Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de maruay songtanin(20)

Publicité

The High Five Habit.pptx

 1. พลตรี มารวย ส่งทานินทร์ maruays@hotmail.com 28 มิถุนายน 2565
 2. -Mel Robbins Publisher : Hay House Inc. (September 28, 2021) The High 5 Habit is a self-improvement book that aims to help anyone who deals with self-limitations take charge of their life by establishing a morning routine, ditching negative talk, and transforming their life through positivity and confidence.
 3. เกี่ยวกับผู้ประพันธ์  Mel Robbins เป็นหนึ่งในผู้นาด้านการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงตนเอง และเป็น ผู้ประพันธ์หนังสือขายดีของ New York Times Bestselling  ผลงานของเธอ ได้แก่ "The High 5 Habit" และ "The 5 Second Rule" ตลอดจน หลักสูตรออนไลน์ที่เปลี่ยนชีวิตของนักเรียนมากกว่าครึ่งล้านคนทั่วโลก  Mel จบการศึกษาจาก Dartmouth College และ Boston College Law School เธอ ทางานเป็นแม่บ้านที่มีลูกวัยเรียนสามคน และแต่งงานกับนักธุรกิจ Christopher Robbins ผู้ร่วมก่อตั้ง Stone Hearth Pizza  ใน The 5 Second Rule เธอได้สอนผู้คนนับล้านทั่วโลก ถึงเคล็ดลับห้าวินาทีในการ สร้างแรงจูงใจ ผู้ที่สนใจสามารถคลิ๊กติดตามได้ที่ 5 second rule (slideshare.net)
 4. เกริ่นนา  คุณเคยรู้สึกว่าคุณสูญเสียจุดมุ่งหมาย หรือคิดไม่ออกว่าคุณยังต้องการมุ่งเพื่อสิ่งนั้นหรือไม่? คุณตื่นมาแล้ว รู้สึกเหนื่อย ราวกับว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าวันของคุณจะเป็นอย่างไร และไม่อยากลุกจากเตียงหรือไม่?  หากคุณหมดแรงจูงใจ และรู้สึกว่าตัวเองมีอารมณ์ไม่ดีบ่อยเกินไป อดทนไว้ The High 5 Habit มีเคล็ดลับและ กลเม็ดสาหรับคุณ!  ในหนังสือเล่มนี้ ผู้ประพันธ์จะสอนวิธีเริ่มต้นการ high-five กับบุคคลที่สาคัญที่สุดในชีวิตของคุณ คนที่จ้อง มองกลับมาที่คุณในกระจก ตัวคุณเอง  ผู้ประพันธ์สอนวิธีสร้างความเชื่อในตัวเองให้เป็นนิสัย เพื่อให้คุณดาเนินการด้วยความมั่นใจในเป้าหมายและ ความฝันที่คุณต้องการ  The High 5 Habit เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ ง ที่จะเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด และพฤติกรรมของคุณ
 5. การแสดงออก  ผู้คนส่วนใหญ่แสดงออกอย่างผิดๆ เพราะพวกเขาพยายามนึกภาพและคิดในใจถึงผลลัพธ์สุดท้าย เช่น ชนะการแข่งขันสกีหรือออสการ์ ลดน้าหนัก 50 ปอนด์ หรือมีเงิน 1 ล้านดอลลาร์ในธนาคาร  การแสดงออกในสิ่งที่ผิดจะทาให้คุณติดกับดัก เพราะความฝันอันยิ่งใหญ่นั้นช่างน่าอัศจรรย์ แต่การ แสดงผลลัพธ์สุดท้าย จะไม่ช่วยให้คุณบรรลุถึงฝันนั้น  การวิจัยจาก UCLA แสดงให้เห็นว่า การสร้างภาพข้อมูลที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง คุณต้องนึกภาพตัวเองกาลังทาตามขั้นตอนเล็กๆ ที่ยาก น่าราคาญ และยุ่งยากไปพร้อมกัน เพื่อไปให้ ถึงความฝันของคุณ
 6. คุณสมควรได้รับการให้กาลังใจกับตนเอง  การให้กาลังใจ (high five) กับตัวเองในกระจก เป็ นการแสดงความเมตตาต่อตัวเอง และ เป็ นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ  ผู้ประพันธ์ใคร่ครวญถึงพลังของ high five ที่ได้รับจากผู้ชมข้างทาง ซึ่งช่วยให้เธอจบการแข่งขัน NEW YORK CITY MARATHON  high five คือการถ่ายโอนพลังงานและความเชื่อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง เป็ นการเตือน ความจา ถึงสิ่งที่คุณลืม และเป็ นการให้กาลังใจ หมายถึง "ฉันเชื่อในตัวคุณ"  ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวเอง เป็ นพื้ นฐานของทุกความสัมพันธ์ที่คุณมีในชีวิต
 7. วิทยาศาสตร์บอกว่าสิ่งนี้ ได้ผล  การวิจัยพบว่า high five เป็ นการสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการยืนยันด้วย วาจา เป็ นการเฉลิมฉลองร่วมกับใครบางคน และคุณกาลังส่งพลังงานและความเชื่อของ คุณไปยังพวกเขา  งานวิจัยอีกชิ้ นหนึ่งแสดงให้เห็นว่า ทีม NBA ที่ทา high five มากที่สุด มีแนวโน้มที่จะไปชิง แชมป์ เพราะมีความไว้เนื้ อเชื่อใจและเชื่อมั่นซึ่งกันและกันในระดับสูง
 8.  ทีมที่ดีที่สุด สร้างความปลอดภัยทางจิตใจ นั่นคือ ความรู้สึกที่คนอื่นคอยให้กาลังใจคุณ มันทาให้คุณ มีความยืดหยุ่น และมองโลกในแง่ดีมากขึ้ น และสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจและความเคารพ  ความสุขในการทางานของคุณ ถูกกาหนดโดยผู้จัดการที่ห่วงใยคุณ  การศึกษาอื่นพบว่า คุณจะมีความสุขและพึงพอใจเพียงใดคือ การยอมรับตนเอง หมายความว่า การ ที่คุณใจดีต่อตัวเองและให้กาลังใจตัวเอง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงและเป็นสัดส่วนต่อความสุขของคุณ
 9. ข้อแนะนาเล็กน้อย  อย่างแรกในตอนเช้า อยู่กับตัวเองและความคิดของคุณ มองเห็นตัวเองและเห็นจิต วิญญาณของคนที่คุณกาลังมองอยู่จริงๆ แล้วเมื่อรู้สึกพร้อม ก็ high five กับตัวเองในกระจก  การ high five ในกระจก จะสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกใหม่กับภาพลักษณ์ของคุณเอง
 10. ทาไมต้องทรมานตัวเองด้วย?  หากคุณจงใจเปลี่ยนการกระทาหรือความคิด เท่ากับว่าคุณกาลังเริ่มต้นเปลี่ยนวิธีคิดและ การกระทา การเปลี่ยนแปลงโดยเจตนานี้ เรียกว่า การตอบสนองทางประสาทเทียม (neuroplastic response)  เมื่อคุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณคิดว่าผิด คุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง  การเกลียดตัวเองไม่ว่าจะเป็ นร่างกาย อดีต หรืออะไรก็ตาม จะไม่จูงใจคุณ และการวิจัย แสดงให้เห็นว่า การคิดไม่ดีต่อตัวเองทาให้เป็ นการยากต่อการกระตุ้นตัวเอง
 11.  ยิ่งคิดลบซ้าๆ ก็ยิ่งพบกับสิ่งที่เป็ นด้านลบมากขึ้ น ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวเอง อาจทาให้คุณเป็น อิสระ หรือทาให้คุณติดกับดัก  การให้กาลังใจตัวเองในกระจกแสดงให้เห็นว่า การรักตัวเอง คือการตกหลุมรักในส่วนที่คุณพยายาม แก้ไข  เรามีความต้องการทางอารมณ์ 3 อย่าง: ถูกมองเห็น ได้ยิน และถูกรัก  ความคิดด้านลบทาให้ระบบประสาทของคุณปั่นป่ วน และทาให้คุณจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้ ง
 12. ขยะเชิงลบทั้งหมดนี้ มาจากไหน?  คุณต้องเรียนรู้วิธีกาจัดสิ่งตกค้างและความคิดเชิงลบออกจากชีวิตของคุณทุกวัน  คุณต้องสอนใจตนเองให้ค้นหาสิ่งที่ต้องการเห็น ด้วยการคิดถึงสิ่งเหล่านั้นซ้าแล้วซ้าเล่า และมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมจิตของคุณเองได้  คุณเป็ นคนเดียวที่คิดถึงความผิดพลาดทั้งหมดที่คุณกระทาในอดีต ไม่มีใครอีกแล้ว มัน กาลังสร้างความเชื่อที่ไม่จริงและเป็ นพิษเกี่ยวกับตัวคุณ ที่เป็ นเสมือนกาแพงที่ทาให้คุณ ติดอยู่ในอดีต
 13.  หากคุณคิดว่าคุณมีพลังที่จะสร้างความวุ่นวายในชีวิตได้ นั่นหมายความว่า คุณก็มีพลังที่จะสร้างสิ่ง และผลลัพธ์ที่ไม่ธรรมดาได้เช่นกัน  เปลี่ยนวิธีมองโลก แล้วโลกที่คุณมองเห็นจะเปลี่ยนแปลงไป  ง่ายนิดเดียว ตั้งใจและบอกความคิดของคุณว่า คุณต้องการให้คิดอย่างไรเมื่อคุณทาผิดพลาด
 14. ทาไมชีวิตจึงง่ายดายสาหรับพวกเขา ไม่ใช่ฉัน  ก่อนอื่น ให้มองดูว่าความสาเร็จเป็ นอย่างไร คุณเชื่อหรือว่า ความสาเร็จ ความสุข และ ความรักมีขีดจากัด?  ถ้าคุณยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้ มีไม่จากัด ทาให้คุณมีความมั่นใจที่จะเดินตามตามหาสิ่งนั้น  ความอิจฉาเป็ นการปิ ดกั้นความปรารถนา ถ้าพลิกกลับจะกลายเป็ นแรงบันดาลใจ และ ความอิจฉาเป็ นเครื่องมือนาทาง หรือตัวบ่งชี้ ที่แสดงในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆ  ความปรารถนาของคุณเป็ นความรับผิดชอบของคุณ ไม่ใช่ของคนอื่น
 15. มันไม่ง่ายกว่าหรือ ถ้าฉันไม่พูดอะไร?  ความรู้สึกผิด ไม่ได้เกิดขึ้ นจากภายนอก แต่มาจากภายในตามค่านิยมของคุณ  การถูกใจคนก็เป็ นสิ่งดี ถ้านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการจะทาจริงๆ แต่มันจะกลายเป็ นผลเสีย เมื่อขัด กับความต้องการของตัวเอง และการกระทาให้ถูกใจคนไม่ใช่เรื่องของคนอื่น แต่มันเกี่ยวกับ ความไม่มั่นคงของคุณ  หากคุณรู้สึกผิด ให้ถามตัวเองด้วยคาถามนี้ ว่า ฉันกาลังใช้ความรู้สึกผิดเพื่อกระตุ้นให้ฉันทาได้ดี ขึ้ น หรือแค่ทาให้ฉันรู้สึกแย่  ความภักดีแรกที่คุณควรมี คือมีให้กับตัวคุณเอง และยิ่งคุณให้ความสาคัญกับตัวเองเร็วเท่าไหร่ คนอื่นก็จะยิ่งเรียนรู้การกระทาเพื่อตัวเองเร็วขึ้ นเช่นกัน
 16. ฉันจะเริ่มได้อย่างไร…พรุ่งนี้ ?  แบบฝึ กหัด จดทุกครั้งที่เห็นเครื่องหมายระบุระยะทาง หรือป้ายที่แสดงว่าคุณมาถูกทาง เพื่อมุ่งสู่ความฝัน  กล้าที่จะไล่ตามความฝันนั้นสาคัญกว่าการบรรลุเป้าหมายจริงๆ และการมีความพยายาม คือสิ่งที่ควรยกย่องสิ่งที่อยู่ในตัวคุณอย่างแท้จริง
 17. แต่คุณเป็ นเหมือนฉันไหม  มีความเชื่อมโยงระหว่างความเหมาะสมและความวิตกกังวล  เป็ นเพราะความวิตกกังวล เกิดจากการไม่รู้ว่าคุณควรเป็ นใคร  สิ่งนี้ ทาให้คุณถามตัวเองอยู่เสมอว่าคุณเป็ นใคร และกาลังจะทาอะไร  ไม่แปลกใจเลยว่า ทาไมเราถึงไม่รู้จักเป็ นตัวของตัวเอง เพราะเราถูกปลูกฝังให้ปฏิบัติ ตามกฎของสังคมตั้งแต่สมัยเด็กๆ
 18.  ไม่สาคัญหรอกว่าคนอื่นจะคิดหรือพูดอะไร  สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ "คุณชอบตัวเองไหม"  เป็ นไปไม่ได้ที่จะไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่น และมันก็เป็ นธรรมดาที่จะทาอย่างนั้น ไม่อย่างนั้นคุณ จะหลงตัวเอง  อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรฟังความคิดเห็นของคนอื่นเสมอไป คุณต้องเรียนรู้ที่จะให้เกียรติความรู้สึก ของตนเองมากกว่าคนอื่น และนี่เป็นสิ่งสาคัญ เพราะหากคุณไม่เห็นคุณค่าของความคิดเห็นของคุณ เอง คุณก็จะแสวงหาการตรวจสอบจากความคิดเห็นของคนอื่นเรื่อยไป
 19.  ความสัมพันธ์ของคุณกับตัวคุณเป็นสิ่งสาคัญที่สุด เพราะถ้าคุณรู้สึกมั่นคงในความสัมพันธ์นั้น คุณจะ รู้สึกปลอดภัยในทุกความสัมพันธ์ที่คุณมี และคุณจะสามารถกาหนดขอบเขตได้ แต่ขอให้เสาะหา ความรักและกาลังใจจากคนอื่นด้วย  ไม่ว่าความกลัวและความไม่มั่นคงของคุณจะเป็ นอย่างไร คุณจะฉายภาพนั้นในทุกการสนทนาและ ปฏิสัมพันธ์ที่คุณมี  การโกหกทาให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก เพราะคุณจะกลัววันที่ความจริงจะปรากฏขึ้ น
 20. ฉันจะเอาชนะความกลัวได้อย่างไร  เมื่อสิ่งต่าง ๆ ไม่เป็ นไปตามที่คุณต้องการ คุณต้องบอกตัวเองว่า มีบางอย่างที่น่า อัศจรรย์กาลังเกิดขึ้ น แต่คุณยังมองไม่เห็น  เมื่อคุณวางใจได้ว่าการทางานหนักของคุณจะพาคุณไปที่ใดที่หนึ่ง คุณก็จะได้รับปาฏิหาริย์ ในชีวิต  คุณต้องเชื่อว่าชีวิตมีสิ่งที่ดีกว่ารอคุณอยู่ ไม่ใช่แค่การบรรลุเป้าหมายหรือความฝันเดิม ของคุณเท่านั้น แต่เป็ นการเปิ ดโอกาสให้บรรลุความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า
 21. คุณอาจไม่ต้องการอ่านสิ่งนี้  เป้าหมายและความฝันของคุณไม่หายไป พวกมันสิงอยู่ในใจของคุณ  คุณต้องนึกภาพตัวเองทาตามขั้นตอนเล็กๆ น้อยๆ ที่ยุ่งยากและน่าราคาญ ไปตลอดทาง เพื่อไปให้ถึงฝัน  ผู้ประพันธ์ยึดมั่นในความฝันที่จะเป็ นเจ้าของภาพวาดทิวทัศน์เวอร์มอนต์เป็ นเวลา 11 ปี และกลายเป็ นความจริงอย่างน่าอัศจรรย์  The high 5 habit ได้สอนบทเรียนที่มีค่าที่สุดแก่เธอว่า คุณเป็ นคนส่งสัญญาณไฟนาทางของ คุณเอง
 22. รอก่อน รอก่อน... ยังมีอีก!  การให้ความสาคัญกับตัวเองก่อน หมายถึงการมุ่งมั่นและจะทาในสิ่งที่คุณบอกว่าจะทา  เขียนความคิดและเป้าหมายในตอนเช้า จะทาให้สมองมีสมาธิจดจ่อกับมัน และปรับ ทิศทางตัวเองเพื่อให้ได้มา  high five ในตอนเช้า เป็นการจัดลาดับความสาคัญของตัวเอง และให้ความสาคัญกับความต้องการ ของคุณก่อน  ทุกๆ เช้า ให้ของขวัญตัวเองด้วยการจัดเตียงให้เป็ นระเบียบ
 23. สิ่งสาคัญเพื่อนาไปปฏิบัติ  ความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวเอง เป็ นพื้นฐานของทุกความสัมพันธ์ที่คุณมีในชีวิต  จุดนี้ มีพลังและชัดเจนมาก หากมีบางอย่างที่รู้สึกผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใดๆ ของคุณ นั่นเป็น เพราะรากฐานของความสัมพันธ์ของคุณกับตัวคุณเองนั้นถูกปิ ดลง  นี่เป็นสิ่งเตือนใจที่ยิ่งใหญ่สาหรับคุณ และเป็นสิ่งที่คุณต้องจาไว้ เมื่อคุณสารวจความสัมพันธ์กับผู้อื่น คุณต้องจาไว้เสมอว่า พวกเขาเป็นเพียงภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของคุณกับตัวคุณเอง และถ้าคุณไม่ ดูแลตัวเอง ความสัมพันธ์ของคุณจะยิ่งแย่ลง
 24.  การ high five ตัวเองในกระจกทุกเช้าอาจมีพลังมากกว่าที่คุณคิด ร่าเริง กับตัวเอง ให้กาลังใจตัวเอง และให้กาลังใจผู้อื่น  จาไว้ว่า ในแต่ละวันคุณกาลังทางานที่จะพาคุณไปยังที่ที่คุณต้องการไป และการทางานทุกวันคือการเดินทาง
 25. 3 บทเรียนจากหนังสือ  1. ขั้นแรก high-five ตัวเองในกระจกเริ่มตั้งแต่เช้าพรุ่งนี้ (First, high-five yourself in the mirror starting tomorrow morning)  2. การพูดกับตัวเองในเชิงลบ ทาให้เกิดพฤติกรรมเชิงลบอย่างต่อเนื่อง (Negative self-talk creates a chain of negative behaviors)  3. ตัวกรองความคิดของคุณเรียกว่า Reticular Activating System ที่คุณควรทาความสะอาดอย่างทั่วถึง (Your mind filter is called the Reticular Activating System, and you should clean it thoroughly)
 26. บทเรียนที่ 1: ทาให้เป็นนิสัยในตอนเช้า ด้วยการ high-five กับตนเองในกระจก  รออะไร? high-five กับตัวเองในกระจก? นั่นคือสิ่งที่ผู้ประพันธ์แนะนา แม้ว่าจะฟังดูงี่เง่า แต่ คาแนะนาเล็กๆ น้อยๆ นี้ สามารถเปลี่ยนวันทั้งวันของคุณให้ดีขึ้ นได้ มาดูข้อเท็จจริงทาง วิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนแนวคิดนี้ กัน  การ high-five มักใช้เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ในชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้มีวุฒิ ภาวะ ทุกคนมีความทรงจาที่ดีเกี่ยวกับการยินดี  แต่จากการวิจัยด้านประสาทวิทยา การ high-five ในสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดา เช่น หลังจากแปรงฟัน ทาให้สมองของคุณสร้างการเชื่อมต่อทางประสาทใหม่ได้ง่ายขึ้ น
 27.  การรวมสัญลักษณ์แห่งชัยชนะนี้ เข้ากับเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดา ทาให้สมองของคุณให้ความสนใจกับ สถานการณ์ และจดจาว่าเป็ นเหตุการณ์เชิงบวกทั้งวัน มันสมเหตุสมผลหรือไม่? คิดว่าอย่างนั้นนะ!  ดังนั้นจึงแนะนาให้คุณลองทาด้วยตัวคุณเอง เริ่มต้นพรุ่งนี้ เช้า เมื่อคุณตื่นนอนและแปรงฟัน ให้ส่อง กระจกแล้วแทนที่จะนึกถึงความไม่มั่นใจในตัวเอง ให้ high-five กับภาพสะท้อนของคุณในกระจก ย้า ทุกเช้านับจากนี้ !
 28. บทเรียนที่ 2: การคิดเชิงลบส่งผลต่อพฤติกรรมของคุณมากกว่าที่คุณคิด  คุณอาจเคยได้ยินเรื่องนี้ มานับล้านครั้งแล้ว จงหยุดคิดในแง่ลบ เพราะอาจส่งผลร้ายแรงต่อคุณภาพ ชีวิตของคุณได้  พฤติกรรมการทาลายตนเอง พิจารณาได้จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลงานของชีวิต ความรู้สึกที่ ท่วมท้น ความวิตกกังวล ความคับข้องใจ และอื่นๆ อีกมากมาย  ตัวอย่างเช่น หากคุณรู้สึกราวกับว่าคุณกาลังจะล้มเหลวในภารกิจก่อนที่คุณจะเริ่มทางาน สิ่งนั้นอาจ ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อผลลัพธ์ของกิจกรรมนั้น
 29.  ผู้ประพันธ์เองก็พลาดโอกาสในการทางานที่ยอดเยี่ยมถึงสองครั้งเนื่องจากกลัวความล้มเหลว สมควร ทาอย่างไร? หากคุณรู้สึกราวกับว่าคุณก้าวลึกลงไปในพฤติกรรมเชิงลบและมันส่งผลกระทบกับชีวิต ของคุณอย่างมาก คุณควรแสวงหาการบาบัด  อย่างไรก็ตาม หากคุณพบว่าตัวเองมีแนวโน้มที่จะเห็นด้านลบในสถานการณ์หรือหงุดหงิดเร็ว ให้ฝึก ตัวเองและฝึกจิตใจให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้ น  ตัวอย่างเช่น แทนที่จะพูดว่าคุณไม่สามารถทาอะไรบางอย่างหรือมีคนที่ยากที่จะทางานด้วย ให้ลอง พูดว่า คุณจะประสบความสาเร็จในงานนั้น และเพื่อนร่วมงานของคุณอาจต้องการความช่วยเหลือ จากคุณ เพื่อให้ทางานได้ง่ายขึ้ นสาหรับพวกเขา
 30. บทเรียนที่ 3: ปลดปล่อยความคิดด้านลบและความคับข้องใจ ปล่อยให้มีที่ว่างสาหรับการคิดบวกและ การเติบโต  จิตใจของคุณมีตัวกรอง เหมือนกับเครื่องจักรที่เรียกว่า Reticular Activating System หรือ RAS ซึ่ง ระบบนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อกรองข้อมูลที่คุณได้รับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหลือเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง เท่านั้นที่จะเข้าถึงจิตสานึกของคุณ อย่างไรก็ตาม บางครั้งตัวกรองนี้ ไม่ทางานตามขอบเขตที่ เหมาะสม ซึ่งต้องมีการทาความสะอาดอย่างล้าลึก  เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริงจะไปถึงจิตสานึกของคุณ แทนที่จะส่งกระแสข้อมูลเชิง ลบซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมของคุณ คุณจะต้องทาบางสิ่ง
 31.  ประการแรก คุณจะต้องมองในแง่ดีแทนที่การมองโลกในแง่ร้าย เพื่อให้สมองของคุณคิดว่านั่นเป็นสิ่ง สาคัญสาหรับคุณ ในการกระทาเช่นนั้น คุณต้องยอมรับและเลือกการยอมรับตนเองและรักตนเอง เหนือสิ่งอื่นใด  ประการที่สอง คุณควรค้นหา มองหาด้านดีของสิ่งต่าง ๆ หรือเป็ นน้าครึ่งแก้ว  สิ่งนี้ จะฝึกสมองของคุณให้ค้นหาข้อมูลประเภทนี้ และกรองสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะที่แสดงให้คุณเห็น ด้านดีของสิ่งต่าง ๆ  คุณรู้คาพูดที่ว่า "ร้องขอ แล้วคุณจะได้รับ (Ask, and you shall receive)" ดังนั้นให้เริ่มนาไปใช้กับ ชีวิตของคุณด้วย!
 32. สรุป  The High 5 Habit เป็นการสร้างนิสัยที่เรียบง่ายแต่ได้ผล ของการ high-five กับตนเองในกระจกทุก เช้า เพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาลังใจที่เพิ่มขึ้ น  เคล็ดลับชีวิตนี้ เปลี่ยนวิธีที่ Robbins เริ่มต้นวันใหม่ของเธอ ในขณะที่ปรับปรุงระดับความมั่นใจของ เธออย่างมีนัยสาคัญ  เธอจึงตัดสินใจให้คนทั้งโลกรู้เคล็ดลับง่ายๆ นี้ และตามด้วยความคิดเชิงบวก คือทาตนเป็ นน้าครึ่ง แก้วอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของใครได้ในทันที
 33. - S. J. Scott
 34. Quotes from The High 5 Habit by Mel Robbins  1. How you see yourself is how you see the world.  2. When you replace that self-doubt and self-criticism that drags you down with self-acceptance and self-love that lifts you up, your life will change.  3. Your relationship with yourself is the foundation for everything in your life.  4. Celebrating yourself is about as foreign a concept as walking on your hands or eating with your feet. That’s why your subconscious brain rejects it.
 35.  5. If you look in the mirror and don’t see a person worth celebrating, it’s time to change that.  6. When you focus on what’s wrong, you will never change.  7. Hating your body, your past, or yourself won’t motivate you.  8. Self-love is your birthright.  9. You aren’t broken, you’re blocked. You may have done some things that are pretty bad, but YOU are not a bad person.
 36.  10. Change the way you look at the world, and the world you’re looking at changes.  11. When you love yourself, you inevitably do things you love. When you treat yourself with respect, you do respectable things. And when you celebrate yourself, you do things worth celebrating.  12. Act like the person you want to become.  13. One person’s success can be success shared by all. We are lifted up by each other’s achievements and inspired by their example. So instead of being in competition with all those people on the road ahead, you see allies who can help you get what you want.
 37.  14. When your guilt makes you a doormat, everyone looks like a door.  15. Your dreams are your responsibility. No one is coming.  16. If you want a new future, act like it. No matter how scared you are, just start. Wake up every day and high five the person you see in the mirror. Then, set a deadline and get started.  17. Failure is what happens when you give up.  18. If you feel insecure about yourself, you’ll be insecure with others. You’ll also insert that insecurity into every interaction you have.
 38.  19. One change opens up limitless possibilities. Since her divorce, Katherine has improved just about every area of her life.  20. When you change how you see yourself and treat yourself, a whole new possibility opens up for your future self.  21. Your life will take you to remarkable places if you believe in your abilities and encourage yourself to keep moving forward.  22. Your life is teaching you something. It always is. Everything, and I mean absolutely everything, is preparing you for what’s coming next.
 39.  23. True confidence is telling yourself that you are okay, safe, and loved—and believing that it’s true with every fiber of your being.  24. Manifesting done right will help you make your dreams come true—or at least help you do the work.  25. Your dreams teach you how to believe in something greater. They teach you to believe in YOURSELF and your ability to make anything happen.  26. You can always connect the dots in your life if you are looking back. The true art is believing that this moment right now is a dot that is connecting you to something amazing that’s coming in the future.
 40.  27. Trust in yourself and your ability to rise to this challenge, cheer yourself forward, and take care of yourself along the way.  28. It’s a miraculous thing when you find out who you really are.  29. Dreams don’t disappear. You were born with them, and they are meant for you. That means you take them with you wherever you go and in whatever version of yourself you create. So you might as well stop running and start leaning into them.  30. Wherever there’s a dream in your life, trust that you can high five your way to it.
 41. From the bottom of my heart, I thank you for reading this book. I hope it’s inspired you to feel more confident and in control of your life. I hope it’s helped you be kinder to yourself and celebrate the amazing person you already are, and gives you a glimpse of the fantastic person you’re becoming. Thank you for believing in yourself and spreading the high five energy to those around you. High five!

Notes de l'éditeur

 1. The High 5 Habit is a self-improvement book that aims to help anyone who deals with self-limitations take charge of their life by establishing a morning routine, ditching negative talk, and transforming their life through positivity and confidence.
 2. Mel Robbins Mel Robbins is one of the leading voices in personal development and transformation and a New York Times Bestselling author. Her work includes "The High 5 Habit," "The 5 Second Rule," as well as signature online courses that have changed the lives of more than half a million students worldwide.  Mel is a graduate of Dartmouth College and Boston College Law School. She’s a working mom with three school-aged kids and is married to fellow entrepreneur Christopher Robbins, the co-founder of Stone Hearth Pizza. In her global phenomenon The 5 Second Rule, Mel Robbins taught millions of people around the world the five second secret to motivation. 
 3. Do you ever feel like you’ve lost a sense of purpose or cannot figure out what you want and go for it? Are you waking up feeling tired, as if you already know how your day will play out and not wanting to get out of bed? If you stopped feeling motivated and you catch yourself in a lousy mood way too often, hang on cause The High 5 Habit has got a few tips-and-tricks for you! In this book, Mel teaches you how to start high fiving the most important person in your life, the one who is staring back at you in the mirror: YOURSELF. Mel will teach you how to make believing in yourself a habit so that you operate with the confidence that your goals and dreams demand. The High 5 Habit is a simple yet profound tool that changes your attitude, your mindset, and your behavior.
 4. Most people get manifesting wrong because they try to visualize and conjure the end result: winning the ski race or the Oscar, losing 50 pounds or having a million dollars in the bank. Manifesting done wrong can keep you stuck, because while big dreams are amazing, and you need to have them, manifesting the end result will NOT help you achieve them. Research out of UCLA shows us that in order to make visualization really help you achieve your goals, you need to visualize yourself doing the hard, annoying, small steps along the way to reaching your dreams.
 5. YOU DESERVE A HIGH FIVE LIFE Giving yourself a high five in the mirror was a simple act of kindness towards yourself and you really needed it  Mel reflects on the power of high fives in helping her finish the New York City Marathon. A high five is a transfer of energy and belief from one person to another It’s a reminder of something you forgot Every high 5 says “I believe in you” The relationship you have with yourself is the foundation of every relationship you have in life
 6. SCIENCE SAYS THIS WORKS Research shows that a high 5 is a more effective motivator than verbal affirmations It is a shared celebration with someone You’re passing your energy and belief to them Another research study shows that NBA teams who gave the most high-fives are more likely to go to the championships because of a higher level of trust and belief in each other
 7. The best teams create psychological safety That’s the feeling that other people have your back and cheer you on It makes you more resilient and optimistic It creates an atmosphere of trust and respect  Your happiness at work is determined by whether or not you have a manager who cares about you Another study showed that the number one predictor of how happy and satisfied you could be was self-acceptance Meaning how kind you were to yourself and how much you cheered for yourself had a direct and proportionate effect on your happiness
 8. I HAVE A FEW QUESTIONS First thing in the morning, be with yourself and your reflection Really see yourself and see the soul of the person you’re looking at Then, when you feel ready, high 5 yourself in the mirror The high-fiving in the mirror is supposed to begin to build a new, positive association with your own image
 9. WHY DO I TORTURE MYSELF? If you deliberately change your actions or thoughts, you change your default way of thinking and acting This deliberate change is called a neuroplastic response When you focus on what you think is wrong with you, you will never change Hating any aspect of yourself, whether it is your body, your past, or whatever, will not motivate you Research shows that beating yourself up makes it harder to motivate yourself
 10. The more you repeat your negative thoughts, the more evidence you’re going to see and find The relationship you have with yourself either sets you free or keeps you trapped High-fiving yourself in the mirror shows us that self-love is really about falling in love with the parts of yourself you’ve been trying to fix We have three emotional needs: to be seen, heard, and loved Negative thoughts fry your nervous system and take you down a negative spiral
 11. WHERE’S ALL THIS NEGATIVE CRAP COMING FROM? You need to learn how to clear out that negative residue and negative thinking out of your life every day You can teach your mind to find the things you want to see by thinking about those things over and over Only you can change your own mental programming You’re the only one thinking about all of the mistakes you made in the past. Nobody else is It’s creating these untrue, toxic beliefs about yourself that act like walls keeping you trapped in the past
 12. If you think you have the power to create a bunch of messes in your life, that also means you have the power to create extraordinary things and outcomes Change the way you look at the world and the world you look at changes It’s that simple Be deliberate and tell your mind what you want it to think when you mess up
 13. WHY IS LIFE SO EASY FOR THEM AND NOT ME? First, take a look at how you see success Do you believe success, happiness, and love are in limited supply? Once you accept that there is an unlimited supply of these things, it can give you the conviction to go after them yourself  Jealousy is simply blocked desire If you flip it, it becomes inspiration Jealousy is a navigation tool or indicator that shows what you really want Your desires are your responsibility, not someone else’s
 14. ISN’T IT EASIER IF I SAY NOTHING?  Guilt doesn’t come externally but it is internal based on your values People-pleasing is fine if that’s what you truly want to do But it becomes detrimental when it is against your own needs People-pleasing isn’t about other people, it is about your insecurities If you struggle with guilt, ask yourself this question: am I using the guilt to motivate me to do better, or is it just making me feel bad? The first loyalty you have is to yourself And the faster you put yourself first, the faster other people will learn to do that for themselves too
 15. HOW ABOUT I START… TOMORROW? Exercise: Write down every time you see a mile marker or signs that show you that you’re in the right direction heading toward your dreams Having the courage to pursue your dreams is way more important than actually achieving them The act of trying is what truly honors what’s inside you 
 16. BUT DO YOU LIKE ME? There’s a connection between fitting in and anxiety This is because anxiety is caused by not knowing who you’re supposed to be This makes you constantly question who you are and what you’re supposed to be doing It’s no wonder why we don’t know how to be ourselves because we’ve been so indoctrinated to follow the social rules from when we were younger
 17. It doesn’t really matter what other people think or say What matters most is “do you like yourself?” It’s impossible to not care about other people’s feelings, and it’s totally normal to do so, or else you’ll be narcissistic However, you shouldn’t always listen to other people’s opinions You need to learn how to honor your feelings more than anyone else’s This is important because if you don’t value your own opinions, you will seek validation from other people’s opinions
 18. Your relationship with you is the most important because if you feel secure in that relationship, you’ll feel secure in every other relationship you have You’ll be able to draw boundaries but also ask for the love and support you need from others Whatever your fears and insecurities are, you’ll project that into every conversation and interaction you have Living a lie causes massive anxiety because you dread the day of reckoning when the truth comes out
 19. HOW COME I SCREW EVERYTHING UP? When things aren’t going your way, you have to tell yourself that something amazing is happening but you just can’t see it yet When you are able to trust that all your hard work is leading you somewhere, you’ll be able to obtain the miracles in your life  You have to believe that life has something so much better in store for you It’s not all about achieving your original goal or dream but opening up the possibilities for even greater accomplishments
 20. OK, YOU MAY NOT WANT TO READ THIS Your goals and dreams don’t disappear, they haunt you In order to make visualization work, you need to visualize yourself doing the small, hard, annoying steps along the way to reaching your dreams Story: She held onto this dream of owning a Vermont landscape painting for 11 years and it magically became a reality The high 5 habit has taught her this most valuable lesson: you are your own beacon
 21. WAIT, WAIT… THERE’S MORE! Putting yourself first means committing to and doing what you say you’re going to do Writing down your thoughts and goals in the morning rewires your brain to focus on them and orient yourself to get them A high 5 morning is where you prioritize yourself and put your needs first In the morning, give yourself a gift by making your bed
 22. One Takeaway / Putting into practice The relationship you have with yourself is the foundation of every relationship you have in life This point is so powerful and clear. If something feels off about any of your relationships, it’s because the foundation of your relationship with yourself is off. This is a huge reminder for you, and something you need to keep in mind. As you navigate your relationships with others, you need to always remember that they’re all just reflections of your relationship with yourself. And if you are not taking care of yourself, your relationships will suffer.
 23. Giving yourself a high 5 in the mirror each morning can be more powerful than you may think. Cheer yourself on, encourage yourself and encourage others. Remember that each day you are doing the work that will lead you to where you want to go. Every day’s work is the journey.
 24. 3 Lessons Learned 1. First, high-five yourself in the mirror starting tomorrow morning.  2. Negative self-talk creates a chain of negative behaviors. 3. Your mind filter is called the Reticular Activating System, and you should clean it thoroughly. 
 25. Lesson 1: Make it a morning habit to high-five yourself in the mirror Wait, what? A high-five with myself in the mirror? Well, that’s precisely what the author suggests, although it sounds stupid, this tiny piece of advice can change your entire day for the better. Let’s look at some scientific facts that support this idea. High-five are most commonly used to celebrate small or big victories in life, from childhood to maturity. Everybody has a good memory of the high-five. But, according to research in neurobiotics, high-fives in uncommon situations, such as after brushing your teeth, can make your brain form new neural connections more easily. 
 26. Combining this sign of victory with an uncommon occurrence makes your brain pay attention to the situation and remember it as a positive event throughout the day. Does it make sense? I hope so! Therefore, I highly encourage you to try it out for yourself. Tomorrow morning, when you wake up and brush your teeth, take a look in the mirror, and instead of picking at your insecurities, high-five your reflection in the mirror. Repeat it every morning from now on!
 27. Lesson 2: Being negative affects your behavior more than you think You’ve probably heard this a million times but stop thinking negatively, as it can seriously affect the quality of your life. Self-destructive behaviors can look at life performance anxiety, overwhelming feelings, anxiety, frustration, and many more.  For example, if you feel as if you’re going to fail a task before you even begin working on it, that can seriously impact the outcome of that activity. 
 28. The author herself even missed two excellent career opportunities due to her fear of failure. So what’s there to do? If you feel as if you’re deep into the negative talk behavior and it already affects your life significantly, you can try therapy.  However, if you find yourself inclined to see the negative in a situation or get frustrated quickly, work on yourself and train your mind to become more optimistic. For example, instead of saying that you can’t do something or that someone is hard to work with, try saying that you’ll succeed at that task and that your colleagues may need your help to make work easier for them.
 29. Lesson 3: Free your mind of negativity and frustration to leave room for positivity and growth Your mind has a filter, much like a machine, called the Reticular Activating System, or the RAS. This system aims to filter the information you constantly receive so that only the relevant bits reach your conscious mind. However, sometimes this filter doesn’t function at its optimal parameters, which requires a deep cleaning.  To make sure that genuinely relevant information reaches your consciousness, instead of negative flows of data which in turn affect your behavior, you’ll have to do a few things. 
 30. First, you’ll have to put optimism in front of pessimism in your mind so that your brain thinks that’s what’s important to you. To do so, you must embrace and choose self-acceptance and love above all other things. Secondly, you’ll have to look for them. Look for the good side of things, or see the glass half-full. This will train your brain to look for this type of information and filter stuff in a way that shows you the good side of things. You know the saying: “Ask, and you shall receive”, so start applying it to your life as well!
 31. The High 5 Habit explores the simple yet effective habit of high-fiving yourself in the mirror every morning to kickstart your day with a bit of boost. This life tip changed how Robbins started her day and went on with it while significantly improving her confidence levels. Therefore, she decided to let the whole world know that this simple trick, followed by a positive mentality and constantly looking for the half-full side of the glass, can turn anyone’s life around right away.
Publicité