Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Futsal Sir Gâr
Cynhaliwyd dau dwrnamaint Futsal eisoes gan dîm 5x60 ar
gyfer bechgyn blwyddyn 7 ac 8
Ymateb positif iawn...
Beth yw ‘Futsal’?
Gem gyflym a deinamig sy’n boblogaidd iawn yn Ne America ac
Ewrop
Ystyr gair Portiwgaleg, Futsal yw ‘P...
Cystadlaethau Rhanbarthol
Canolfan Hamdden Llanelli a’r Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin
2 cwrt chwarae
Amserau: 1yp – 4y...
Cystadlaethau Rhanbarthol
Drindod, Caerfyrddin
Bro Dinefwr
Bro Myrddin
Dyffryn Taf
Emlyn
Coleg Llanymddyfri
Maes y ...
Fformat Twrnameintiau Cynigwyd
Dyddiad Rhanbarth Lleoliad Bl. Bechgyn/Merched
4 Rhagfyr 13 De CH Llanelli 7/8 Bechgyn
5 Rh...
Cystadlaethau Rhanbarthol
4 categori; Bechgyn Bl. 7, Bechgyn Bl. 8, Merched Bl. 7 a
Merched Bl. 8
Timau i gasglu pwyntia...
Diwrnod Terfynol Futsal Ysgolion Sir
Gâr
‘T Chwaraeonŷ ’, Caerdydd
Ebrill 2014
3 cwrt Futsal
Cost tua £320.00 am 4 awr...
Diwrnod Terfynol Futsal Ysgolion Sir Gâr
4 categori gyda 6 tîm ym mhob un:
Bechgyn Bl. 7
Merched Bl. 7
Bechgyn Bl. 8
...
Diwrnod Terfynol Futsal Ysgolion Sir Gâr
Bechgyn
Bl. 7
Merched
Bl. 7
Bechgyn
Bl. 8
Merched
Bl. 8
1af
Gogledd
Bro
Myrddin
D...
Diwrnod Terfynol
6 thîm ym mhob un o'r 4 categori (3 tim gogledd a 3 thîm
de) Cyfanswm o 24
Chwarae pob tîm unwaith (5 g...
Enghraifft – Amserlen Bl. 7 i Fechgyn
Bechgyn
Bl. 7
1af
Gogledd
Bro
Myrddin
2il
Gogledd Rhydygors
3ydd
Gogledd Glan y Mor
...
Gemau Clwstwr
Yn ogystal â thwrnameintiau, efallai y bydd ysgolion yn
cystadlu mewn gemau cyfeillgar 'clwstwr'
E.e. 3 ys...
Crynodeb
Gwirfoddolwyr, swyddogion, arweinwyr gael eu hyfforddi i
hyfforddi a dyfarnu Futsal
Pob merch a phob bachgen ym...
Futsal Sir Gar
Matt Adams
Arweinydd Futsal ar gyfer 5x60 yn Sir Gâr
07785 714389
mjadams@sirgar.gov.uk
Cynllun Futsal 2013 14
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Cynllun Futsal 2013 14

592 vues

Publié le

Cynllun ar gyfer Futsal yn ysgolion Sir Gaerfyrddin 2013-14. Futsal yw'r unig gem pum bob ochr arnodedig gan FIFA.

Publié dans : Sports, Formation, Voyages
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Cynllun Futsal 2013 14

 1. 1. Futsal Sir Gâr Cynhaliwyd dau dwrnamaint Futsal eisoes gan dîm 5x60 ar gyfer bechgyn blwyddyn 7 ac 8 Ymateb positif iawn gan ddisgyblion, staff a swyddogion Cynigir cynllun yma er mwyn datblygu Futsal yn Sir Gaerfyrddin Mi fydd 2013-14 yn canolbwyntio ar flynyddoedd 7 ac 8  2014-15 cynnwys blwyddyn 9  2015-16 cynnwys blwyddyn 10  2016-17 cynnwys blwyddyn 11 Fideo Twrnamaint Futsal, Chwefror 2013 (2 munud, 48) http://www.youtube.com/watch?v=DoRC66eXaa8
 2. 2. Beth yw ‘Futsal’? Gem gyflym a deinamig sy’n boblogaidd iawn yn Ne America ac Ewrop Ystyr gair Portiwgaleg, Futsal yw ‘Pel-droed-Neuadd’ ‘futebol de salão’ 5 bob ochr, chwarae dan do Gôl – 3m x 2m Chwarae gyda phêl lai sy’n drymach nag arfer
 3. 3. Cystadlaethau Rhanbarthol Canolfan Hamdden Llanelli a’r Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin 2 cwrt chwarae Amserau: 1yp – 4yp CH Llanelli, Rhagfyr 2013 Mercher 4ydd – Bl. 7/8 Bechgyn Mercher 11eg – Bl. 7/8 Merched Drindod, Rhagfyr 2013 Iau 5ed – Bl. 7/8 Merched Iau12fed – Bl. 7/8 Bechgyn Drindod, Mawrth 2014 Iau 6ed – Bl. 7/8 Bechgyn Iau13eg – Bl. 7/8 Merched CH Llanelli, Mawrth 2014 Mercher 5ed – Bl. 7/8 Merched Mercher 12fed – Bl. 7/8 Bechgyn Rhanbarth y ‘De’ Rhanbarth y ‘Gogledd’
 4. 4. Cystadlaethau Rhanbarthol Drindod, Caerfyrddin Bro Dinefwr Bro Myrddin Dyffryn Taf Emlyn Coleg Llanymddyfri Maes y Gwendraeth Rhydygors QE High • Canolfan Hamdden Llanelli • Bryngwyn • Coedcae • Dyffryn Aman • Glan y Mor • St John Lloyd • St Michael’s College • Strade GOGLEDD (8)GOGLEDD (8) DE (7)DE (7)
 5. 5. Fformat Twrnameintiau Cynigwyd Dyddiad Rhanbarth Lleoliad Bl. Bechgyn/Merched 4 Rhagfyr 13 De CH Llanelli 7/8 Bechgyn 5 Rhagfyr 13 Gogledd Drindod 7/8 Merched 11 Rhagfyr 13 De CH Llanelli 7/8 Merched 12 Rhagfyr 13 Gogledd Drindod 7/8 Bechgyn 5 Mawrth 14 De CH Llanelli 7/8 Merched 6 Mawrth 14 Gogledd Drindod 7/8 Bechgyn 12 Mawrth 14 De CH Llanelli 7/8 Merched 13 Mawrth 14 Gogledd Drindod 7/8 Bechgyn Ebrill 2014 ROWND DERFYNOL ‘Ty Chwaraeon’ Caerdydd 7/8 Bechgyn/Merched
 6. 6. Cystadlaethau Rhanbarthol 4 categori; Bechgyn Bl. 7, Bechgyn Bl. 8, Merched Bl. 7 a Merched Bl. 8 Timau i gasglu pwyntiau am bob cystadleuaeth Bydd pwyntiau a ddyfarnwyd yn yr holl gystadlaethau yn cael eu cadw ar prif sgorfwrdd Nodir 3 tîm gorau yn y 3 gogledd ac ar y brig yn y de ym mhob categori ac yn gwahodd i'r Diwrnod Terfynol
 7. 7. Diwrnod Terfynol Futsal Ysgolion Sir Gâr ‘T Chwaraeonŷ ’, Caerdydd Ebrill 2014 3 cwrt Futsal Cost tua £320.00 am 4 awr gyda 2 cwrt Ysgolion / swyddogion i drefnu cludiant eu hunain
 8. 8. Diwrnod Terfynol Futsal Ysgolion Sir Gâr 4 categori gyda 6 tîm ym mhob un: Bechgyn Bl. 7 Merched Bl. 7 Bechgyn Bl. 8 Merched Bl. 8 Cyfanswm o 24 tîm yn cystadlu
 9. 9. Diwrnod Terfynol Futsal Ysgolion Sir Gâr Bechgyn Bl. 7 Merched Bl. 7 Bechgyn Bl. 8 Merched Bl. 8 1af Gogledd Bro Myrddin Dyffryn Taf QEH Rhydygors 2il Gogledd Rhydygors Emlyn Bro Dinefwr Bro Dinefwr 3ydd Gogledd Glan y Mor QEH Bro Myrddin Glan y Mor 1af De Coedcae SJL St Mikes Strade 2il De SJL Maes y Gwen Coedcae Bryngwyn 3ydd De Aman Aman Maes y Gwen Aman Enghraifft – prif fwrdd ar ol cwblhau twrnameintiau rhanbarthol
 10. 10. Diwrnod Terfynol 6 thîm ym mhob un o'r 4 categori (3 tim gogledd a 3 thîm de) Cyfanswm o 24 Chwarae pob tîm unwaith (5 gêm i bob tîm) 2 tîm gorau i chwarae yn y 'rownd derfynol Cwpan‘ ‘Gêm Tarian' rhwng timau 3ydd a 4ydd ‘Gêm Plât' rhwng timau 5ed a 6ed Cyflenwir tlysau i enillwyr pob categori
 11. 11. Enghraifft – Amserlen Bl. 7 i Fechgyn Bechgyn Bl. 7 1af Gogledd Bro Myrddin 2il Gogledd Rhydygors 3ydd Gogledd Glan y Mor 1af De Coedcae 2il De SJL 3ydd De Aman 1. Bro Myrddin v Rhydygors 2. Glan y Mor v Coedcae 3. St John Lloyd v Aman 4. Coedcae v Rhydygors 5. Glan y Mor v St John Lloyd 6. Aman v Rhydygors 7. Coedcae v St John Lloyd 8. Bro Myrddin Glan y Mor 9. St John Lloyd v Rhydygors 10. Aman v Glan y Mor 11. Coedcae v Bro Myrddin 12. Glan y Mor v Rhydygors 13. St John Lloyd v Bro Myrddin 14. Aman v Coedcae 15. 3ydd v 4ydd safle 16. 1af v 2il safle
 12. 12. Gemau Clwstwr Yn ogystal â thwrnameintiau, efallai y bydd ysgolion yn cystadlu mewn gemau cyfeillgar 'clwstwr' E.e. 3 ysgol sydd yn yr un ardal i chwarae ei gilydd mewn lleoliad cyfleus ar ôl ysgol Chwarae drwy gydol tymor yr hydref a'r gwanwyn Dim mwy na 2-3 gemau clwstwr y tymor Gallai 5x60 drefnu hyn yn ganolog ac yn darparu amserlen ac ati neu swyddogion drefnu’n unigol 6ed dosbarth i gael eu hyfforddi fel dyfarnwyr Futsal yn ystod hanner tymor mis Hydref
 13. 13. Crynodeb Gwirfoddolwyr, swyddogion, arweinwyr gael eu hyfforddi i hyfforddi a dyfarnu Futsal Pob merch a phob bachgen ym mlwyddyn 7 ac 8 i gael y cyfle i chwarae Futsal mewn sesiynau 5x60 Bydd cyfleoedd cystadleuol ar gael ar lefel ranbarthol yn ystod mis Rhagfyr a mis Mawrth Cynhelir ‘Diwrnod Rowndiau Terfynol Sir Gaerfyrddin’ yn Nh Chwaraeon Caerdydd ar gyfer 6 dŷ îm gorau ym mhob categori Gall rhagor o gemau cyfeillgar yn cael ei chwarae ar sail ad- hoc
 14. 14. Futsal Sir Gar Matt Adams Arweinydd Futsal ar gyfer 5x60 yn Sir Gâr 07785 714389 mjadams@sirgar.gov.uk

×