Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Copie curs1 intel-teach nov. 2010

 1. DEZVOLTAREA CARIEREI ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII ÎN REGIUNEA SE Motto: Preda ț i Intel igent!
 2. Copyright® 2006 Corporaţia Intel. Toate drepturile rezervate. Intel şi Intel Education sunt mărci sau mărci înregistrate ale Corporaţiei Intel sau ale filialelor sale în Statele Unite sau alte ţări.* Alte nume sau mărci pot fi reclamate ca proprietăţi ale terţilor. Bun venit la cursul Intel®Teach – Instruirea în societatea cunoaşterii! Formare de formatori-master teachers-Nov. 2010
 3. Ce este Intel®Teach ? Intel®Teach este un program Intel ş i reprezint ă un efort mondial de a ajuta deopotriv ă profesorii ş i studen ţ ii – viitori profesori - s ă integreze noua tehnologi e în procesul de educa ţ ie, pentru a dezvolta competen ţ ele de gândire ş i înv ăţ are ale elevilor. Intel®Teach î n lume Lansat in 2000, prin Intel®Teach a u fost instrui ţi mai mult de 4 milioane de profesori în peste 40 de ţări.
 4. Intel®Teach î n lume December 11, 2010 (sursa: http://www.intel.com/education/teach/ )
 5. Provocari la inceput de drum Intr-un invatamant modern, centrat pe elev,... 1. Ce ar trebui sa stim despre elevii nostri? 2. Care sunt competentele necesare secolului XXI, pe care le formam elevilor? Ce metode de predare-invățare folosim? Ce mijloace de invățare utilizăm?
 6. Structura Cursului Portofoliul unităţii de învăţare Cursul Intel® Teach “Instruirea în societatea cunoaşterii” este structurat în 8 module: Modulul I: Predarea prin proiecte; Modulul II: Planificarea unităţii de învăţate; Modulul III: Realizarea conexiunilor; Modulul IV: Crearea unei aplicaţii din perspectiva elevului; Modulul V: Evaluarea proiectelor elevilor; Modulul VI: Planificarea pentru succesul elevului; Modulul VII: Facilitarea cu ajutorul tehnologiei; Modulul VIII: Prezentarea portofoliilor de învăţare.
 7. Cursul „Instruirea în societatea cunoaşterii” este acreditat conform deciziei nr. 132/07.11.2007 ca program de tip lung, categoria 3. Structura cursului are 89 de ore şi se desfăşoară în conformitate cu Metodologia nr. 4611/2005, după cum urmează:  48 ore - formare directă (faţă în faţă): o fiecare modul are alocat un număr de 6 ore; o orele de formare directă se desfăşoară în prezenţa formatorului;  16 ore – teme practice: o fiecare modul are alocat un număr de 2 ore; o orele de teme practice se desfăşoară sub formă de tutoriat, comunicarea cu formatorul fiind la distanţă prin e-mail, forum, etc.  21 ore - aplicaţii individuale la clasa cu elevii, astfel: o 21 de ore se vor desfăşura în unităţile şcolare, în cadrul orelor din norma didactică a cadrului didactic participant la proiectului “ Dezvoltarea carierei în societatea cunoaşterii în regiunea SE”;
 8. Evaluarea proiectelor: http://educate.intel.com/ro/assessingprojects Crearea de proiecte eficiente: http://educate.intel.com/ro/ProjectDesign CD resurse curriculare
 9. P rofesorul, într-o abordare modernă, se preocupă de crearea de situaţii de învăţare pentru elevii săi şi nu doar de prezentarea unor informaţii. Învăţarea devine eficientă doar atunci când îl punem pe elev să acţioneze . RATA MEDIE DE RETINERE A INFORMATIEI Prelegeri 5% Lectura 10% Materiale audio-vizuale 20% Demonstratii 30% Discutii in grup 50% Exercitii practice 70% Invatandu-i pe altii Folosirea imediata a noilor cunostinte 90% Observaţi şi comentaţi PIRAMIDA ÎNVǍŢǍRII.
 10.  
 11. Vă mul ţ um esc pentru aten ţ ie , cooperare si...RĂBDARE ! Spor la treabă! Mult succes!
Publicité