Infarctus myocardii

dr Šarac
dr ŠaracM.D. à Anatomija i fiziologija
INFARKT
MIOKARDA
infarctus myocardii
INFARKT SRCA(Srčani udar)
Srce pumpa krv do svih delova tela i snabdeva tako
svaku ćeliju kiseonikom i hranljivim materijama. Sam
srčani mišić se ishranjuje preko srčanih arterija tzv.
koronarnih arterija.
Ako postoji koronarna bolest srca, aterosklerotični
plakovi u zidovima koronarnih arterija sužavaju njihov
lumen i tako smanjuju dotok krvi u srčani mišić (miokard).
U uslovima pojačanih potreba miokarda za kiseonikom,
nastaje ishemija (nedostatak kiseonika) u srčanom mišiću
i simptomi angine pectoris.
Ako se arterija potpuno zapuši (90% slučajeva) ili
nastane suženje arterije visokog stepena (10% slučajeva)
nastaje infarkt srca, tj izumiranje dela srčanog mišića
zbog prekida cirkulacije.
Izumiranje miokarda počinje već posle 30 minuta, a
završava se nakon 4-6 sati.
Najčešći uzroci infarkta su:
 Pucanje aterosklerotskog plaka pri čemu se na tom
mestu formira tromb koji zapuši arteriju.
 Koronarni spazam (grčenje srčane arterije) može
takođe čak i bez aterosklerotske stenoze izazvati
infarkt.Uzroci spazma mogu biti: stres, izlaganje
ekstremnoj hladnoći, pušenje, upotrebanekih lekova
i droga (kokain).
 Bolest malih krvnih sudova srca: često se mogu na
angiografiji videti promene na sitnim krvni sudovima
srca, postoje i difuzne promene komora, multipli
mali mikroinfarkti.
 Disekcija (pucanje) aorte: kod disekcije u prvom
delu aorte (aortni koren) može biti zahvaćena leva
koronarnaarterija. Javlja se tipičan bol u sredogruđu
sa širenjem u ramena i leđa.
slučajeva infarkta nema bolova).
Karakteristike bola
Bol i
Ako bolesnik od ranije boluje od angine pectoris, sada će
imati mnogo snažnije bolove nego ranije.
Nema poboljšanja na Nitroglicerin lingvalete.
Bol je nezavisan od disanja, niti od pritiska na grudni koš,
na rebra ili zglobove između grudne i ključnih kosti.
Koronarna embolija: kod bakterijskog endokarditisa
(trombi sasrčanih zalistaka); prisustva tromba u
ventrikulima; prisustva tromba na veštačkim
valvulama. Ovi trombi nošeni cirkulacijom
dospevaju u koronarnu arteriju i zapuše je.
 Anomalije koronarnih arterija:fuziformne aneurizme
(“dilatativna koronaropatija”),koronarna stenoza
kod “muscular bridge”.
 Autoimuni vaskulitis: je zapaljenski proces u zidu
koronarne arterije. U
do stvaranja tromba.
takvim arterijama često dolazi
KAKO PREPOZNATI INFARKTA SRCA?
Bolesnik najčešće oseti jak bol u grudima, koji neprolazi
na Nitroglicerinske lingvalete.Neki bolesnici, kao npr.
dijabetičari ne moraju osećati jake bolove (u 25% svih
za grudne kosti ilibol u levoj polovini grudnog koša,
često sa širenjemu levo rame (ređe desno) ili u vrat,
osećaj
je slon
stezanja u grudima (neki opisuju bolkao da im
stao na grudni koš). Može biti praćen obilnim
preznojavanjem, naglo nastalom slabošću i
malaksalošću i gušenjem tj.osećajem nedostatka
vazduha i vrločesto jakim strahom od smrti.
Kod infarkta zadnjeg zida srca često se javlja samo bol u
trbuhu ili bol u leđima, mučnina,povraćanje.
ŠTA SE OČEKUJE U DALJEM TOKU INFARKTA I
KOJE SU KOMPLIKACIJE?
Srčano tkivo u ishemiji sporije provodi električne impulse
kroz srce od zdravog tkiva. Tada može doći do
pojave srčanih aritmija, od kojih su najteže komorska
tahikardija i komorska fibrilacija.
Ove aritmije se ne javljaju uvek kada nastane infarkt, ali
kad se pojave, dovode do prekida srčanog rada. Srce ne
može da ispumpa krv u mozak i ostala tkiva.
Nepovratno oštećenje mozga nastaje ukoliko prekid
cirkulacije kroz mozak traje duže od pet minuta. Zbog toga
je potrebno pristupiti merama reanimacije kako bi se
ponovo uspostavila cirkulacija.
Najveća smrtnost bolesnika je u prva 2 sata i zbog toga je
važno da se on što pre javi lekaru. Ako bolesnik na vreme
stigne u bolnicu i ako se primeni odgovarajuća terapija
(medikamentozna i invazivna), može se “otvoriti”
začepljeni krvni sud i srce ostaje neoštećeno, a osoba
izlečena.
U protivnom, ako ishemija traje4 do 6 sati, dolazi do
izumiranja mišićnih ćelija srca.
T
aj deo srca ne može da se
grči (kontrahuje) i širi (dilatira), te je ovaj deo srca slabo
pokretan ili potpuno nepokretan u zavisnosti od
oštećenja.
To je obično deo jedne od komora srca, najčešćeleve, te
dolazi do slabljenja njene funkcije tj. smanjuje se njena
sposobnost da ispumpa dovoljnu količinu krviu
cirkulaciju. To je sledeća komplikacija infarkta srca
tzv. srčana insuficijancija ili slabost.
Krv se zadržava u venskom sistemu, kada je u pitanju
slabost levog srca – u plućnim venama, a kod slabosti
desnog srca u venama vrata, trbuha i nogu.
jetre, uvećanjejetre, bol ispod desnog rebarnog luka,
mučnina, otok nogu.
je mnogo dramatičnija. Tečnost iz plućnih vena izlazi
napolje u plućno tkivo i nastaje tzv. voda u plućima.
Pacijent zauzima sedeći položaj, otežano i ubrzano diše,
modar je i obliven znojem. Ako se ubrzo ne primeni
terapija, tj. ne izbaci višak tečnost iz pluća, bolesnik može
da se uguši.
Može nastati pad krvnog pritiska koji može biti prolazan ili
ako je oštećenje srca mnogo veće može nastati
tzv. kardiogeni šok koji je takođe posledica srčane
slabosti. Krvni pritisak pada ispod 80 mmHg jer srce ne
može da ispumpa dovoljnu količinu krvi u arterije do svih
delova tela. Periferni organi ne dobijaju dovoljno krvi i
kiseonika.
U početku se uključuju kompenzatorni mehanizmi u telu
koji nastoje da poboljšaju protok krvi kroz ove organe, ali
ako stanje šoka dugo traje dolazi do izumiranja njihovih
ćelija i prestanka funkcije ovih organa.
Bolesnik ima ubrzan rad srca, ubrzano disanje, pad
krvnog pritisaka, smanjeno izlučivanje mokraće. Koža je
hladna i oblivena hladnim znojem. Psihičko stanje je
izmenjeno. Javlja se nemir i strah od smrti. Smrtnost od
kardiogenog šoka je 75-85% pa čak i do 100%, što zavisi
od toga da li je na vreme primenjena terapija.
Ako infarkt zahvati ceo sloj zida srca, ponekad se on
toliko istanji da može nastati ruptura (pucanje) zida
srca. Ovo dovodi do izlivanja krvi iz komore srca u srčanu
kesu (perikard) usled čega, ako se brzo nakupi veća
količina krvi, nastaje pritisak na komoru i sprečavanje
njenog širenja i ulaska krvi u nju. Posledica toga je
nemogućnost srca da ispumpa dovoljnu količinu krvi u
cirkulaciju i ubrzo nastupa smrt.
Ako je infarkt zahvatio celu debljinu zida srca, deo
srčane kese (perikarda) koji naleže na infarkt, biva
1-3 dana nakon infarkta srca. Bolesnik oseća bol u
grudima pri disanju i pomeranju tela. Obično brzo prolazi.
Nakon infarkta srca izumrlo tkivo se zamenjuje ožiljnim
(vezivnim) tkivom koje nije u stanju da obavlja funkciju
srčanog tkiva, tj. ne može da se grči (kontrahuje) i širi
(dilatira) te taj deo srčanog tkiva ispada iz funkcije.
Debljina srčanog zida u predelu ožiljka je istanjena te
pošto ne može aktivno da se pokreće kao i okolno zdravo
tkivo srca, proširi se i stvori tzv. aneurizmu zida
srca. Pošto se u tom delu srca krv sporije kreće, mogu
nastati trombi koji se, ako nisu pričvršćeni za zid srca,
izbacuju i arterijski sistem i izazivaju tromboembolijske
komplikacije. To znači da trombi nošeni putem krvi začepe
arteriju kroz koju ne mogu da prođu i prekinu dotok krvi do
tkiva ili organa koje ta arterija snabdeva krvlju i
kiseonikom. Nastaje infarkt tj. izumiranje (nekroza) tog
tkiva ili organa.
nadražen od strane izumrlog tkiva. Ova komplikacija
infarkta se naziva epistenokardični perikarditis. Nastaje
Ako infarkt srca zahvati međukomorsku pregradu, može
nastati njeno pucanje i tada dolazi do mešanja krvi između
leve i desne komore srca tj. krvi bogate kiseonikom i krvi
siromašne kiseonikom. Ova komplikacija infarkta
tzv. ventrikularni septum defekt (VSD) može dovesti do
kardiogenog šoka i ako je defekt pregrade veliki mora da
se operiše.
Infarkt može zahvatiti i papilarne mišiće srca tj. mišiće
koji su spojeni sa jedne strane sa zidom srca, a sa druge
preko finih vlakana sa zaliscima. Tada dolazi do rupture
(pucanja) papilarnih mišića i do popuštanja tog zaliska,
najčešće mitralnog što često dovodi do edema pluća.
Komplikacija se mora prepoznati na vreme i operativno
zbrinuti.
ŠTA TREBA URADITI AKO OSETITE BOLOVE U
GRUDIMA?
Prva mera koju treba preduzeti je prestanak aktivnosti,
stavljanje nitroglicerina pod jezik. Može se uzeti do 3
lingvalete nitroglicerina u razmaku od 5 minuta u sedećem
položaju. Ako bol ne prođe nakon 15 minuta potrebno je
brzo pozvati službu Hitne medicinske pomoći. Veoma je
korisno sažvakati jednu tabletu (300 mg) Andola.
VRLO JE VAŽNO DA
U PRVA DVA SATA
SE BOLESNIK JAVI LEKARU
OD POJAVE BOLOVA.
POSTAVLJANJE DIJAGNOZE INFARKTA SRCA
U prijemnoj ambulanti bolnice postavlja se dijagnoza
infarkta. Prisustvo infarkta se najčešće može utvrditi
snimanjem EKG-a i lečenje se može započeti odmah dok
se još čekaju analize enzima.
Ako EKG promene nisu dovoljno jasne, čeka se nalaz
specifičnih enzima koji pokazuju postojanje oštećenja
mišićnih ćelija srca.
EHO (ultrazvuk) srca pokazuje poremećaje pokretljivosti
zidova srca koji su zahvaćeni infarktom.
LEČENJE AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA
Kada se postavi dijagnoza, bolesnik se smešta u
koronarnu jedinicu, rade se specifični laboratorijski
testovi, daje mu se kiseonik, lekovi protiv bola i terapija
koja smanjuje ishemiju srca.
Lekovi koji se primenjuju u infarktu srca su:
 Nitrati koji smanjuju venski priliv u srce i tako ga
rasterećuju,a takođe i povećavaju protok kroz
koronarne arterije;
 Beta blokeri koji smanjuju srčani rad (frekvencu i
snagu srčane kontrakcije) i na taj način smanjuju
potrebu srca za kiseonikom, a takođe i povoljno
 ACE inhibitori koji snižavaju arterijski pritisak i na
Korisni su kod srčane slabosti.
primene pre nego što nastupi nekroza srčanog
mišića. Ako bolnica nema salu za kateterizaciju i
mogućnost da se uradi PTCA ili ugradi STENT,
primenjuje se trombolitička terapija. Kasnije se kod
većem centru.
 Antikoagulantna terapija koja sprečava dalji rast
tromba u arteriji.
 Antitrombocitna terapija koja sprečava slepljivanje
trombocita i formiranje tromba.
 Sedativi koji smiruju pacijenta.
Veliki broj ljudi preživi infarkt srca i nastavi da živi
punim životom.
ŠTA TREBA URADITI AKO NA ULICI NAIĚETE NA OSOBU
BEZ
SVESTI?
Ukoliko bolnica ima salu za angiografiju,
sata kateterizacijom srca može da se
otpuši
u prva dva
koronarna
arterija.
Ova metoda je u prednosti u odnosu na trombolitičku
terapiju. Smatra se da vreme od pristizanja pacijenta
u
bolnicu do plasiranja balon katetera treba da bude
manje od 60-90 minuta.
Svim osobama koje su preležale infarkt radi se
kateterizacija srca i pravi plan daljeg lečenja.
Ono može biti medikamentozno lečenje,
ugradnja stenta,
PTCA ili operativno lečenje (aortokoronarni bypass –
premošćavanje suženog krvnog suda venskim graftom
ili preko arterije(arteria mammaria interna - IMA).
Nakon otpuštanja iz bolnice, bolesnik odlazi na
oporavak u neki od centara za rehabilitaciju
kardioloških bolesnika.
Daje muse savet za dalju medikamentoznu terapiju i
preporukeza promenu stila života kao: prekid pušenja,
odgovarajuća dijeta, redovna fizička aktivnost za
prevenciju ponovnog infarktasrca.
1 sur 8

Recommandé

Koronarna bolest par
Koronarna bolestKoronarna bolest
Koronarna bolestdr Šarac
1.5K vues19 diapositives
Infarkt miokarda par
Infarkt miokardaInfarkt miokarda
Infarkt miokardaMilica Kranjčević
1.1K vues12 diapositives
Ekg zapisi par
Ekg zapisiEkg zapisi
Ekg zapisiNikolina Stojic
19.3K vues27 diapositives
Srce par
SrceSrce
Srceplavaplaneta
6.1K vues14 diapositives
Fiziologija kardiovaskularnog sistema par
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaMilica Sekelji
15.9K vues21 diapositives
Srce-COR par
Srce-CORSrce-COR
Srce-CORDragan Bjelic
1.9K vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Srčane mane par
Srčane maneSrčane mane
Srčane manedr Šarac
5.3K vues34 diapositives
Aritmije par
Aritmije Aritmije
Aritmije dr Šarac
3.5K vues19 diapositives
GRADJA SRCA par
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCAdr Šarac
2.5K vues50 diapositives
kardiovaskularne bolesti par
kardiovaskularne bolestikardiovaskularne bolesti
kardiovaskularne bolestipsiho_smizla
1.7K vues15 diapositives
Srčana slabost za prezentaciju 1 par
Srčana slabost za prezentaciju 1Srčana slabost za prezentaciju 1
Srčana slabost za prezentaciju 1Miodrag Jarkin
4.4K vues58 diapositives
SRCE par
SRCE SRCE
SRCE dr Šarac
2.4K vues108 diapositives

Tendances(20)

Srčane mane par dr Šarac
Srčane maneSrčane mane
Srčane mane
dr Šarac5.3K vues
Aritmije par dr Šarac
Aritmije Aritmije
Aritmije
dr Šarac3.5K vues
GRADJA SRCA par dr Šarac
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
dr Šarac2.5K vues
kardiovaskularne bolesti par psiho_smizla
kardiovaskularne bolestikardiovaskularne bolesti
kardiovaskularne bolesti
psiho_smizla1.7K vues
Srčana slabost za prezentaciju 1 par Miodrag Jarkin
Srčana slabost za prezentaciju 1Srčana slabost za prezentaciju 1
Srčana slabost za prezentaciju 1
Miodrag Jarkin4.4K vues
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7 par Nikolina Stojic
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7
Osnovne mere kardiopulmonalne cerebralne reanimacije 7
Nikolina Stojic5.2K vues
Fiziologija kardiovaskularnog sistema par dr Šarac
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
dr Šarac10.9K vues
Tuberkuloza par DejanaDeki
TuberkulozaTuberkuloza
Tuberkuloza
DejanaDeki10.9K vues
Bolesti perikarda par DejanaDeki
Bolesti perikardaBolesti perikarda
Bolesti perikarda
DejanaDeki8.7K vues
POREMEĆAJI SRČANOG RITMA.ppt par JolBranin
POREMEĆAJI SRČANOG RITMA.pptPOREMEĆAJI SRČANOG RITMA.ppt
POREMEĆAJI SRČANOG RITMA.ppt
JolBranin99 vues
Aorta II deo par dr Šarac
Aorta II deoAorta II deo
Aorta II deo
dr Šarac10.1K vues

En vedette

Papa test par
Papa testPapa test
Papa testdr Šarac
3.6K vues21 diapositives
Ljutnja par
LjutnjaLjutnja
Ljutnjadr Šarac
757 vues37 diapositives
Arterijska hipertenzija par
Arterijska hipertenzijaArterijska hipertenzija
Arterijska hipertenzijadr Šarac
3.4K vues12 diapositives
Šest grupa vaginalnog sekreta par
Šest grupa vaginalnog sekreta Šest grupa vaginalnog sekreta
Šest grupa vaginalnog sekreta dr Šarac
814 vues4 diapositives
Vene par
VeneVene
Venedr Šarac
15.4K vues42 diapositives
Polno prenosive bolesti std par
Polno prenosive bolesti stdPolno prenosive bolesti std
Polno prenosive bolesti stddr Šarac
13.3K vues48 diapositives

En vedette(20)

Arterijska hipertenzija par dr Šarac
Arterijska hipertenzijaArterijska hipertenzija
Arterijska hipertenzija
dr Šarac3.4K vues
Šest grupa vaginalnog sekreta par dr Šarac
Šest grupa vaginalnog sekreta Šest grupa vaginalnog sekreta
Šest grupa vaginalnog sekreta
dr Šarac814 vues
Polno prenosive bolesti std par dr Šarac
Polno prenosive bolesti stdPolno prenosive bolesti std
Polno prenosive bolesti std
dr Šarac13.3K vues
Krvarenje i zbrinjavanje rane par dr Šarac
Krvarenje i zbrinjavanje raneKrvarenje i zbrinjavanje rane
Krvarenje i zbrinjavanje rane
dr Šarac11.5K vues
Prenos energije i kruženje materije u ekosistemu par dr Šarac
Prenos energije i kruženje materije u ekosistemuPrenos energije i kruženje materije u ekosistemu
Prenos energije i kruženje materije u ekosistemu
dr Šarac8.5K vues
Gornja i donja šuplja vena par dr Šarac
Gornja i donja šuplja venaGornja i donja šuplja vena
Gornja i donja šuplja vena
dr Šarac8K vues
Area pret. fasc.long.med. cerebell._ventric.iv par dr Šarac
Area pret. fasc.long.med. cerebell._ventric.ivArea pret. fasc.long.med. cerebell._ventric.iv
Area pret. fasc.long.med. cerebell._ventric.iv
dr Šarac1.3K vues
Suicid i eutanazija par dr Šarac
Suicid i eutanazijaSuicid i eutanazija
Suicid i eutanazija
dr Šarac1.1K vues
Medicinska etika II par dr Šarac
Medicinska etika IIMedicinska etika II
Medicinska etika II
dr Šarac1.3K vues
Bazalna jedra2 par dr Šarac
Bazalna jedra2Bazalna jedra2
Bazalna jedra2
dr Šarac384 vues
Umirujući pacijent par dr Šarac
Umirujući pacijentUmirujući pacijent
Umirujući pacijent
dr Šarac867 vues
Eksperimenti u medicini par dr Šarac
Eksperimenti u mediciniEksperimenti u medicini
Eksperimenti u medicini
dr Šarac1.4K vues
Nizak rast par dr Šarac
Nizak rastNizak rast
Nizak rast
dr Šarac3.4K vues
Eticki kodeks medicinskih sestara i tehnicara medjunarodni par dr Šarac
Eticki kodeks medicinskih sestara i tehnicara medjunarodniEticki kodeks medicinskih sestara i tehnicara medjunarodni
Eticki kodeks medicinskih sestara i tehnicara medjunarodni
dr Šarac3.5K vues
Etika sestrinstva par dr Šarac
Etika sestrinstvaEtika sestrinstva
Etika sestrinstva
dr Šarac4.1K vues
Mito i korupcija par dr Šarac
Mito i korupcijaMito i korupcija
Mito i korupcija
dr Šarac3.8K vues

Similaire à Infarctus myocardii

Aritmije par
AritmijeAritmije
AritmijeJelenaNastasic
106 vues19 diapositives
Aritmije par
Aritmije Aritmije
Aritmije Jovan Šarac
39 vues19 diapositives
Артерије par
АртеријеАртерије
АртеријеVioleta Djuric
254 vues10 diapositives
Srcani udar par
Srcani udar Srcani udar
Srcani udar Srdjan Lukic
1.1K vues11 diapositives
Sistem organa za cirkulaciju par
Sistem organa za cirkulaciju Sistem organa za cirkulaciju
Sistem organa za cirkulaciju Nada Jovanović, Gimnazija "J.J.Zmaj" Odžaci
20 vues25 diapositives
Srce par
SrceSrce
SrceLjubica Lalić Profesorski Profil
5K vues26 diapositives

Similaire à Infarctus myocardii(20)

Referat Anemija par Zdenko97
Referat AnemijaReferat Anemija
Referat Anemija
Zdenko971.4K vues
Fiziologija kardiovaskularnog sistema par dr Šarac
Fiziologija kardiovaskularnog sistemaFiziologija kardiovaskularnog sistema
Fiziologija kardiovaskularnog sistema
dr Šarac9.4K vues

Plus de dr Šarac

Hipertireoidizam par
HipertireoidizamHipertireoidizam
Hipertireoidizamdr Šarac
630 vues20 diapositives
Deformiteti kičme par
Deformiteti kičmeDeformiteti kičme
Deformiteti kičmedr Šarac
1K vues39 diapositives
DIGESTIVNI TRAKT par
DIGESTIVNI TRAKTDIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKTdr Šarac
618 vues37 diapositives
Pripreme za ispit par
Pripreme za ispitPripreme za ispit
Pripreme za ispitdr Šarac
821 vues120 diapositives
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta par
Anatomija i fiziologija digestivnog traktaAnatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog traktadr Šarac
2K vues62 diapositives
Prenatalna dijagnostika par
Prenatalna dijagnostika Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika dr Šarac
1K vues48 diapositives

Plus de dr Šarac(20)

Hipertireoidizam par dr Šarac
HipertireoidizamHipertireoidizam
Hipertireoidizam
dr Šarac630 vues
Deformiteti kičme par dr Šarac
Deformiteti kičmeDeformiteti kičme
Deformiteti kičme
dr Šarac1K vues
DIGESTIVNI TRAKT par dr Šarac
DIGESTIVNI TRAKTDIGESTIVNI TRAKT
DIGESTIVNI TRAKT
dr Šarac618 vues
Pripreme za ispit par dr Šarac
Pripreme za ispitPripreme za ispit
Pripreme za ispit
dr Šarac821 vues
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta par dr Šarac
Anatomija i fiziologija digestivnog traktaAnatomija i fiziologija digestivnog trakta
Anatomija i fiziologija digestivnog trakta
dr Šarac2K vues
Prenatalna dijagnostika par dr Šarac
Prenatalna dijagnostika Prenatalna dijagnostika
Prenatalna dijagnostika
dr Šarac1K vues
Monogensko nasleđivanje par dr Šarac
Monogensko nasleđivanjeMonogensko nasleđivanje
Monogensko nasleđivanje
dr Šarac4.8K vues
Koštano tkivo par dr Šarac
Koštano tkivoKoštano tkivo
Koštano tkivo
dr Šarac1.2K vues
Veliki mozak par dr Šarac
Veliki mozakVeliki mozak
Veliki mozak
dr Šarac2.2K vues
Građa moždanog stabla par dr Šarac
Građa moždanog stablaGrađa moždanog stabla
Građa moždanog stabla
dr Šarac788 vues
Hormoni par dr Šarac
Hormoni Hormoni
Hormoni
dr Šarac1.2K vues
Fiziologija varenja par dr Šarac
Fiziologija varenjaFiziologija varenja
Fiziologija varenja
dr Šarac1.4K vues
Sinapsa ili-nervni-centar (1) par dr Šarac
Sinapsa ili-nervni-centar (1)Sinapsa ili-nervni-centar (1)
Sinapsa ili-nervni-centar (1)
dr Šarac712 vues
Histologija respiratorni sistem par dr Šarac
Histologija respiratorni sistemHistologija respiratorni sistem
Histologija respiratorni sistem
dr Šarac824 vues
HistologijaCirkulatorni sistem par dr Šarac
HistologijaCirkulatorni sistemHistologijaCirkulatorni sistem
HistologijaCirkulatorni sistem
dr Šarac269 vues
Endokrini sistem par dr Šarac
Endokrini sistemEndokrini sistem
Endokrini sistem
dr Šarac255 vues
Anatomija CNS-a par dr Šarac
Anatomija CNS-aAnatomija CNS-a
Anatomija CNS-a
dr Šarac1.8K vues
Bolesti dojke par dr Šarac
Bolesti dojkeBolesti dojke
Bolesti dojke
dr Šarac335 vues
Neuroticna reagovanja-dece par dr Šarac
Neuroticna reagovanja-deceNeuroticna reagovanja-dece
Neuroticna reagovanja-dece
dr Šarac339 vues

Infarctus myocardii

 • 2. INFARKT SRCA(Srčani udar) Srce pumpa krv do svih delova tela i snabdeva tako svaku ćeliju kiseonikom i hranljivim materijama. Sam srčani mišić se ishranjuje preko srčanih arterija tzv. koronarnih arterija. Ako postoji koronarna bolest srca, aterosklerotični plakovi u zidovima koronarnih arterija sužavaju njihov lumen i tako smanjuju dotok krvi u srčani mišić (miokard). U uslovima pojačanih potreba miokarda za kiseonikom, nastaje ishemija (nedostatak kiseonika) u srčanom mišiću i simptomi angine pectoris. Ako se arterija potpuno zapuši (90% slučajeva) ili nastane suženje arterije visokog stepena (10% slučajeva) nastaje infarkt srca, tj izumiranje dela srčanog mišića zbog prekida cirkulacije. Izumiranje miokarda počinje već posle 30 minuta, a završava se nakon 4-6 sati. Najčešći uzroci infarkta su:  Pucanje aterosklerotskog plaka pri čemu se na tom mestu formira tromb koji zapuši arteriju.  Koronarni spazam (grčenje srčane arterije) može takođe čak i bez aterosklerotske stenoze izazvati infarkt.Uzroci spazma mogu biti: stres, izlaganje ekstremnoj hladnoći, pušenje, upotrebanekih lekova i droga (kokain).  Bolest malih krvnih sudova srca: često se mogu na angiografiji videti promene na sitnim krvni sudovima srca, postoje i difuzne promene komora, multipli mali mikroinfarkti.  Disekcija (pucanje) aorte: kod disekcije u prvom delu aorte (aortni koren) može biti zahvaćena leva koronarnaarterija. Javlja se tipičan bol u sredogruđu sa širenjem u ramena i leđa.
 • 3. slučajeva infarkta nema bolova). Karakteristike bola Bol i Ako bolesnik od ranije boluje od angine pectoris, sada će imati mnogo snažnije bolove nego ranije. Nema poboljšanja na Nitroglicerin lingvalete. Bol je nezavisan od disanja, niti od pritiska na grudni koš, na rebra ili zglobove između grudne i ključnih kosti. Koronarna embolija: kod bakterijskog endokarditisa (trombi sasrčanih zalistaka); prisustva tromba u ventrikulima; prisustva tromba na veštačkim valvulama. Ovi trombi nošeni cirkulacijom dospevaju u koronarnu arteriju i zapuše je.  Anomalije koronarnih arterija:fuziformne aneurizme (“dilatativna koronaropatija”),koronarna stenoza kod “muscular bridge”.  Autoimuni vaskulitis: je zapaljenski proces u zidu koronarne arterije. U do stvaranja tromba. takvim arterijama često dolazi KAKO PREPOZNATI INFARKTA SRCA? Bolesnik najčešće oseti jak bol u grudima, koji neprolazi na Nitroglicerinske lingvalete.Neki bolesnici, kao npr. dijabetičari ne moraju osećati jake bolove (u 25% svih za grudne kosti ilibol u levoj polovini grudnog koša, često sa širenjemu levo rame (ređe desno) ili u vrat, osećaj je slon stezanja u grudima (neki opisuju bolkao da im stao na grudni koš). Može biti praćen obilnim preznojavanjem, naglo nastalom slabošću i malaksalošću i gušenjem tj.osećajem nedostatka vazduha i vrločesto jakim strahom od smrti. Kod infarkta zadnjeg zida srca često se javlja samo bol u trbuhu ili bol u leđima, mučnina,povraćanje.
 • 4. ŠTA SE OČEKUJE U DALJEM TOKU INFARKTA I KOJE SU KOMPLIKACIJE? Srčano tkivo u ishemiji sporije provodi električne impulse kroz srce od zdravog tkiva. Tada može doći do pojave srčanih aritmija, od kojih su najteže komorska tahikardija i komorska fibrilacija. Ove aritmije se ne javljaju uvek kada nastane infarkt, ali kad se pojave, dovode do prekida srčanog rada. Srce ne može da ispumpa krv u mozak i ostala tkiva. Nepovratno oštećenje mozga nastaje ukoliko prekid cirkulacije kroz mozak traje duže od pet minuta. Zbog toga je potrebno pristupiti merama reanimacije kako bi se ponovo uspostavila cirkulacija. Najveća smrtnost bolesnika je u prva 2 sata i zbog toga je važno da se on što pre javi lekaru. Ako bolesnik na vreme stigne u bolnicu i ako se primeni odgovarajuća terapija (medikamentozna i invazivna), može se “otvoriti” začepljeni krvni sud i srce ostaje neoštećeno, a osoba izlečena. U protivnom, ako ishemija traje4 do 6 sati, dolazi do izumiranja mišićnih ćelija srca. T aj deo srca ne može da se grči (kontrahuje) i širi (dilatira), te je ovaj deo srca slabo pokretan ili potpuno nepokretan u zavisnosti od oštećenja. To je obično deo jedne od komora srca, najčešćeleve, te dolazi do slabljenja njene funkcije tj. smanjuje se njena sposobnost da ispumpa dovoljnu količinu krviu cirkulaciju. To je sledeća komplikacija infarkta srca tzv. srčana insuficijancija ili slabost. Krv se zadržava u venskom sistemu, kada je u pitanju slabost levog srca – u plućnim venama, a kod slabosti desnog srca u venama vrata, trbuha i nogu. jetre, uvećanjejetre, bol ispod desnog rebarnog luka, mučnina, otok nogu. je mnogo dramatičnija. Tečnost iz plućnih vena izlazi napolje u plućno tkivo i nastaje tzv. voda u plućima. Pacijent zauzima sedeći položaj, otežano i ubrzano diše, modar je i obliven znojem. Ako se ubrzo ne primeni terapija, tj. ne izbaci višak tečnost iz pluća, bolesnik može da se uguši.
 • 5. Može nastati pad krvnog pritiska koji može biti prolazan ili ako je oštećenje srca mnogo veće može nastati tzv. kardiogeni šok koji je takođe posledica srčane slabosti. Krvni pritisak pada ispod 80 mmHg jer srce ne može da ispumpa dovoljnu količinu krvi u arterije do svih delova tela. Periferni organi ne dobijaju dovoljno krvi i kiseonika. U početku se uključuju kompenzatorni mehanizmi u telu koji nastoje da poboljšaju protok krvi kroz ove organe, ali ako stanje šoka dugo traje dolazi do izumiranja njihovih ćelija i prestanka funkcije ovih organa. Bolesnik ima ubrzan rad srca, ubrzano disanje, pad krvnog pritisaka, smanjeno izlučivanje mokraće. Koža je hladna i oblivena hladnim znojem. Psihičko stanje je izmenjeno. Javlja se nemir i strah od smrti. Smrtnost od kardiogenog šoka je 75-85% pa čak i do 100%, što zavisi od toga da li je na vreme primenjena terapija. Ako infarkt zahvati ceo sloj zida srca, ponekad se on toliko istanji da može nastati ruptura (pucanje) zida srca. Ovo dovodi do izlivanja krvi iz komore srca u srčanu kesu (perikard) usled čega, ako se brzo nakupi veća količina krvi, nastaje pritisak na komoru i sprečavanje njenog širenja i ulaska krvi u nju. Posledica toga je nemogućnost srca da ispumpa dovoljnu količinu krvi u cirkulaciju i ubrzo nastupa smrt. Ako je infarkt zahvatio celu debljinu zida srca, deo srčane kese (perikarda) koji naleže na infarkt, biva 1-3 dana nakon infarkta srca. Bolesnik oseća bol u grudima pri disanju i pomeranju tela. Obično brzo prolazi. Nakon infarkta srca izumrlo tkivo se zamenjuje ožiljnim (vezivnim) tkivom koje nije u stanju da obavlja funkciju srčanog tkiva, tj. ne može da se grči (kontrahuje) i širi (dilatira) te taj deo srčanog tkiva ispada iz funkcije. Debljina srčanog zida u predelu ožiljka je istanjena te pošto ne može aktivno da se pokreće kao i okolno zdravo tkivo srca, proširi se i stvori tzv. aneurizmu zida srca. Pošto se u tom delu srca krv sporije kreće, mogu nastati trombi koji se, ako nisu pričvršćeni za zid srca, izbacuju i arterijski sistem i izazivaju tromboembolijske komplikacije. To znači da trombi nošeni putem krvi začepe arteriju kroz koju ne mogu da prođu i prekinu dotok krvi do tkiva ili organa koje ta arterija snabdeva krvlju i kiseonikom. Nastaje infarkt tj. izumiranje (nekroza) tog tkiva ili organa. nadražen od strane izumrlog tkiva. Ova komplikacija infarkta se naziva epistenokardični perikarditis. Nastaje
 • 6. Ako infarkt srca zahvati međukomorsku pregradu, može nastati njeno pucanje i tada dolazi do mešanja krvi između leve i desne komore srca tj. krvi bogate kiseonikom i krvi siromašne kiseonikom. Ova komplikacija infarkta tzv. ventrikularni septum defekt (VSD) može dovesti do kardiogenog šoka i ako je defekt pregrade veliki mora da se operiše. Infarkt može zahvatiti i papilarne mišiće srca tj. mišiće koji su spojeni sa jedne strane sa zidom srca, a sa druge preko finih vlakana sa zaliscima. Tada dolazi do rupture (pucanja) papilarnih mišića i do popuštanja tog zaliska, najčešće mitralnog što često dovodi do edema pluća. Komplikacija se mora prepoznati na vreme i operativno zbrinuti.
 • 7. ŠTA TREBA URADITI AKO OSETITE BOLOVE U GRUDIMA? Prva mera koju treba preduzeti je prestanak aktivnosti, stavljanje nitroglicerina pod jezik. Može se uzeti do 3 lingvalete nitroglicerina u razmaku od 5 minuta u sedećem položaju. Ako bol ne prođe nakon 15 minuta potrebno je brzo pozvati službu Hitne medicinske pomoći. Veoma je korisno sažvakati jednu tabletu (300 mg) Andola. VRLO JE VAŽNO DA U PRVA DVA SATA SE BOLESNIK JAVI LEKARU OD POJAVE BOLOVA. POSTAVLJANJE DIJAGNOZE INFARKTA SRCA U prijemnoj ambulanti bolnice postavlja se dijagnoza infarkta. Prisustvo infarkta se najčešće može utvrditi snimanjem EKG-a i lečenje se može započeti odmah dok se još čekaju analize enzima. Ako EKG promene nisu dovoljno jasne, čeka se nalaz specifičnih enzima koji pokazuju postojanje oštećenja mišićnih ćelija srca. EHO (ultrazvuk) srca pokazuje poremećaje pokretljivosti zidova srca koji su zahvaćeni infarktom. LEČENJE AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA Kada se postavi dijagnoza, bolesnik se smešta u koronarnu jedinicu, rade se specifični laboratorijski testovi, daje mu se kiseonik, lekovi protiv bola i terapija koja smanjuje ishemiju srca. Lekovi koji se primenjuju u infarktu srca su:  Nitrati koji smanjuju venski priliv u srce i tako ga rasterećuju,a takođe i povećavaju protok kroz koronarne arterije;  Beta blokeri koji smanjuju srčani rad (frekvencu i snagu srčane kontrakcije) i na taj način smanjuju potrebu srca za kiseonikom, a takođe i povoljno  ACE inhibitori koji snižavaju arterijski pritisak i na Korisni su kod srčane slabosti. primene pre nego što nastupi nekroza srčanog mišića. Ako bolnica nema salu za kateterizaciju i mogućnost da se uradi PTCA ili ugradi STENT, primenjuje se trombolitička terapija. Kasnije se kod većem centru.  Antikoagulantna terapija koja sprečava dalji rast tromba u arteriji.  Antitrombocitna terapija koja sprečava slepljivanje trombocita i formiranje tromba.  Sedativi koji smiruju pacijenta.
 • 8. Veliki broj ljudi preživi infarkt srca i nastavi da živi punim životom. ŠTA TREBA URADITI AKO NA ULICI NAIĚETE NA OSOBU BEZ SVESTI? Ukoliko bolnica ima salu za angiografiju, sata kateterizacijom srca može da se otpuši u prva dva koronarna arterija. Ova metoda je u prednosti u odnosu na trombolitičku terapiju. Smatra se da vreme od pristizanja pacijenta u bolnicu do plasiranja balon katetera treba da bude manje od 60-90 minuta. Svim osobama koje su preležale infarkt radi se kateterizacija srca i pravi plan daljeg lečenja. Ono može biti medikamentozno lečenje, ugradnja stenta, PTCA ili operativno lečenje (aortokoronarni bypass – premošćavanje suženog krvnog suda venskim graftom ili preko arterije(arteria mammaria interna - IMA). Nakon otpuštanja iz bolnice, bolesnik odlazi na oporavak u neki od centara za rehabilitaciju kardioloških bolesnika. Daje muse savet za dalju medikamentoznu terapiju i preporukeza promenu stila života kao: prekid pušenja, odgovarajuća dijeta, redovna fizička aktivnost za prevenciju ponovnog infarktasrca.