Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
KKOOSSTTII 
LL 
OO 
BB 
AA 
NNJJ 
EE ●Ossa cranii 
dr med.V.Šarac
Le Caravage, Saint Jérôme écrivant, 1606,
dr med.V.Šarac
Kosti glave 
dr med.V.Šarac
Kosti glave 
kosti lobanje (ossa cranii)Neurocranium 
formiraju krov i bazu lobanje. 
Kosti lobanje su pljosnate i sastoje...
NEUROCRANIUM 
- os frontale (1) 
- os parietale (2) 
- os temporale (2) 
- os occipitale (1) 
- os sphenoidale (1) 
- os e...
Lobanjski svod (calvaria) 
: squama ossis frontalis , ossa parietalia, pars squamosa 
ossis temporalis, squama ossis occip...
BASSIS CRANII 
: podeljena na tri lobanjske jame : 
prednja 
FOSSA CRANII ANTERIOR 
srednja 
FOSSA CRANII MEDIA 
zadnja 
F...
Nosna šupljina (cavitas nasi) 
Očna duplja (orbita) 
dr med.V.Šarac
Lobanja 
novorođenčeta 
dr med.V.Šarac
VISCEROCRANIUM 
Zygomatic Bone (2) 
Maxilla (2) 
Os palatinum (2) 
Mandibula (1) 
Os hyoideum (1) 
Os lacrimale (2) 
Vomer...
dr med.V.Šarac
Čeona kost ( os frontale) 
kost je koja gradi calvariju(krov lobanje) 
krova očne jame (lat. Orbita) 
i nosnih šupljina. 
...
ddrr mmeedd..VV..ŠŠaarraacc
dr med.V.Šarac
Temena kost (os parietale) 
Spoljašnja strana temene kosti je konveksna, glatka i ima temenu kvrgu 
(lat. tuber parietale)...
dddrrr mmmeeeddd ..VVV...ŠŠŠaaarrraaaccc
Slepoočna kost 
(os temporale) 
- pars squamosa (ljuska) 
- pars petrosa (piramida) 
- processus mastoideus (sisasti nasta...
dr med.V.Šarac
ddrr mmeedd..VV..ŠŠaarraacc
Slepoočna kost (os temporale) je parna kost koja se nalazi između sfenoidalne, 
okcipitalne i parietalne kosti. 
Čini je p...
(pars petrosa) 
os temporale 
Kostima glave pripadaju i slušne koščice: 
- čekić (malleus) 
- nakovanj (incus) 
- stremen ...
Potiljačna kost 
(os occipitale) 
Potiljačna ili zatiljna kost (lat. os occipitale) 
je neparna kost, koja učestvuje u izg...
ddddrrrr mmmmeeeedddd....ŠVVVa...ŠŠŠraaaacrrraaaccc
Bočni delovi (lat. partes laterales) 
Gornja strana sadrži jugularnu kvrgu (lat. tuberculum jugulare), na kojoj 
postoji ž...
Bazilarni deo (lat. pars basilaris) je smešten ispred velikog otvora. Oko 25. godine života on 
srasta sa telom klinaste k...
dr med.V.Šarac
Klinasta kost 
(os sphenoidale) 
Kli-nasta kost (os sphenoidale) je neparna kost lobanje 
gradi srednji i zadnji deo baze....
dr med.V.Šarac
Foramen rotundum 
se nalazi na velikim krilima sfenoida, a vidljiv je na obe strane lobanjske 
baze. Kroz taj otvor prolaz...
dr med.V.Šarac
dr med.V.Šarac
dr med.V.Šarac
dr med.V.Šarac
SITASTA kost 
(os ethmoidale) 
sitasta kost (lat.- os ethmoidale) je neparna kost lobanje smeštena u središnjoj 
ravni izm...
dr med.V.Šarac
dr med.V.Šarac
dr med.V.Šarac
Gornja vilica (maxilla) 
- telo (corpus maxillae) 
-Sinus maxillaris 
- 4 nastavka: 
-processus frontalis 
-proc. alveolar...
dr med.V.Šarac
Nepčana kost (os palatinum) 
parna kost viscerokranija prislonjena na zadnji deo gornje 
vilice s kojom stvora osnovu tvrd...
dr med.V.Šarac
dr med.V.Šarac
dr med.V.Šarac
Donja nosna školjka 
(concha nasalis inferior) 
1-processus lacrimalis; 2-processus ethmoidalis; 3-margo inferior 
(liber)...
dr med.V.Šarac
Nosna kost 
os nasale 
1-sutura internasalia; 2-foramen ossis nasalis; 3-margo liber 
dr med.V.Šarac
Nosna kost (lat. os nasale) 
parna je kost lubanje koja čini koštanu podlogu nosnog hrta. 
Nosne kosti nalaze se jedna do ...
Suzna kost 
os lacrimale 
1-sulcus lacrimalis; 
2-crista lacrimalis posterior; 
● 3-hamulus lacrimalis 
dr med.V.Šarac
Lateralna ili orbitalna površina 
podeljena je vertikalnim grebenom crista lacrimalis posterior 
na dva dela. 
Greben sa s...
Jagodična kost (os zygomaticum) 
dr med.V.Šarac
Ralo (vomer) 
dr med.V.Šarac
Donja vilica 
(mandibula) 
- jedina pokretna kost glave 
- telo (corpus mandibularis) 
- : basis i pars alveolaris 
- gran...
dr med.V.Šarac
dr med.V.Šarac
Podjezična kost Os hyoideum 
dr med.V.Šarac
Podjezična kost (lat. os hyoideum) 
, ponekad u literaturi i jezična kost, 
kost je koja se nalazi u vratu, ima oblik potk...
dr med.V.Šarac
Kosti glave
Kosti glave
Kosti glave
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Kosti glave

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Kosti glave

 1. 1. KKOOSSTTII LL OO BB AA NNJJ EE ●Ossa cranii dr med.V.Šarac
 2. 2. Le Caravage, Saint Jérôme écrivant, 1606,
 3. 3. dr med.V.Šarac
 4. 4. Kosti glave dr med.V.Šarac
 5. 5. Kosti glave kosti lobanje (ossa cranii)Neurocranium formiraju krov i bazu lobanje. Kosti lobanje su pljosnate i sastoje se od kompaktnog koštanog tkiva (spoljašnjeg i unutrašnjeg) i srednjeg sunđerastog sloja. Spojene su nepokretnim zglobovima, lobanjskim šavovima (suturae cranii) i čine ih četiri parne i četiri neparne kosti. kosti lica (ossa faciei)Viscerocranium čini 15 kostiju (6 parnih i 3 neparne) sve osim donje vilice su spojene nepokretnim zglobovima sa kostima baze lobanje. Donja vilica je spojena temporomandibularnim zglobom. Glava - pri rođenju 45 koštanih elemenata - odrasli 22 kosti (14 kostiju lica, 8 kranijuma) dr med.V.Šarac
 6. 6. NEUROCRANIUM - os frontale (1) - os parietale (2) - os temporale (2) - os occipitale (1) - os sphenoidale (1) - os ethmoidale (1) Čine ga dva dela: krov lobanjske šupljine(CALVARIA) dno lobanjske šupljine (BASSIS CRANII) dr med.V.Šarac
 7. 7. Lobanjski svod (calvaria) : squama ossis frontalis , ossa parietalia, pars squamosa ossis temporalis, squama ossis occipitalis.
 8. 8. BASSIS CRANII : podeljena na tri lobanjske jame : prednja FOSSA CRANII ANTERIOR srednja FOSSA CRANII MEDIA zadnja FOSSA GRANII POSTERIOR dr med.V.Šarac
 9. 9. Nosna šupljina (cavitas nasi) Očna duplja (orbita) dr med.V.Šarac
 10. 10. Lobanja novorođenčeta dr med.V.Šarac
 11. 11. VISCEROCRANIUM Zygomatic Bone (2) Maxilla (2) Os palatinum (2) Mandibula (1) Os hyoideum (1) Os lacrimale (2) Vomer (1) Os Nasale (2) Conchae nasalis inferior (2) dr med.V.Šarac
 12. 12. dr med.V.Šarac
 13. 13. Čeona kost ( os frontale) kost je koja gradi calvariju(krov lobanje) krova očne jame (lat. Orbita) i nosnih šupljina. Čeona kost se sastoji od : squama frontalis (lat.) ljuska koja zatvara prednji deo lobanjske šupljine pars nasalis (lat.) - središnji deo koji čini osnovu nosnom korenu pars orbitalis (lat.) - krov orbite dr med.V.Šarac
 14. 14. ddrr mmeedd..VV..ŠŠaarraacc
 15. 15. dr med.V.Šarac
 16. 16. Temena kost (os parietale) Spoljašnja strana temene kosti je konveksna, glatka i ima temenu kvrgu (lat. tuber parietale) koja označava mjesto početka okoštavanja kosti. Sredinom prolaze dvije koštane pruge, gornja i donja (lat. linea temporalis superior et inferior) . Sa donje linije polazi lat. fascia temporalis, a gornja linija označava gornju granicu polazišta slepoočnog mišića (lat. musculus temporalis). ddrr mmeedd..VV..ŠŠaarraacc
 17. 17. dddrrr mmmeeeddd ..VVV...ŠŠŠaaarrraaaccc
 18. 18. Slepoočna kost (os temporale) - pars squamosa (ljuska) - pars petrosa (piramida) - processus mastoideus (sisasti nastavak)
 19. 19. dr med.V.Šarac
 20. 20. ddrr mmeedd..VV..ŠŠaarraacc
 21. 21. Slepoočna kost (os temporale) je parna kost koja se nalazi između sfenoidalne, okcipitalne i parietalne kosti. Čini je pars squamosa koji gradi lateralni zid krova lobanje sa fossom mandibularis pars tympanica, koji gradi zid spoljnog slušnog hodina (meatus acusticus externus) i petrozni deo (pars petrosa), koji je sastavljen od spoljašnjeg dela koji gradi mastoidni nastavak i unutrašnjeg, koji gradi srednji deo baze lobanje(srednje I unutrašnje uho). dr med.V.Šarac
 22. 22. (pars petrosa) os temporale Kostima glave pripadaju i slušne koščice: - čekić (malleus) - nakovanj (incus) - stremen (stapes)
 23. 23. Potiljačna kost (os occipitale) Potiljačna ili zatiljna kost (lat. os occipitale) je neparna kost, koja učestvuje u izgradnji baze i krova lobanje. Sastoji se od nekoliko delova, koji međusobno srastaju tek nakon rođenja jedinke, a koji su raspoređeni oko tzv. velikog otvora (lat. foramen magnum). Na njoj se opisuju bazilarni deo -pars basilaris, dva bočna dela ljuska potiljačne kosti -( squama).
 24. 24. ddddrrrr mmmmeeeedddd....ŠVVVa...ŠŠŠraaaacrrraaaccc
 25. 25. Bočni delovi (lat. partes laterales) Gornja strana sadrži jugularnu kvrgu (lat. tuberculum jugulare), na kojoj postoji žleb za prolaz pomoćnog, jezično-ždrelnog i živca lutaoca. . Na donjoj strani je prisutno zglobno ispupčenje, koje nosi naziv potiljačni kondil (lat. condylus occipitalis), a koje služi za povezivanje kosti sa prvim vratnim kičmenim pršljenom. dr med.V.Šarac
 26. 26. Bazilarni deo (lat. pars basilaris) je smešten ispred velikog otvora. Oko 25. godine života on srasta sa telom klinaste kosti, usled okoštavanja hrskavice koja ih povezuje. Na gornjoj strani bazilarnog dela kosti nalazi se širok žleb, koji sa telom klinaste kosti obrazuje tzv. padinu (lat. clivus). Duž padine se prostiru delovi moždanog stabla (produžena moždina i most), kičmene arterije, bazilarna arterija i venski splet, kao i donji petrozni sinus. Donja strana sadrži ždrelnu kvržicu (lat. tuberculum pharyngeum), na kojoj se pripajaju ždrelna fascija i prednja veza kičmenog stuba. Bočno od nje pruža se parni mišićni greben (lat. crista muscularis), koji služi za pričvršćivanje prednjeg pravog mišića glave. Osim toga, na donjoj strani su prisutni prednja kondilarna jamica i jedan deo potiljačnih kondila. Bočne ivice se pružaju koso unutra i unapred, a preko njih se bazilarni deo zglobljava sa slepooočnom kosti. Prednji kraj se spaja sa telom klinaste kosti, a zadnji kraj učestvuje u izgradnji ruba velikog potiljačnog otvora.
 27. 27. dr med.V.Šarac
 28. 28. Klinasta kost (os sphenoidale) Kli-nasta kost (os sphenoidale) je neparna kost lobanje gradi srednji i zadnji deo baze. Sastoji se od: pneunatizovanog tela sa sinusom sphenoidalis (corpus) koje je spojeno sa okcipitalnom kosti velikih krila (alae majores) malih krila (alae minores) krilastih nastavaka (processus pterygoidei) Na gornjoj strani klinaste kosti nalazi se udubljenje u kome je smeštena hipofiza, a podseća na sedlo (sella turcica). dr med.V.Šarac
 29. 29. dr med.V.Šarac
 30. 30. Foramen rotundum se nalazi na velikim krilima sfenoida, a vidljiv je na obe strane lobanjske baze. Kroz taj otvor prolazi n. maxillaris (n. V/II). Foramen ovale se takođe nalazi na velikim krilima sfenoidalne kosti i to nešto ispod i lateralno od foramen rotundum. Također se može videti s obe strane lobanjske baze. Kroz njega prolazi n. mandibularis (V/III) koji izlazi iz lobanje i r. meningeus accessorius arteriae meningeae mediae koji ulazi u lubanjsku šupljinu. Foramen spinosum se nalazi na vršku sfenoidne bodlje, spina ossis sphenoidalis. Kroz njega prolaze: r. meningeus nervi mandibularis (ulazi u lobanju), a. meningea media (ulazi u lobanju) i v. meningea media (izlazi iz lobanje). dr med.V.Šarac
 31. 31. dr med.V.Šarac
 32. 32. dr med.V.Šarac
 33. 33. dr med.V.Šarac
 34. 34. dr med.V.Šarac
 35. 35. SITASTA kost (os ethmoidale) sitasta kost (lat.- os ethmoidale) je neparna kost lobanje smeštena u središnjoj ravni između nosne šupljine i lobanjske šupljine, između orbita. sastoji se od koštane ploče (lat. lamina perpendicularis) koja je postavljena okomito, iznad koje je položena vodoravno druga rešetkasta ploča (lat. lamina cribrosa). Sa svake strane rešetkaste ploče nalazi se etmoidalni labirint koji sadrži etmoidalne ćelije (prednje, srednje i stražnje). Petlova kresta (lat. crista galli) je deo okomite koštane ploče koji strči iznad rešetkaste ploče u lobanjsku šupljinu. Kroz rešetkastu ploču prolaze vlakna mirisnog živca R dr med.V.Šarac
 36. 36. dr med.V.Šarac
 37. 37. dr med.V.Šarac
 38. 38. dr med.V.Šarac
 39. 39. Gornja vilica (maxilla) - telo (corpus maxillae) -Sinus maxillaris - 4 nastavka: -processus frontalis -proc. alveolaris -proc. zygomaticus -proc. palatinus dr med.V.Šarac
 40. 40. dr med.V.Šarac
 41. 41. Nepčana kost (os palatinum) parna kost viscerokranija prislonjena na zadnji deo gornje vilice s kojom stvora osnovu tvrdog nepca dr med.V.Šarac
 42. 42. dr med.V.Šarac
 43. 43. dr med.V.Šarac
 44. 44. dr med.V.Šarac
 45. 45. Donja nosna školjka (concha nasalis inferior) 1-processus lacrimalis; 2-processus ethmoidalis; 3-margo inferior (liber) dr med.V.Šarac
 46. 46. dr med.V.Šarac
 47. 47. Nosna kost os nasale 1-sutura internasalia; 2-foramen ossis nasalis; 3-margo liber dr med.V.Šarac
 48. 48. Nosna kost (lat. os nasale) parna je kost lubanje koja čini koštanu podlogu nosnog hrta. Nosne kosti nalaze se jedna do druge u središnjoj liniji lica. Kost se dužinom i oblikom razlikuje između pojedinaca. Nosna kost ima dvije strane i četiri ivice. Gore se nosna kost spaja s čeonom kosti (lat. os frontale), lateralno s gornjo vilicom(maxilla), pozadi sa( os ethmoidale), a medijalno s nosnom kosti suprotne strane. Na unutarnjoj strani kosti, koja je konkavna poprečno, nalazi se brazda sulcus ethmoidalis (lat.) kojom prolazi živac i arterije. dr med.V.Šarac
 49. 49. Suzna kost os lacrimale 1-sulcus lacrimalis; 2-crista lacrimalis posterior; ● 3-hamulus lacrimalis dr med.V.Šarac
 50. 50. Lateralna ili orbitalna površina podeljena je vertikalnim grebenom crista lacrimalis posterior na dva dela. Greben sa stražnje strane omeđuje udubinu za suznu vreću (lat. fossa sacci lacrimalis). U gornjem delu udubine nalazi se suzna žlezda , a u donjem ductus nasolacrimalis (lat.). Greben s delom lateralne strane koji se nalazi odmah iza njega daje polazište lakrimalnom delu mišića, musculus orbicularis oculu (lat.). Greben na svom donjem kraju daje izdanak hamulus lacrimalis (lat.) koji se spaja sa lakrimalnim tuberkulom gornje vilice i zajedno oblikuju gornji otvor nosnosuznog kanala (lat. ductus nasolacrimalis). Medijalna ili nazalna strana kosti oblikuje srednji nosni hodnik, te se pozadi uzglobljuje sa etmoidalnom kosti i oblikuje nekoliko(lat. cellulae ethmoidales anterior) dr med.V.Šarac
 51. 51. Jagodična kost (os zygomaticum) dr med.V.Šarac
 52. 52. Ralo (vomer) dr med.V.Šarac
 53. 53. Donja vilica (mandibula) - jedina pokretna kost glave - telo (corpus mandibularis) - : basis i pars alveolaris - grana (ramus) -Nastavci:procesus coronoideus procesus condylaris= - :caput i collum mandibularis - na unutarnjoj strani grane nalazi se foramen mandibulae u kojem počinje canalis mandibulae
 54. 54. dr med.V.Šarac
 55. 55. dr med.V.Šarac
 56. 56. Podjezična kost Os hyoideum dr med.V.Šarac
 57. 57. Podjezična kost (lat. os hyoideum) , ponekad u literaturi i jezična kost, kost je koja se nalazi u vratu, ima oblik potkovice s dva para rogova i jedina je kost ljudskog tela koja nije uzglobljena s drugim kostima. Ligamentima je vezana za slepoočnu kost, nalazi se na mišićima vrata (u visini 4. vratnog pršljena) i podupire jezik. Jezična kost sastoji se od tela (lat. corpus ossis hyoidei) od kojeg odlaze na svakoj strani dva roga: manji rogovi (lat. corna minora) - gornji veći rogovi (lat. corna majora) - donji dr med.V.Šarac
 58. 58. dr med.V.Šarac

×