Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sosial demokratisering og politisk kommunikasjon

551 vues

Publié le

Forelesning Markedshøyskolen 11. mai 2017

Publié dans : Actualités & Politique
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sosial demokratisering og politisk kommunikasjon

 1. 1. Sosial demokratisering og politisk kommunikasjon Svein Tore Marthinsen
 2. 2. https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/stabil- andel-tv-seere-flere-leser-nettaviser
 3. 3. Kikkere Delere Skapere
 4. 4. Hva betyr nye medievaner for demokratiet vårt?
 5. 5. Demokrati
 6. 6. Konkurranse
 7. 7. Deltaker
 8. 8. Samtale
 9. 9. < Hvordan kan demokratiet styrkes? Hvilke utfordringer oppstår? - Hvordan håndtere dem?
 10. 10. Utfordringer Digital mobbing Ytringsfrihet vs lojalitet Personvern
 11. 11. Hvordan snakke sammen på en god måte på nett? Tenke seg om før ytring Si i fra når andre går over streken Velvilje
 12. 12. Redaktøransvar Egne ytringer Andres ytringer Moderer!
 13. 13. Facebooks redaktøransvar
 14. 14. Falske nyheter
 15. 15. Debatten: https://www.youtube.com/watch?v=DGBUQb97QMc&t=2081s
 16. 16. Vær kildekritisk!
 17. 17. Hva betyr nye medievaner for makten?
 18. 18. Makt Evne til å nå sine mål Evne til å nå sine mål mot andres vilje
 19. 19. Digitale skiller Generasjoner Familier Barnehager Skoler Kjønn Land
 20. 20. Likeverd Deling Åpenhet
 21. 21. Deling
 22. 22. Lovgivende Dømmende Utøvende
 23. 23. Maktdeling Lærer  Elev Journalist Leser Bedrift  Kunde Politiker  Velger
 24. 24. Sosial ledelse
 25. 25. Kollektiv samhandling
 26. 26. Hva betyr for valg og politisk kommunikasjon?
 27. 27. Politikk Vid: Makt og styre Snever: Handlinger som fører til offentlig vedtak
 28. 28. Valgforskning Konfliktlinjer: 1) Geografi (sentrum – periferi) 2) Kultur (alkohol, språk, religion) 3) Økonomi (varemarked, arbeidsmarked, H-V) 4) Miljø (vekst - vern) 5) Innvandring (restriktiv – liberal)
 29. 29. Partier Samordne interesser Politiske mål Lager program Rekruttering Valgkamp
 30. 30. Partier/politikeres mål Endre samfunnet Politisk gjennomslag
 31. 31. Vinne valg
 32. 32. Hvorfor vant Trump?
 33. 33. 1. Er seg selv 2. Spontan 3. Uforutsigbar http://www.aftenposten.no/meninger/kronik k/Velgerne-tror-ikke-Clinton-er-seg-selv_- mens-Trump-vinner-stemmer-pa-a-vare-seg- selv-nok--Gunn-Enli-607780b.html
 34. 34. Faktorer pro Trump Obama/Demokratene styrt i 8 år Nasjonale vinder  Innvandring, proteksjonisme, terror Ikke politiker  Anti-elite budskap troverdig
 35. 35. Hvordan vinne valg? Intern entusiasme Relevant budskap Velgerkunnskap Mobilisere  Innhold + Kommunikasjon
 36. 36. Interessenter 1) Velgerne - Kjerne + Nysgjerrige - Unge + Mid + Eldre - Kvinner + Menn - By + Distrikt
 37. 37. 2) Medlemmer Aktive + Passive 3) Øk. bidragsytere Store + Små 4) Journalister Riks + Lokal
 38. 38. Blokkutviklingen 2013-2017
 39. 39. Hvorfor borgerlig seier 2013? 8 år med Stoltenberg-regj (Ap+SV+Sp) Manglet ideer Mistet tillit Høyre økt troverdighet
 40. 40. Hvorfor trendskifte 1 høst 2014?
 41. 41. Hvorfor trendskifte 2 høst 2015? Fra liberal til restriktiv H + Frp sterke på innvandring Ap i skvis
 42. 42. Trendskifte 3 høst 2016
 43. 43. Indre entusiasme Sentrum-periferi Nasjonale vinder
 44. 44. Opinionsdrivere 1) Ytre faktorer 2) Indre faktorer
 45. 45. Hvordan skal og vinne valget 2017? Målgruppe Budskap Sosiale medier - Kanalvalg - Innhold
 46. 46. Hva kan brukes til? Agendasetting - Egne kanaler - Mediesamspill Mobilisering Politikkutvikling
 47. 47. Politiker  Velger
 48. 48. Valgkamptrender 1) Kontinuerlig 2013-2017
 49. 49. 2) Fragmentert
 50. 50. 3) Direkte
 51. 51. 4) Visuell
 52. 52. Konsekvens Mer krevende Flere muligheter Segmentering av budskap
 53. 53. Analyse 2011+13+15 Upersonlig  Mer personlig Enveis  Mer toveis Snakke mest til egne Belærende Face viktig for alle. Blogg ned Store forskjeller ellers Insta og Snap kommer Mer visuelt
 54. 54. Påvirker demokrati og offentlig samtale Endrer maktforhold Forandrer politisk kommunikasjon

×