Partnerské provize v multichannel světě

Taste Medio
Taste MedioTaste Medio
PARTNERSKÉ PROVIZE 
V MULTICHANNEL SVĚTĚ 
Jan Tichý, Medio Interactive
NEBOJTE SE TWEETOVAT 
• Osobní twitter: @jantichy 
• Firemní twitter: @mediocz
NAIVNÍ VÝPOČET PROVIZE 
• Průměrná marže 20 % 
• 10 % provize partnerům, 10 % zbyde 
• Průměrná objednávka 1000 Kč, z ní marže 200 Kč 
• 100 Kč provize partnerům, 100 Kč zbyde
MULTICHANNEL V AFFILU 
• Více různých partnerů přivede stejného zákazníka: 
Partner 1 > Partner 2 > Partner 3 > $$$ 
• Vyřešeno - obvykle dostane poslední partner 
• Last-click atribuce
SKUTEČNÝ MULTICHANNEL 
• Adwords > Sklik > CJ > Adwords > CJ > $$$ 
• Adwords: marže 200 Kč, prokliky 100 Kč, zisk 100 Kč 
• Sklik: marže 200 Kč, prokliky 100 Kč, zisk 100 Kč 
• CJ: marže 200 Kč, last click provize 100 Kč, zisk 100 Kč 
• Celkem marže 200 Kč, náklady 300 Kč, ztráta 100 Kč
KDE TO ZJISTIT 
• Google Analytics - Top Conversion Paths
TOP CONVERSION PATHS 
• Používejte filtr a naučte se regulární výrazy 
• Vše, kde byla PPCčka a zároveň affil: 
cpc.*affil|affil.*cpc 
• Vše, kde bylo víc jak pět prokliků z PPC: 
cpc.*cpc.*cpc.*cpc.*cpc
JAK ŘEŠIT PŘEKRYVY V AFFILU 
A. Neřeším to a doufám :) 
B. Od začátku nasadím ponížené affil provize 
C. Budu počítat provize dle skutečného přínosu
ATRIBUČNÍ MODELY 
• Kterému zdroji v cestě připíšu objednávku? 
• Affiliate si standardně připisuje konverze všech 
přivedených uživatelů, bez ohledu na pozici v cestě 
(agresivní atribuce) 
• Last-click attribution (Last non-direct click) 
• First-click attribution
AGRESIVNÍ ATRIBUCE 
• Affiliate si připíše všechny objednávky: 
Seznam > CJ > Google > Adwords > $$$
LAST CLICK ATTRIBUTION 
• Objednávku připisujeme vždy poslednímu: 
Seznam > CJ > Google > Adwords > $$$
MODEL COMPARISON TOOL
FIRST / LAST CLICK ATRIBUCE 
• GA lepší než interní statistiky reklamních systémů 
• Deduplikace! 
• Neumím snadno rozlišit konkrétní objednávku 
• Udělat si koeficient překryvů (rozdíl mezi agresivní a last-click 
atribucí) a maximální provize o něj pokrátit 
• Uvnitř CJ i nadále dostává provizi poslední partner
DEDUPLIKACE V CJ 
• Všechny své kampaně zavedu jako partnera 
• Musím za ně platit provize do CJ / VIV 
• I nadále odměňujeme jen posledního - last click
LINEÁRNÍ ATRIBUCE 
• Rozpočítáme mezi všechny zúčastněné zdroje, 
tedy dostaneme skutenčný přínos každého zdroje: 
Seznam > CJ > Google > Adwords > $$$
LINEÁRNÍ ATRIBUCE 
• http://bit.ly/linear-attribution 
• Při srovnání s agresivní atribucí opět dostávám poměr, 
o který musím maximální provize pokrátit 
• Dostávám spravedlivě skutečný přínos každého zdroje 
• Můžu rozšířit o zohlednění pozice v cestě - dát o 
něco víc prvnímu a poslednímu zdroji apod.
AUTOMATIZACE 
• Skript pro krácení provizí v CJ 
• Bere z Google Analytics konverzní cestu pro každou transakci, 
přepočítává provize zvoleným atribučním modelem a aktualizuje výši 
provizí skrz API v CJ 
• Přesnější a spravedlivější - zohledňuje každou cestu a skutečný přínos 
každého partnera pro získání každé jedné objednávky, nekrátí provize 
paušálně vše jedním koeficientem 
• Bohužel celá provize jde stále jen poslednímu partnerovi = omezení CJ
UŽIVATELÉ, NIKOLIV COOKIES 
• Chci odměňovat přivedené uživatele, ne cookies 
(nový uživatel = nový e-mail, ne nová cookie) 
• Pak bych uměl udělat lineární rozpočet každé objednávky na všechny 
zdroje daného uživatele napříč časem i jeho různými prohlížeči a zařízeními 
• Otevírá se prostor pro zcela nové typy odměn: 
• „Zpětné bonusy“ za customer lifetime value 
• Odměny za znovupřivedení ztraceného uživatele 
• Google Analytics na to samy o sobě nestačí
PÁROVACÍ SLUŽBA 
• Speciální služba od Medio Interactive 
• Inteligentně páruje uživatele z různých zařízení, cookies a systémů 
• Umožňuje propojit data o uživatelích mezi různými systémy, jako je Google 
Analytics, affiliate systém, CRM, intrerní objednávkový systém apod. 
• Zpětné přepočítání a upřesňování reportů v Google Analytics nebo CJ 
• Umožňuje výpočet provizí „za člověka“ místo „za cookie“, výpočet provizí 
odpovídajících skutečnému pří 
• Další možná využití – data import, segmentace, personalizace, (re)targeting…
PROČ SE TÍM VŠÍM TRÁPIT? 
+ odráží skutečný přínos 
+ férovější pro e-shopy 
+ přínosní affiláci vydělají víc 
+ a naopak 
+ „papírově“ vyšší provize 
– složitější na implementaci 
– malá podpora v affil systémech 
– složitější na pochopení 
– partner dopředu neví, kolik má 
– demotivující optické krácení
DÍKY ZA POZORNOST! 
Jan Tichý, Medio Interactive
1 sur 21

Contenu connexe

Similaire à Partnerské provize v multichannel světě(20)

Partnerské provize v multichannel světě

 • 1. PARTNERSKÉ PROVIZE V MULTICHANNEL SVĚTĚ Jan Tichý, Medio Interactive
 • 2. NEBOJTE SE TWEETOVAT • Osobní twitter: @jantichy • Firemní twitter: @mediocz
 • 3. NAIVNÍ VÝPOČET PROVIZE • Průměrná marže 20 % • 10 % provize partnerům, 10 % zbyde • Průměrná objednávka 1000 Kč, z ní marže 200 Kč • 100 Kč provize partnerům, 100 Kč zbyde
 • 4. MULTICHANNEL V AFFILU • Více různých partnerů přivede stejného zákazníka: Partner 1 > Partner 2 > Partner 3 > $$$ • Vyřešeno - obvykle dostane poslední partner • Last-click atribuce
 • 5. SKUTEČNÝ MULTICHANNEL • Adwords > Sklik > CJ > Adwords > CJ > $$$ • Adwords: marže 200 Kč, prokliky 100 Kč, zisk 100 Kč • Sklik: marže 200 Kč, prokliky 100 Kč, zisk 100 Kč • CJ: marže 200 Kč, last click provize 100 Kč, zisk 100 Kč • Celkem marže 200 Kč, náklady 300 Kč, ztráta 100 Kč
 • 6. KDE TO ZJISTIT • Google Analytics - Top Conversion Paths
 • 7. TOP CONVERSION PATHS • Používejte filtr a naučte se regulární výrazy • Vše, kde byla PPCčka a zároveň affil: cpc.*affil|affil.*cpc • Vše, kde bylo víc jak pět prokliků z PPC: cpc.*cpc.*cpc.*cpc.*cpc
 • 8. JAK ŘEŠIT PŘEKRYVY V AFFILU A. Neřeším to a doufám :) B. Od začátku nasadím ponížené affil provize C. Budu počítat provize dle skutečného přínosu
 • 9. ATRIBUČNÍ MODELY • Kterému zdroji v cestě připíšu objednávku? • Affiliate si standardně připisuje konverze všech přivedených uživatelů, bez ohledu na pozici v cestě (agresivní atribuce) • Last-click attribution (Last non-direct click) • First-click attribution
 • 10. AGRESIVNÍ ATRIBUCE • Affiliate si připíše všechny objednávky: Seznam > CJ > Google > Adwords > $$$
 • 11. LAST CLICK ATTRIBUTION • Objednávku připisujeme vždy poslednímu: Seznam > CJ > Google > Adwords > $$$
 • 13. FIRST / LAST CLICK ATRIBUCE • GA lepší než interní statistiky reklamních systémů • Deduplikace! • Neumím snadno rozlišit konkrétní objednávku • Udělat si koeficient překryvů (rozdíl mezi agresivní a last-click atribucí) a maximální provize o něj pokrátit • Uvnitř CJ i nadále dostává provizi poslední partner
 • 14. DEDUPLIKACE V CJ • Všechny své kampaně zavedu jako partnera • Musím za ně platit provize do CJ / VIV • I nadále odměňujeme jen posledního - last click
 • 15. LINEÁRNÍ ATRIBUCE • Rozpočítáme mezi všechny zúčastněné zdroje, tedy dostaneme skutenčný přínos každého zdroje: Seznam > CJ > Google > Adwords > $$$
 • 16. LINEÁRNÍ ATRIBUCE • http://bit.ly/linear-attribution • Při srovnání s agresivní atribucí opět dostávám poměr, o který musím maximální provize pokrátit • Dostávám spravedlivě skutečný přínos každého zdroje • Můžu rozšířit o zohlednění pozice v cestě - dát o něco víc prvnímu a poslednímu zdroji apod.
 • 17. AUTOMATIZACE • Skript pro krácení provizí v CJ • Bere z Google Analytics konverzní cestu pro každou transakci, přepočítává provize zvoleným atribučním modelem a aktualizuje výši provizí skrz API v CJ • Přesnější a spravedlivější - zohledňuje každou cestu a skutečný přínos každého partnera pro získání každé jedné objednávky, nekrátí provize paušálně vše jedním koeficientem • Bohužel celá provize jde stále jen poslednímu partnerovi = omezení CJ
 • 18. UŽIVATELÉ, NIKOLIV COOKIES • Chci odměňovat přivedené uživatele, ne cookies (nový uživatel = nový e-mail, ne nová cookie) • Pak bych uměl udělat lineární rozpočet každé objednávky na všechny zdroje daného uživatele napříč časem i jeho různými prohlížeči a zařízeními • Otevírá se prostor pro zcela nové typy odměn: • „Zpětné bonusy“ za customer lifetime value • Odměny za znovupřivedení ztraceného uživatele • Google Analytics na to samy o sobě nestačí
 • 19. PÁROVACÍ SLUŽBA • Speciální služba od Medio Interactive • Inteligentně páruje uživatele z různých zařízení, cookies a systémů • Umožňuje propojit data o uživatelích mezi různými systémy, jako je Google Analytics, affiliate systém, CRM, intrerní objednávkový systém apod. • Zpětné přepočítání a upřesňování reportů v Google Analytics nebo CJ • Umožňuje výpočet provizí „za člověka“ místo „za cookie“, výpočet provizí odpovídajících skutečnému pří • Další možná využití – data import, segmentace, personalizace, (re)targeting…
 • 20. PROČ SE TÍM VŠÍM TRÁPIT? + odráží skutečný přínos + férovější pro e-shopy + přínosní affiláci vydělají víc + a naopak + „papírově“ vyšší provize – složitější na implementaci – malá podpora v affil systémech – složitější na pochopení – partner dopředu neví, kolik má – demotivující optické krácení
 • 21. DÍKY ZA POZORNOST! Jan Tichý, Medio Interactive