Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Деловен извештај на МЦМС [2009 година]

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
IPA mehanizam-1
IPA mehanizam-1
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 25 Publicité

Деловен извештај на МЦМС [2009 година]

Télécharger pour lire hors ligne

Погледнете го деловниот извештај (со финансиски показатели) на МЦМС за 2009 година.

Погледнете го деловниот извештај (со финансиски показатели) на МЦМС за 2009 година.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Деловен извештај на МЦМС [2009 година] (20)

Plus par МЦМС | MCIC (20)

Publicité

Деловен извештај на МЦМС [2009 година]

 1. 1. ДЕЛОВЕН ИЗВЕШТАЈ за 2009 година - извадоци -
 2. 2. Контекст <ul><li>Се чувствуваа негативните ефекти на глобалната економска криза , вклучувајќи и врз граѓанските организации </li></ul><ul><li>Годината ја одбележа визната либерализација и извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија . </li></ul>
 3. 3. Постигнувања на МЦМС <ul><li>МЦМС во 2009 година имаше вкупен обем (портфолио) од 27 проекти и буџет од 88 милиони денари. </li></ul><ul><li>Реализацијата на портфолиото е многу добра - 84 % од планот, а на буџетот 96 %. </li></ul><ul><li>Буџетот во 2009 година е за 17 % повисок од буџетот во 2008 година. </li></ul>
 4. 4. Табела 1. Број на проекти по програми и години Програми 2009 2008 Р П Р Р/П ПМО 1 1 4 100% МРФП 1 1 1 100% МБД 3 4 5 75% МДК (МСМ) 3 2 6 150% ЛРЗ 6 7 10 86% ВОЈ 1 2 2 50% ДУМ 4 6 2 67% ИРГ (ИГО/ОРР) 5 7 9 71% РБМ 2 2 4 100% КМФ 1 0 4 - Вкупно 27 32 47
 5. 5. Модернизација на образованието <ul><li>Со проектот беа реновирани основни училишта во 5 селектирани рурални заедници и тоа во: </li></ul><ul><li>с. Конче (Конче), </li></ul><ul><li>с. Нова Маала (Василево), с.Добрушево (Могила), </li></ul><ul><li>с.Кукуречани (Битола) и </li></ul><ul><li>с. Црнилиште (Долнени). </li></ul>
 6. 6. Модернизација на образованието Учениците во ОУ „Гоце Делчев“, с. Конче. МЦМС ја поддржа замената на прозорците и вратите на училишната заграда
 7. 7. Македонија без дискриминација <ul><li>Годината ја одбележа регистрацијата на Сојузот Македонија без дискриминација (МБД) </li></ul>
 8. 8. Македонија без дискриминација Од промоцијата на истражувачкиот извештај „Барометар за еднакви можности“
 9. 9. Локален развој на заедниците <ul><li>Спроведени две обуки и 11 работилници за претставници на општините, доделени 8 грантови и организирана една студиска посета. </li></ul>
 10. 10. Локален развој на заедниците Учеснички на обуката за раководење со човечки ресурси
 11. 11. Водоснабдување на општина Јегуновце <ul><li>Се спроведуваа градежните работи со кои се подобрува водоснабдувањето во 11 села од поранешната општина Јегуновце, како и во с. Озормиште од општина Желино. </li></ul><ul><li>Се реализираше кампања за јакнење на јавната свест за водоснабдување под мотото „Чиста сметка – здрава вода“ </li></ul>
 12. 12. Водоснабдување во општина Јегуновце Учениците од Јегуновце цртаа на тема: „ Мојата планета е жедна“
 13. 13. Добро управување во Македонија <ul><li>Се спроведе обука, студиска посета и работилници за мрежите Македонија без дискриминација, Граѓанската платформа на Македонија и Коалицијата за правично судење. </li></ul><ul><li>Продолжија започнатите активностите во Битола, Ресен и Карбинци, а започнаа со работа форумските процеси и во општините Аеродром, Радовиш/Конче и Берово. </li></ul>
 14. 14. Добро управување во Македонија Учесниците работат вежба на обуката за креирање политики
 15. 15. Добро управување во Македонија Од првата Форумска сесија за општините Радовиш/Конче
 16. 16. Институционален развој на граѓанското општество <ul><li>МЦМС активно учествуваше во работата на работната група за подготовка на новиот Закон за здруженија и фондации. </li></ul><ul><li>Се одржа првата седница на Заедничкиот консултативен комитет на Европскиот економски и социјален комитет (ЕЕСК) со Република Македонија (ЗКК). </li></ul><ul><li>Се организираа 15 обуки за 273 учесници. </li></ul>
 17. 17. Институционален развој на граѓанското општество Од инаугуративната средба на ЗКК во Брисел
 18. 18. Македонија – модел за дијалог на културите <ul><li>Реализирани се 3 обуки за 37 претставници на верските заедници. Спроведена е и студиска посета во Холандија. </li></ul><ul><li>МЦМС и Медијација Северна Ирска (МНИ) го започнаа проектот „Мост – граѓанско лидерство преку меѓународен дијалог“. </li></ul>
 19. 19. Македонија – модел за дијалог на културите Од промоцијата на проектот „Мост“ во Парламентот на Северна Ирска
 20. 20. Раководење со БЦСДН <ul><li>Се регистрираше Балканската мрежа за развој на граѓанското општество (БЦСДН) по осум години, кога започна како пилот проект и пет години функционирање како мрежа. </li></ul>
 21. 21. Раководење со БЦСДН Учесниците на Основачкото собрание на Балканската мрежа за развој на граѓанското општество
 22. 22. Кампањи за мобилизација на фондови <ul><li>Се спроведе „Истражувањето на општествената одговорност на граѓаните“ </li></ul><ul><li>Во посебен извештај беше публикуван делот „Односот кон традиционалните/секуларните вредност“ </li></ul><ul><li>Се публикуваше Адресарот на организациите на иселениците од Македонија </li></ul>
 23. 23. Кампањи за мобилизација на фондови На промоцијата на Адресарот присуствуваше и Методија Колоски, претседател на Обединетата македонска дијаспора
 24. 24. Организациски постигнувања <ul><li>МЦМС ја продолжи соработката со Граѓанската платформа на Македонија (ГПМ) и активно учествуваше во работата на Национален совет за европски интеграции (НСЕИ) </li></ul><ul><li>Во мај 2009 година беше избран новиот состав на Управниот одбор на МЦМС. Ризван Сулејмани е избран за претседавач на УО, а Кочо Анѓушев за заменик-претседавач. </li></ul><ul><li>Во 2009 година беа остварени вкупно 100 настапи во медиумите. </li></ul>
 25. 25. Финансиски извештај Табела 2. Вкупни трошоци по програми Програми Р 2009 П 2009 Р / П % Р 2008 ПМО 5,940 3,057 194% 4,900 МРФП 7,308 7,390 99% 7,803 МБД 4,598 4,919 93% 11,216 ЛРЗ 11,272 11,670 97% 11,196 ВОЈ (ВСЗ) 29,982 30,918 97% 7,118 ДУМ 8,067 13,233 61% 1,724 ИРГ (ИГО/ОРР) 6,856 8,100 85% 4,284 РБМ (БНТ) 2,863 2,831 101% 3,591 МДК (МСМ) 3,538 3,555 100% 5,330 КМФ 2,738 1,097 249% 5,651 Други 1,619 0 - 945 ЦАФУ 3,437 4,228 81% 4,585 Вкупно: 87,218 91,000 97% 74,888

×