang parlyamento sa kanilang kakayahan. Halimbawa: Canada
 50. Bansa Uri ng Pamahalaan Pinuno United Arab Emirates Absolute Monarchy King Mayanmar Constitutional Republic President Australia Federal Parliamentary Prime Minster Switzerland Confederation of Swiss Confederates President Estados Unidos Federal Republic President Inglatera Constitutional Monarchy Prime Minister Cuba Totalitarian Communist State President Afghanistan Islamic Republic President Spain Constitutional Monarchy Prime Minister Qatar Monarchy King
 51. Activity: Ang bawat bansa ay may kanya-kanyang uri ng Pamahalaan. Ang bawat isa ay may kanya-kaniyang alituntunin na sinusunod ayon sa kanilang ideyolohiya at paniniwala. Sa iyong palagay anong uri ng pamahalaan ang nababagay sa Pilipinas? Bakit?
 52. Activity: 1. Ano ang pamahalaan? 2. Bakit kailangan ng bawat lipunan o estado ang isang pamahalaan? 3. Bakit nagkakaiba-iba ang uri ng pamahalaan? 4. Bakit kailangan ng pamahalaan ang suporta ng mga mamamayan sa pagsasakatuparan ng gma gawain nito? 5. Sa lahat ng uri ng pamahalaang natutuhan mo, anong uri ang pinakagusto mo? Bakit?
Publicité