fysik fbk kemi biologi sammanfattning repetition np nationella prov presentation jon atom ljus sva livets kemi grunder kolföreningar kol miljo hållbar utveckling kemisk reaktion människan livets former atomfysik kärnfysik egenskaper ord skola blandningar rena ämnen syror baser vatten mark luft universum tryck kraft magnetism elektricitet ljud solsystemet ova nationella provet hallbarhet ekologi darwin evolution reaktion samlevnad sex bioteknik genetik cell arv samspel gründer introduktion ar vecka månad dag el farger brytning reflexion temperatur varme bondgård djur densitet volym tyngdkraft massa längd förberedelsekraft eld reaktioner separera ämnen ämnens egenskaper atomer kemiska föreningar grundämnen molekyler estrar organiska syror alkoholer kolväten organisk kemi värme rörelse energi materia mått
Tout plus